NỘI DUNG bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 3

nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo vên

nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo vên
... dẫn nội dung bồi dưỡng 2 Thời lượng thực nội dung bồi dưỡng: a) Mỗi giáo viên thực chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học - Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học; - Nội dung bồi dưỡng ... Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông hướng dẫn, bổ sung năm a) Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 1, thường xuyên bổ sung nội dung bồi dưỡng b) Sở giáo dục ... cho giáo viên Tài liệu học tập để giáo viên thực chương trình bồi dưỡng: a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo; b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên...
 • 16
 • 2,072
 • 7

NOI DUNG BOI DUONG THƯƠNG XUYEN

NOI DUNG BOI DUONG THƯƠNG XUYEN
... Giáo dục Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 1, thường xuyên bổ sung nội dung bồi dưỡng b) Sở giáo dục đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 2 Thời lượng thực nội dung bồi dưỡng a) Mỗi giáo viên ... trung học sở III NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG Khối kiến thức bắt buộc a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học cấp trung học sở áp dụng nước (sau gọi nội dung bồi dưỡng 1): ... Nguyễn Vinh Hiển KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học; - Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học; - Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học b) Các...
 • 16
 • 495
 • 1

Chuyên đề dạy học chương trình giáo dục địa phương môn lịch sử THCS theo tài liệu biên soạn của sở vào nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 2014

Chuyên đề dạy học chương trình giáo dục địa phương môn lịch sử THCS theo tài liệu biên soạn của sở vào nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013  2014
... Tài liệu giáo dục địa phương Ngữ văn, Lịch sử lớp 6; + Tài liệu giáo dục địa phương Ngữ văn, Lịch sử lớp 7; + Tài liệu giáo dục địa phương Ngữ văn, Lịch sử lớp 8; + Tài liệu giáo dục địa phương ... lịch sử địa phương lịch sử dân tộc Sự cần thiết phải trọng nội dung Lịch sử địa phương Phần II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH 2 SỬ ĐỊA PHƯƠNG Nội dung nguyên tắc biên soạn Lịch sử địa phương ... Lịch sử lớp + Tài liệu giáo dục địa phương Ngữ văn, Lịch sử Địa lí lớp - 01 dành cho giáo viên: Tài liệu giáo dục địa phương Ngữ văn, Lịch sử Địa lí Để việc triển khai thực dạy học nội dung giáo...
 • 38
 • 634
 • 1

bài thu hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 2015 nội dung kiểm tra đánh giá kết quả học tạp cảu học sinh

bài thu hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 2015 nội dung kiểm tra đánh giá kết quả học tạp cảu học sinh
... Xu đánh giá kết học tập học sinh tự đánh giá Qua module 23, tiếp thu vấn đề sau: - Phân biệt kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh - Xác định mục tiêu, chức kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh ... học sinh - Thực bước kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh - Xác định yêu cầu kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh, tìm xu hướng đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh - Xác định ưu điểm ... phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh môn học III Nội dung thực Trường THPT Đức Trí Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên: Nguyễn Thị Tý Ma trận kiểm tra tiết Sinh 10 học kỳ...
 • 4
 • 2,061
 • 15

báo cáo chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và kỹ thuật xây dựng để kiểm tra

báo cáo chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và kỹ thuật xây dựng để kiểm tra
... so sánh kết học tập học sinh Dựa vào kết điểm học tập học sinh, mà so sánh đánh giá mức độ nhận thức, tiến em học sinh cách khoa học Dựa vào kết học tập mà giáo viên xác định xem học sinh có ... tin luyn v kim tra Ra kim tra ming n 15 phỳt theo chun KTKN c bit cỏc kim tra tit theo cỏc cp t (theo ma trn) giỳp cho GV nh hỡnh c cht lng hc thc cht ca HS Vic kim tra v ỏnh giỏ theo cỏc tiờu ... học tập học sinh v ghi chộp đặc điểm học sinh, gia đình, kinh tế, tâm t tình cảm - u im: giáo viên v học sinh thực hin cụng vic u cú th trao i vi v giải pháp khắc phục rào cản, thực yêu cầu học...
 • 15
 • 2,123
 • 2

báo cáo kết quả thực hiện bồi dương thường xuyên nội dung 3 năm học 2014 2015

báo cáo kết quả thực hiện bồi dương thường xuyên nội dung 3 năm học 2014 2015
... biệt THCS vùng KKN + Trong trình thực tìm hiểu việc giáo dục học sinh cá biệt, năm học 20 13- 2014 có em Trong có 03 em học lớp 7, 03 em có đặc điểm thường xuyên học muộn, hay bỏ tiết, thích gây ... trị sống cho học sinh + Đưa phương pháp giáo dục -Kết quả: (Vận dụng thực tế nào, kết minh chứng) + Học sinh tích cực, tự giác chủ động việc tiếp thu kiến thức + Vận dụng thực tế qua học buổi ngoại ... thương, lạm dụng…Để từ em biết cách đề phòng tránh xa trước hành vi bạo ngược cám dỗ… -Kết quả: + Trong năm học 20 13- 2014, Bản thân tổ chức buổi gặp gỡ, trò chuyện, tư vấn cho em, để em biết cách chăm...
 • 5
 • 1,397
 • 12

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. MODUNLE 18 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở CẤP TRUNG HỌC SƠ SỞ.

