mot so bien phap day doc thong va doc dien cam cho hoc sinh lop 5 o mien nui

Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... để dạy đọc hiểu cho học sinh gi o viên cần rèn cho em kỹ đọc thầm Khi tổ chức cho học sinh đọc thầm, theo cần ý - Tư ngồi đọc học sinh ngồi ngắn khoảng cách mắt sách từ 30 đến 50 cm -9- - Thường ... học sinh Để giúp gi o viên thực so n giảng dạy học đạt kết cao, đề nghị cung cấp cho chúng tơi tài liệu tham kh o kịp thời - Về phía nhà trường: cung cấp cho chúng tơi tranh ảnh minh hoạ cho nội ... nhịp điệu o n văn, thơ; giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ o n, cần thuộc lòng, thay đổi hoạt động, t o khơng khí h o hứng cho lớp học - Đọc theo phân vai ( nhiều học sinh hợp tác đọc theo lời nhân...
 • 32
 • 535
 • 0

SKKN Một số giải pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 để học tốt môn Tiếng Việt trường tiểu học

SKKN Một số giải pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 để học tốt môn Tiếng Việt ở trường tiểu học

Tiểu học

... sinh = 56 , 25% 7học sinh = 43, 75% học sinh = 25% Học sinh đọc to, lưu loát Học sinh đọc diễn cảm 5học sinh = 31, 25% học sinh = 12 ,5% 5học sinh = 31, 25% học sinh = 25% 5học sinh = 31, 25% học sinh ... to, lưu loát Học sinh đọc diễn cảm 16 học sinh = 56 , 25 % học sinh = 31, 25 % học sinh = 12 ,5% - Lớp 5/ 2 đầu năm học 2013 - 2014 Sĩ số Học sinh đọc nhỏ, chậm Học sinh đọc to, lưu loát 15 học sinh ... lưu loát Học sinh đọc diễn cảm Đầu năm 15 8học sinh= 53 ,33% 5học sinh = 33,33% học sinh = 13,33% Cuối kỳ I 15 học sinh = 40% học sinh = 40 % học sinh = 20 % Tuần 24 15 4học sinh= 26,67 % học sinh...
 • 21
 • 1,661
 • 8

skkn một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

skkn một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... kì I 12 ,50 18 56 , 25 10 31, 25 Cui kì I 18, 75 20 62 ,5 18, 75 Gia kì II 10 31, 25 18 56 , 25 12 ,50 Cuối kì II 12 37 ,50 18 56 , 25 6, 25 Khối 5: ( Năm học 2008 - 2009) Điểm Tổng Lần KT 7, 9,10 5, 6 % 24.0 ... to hng thú hc cho học sinh Nhn thc đợc iu ó, cố gng nghiên cu k hc, t v o tâm trng tình cm ca tác gi, ca nhân vt th hin mt cách tt nht tác phm mi c mu Song song vi vic c mu tht tt nhm to cho ... cách tốt góp phần nâng cao lực cảm thụ cho học sinh c mu ca gi o viên Việc c mu ca gi o viên có ý ngha quan trng không vic rèn c cho em Gi o viên c mu tt s giúp cho hc sinh cm nhn c t u hay đẹp...
 • 12
 • 558
 • 0

Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

Xã hội học

... I 12 ,50 18 56 , 25 10 31, 25 Cui kì I 18, 75 20 62 ,5 18, 75 Gia kì II 10 31, 25 18 56 , 25 12 ,50 Cuối kì II 12 37 ,50 18 56 , 25 6, 25 Lần KT % Khối 5: ( Năm học 2008 - 2009) Điểm 7, 9,10 Tổng 5, 6 Dới TB ... tác phm mi c mu Song song vi vic c mu tht tt nhm to cho hc sinh mt tâm th sn sàng, hng thú bc v o hc vic rèn cho hc sinh bit nghe c mt iu không th thiu Chính nng lc nghe ca hc sinh óng góp mt ... din cm cho hc sinh lp c ca gi o viên cng hay, p mà ngi thy mun truyn cho em Ngay t ó, hc sinh dng nh ã hình thành khái quát c cách c ca toàn Ví dụ: Khi đọc bài: " Trí dũng song toàn", gi o viên...
 • 16
 • 887
 • 0

