KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA

76 3,551 32
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2014, 16:14

MỤC LỤCMỞ ĐẦU ........................................................................................................... 11. Lý do chọn đề tài ............................................................................................ 12. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .............................................................................. 23. Mục đích nghiên cứu ...................................................................................... 34. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ................................................................ 45. Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................... 46. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 47. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 48. Giả thiết khoa học .......................................................................................... 59. Cấu trúc đề tài ................................................................................................ 5NỘI DUNG ........................................................................................................ 6CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊNCỨU .................................................................................................................. 61.1. Cơ sở lý luận ............................................................................................... 61.1.1. Một số khái niệm cần xác định ................................................................. 61.1.1.1. Văn miêu tả ........................................................................................... 61.1.1.2. Phương pháp dạy học ............................................................................ 61.1.1.3. Kỹ năng làm văn .................................................................................... 71.1.2. Cơ sở khoa học của việc dạy học tập làm văn ........................................... 81.1.2.1. Cơ sở tâm lý học .................................................................................... 81.1.2.2. Cơ sở ngôn ngữ học ............................................................................. 101.1.2.3. Cơ sở văn học ...................................................................................... 111.1.3. Mục tiêu và nội dung chương trình Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 ........... 111.1.3.1. Mục tiêu .............................................................................................. 111.1.3.2. Nội dung chương trình TLV lớp 4, 5 ................................................... 121.2. Cơ sở thực tiễn .......................................................................................... 141.2.1. Thực trạng dạy học TLV miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu họcTường Hạ - Huyện Phù Yên – Tỉnh Sơn La ..................................................... 141.2.1.1. Mục đích khảo sát ................................................................................ 141.2.1.2. Nội dung khảo sát ................................................................................ 141.2.1.3. Phương pháp khảo sát .......................................................................... 141.2.1.4. Thời gian và địa bàn khảo sát .............................................................. 141.2.1.5. Kết quả khảo sát .................................................................................. 151.2.1.6. Kết luận ............................................................................................... 171.2.2. Thực trạng về kết quả viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 trường tiểuhọc Tường Hạ - Phù Yên – Sơn La................................................................... 20TIỂU KẾT ……………………………………………………………………..23CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢCHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - PHÙ YÊN -SƠN LA ........................................................................................................... 242.1. Giúp học sinh hiểu rõ đối tượng của văn miêu tả ....................................... 242.1.1. Đối tượng trong văn miêu tả đồ vật ........................................................ 242.1.2. Đối tượng của bài văn miêu tả cây cối ................................................... 242.1.3. Đối tượng của văn miêu tả loài vật ......................................................... 242.1.4. Đối tượng tả cảnh ................................................................................... 252.1.5. Đối tượng tả người ................................................................................. 252.2. Rèn luyện kỹ năng quan sát cho học sinh .................................................. 252.2.1. Khái niệm ............................................................................................... 252.2.2. Vai trò của quan sát trong văn miêu tả .................................................... 262.2.3. Hướng dẫn học sinh trình tự quan sát ..................................................... 262.3. Hướng dẫn học sinh tìm ý và lập dàn ý ...................................................... 302.3.1. Hướng dẫn học sinh tìm ý ....................................................................... 302.3.2. Hướng dẫn học sinh lập dàn ý ................................................................ 302.4. Hướng dẫn học sinh tích lũy vốn từ miêu tả và tưởng tượng khi miêu tả ... 332.4.1. Tạo điều kiện để học sinh tích lũy vốn từ ngữ miêu tả. ........................... 332.4.2. Hướng dẫn học sinh tưởng tượng khi miêu tả ......................................... 