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. MODUNLE 18 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở CẤP TRUNG HỌC SƠ SỞ.
... theo nm hc (ni dung bi dng 2); + Bi dng ỏp ng nhu cu phỏt trin ngh nghip liờn tc ca giỏo viờn (ni dung bi dng 3) Theo ú, hng nm mi giỏo viờn phi xõy dung k hoch v thc hin ba ni dung BDTX trờn ... c cựng tham kho ti liu: CHUYấN BI DNG THNG XUYấN BO CO NI DUNG T HC T BI DNG PHN KIN THC T CHN MODUNLE 18 PHNG PHP DY HC TCH CC CP TRUNG HC S S Chõn trng cm n! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... https://vn.annkate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYấN BI DNG THNG XUYấN BO CO NI DUNG T HC T BI DNG PHN KIN THC T CHN MODUNLE 18 PHNG PHP DY HC TCH CC CP TRUNG HC S S I/ T VN : 1/ nh hng i mi PPDH: Lut Giỏo dc 2005:...
 • 41
 • 777
 • 0

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 2

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 2
... ngày 10/4 /20 13 Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa việc thành lập Ban biên soạn tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Quy định biên soạn kèm theo Quyết định này, Phòng Giáo dục Mầm non tổ ... Quyết định này, Phòng Giáo dục Mầm non tổ chức biên soạn Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non Tài liệu gồm nội dung Thứ nhất, tri thức truyền thống văn hóa tỉnh nhà Thứ hai, giới ... liệu sẵn có địa phương Thanh Hóa” NỘI DUNG Nội dung 1: Môi trường giáo dục gì? + Hoạt động 1: a- Theo bạn: môi trường giáo dục gì? b- Môi trường hoạt động trẻ mầm non gì? Môi trường hoạt động có...
 • 72
 • 267
 • 0

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modul 19, 20, 21, 22 năm 2015 ( cả 3 nội dung 1, 2, 3)

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modul 19, 20, 21, 22 năm 2015 ( cả 3 nội dung 1, 2, 3)
... - Nội dung bồi dưỡng : Mã mơ đun THCS 21 Tháng 4 /2015 Modun22 Sử dụng số phần mềm dạy học - Nội dung bồi dưỡng : Mã mơ đun THCS 22 Câu hỏi: Anh (chị) trình bày kết thực kế hoạch bồi dưỡng thường ... Eleaning dự thi cấp trường năm 2012-20 13 Vạn Ninh,ngày 23/ 4 /2015 BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUN NĂM HỌC : 2014 – 2015 Câu hỏi: Anh (chị) trình bày kết thực kế hoạch bồi dưỡng thường xun cá nhân vận ... sau : PHẦN II: KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUN: Tháng + 8/2014 - Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng - Mã mơ đun: 1,2 ,3, 4,5,6 Cơng tác CN lớp * Cơng tác chủ nhiệm lớp Nội dung 1: Vai trò, mục tiêu...
 • 27
 • 2,596
 • 2

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (nội dung 2)

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (nội dung 2)
... viết thu hoạch PHẠM ANH DŨNG 11 TRƯỜNG :THPT VỌNG THÊ TỔ:TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÀI THU HOẠCH BDTX GIÁO VIÊN ( NỘI DUNG: 3) I Họ tên: Họ tên giáo viên: ... ngày 18 tháng 04 năm 2016 Người viết thu hoạch HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI THU HOẠCH BDTX NỘI DUNG Cấu trúc nội dung có phần: Nhận thức vận dụng Phần vận dụng làm nội dung phù hợp với môn dạy Tài liệu lấy ... thực thường xuyên nhằm nâng cao lực giảng dạy giáo viên Trong sinh hoạt chuyên môn truyền thống, hình thức tổ chức theo quy trình tương đối thống nhất: Nhà trường (Tổ chuyên môn) phân công giáo viên...
 • 12
 • 1,128
 • 1

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (nội dung 3)