SKKN Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

SKKN Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... sinh = 45% học sinh = 35% học sinh năm Cuối đọc = 20% 20 học sinh = 35% học sinh = 35% kỳ I Tuần sinh học sinh = 30% 20 4học sinh = 20% học sinh = 35% 25 học sinh = 45% + Lớp 5C Giai Sĩ Học sinh ... chứng cho mà cô trò thống Để rèn cho khả đọc diễn cảm thường so n thật kỹ (bài so n dựa gợi ý sách gi o viên song phải v o tình hình thực tế lớp trình độ nhận thức khả đọc học sinh để có so n phù ... Học sinh đọc to, Học o n số chậm lưu loát sinh diễn cảm đọc Đầu năm Cuối 25 10 học sinh = học sinh = 36% 40% 25 học sinh = 32% kỳ I Tuần học sinh = 24% 10 học sinh = 40 học sinh = 28 % 25 học sinh...
 • 40
 • 730
 • 1

SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... sung phn thõn on + Cõu chuyn k li chuyn gi? + on no ó hon chnh? on no cha? + on k s vic gỡ? + on k s vic gỡ? + on cũn thiu phn no? + Theo em phn thõn on k li chuyn gi? - HS lm bi vo v nhỏp, mt ... phng m rng hiu bit cho cỏc em + Phng phỏp rốn luyn theo mu: Da vo bn mu, hc sinh to lp cỏc bn mi theo nột riờng ca cỏc em + Phng phỏp thc hnh giao tip: To iu kin cho mi i tng hc sinh c trỡnh by ... chỳ trng ý tng mi ny sinh khụng quỏ trung vo li chớnh t, ng phỏp giai on ny - Quỏ trỡnh chnh sa nờn to iu kin cho hc sinh lm theo nhúm ụi (hoc cú th lm theo trỡnh ca hc sinh ) cỏc em phỏt huy...
 • 42
 • 14,019
 • 66

SKKN: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... NGIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG TIỂU HOC – có http://tieuhoc.info Hướng dẫn học sinh lập dàn ý Đây việc làm khó Gi o viên cần hướng dẫn cho học sinh lập dàn ý trước làm thành văn hoàn chỉnh ... theo mẫu: Gợi ý cho học sinh giỏi làm bài, trình bày câu văn, o n văn Cả lớp theo dõi, nhận xét, gi o viên chốt lại cho học sinh phát biểu Nhưng điểm mấu chốt gi o viên phải ý đối tượng học sinh, ... gi o dục nhà gi o giai o n Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 5A 5B trường Tiểu học Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy Trong trình áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, có ý phân loại đối tượng học sinh theo...
 • 19
 • 11,117
 • 30

skkn một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... tả học sinh địa phương Hiện nay, SGK Tiếng Việt có tập tả cho gi o viên lựa chọn gi o viên tự so n nội dung tập cho phù hợp với học sinh thuộc vùng miền dạy Đó điều kiện thuận lợi cho gi o viên, ... với tả o n bài, sau học sinh viết xong, tổ chức cho học sinh đổi so t lỗi lẫn Tôi qui định lỗi cụ thể, yêu cầu em so t lỗi viết bạn, dùng bút chì gạch chữ viết sai, tổng hợp số lỗi trả cho bạn ... lỗi sửa lỗi Song song với việc ôn tập gúp học sinh nắm vững qui tắc m o tả, việc hướng dẫn học sinh phát lỗi sửa lỗi viết quan trọng Đây thói quen mà gi o viên cần phải rèn cho học sinh , không...
 • 16
 • 3,848
 • 7

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Lớp 5

... nháp, gi o viên cần ln nhắc học sinh trọng ý tưởng nảy sinh khơng q tập trung v o lỗi tả, ngữ pháp giai o n - Q trình chỉnh sửa nên t o điều kiện cho học sinh làm theo nhóm đơi (hoặc làm theo trình ... sung phÇn th©n o n + C©u chun kĨ l¹i chun gi? + o n n o ®· hoµn chØnh? o n n o cha? + o n kĨ sù viƯc g×? + o n kĨ sù viƯc g×? + o n cßn thiÕu phÇn n o? + Theo em phÇn th©n o n kĨ l¹i chun ... hiĨu biÕt cho c¸c em + Ph¬ng ph¸p rÌn lun theo mÉu: Dùa v o v¨n b¶n mÉu, häc sinh t o lËp c¸c v¨n b¶n míi theo nÐt riªng cđa c¸c em + Ph¬ng ph¸p thùc hµnh giao tiÕp: T o ®iỊu kiƯn cho mäi ®èi...
 • 43
 • 853
 • 0

Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... học sinh phát lỗi sửa lỗi viết quan trọng Đây thói quen mà gi o viên cần phải rèn cho học sinh, không tả mà tất môn học khác * Đối với tả o n bài, sau học sinh viết xong, tổ chức cho học sinh ... 2013 -2014 lớp 5D tổng số học sinh 30/5nữ Thời điểm Giỏi SL Đầu năm 30 /5 GHKI 30 /5 CHKI 30 /5 GHKII 30 /5 Khá % SL % 3,33 10 16,66 23,33 33,34 Trung bình SL % 20 13 43,34 15 50 15 50 Yếu SL 24 12 ... đổi so t lỗi lẫn Tôi qui định lỗi cụ thể, yêu cầu em so t lỗi viết bạn, dùng bút chì gạch chữ viết sai, tổng hợp số lỗi trả cho bạn tự sửa (ghi từ chứa tiếng sai sửa lại tả) Khi trả cho học sinh, ...
 • 12
 • 2,794
 • 7

skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... tiếng vàng- dàng; v o- d o, vỗ- dỗ Thay cho em tìm từ chứa tiếng cho, cho sẵn từ yêu cầu em tìm từ viết sai tả, sửa lại cho Chẳng hạn : Tìm từ viết sai tả bảng đây: vàng- dàng v o- vỗ- dỗ - màu vàng ... Học sinh tự chấm bạn thực theo việc đọc câu gi o viên để so t lỗi, kết hợp dẫn chữ dễ viết sai Sau đó, gi o viên chấm lại lớp, so sánh số lỗi mà học sinh chấm số lỗi gi o viên chấm để thấy học sinh ... hươu, khướu, ngoằn ngo o, khúc khuỷu, xoong, quần xoóc, xe goòng, …hoặc từ viết ngã không viết hỏi, từ để viết hỏi không viết ngã, từ kể viết hỏi không viết ngã, … 5. Hướng dẫn học sinh phát lỗi...
 • 13
 • 564
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp rèn kỹ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5

Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp rèn kỹ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... kết cao cần nhắc đến vai trò người gi o viên gi o viên người định hướng cho học sinh tất hoạt động học tập Như nêu phần mở đầu, nhiệm vụ phân môn TLV rèn cho học sinh kỹ sản sinh ngôn hoàn thiện ... diễn đạt ý Loại tập luyện nói theo dàn đặc trưng phân môn TLV + Căn v o hoạt động giao tiếp hai dạng nói xác lập đối thoại độc thoại Trong dạy học TLV cho học sinh kỹ nói đối thoại trọng trình ... sinh tham gia v o hoạt động giao tiếp ( nói, viết) Vì hoạt động tâm lý khác, hoạt động lời nói chỉ nảy sinh có động nói Các giai o n hoạt động lời nói kỹ làm văn Theo A.N.Lê-ôn-chép “để giao...
 • 109
 • 676
 • 3

SKKN một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

SKKN một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... đọc cho học sinh lớp vấn đề dạy cho học sinh đọc to, rõ ràng mà phải dạy cho học sinh đọc đúng, lưu loát, ngắt, nghỉ, hạ giọng, cao giọng, đọc nhớ, đọc nhanh, giúp em hiểu cảm thụ tốt học học sinh ... phân loại học sinh theo ba đối tượng: Học sinh biết đọc diễn cảm Học sinh biết đọc to, rõ, lưu loát Học sinh đọc nhỏ, lí nhí, ấp úng, ngọng, Dựa v o đó, xếp chỗ ngồi cho học sinh Những em đọc ... nghệ thuật để miêu tả vẻ đẹp hoa phượng? ( so sánh, điệp ngữ) 13 SKKN: số kĩ rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp + Hãy nêu hình ảnh so sánh (So sánh tán hoa lớn xoè muôn ngàn bướm thắm đậu khít...
 • 27
 • 864
 • 10

skkn một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

skkn một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... em v o cách luyện o c cho có hiệu quả Khi dạy tập o c cho học sinh lớp vấn đề không phải chỉ là dạy cho học sinh o c to, rõ ràng mà còn phải dạy cho học sinh o c đúng, ... loát, ngắt, nghỉ, hạ giọng, cao giọng, o c nhớ, o c nhanh, ngoài còn giúp các em hiểu va cảm thụ tốt bài học o thì học sinh mới o c hay, o c diễn cảm được bài o c ... tưởng cao, suy nghĩ diều đọc - thấy hay đẹp tác phẩm * Một số vấn đề gia o viên cần lưu ý rèn o c diễn cảm cho học sinh: - Khi giao tiếp với học sinh người gia o viên Tiểu học có thái...
 • 20
 • 636
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm một vài biện pháp nâng cao hiệu quả dạy đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

sáng kiến kinh nghiệm một vài biện pháp nâng cao hiệu quả dạy đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Tài liệu khác

