Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3

Một số biện pháp rèn kĩ thuật viết chữ đúng cho học sinh lớp 1

Một số biện pháp rèn kĩ thuật viết chữ đúng cho học sinh lớp 1
... NGHIÊN CỨU : “ Một số biện pháp về làm rõ thuật viết chữ đúng cho học sinh lớp 1/ 1 ở trường Tiểu học Trần Bình Trọng” nhằm giúp học sinh có nề nếp và thuật viết chữ đúng để cú c s vit ... năng viết đúng mẫu, rõ ràng và một số em đã biết viết nhanh, viết đẹp.2. Giáo viên:Qua quá trình dạy học và kết hợp những biện pháp rèn nề nếp và thuật viết chữ đúng cho học sinh lớp 1/ 1 ... một đi lên một cách bền vững nhất. Chính vì vậy mà tôi đã quyết định chọn và nghiên cứu đề tài: “ Một số biện pháp rèn thuật viết chữ đúng cho học sinh lớp 1/ 1 ở trường Tiểu học Trần Bình...
 • 24
 • 2,677
 • 21

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐINH THỊ YẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA CHUYÊN ... chương trình TLV lớp 4, 5 12 1.2. Cơ sở thực tiễn 14 1.2.1. Thực trạng dạy học TLV miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Tường Hạ - Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La 14 21 Đa số các em có ... dạn lựa chọn đề tài Một số biện pháp rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Tường Hạ - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Phân môn TLV được...
 • 76
 • 3,662
 • 33

Rèn kỹ năng viết văn tả cảnh cho học sinh lớp 5

Rèn kỹ năng viết văn tả cảnh cho học sinh lớp 5
... việc: Rèn năng viết văn tả cảnh cho học sinh lớp 5. II. Mục đích nghiên cứu:Nh tôi đà trình bày ở trên, tôi luôn quan tâm tới việc giúp học sinh biết cáchlàm để viết đợc một bài văn tả cảnh ... lí sợ học và lời học môn văn. 1 III. Nhiệm vụ nghiên cứu:Với mục đích là giúp các em làm tốt bài văn tả cảnh thì tôi cần tìm hiểu hai vấn đề:- Lí do khiến cho học sinh viết bài văn tả cảnh ... tế đối với học sinh lớp 5B của trờngtôi và đạt đợc một số kết quả nhất định. Học sinh lớp sau khi học về phần văn tả cảnh, phần lớn các em tiến bộ rõ rệt trong các bài làm văn. Bài văn của các...
 • 12
 • 5,950
 • 52

SKKN Một số biện pháp rènnăng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5
... người khác viết cho em”Đó chính là dạy cho học sinh cách làm Tập Làm Văn. Trang 27  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ==================================================================1. ... kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== BIỆN PHÁP DẠY TẬP LÀM VĂN LỚP BỐNI . ĐẶT VẤN ... số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ==================================================================+Bài làm của một học sinh giỏi: Lớp 5A của chúng em là một tập thể...
 • 42
 • 14,088
 • 66

SKKN: Một số biện pháp rènnăng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5
... giải. Học sinh thường ngại học Tập làm văn. Với học sinh lớp Năm, việc rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh là cần thiết. Học tốt văn miêu tả sẽ là điều kiện thuận lợi để học sinh học tốt ... tốt các môn học khác ởTiểu học học lên lớp trên. Đối với học sinh dân tộc, việc giúp học sinh học làm được một bài văn miêu tả sẽgóp phần nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho các em, giúp ... Trong các lớp vẫn còn rải rác một số học sinh học yếu, cá biệt có học sinh đọcchưa thông, viết chưa thạo. Đây là một trở ngại lớn cho việc dạy học tập làm văn cho học sinh. Với học sinh DT, yêu...
 • 19
 • 11,172
 • 30

skkn một số kinh nghiệm rènnăng viết văn nghị luận cho học sinh lớp 9

skkn một số kinh nghiệm rèn kĩ năng viết văn nghị luận cho học sinh lớp 9
... thành cho mình năng làm văn (đặc biệt là đối với văn nghị luận) .II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNGVIẾT VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH LỚP 9 Mặc dù các em đã học từ lớp 7, thế nhưng để học sinh ... biện pháp để giúp các em có năng làm văn nhất là văn nghị luận. Chính vì vậy, tôi đã chọn: “MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN KĨNĂNG VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH LỚP 9 làm đề tài. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN ... cấp cho học sinh lớp 9 nói riêng và học sinh THCS nóichung những năng khi làm văn nghị luận để các em cải thiện được năng viết văn nghị luận của mình nói riêng và để học tốt bộ môn Ngữvăn...
 • 21
 • 1,071
 • 1