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (nội dung 3)
... dung sau: - Nội dung hoạt động trị xã hội - Nội dung hoạt động văn hóa – nghệ thu t - Nội dung xây dựng tập thể lớp tự quản - Nội dung hoạt động phong trào nhà trường, địa phương - Nội dung giáo ... kĩ thu t khác nhằm khắc sâu nhận thức HS nhằm trì thói quen Khuyến khích, tạo động lực, ủng hộ giá trị tích cực HS Nội dung giáo dục giá trị cho HS THPT Tìm hiểu giáo dục giá trị số nước giới Giáo ... vi – nhận thức Giáo dục giá trị nhằm giúp người học thay đổi hành vi theo hướng tích cực, tác động đến việc định hướng giá trị Nên việc tổ chức hoạt động giáo dục cần diễn thường xuyên, liên tục,...
 • 19
 • 1,105
 • 2

BÀI THU HOẠCH NỘI DUNG HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THÁNG 12 TH34: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

BÀI THU HOẠCH NỘI DUNG HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THÁNG 12 TH34: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
... GIAO Họ tên GV: ĐỖ THỊ XUÂN CÚC BÀI THU HOẠCH NỘI DUNG HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THÁNG TH 26 : HÌNH THỨC TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TIỂU HỌC Câu hỏi : Hãy phân tích ... quả? Bài làm Đánh giá kết học tập học sinh hoạt động quan trọng trình giáo dục Đánh giá kết học tập trình thu thập xử lí thông tin trình độ, khả thực mục tiêu học tập học sinh nhằm tạo sở cho ... giáo dục cho thân học sinh, để học sinh học tập đạt kết tốt Đánh giá kết học tập học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ, phương pháp hình thức khác Thường đề kiểm tra thường phối hợp hai...
 • 7
 • 984
 • 1

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS NỘI DUNG BỒI DƯỠNG II ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG THANH HÓA

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS NỘI DUNG BỒI DƯỠNG II ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG THANH HÓA
... nãi ®Çu Theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Địa địa phương đưa vào giảng dạy thức chương trình môn Địa Địa địa phương phận địa đất nước Nghiên cứu Địa địa phương giúp tìm hiểu cách ... địa lý bậc trung học Giáo viên sử dụng tài liệu để thực nội dung tiết địa địa phương, tích hợp nội dung địa địa phương vào dạy ngoại khóa theo nội dung chương trình Giáo viên hướng dẫn học ... địa phương Tài liệu giáo dục kiến thức địa phương môn Địa lý sử dụng trường trung học Thanh Hóa Tài liệu giúp giáo viên học sinh tham khảo để dạy học địa địa phương theo chương trình môn địa...
 • 90
 • 197
 • 0

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên hoàn chỉnh từ nội dung 1, 2, 3 moodul 23, 24, 28, 29

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên hoàn chỉnh từ nội dung 1, 2, 3 moodul 23, 24, 28, 29
... gian Xác định nội dung phải xác định kế hoạch nội dung chúng có mối quan hệ với nào? - - -8- 2.2 Xác định phương pháp thực cồng việc ĨH (How) Ở bước này, xác định xem nội dung kế hoạch đuợc thực ... giáo dục định, cụ thể hoá nội dung công việc, thời gian, phuơng thức thực nguồn lực Do đó, nội dung kế hoạch bao gồm: - Xác định mục tiêu (Làm gì? – What) - Xây dựng nội dung (Ai làm? – Who) - Lựa ... hoạt động giáo dục học sinh nhà trường II Xác định nội dung kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh THCS Các nội dung kế hoạch hoạt động giáo dục: Kế hoạch hoạt động giáo dục chương trinh hành động...
 • 13
 • 454
 • 0

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 2

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 2
... tiêu giáo dục, lựa chọn những nội dung mà học sinh cần lĩnh hội, từ đó lựa chọn hình thức chơi phù hợp để truyền đạt nội dung Bước 2: Thiết kế trò chơi, quy tắc chơi, ... trường; đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí cho HS; thu hút tài sự sáng tạo HS; phát triển khả hoạt động tích cực tương tác HS, góp phần bồi dưỡng cho em động học tập tích cực, kích thích hứng ... quen, khởi động, dẫn nhập vào nội dung học tập, cung cấp tiếp nhận tri thức; đánh giá kết quả, rèn luyện kĩ củng cố tri thức tiếp nhận, Trò chơi có thu n lợi như: phát huy tính sáng tạo,...
 • 12
 • 1,057
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên thcsnội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo vên tieu hocnội dung bồi dưỡng thường xuyên tiểu học mô đun 9bai thu hoch boi duong thuong xuyen 3xây dựng bồi dưỡng thường xuyên năm học 20152016ghi chep boi duong thuong xuyen noi dung 3bao cao ket qua boi duong thuong xuyen noi dung boi duong 3bai thu hoach boi duong thuong xuyen noi dung 3 tieu hocbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học nội dung 3 60 tiếtnội dung chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 2015bai thu hoach boi duong thuong xuyen noi dung 8boi duong thuong xuyen modun 30tài liệu tự học bồi dưỡng thường xuyên mo dun 35bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 3bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên modul 39 thcschiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học