... PHỊNG GI O DỤC Đ O T O TÂN THẠNH -oooOooo ĐỀ TÀI: MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP B NĂM HỌC 2010-2011 HỌ TÊN : TRẦN THỊ LOAN ... cá nhân theo cặp, theo nhóm…) Gi o viên t o điện kiện cho học sinh luyện tập cách tích cực Trong q trình tìm hiểu bài, gi o viên cần rèn luyện cho học sinh cách trả lời câu hỏi, trao đổi ý kiến ... nhịp điệu o n văn, thơ; giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ o n cần học thuộc lòng, thay đổi hoạt động, t o khơng khí h o hứng cho lớp học - Đọc theo phân vai (nhiều học sinh hợp tác đọc theo lời nhân...
 • 19
 • 551
 • 0

SKKN Một số biện pháp rèn đọc âm, vần cho học sinh dân tộc Raglai lớp 1D trường tiểu học thị trấn Tô Hạp

SKKN Một số biện pháp rèn đọc âm, vần cho học sinh dân tộc Raglai lớp 1D trường tiểu học thị trấn Tô Hạp

Giáo dục học

... với học sinh lớp giai o n đầu (khoảng → 5bài đầu) gi o viên chép đọc lên bảng học sinh theo dõi cô đọc bảng, giai o n sau gi o viên nêu yêu cầu học sinh theo dõi sách gi o khoa để t o cho em có ... Hàng ngày t o cho em từ câu lạ để em đọc nên cách thích thú để t o hứng thú cho em thích đọc Ví dụ: dạy âm ch t o cho em thêm từ: cha chú, chà chà, chi chi, Bé cho cha, cho chú, cho chị,… Các ... dụ tìm tiếng có vần on: con, non, hòn, son, thon, đón,….Từ tiếng t o từ gà, núi, thon thả…và tìm tiếp câu cho học sinh đọc như: Bố mẹ đưa đón em đến trường Con gà gáy ò ó o Từ củng cố thêm kiến...
 • 17
 • 1,116
 • 4

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA

Khoa học tự nhiên

... 13/ 15 2/ 15 Tỷ lệ 86,6% 13,3% 0% Bảng 2: Mức độ sử dụng đồ dùng dạy học Đồ dùng Thường xuyên Thỉnh thoảng Không sử dụng Tranh ảnh 5/ 15 10/ 15 0/ 15 Biểu bảng 3/ 15 12/ 15 0/ 15 Vật thật 6/ 15 8/ 15 2/ 15 ... 7/ 15 3/ 15 5/ 15 15 Bảng 3: Mức độ sử dụng biện pháp dạy học dạy TLV Biện pháp Có sử dụng Không sử dụng Rèn luyện kỹ quan sát 15/ 15 0/ 15 Trau dồi vốn từ 10/ 15 5/ 15 T o động cơ, hứng thú học tập cho ... hứng thú học tập cho học sinh 8/ 15 7/ 15 Bảng 4: Mức độ đặt đề văn gây hứng thú cho học sinh Mức độ Có Thỉnh thoảng Không Số lượng 12/ 15 3/ 15 Tỉ lệ 80% 20% 0% - Qua kh o sát học sinh 116 HS lớp 4,...
 • 76
 • 3,542
 • 30

một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

Giáo dục học

... học Điền v o chỗ trống s/x, tr/ch, gh/kh, uyên/iên, uân/ân, ăn/ăng Chọn từ thích hợp cho trước v o chỗ trống Thêm dấu v o từ cho trước cho nghĩa Viết lại cho từ cho 1.2.3.6 Kết kh o sát Qua thực ... chọn sai phụ âm đầu cần điền v o chỗ trống tính mắc lỗi tả; dạng chọn từ thích hợp cho trước v o chỗ trống, thêm dấu v o từ cho trước cho nghĩa, viết lại từ cho HS chọn từ, âm vần, dấu hay viết ... phân biệt nghĩa từ điều băn khoăn, lo lắng người làm công tác gi o dục Vậy việc rèn luyện tả cho học sinh vấn đề cần thiết t o cho HS viết chữ viết Hiện trình độ học sinh nắm viết Tiếng Việt thấp...
 • 64
 • 4,300
 • 25

Xem thêm