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 3
... phong trào rèn chữ viết. * Nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh.* Rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp qua tiết tập viết. * Biện pháp khắc phục điều kiện để rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh. 4. ... tài: Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3 . Với hi vọng học sinh tự tin trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tâp bên cạnh đó giáo dục và hình thành cho học sinh ... Nguyên nhân từ phía học sinh. * Nguyên nhân từ phía phụ huynh. 3. 3. Một số biện pháp giúp học sinh lớp ba viết chữ đúng, đẹp. * Rèn chữ mẫu của giáo viên. * Phân loại chữ viết học sinh - Xây dựng...
 • 11
 • 6,107
 • 17

skkn một vài biện pháp rènnăng viết chữ đúng và đẹp cho học sinh lớp một trưởng tiểu học thống nhất

skkn một vài biện pháp rèn kĩ năng viết chữ đúng và đẹp cho học sinh lớp một trưởng tiểu học thống nhất
... SKKN: Một vài biện pháp rèn năng viết chữ đúng đẹp cho học sinh lớp Một Sáng kiến kinh nghiệm MỘT VÀI BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG VÀĐẸP CHO HỌC SINH LỚP MỘTI. Lí do ... khi học ở các lớp trên.Gv: Đào Thị Thúy 7 SKKN: Một vài biện pháp rèn năng viết chữ đúng đẹp cho học sinh lớp Một e. Các biện pháp cụ thể giúp học sinh viết đúng từng nhóm chữ: Biện pháp ... khả năng áp dụng: Để nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh, tôi xin có một vài đềxuất sau: Gv: Đào Thị Thúy 13 SKKN: Một vài biện pháp rèn năng viết chữ đúng đẹp cho học sinh lớp Một -...
 • 18
 • 882
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp rènnăng làm văn miêu tả cho học sinh lớp năm

sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp năm
... NGHIỆMĐề tài:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP RÈN KĨ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP NĂM Người thực hiện :Lâm Thanh Phong(GVCN lớp 5) Một số phương pháp rèn năng làm văn miêu tả lớp Năm Lâm Thanh ... Mỹ Đức2 Một số phương pháp rèn năng làm văn miêu tả lớp Năm Lâm Thanh Phong TH “C” Mỹ Đức3 Một số phương pháp rèn năng làm văn miêu tả lớp Năm I. Lí do đề xuất sáng kiến kinh nghiệm: Tiếng ... cho học sinh lớp Năm học tốt văn miêu tả nói riêng, tôi đãchọn đề tài: Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp Năm. Lâm Thanh Phong TH “C” Mỹ Đức4 Một số phương pháp rèn...
 • 20
 • 932
 • 0

skkn Một số biện pháp rènnăng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4

skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4
... dạy đọc hiểu cho học sinh, tơi đã chọn nghiên cứu và giới thiệu Đề tài: Một số biện pháp rèn năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 để đồng nghiệp cùng tham khảo.Tên đề tài:: Một số biện ... BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐỌC HIỂU:3.1 Đổi mới phương pháp giảng dạy và các hình thức hoạt động học tập cho học sinh: Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 10Người ... đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 8Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô Qua thống kê phân loại học sinh cho thấy thực trạng năng đọc hiểu của học sinh lớp...
 • 33
 • 777
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rènnăng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5
... ngán học Tập làm văn. Với học sinh lớp Năm, vic rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh là cần thiết. Học tốt văn miêu tả sẽ là điu kin thn li đ học sinh học tốt các môn học khác ở Tiu học ... Bốn để hình thành cho học sinh cấu tạo bài văn tả cảnh ở lớp Năm rõ ràng là nhanh hơn. Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================- ... phơng pháp dạy học, nâng cao chất lợng dạy học trong nhà trờng nói chung, dạy học sinh lớp Năm học tốt văn miêu tả nói riêng, tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho...
 • 43
 • 888
 • 0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY VÀ HỌC VẬT LÝ 6

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY VÀ HỌC VẬT LÝ 6
... việc học tập vật lý. Người thực hiện: Lê Thị Bích Hạnh Trang 8Đề tài: Một số biện pháp rèn năng thí nghiệm trong dạy học vật 6 a) Các biện pháp để rèn năng quan sát hiện tượng vật ... chấtlượng học bộ môn Vật ở bậc trung học cơ sở. Vì do trên, tôi quyết định chọn đề tài : Một số biện pháp rèn năng thí nghiệm trong dạy học vật 6 để nghiên cứu, vận dụng vàogiảng dạy. III. ... Trang 5Đề tài: Một số biện pháp rèn năng thí nghiệm trong dạy học vật 6 II. Thực trạng của đề tài :Thực trạng của việc dạy học chương trình vật lớp 6 được nhìnnhận đánh giá ở...
 • 20
 • 1,019
 • 11

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CÂU TRONG PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2A

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CÂU TRONG PHÂN MÔN  LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2A
... 2015MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CÂU TRONG PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2A Nguyễn Thị ChínI.THỰC TRẠNG: Môn Luyện từ câu lớp 2 cả năm có 35 tiết (1 tiết/tuần)Dạy Luyện từ câu ... Giáo viên cần phân ra các kiểu câu trong phân môn luyện từ câu a. Dạy bài lý thuyết về từ lớp 2, có những bài dạy về lý thuyết từ như : Từ câu, từ ngữ chỉ sự vật(Danh từ) , từ ngữ chỉ hoạt ... Dựa vào các câu đố ở trên con hãy nêu đặc điểm của con chim sâu, chim bói cá, chim gõ kiến,chim cu gáy?Việc rèn luyện các kỹ năng: nghe, đọc, nói viết cần đưa vào phân môn luyện từ câu một...
 • 6
 • 357
 • 1

Biện pháp rèn kỹ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh Tiểu học

Biện pháp rèn kỹ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh Tiểu học
... Sáng kiến kinh nghiệm :Biện pháp rèn kỹ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh Tiểu học biện pháp rèn kỹ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh tiểu học I/ Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng ... kinh nghiệm :Biện pháp rèn kỹ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh Tiểu học Ngời thực hiện: Bùi Thị Thu Hoài20Sáng kiến kinh nghiệm :Biện pháp rèn kỹ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh Tiểu học Ngời ... kinh nghiệm :Biện pháp rèn kỹ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh Tiểu học Ngời thực hiện: Bùi Thị Thu Hoài22Sáng kiến kinh nghiệm :Biện pháp rèn kỹ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh Tiểu học Phân...
 • 32
 • 588
 • 0

Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3

Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3
... n6M6I. 3 VMột số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3W f< 63  3 B(%$ 3 I=&$G.68 3 #=)'D7$+86M$ 3 B#7&'$^$,:.<&$,:P/o6G%cG061 ... TIỂU HỌC ĐỐC TÍNSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMMỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 3 Môn : Tiếng Việt Năm học 2014 – 2015 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐề tài: MỘT ... "=8%M/6?DQ=b.)b,27+'$ 3 &D=,O=7=+'$=J2=+'Bd5,HS16G610;K= 3 B } } 3. 3. Một số biện pháp giúp học sinh lớp ba viết chữ đúng, đẹp. * Rèn chữ mẫu của giáo viên: ;,:D%CV[E$h%]QW...
 • 20
 • 518
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biên pháp ren kĩ năng song môn đao đức cho học sinh lớp 5skkn một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện học sinh lớp 2saang kien kinh nghiem mot so bien phap ren ky nang viet dung chinh ta cho hoc sinh lop 3mot so bien phap day doc thong va doc dien cam cho hoc sinh lop 5 o mien nuimột số biện pháp gây hứng thú tập luyện thể dục cho học sinh lớp 2sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4skkn mot so bien phap ren ky nang hoi thoai mon tieng viet lop 3mot so bien phap ren ki nang viet dung va dep cho hs lop 1một số biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằngmột số biện pháp rèn kỹ năng ca háttieu luan mot so bien phap ren ky nang doc cho hoc sinh lop 2mot so bien phap ren ky nang giao tiep trẻ mẫu giáo lớnskkn một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