342.5. Rèn luyện kỹ năng viết câu, đoạn trong bài tập làm văn cho học sinh ............. 352.5.1. Kỹ năng viết những câu văn sinh động gợi tả, gợi cảm, giàu hình ảnh vànhạc điệu .......................................................................................................... 352.5.2. Kỹ năng viết đoạn văn đảm bảo sự liên kết chặt chẽ về ý ....................... 372.5.3. Rèn kỹ năng viết bài văn có bố cục chặt chẽ, lời văn phù hợp với yêu cầunội dung, thể loại và kiểu bài ............................................................................ 372.6. Hướng dẫn xây dựng đoạn văn mở bài, thân bài, kết bài và xây dựng bố cụcbài văn .............................................................................................................. 382.7. Bổ sung vốn hiểu biết và kỹ năng sống cho học sinh ................................. 402.8. Ra đề bài văn miêu tả ................................................................................ 42TIỂU KẾT…………………………………………………………………...…45CHƯƠNG 3: THỂ NGHIỆM SƯ PHẠM ......................................................... 463.1. Mục đích thể nghiệm ................................................................................. 463.2. Đối tượng, địa bàn, thời gian thực nghiệm ................................................. 463.3. Phương pháp thể nghiệm ........................................................................... 473.4. Nội dung thể nghiệm ................................................................................. 483.5. Kết quả thể nghiệm.................................................................................... 48TIỂU KẾT……………………………………………………………………...50KẾT LUẬN ...................................................................................................... 51TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤCDANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮTGV : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐINH THỊ YẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƠN LA, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐINH THỊ YẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS. Khổng Cát Sơn SƠN LA, NĂM 2013 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo - Thạc sĩ Khổng Cát Sơn, giảng viên khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tây Bắc người đã hướng dẫn và giúp đỡ em tận tình trong suốt quá trình thực hiện khóa luận này. Em xin gửi lời cảm ơn tới phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ Quốc tế, phòng Đào tạo, Ban Chủ nhiệm Khoa Tiểu học – Mầm non, các bạn sinh viên lớp K50 ĐHGD Tiểu học đã động viên khuyến khích và tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận. Qua đây em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, các em học sinh Trường Tiểu học Tường Hạ - Phù YênSơn La và gia đình đã quan tâm, động viên giúp đỡ giúp em hoàn thành khóa luận. Em xin chân thành cảm ơn! Sơn La, tháng 5 năm 2013 Người thực hiện Đinh Thị Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2 3. Mục đích nghiên cứu 3 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 6. Phương pháp nghiên cứu 4 7. Phạm vi nghiên cứu 4 8. Giả thiết khoa học 5 9. Cấu trúc đề tài 5 NỘI DUNG 6 CHƯƠNG I: CƠ SỞLUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6 1.1. Cơ sởluận 6 1.1.1. Một số khái niệm cần xác định 6 1.1.1.1. Văn miêu tả 6 1.1.1.2. Phương pháp dạy học 6 1.1.1.3. Kỹ năng làm văn 7 1.1.2. Cơ sở khoa học của việc dạy học tập làm văn 8 1.1.2.1. Cơ sở tâm lý học 8 1.1.2.2. Cơ sở ngôn ngữ học 10 1.1.2.3. Cơ sở văn học 11 1.1.3. Mục tiêu và nội dung chương trình Tập làm văn miêu tả lớp 4, 5 11 1.1.3.1. Mục tiêu 11 1.1.3.2. Nội dung chương trình TLV lớp 4, 5 12 1.2. Cơ sở thực tiễn 14 1.2.1. Thực trạng dạy học TLV miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Tường Hạ - Huyện Phù YênTỉnh Sơn La 14 1.2.1.1. Mục đích khảo sát 14 1.2.1.2. Nội dung khảo sát 14 1.2.1.3. Phương pháp khảo sát 14 1.2.1.4. Thời gian và địa bàn khảo sát 14 1.2.1.5. Kết quả khảo sát 15 1.2.1.6. Kết luận 17 1.2.2. Thực trạng về kết quả viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 trường tiểu học Tường Hạ - Phù YênSơn La 20 TIỂU KẾT …………………………………………………………………… 23 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - PHÙ YÊN - SƠN LA 24 2.1. Giúp học sinh hiểu rõ đối tượng của văn miêu tả 24 2.1.1. Đối tượng trong văn miêu tả đồ vật 24 2.1.2. Đối tượng của bài văn miêu tả cây cối 24 2.1.3. Đối tượng của văn miêu tả loài vật 24 2.1.4. Đối tượng tả cảnh 25 2.1.5. Đối tượng tả người 25 2.2. Rèn luyện kỹ năng quan sát cho học sinh 25 2.2.1. Khái niệm 25 2.2.2. Vai trò của quan sát trong văn miêu tả 26 2.2.3. Hướng dẫn học sinh trình tự quan sát 26 2.3. Hướng dẫn học sinh tìm ý và lập dàn ý 30 2.3.1. Hướng dẫn học sinh tìm ý 30 2.3.2. Hướng dẫn học sinh lập dàn ý 30 2.4. Hướng dẫn học sinh tích lũy vốn từ miêu tảtưởng tượng khi miêu tả 33 2.4.1. Tạo điều kiện để học sinh tích lũy vốn từ ngữ miêu tả. 33 2.4.2. Hướng dẫn học sinh tưởng tượng khi miêu tả 34 2.5. Rèn luyện kỹ năng viết câu, đoạn trong bài tập làm văn cho học sinh 35 2.5.1. Kỹ năng viết những câu văn sinh động gợi tả, gợi cảm, giàu hình ảnh và nhạc điệu 35 2.5.2. Kỹ năng viết đoạn văn đảm bảo sự liên kết chặt chẽ về ý 37 2.5.3. Rèn kỹ năng viết bài văn có bố cục chặt chẽ, lời văn phù hợp với yêu cầu nội dung, thể loại và kiểu bài 37 2.6. Hướng dẫn xây dựng đoạn văn mở bài, thân bài, kết bài và xây dựng bố cục bài văn 38 2.7. Bổ sung vốn hiểu biết và kỹ năng sống cho học sinh 40 2.8. Ra đề bài văn miêu tả 42 TIỂU KẾT………………………………………………………………… …45 CHƯƠNG 3: THỂ NGHIỆM SƯ PHẠM 46 3.1. Mục đích thể nghiệm 46 3.2. Đối tượng, địa bàn, thời gian thực nghiệm 46 3.3. Phương pháp thể nghiệm 47 3.4. Nội dung thể nghiệm 48 3.5. Kết quả thể nghiệm 48 TIỂU KẾT…………………………………………………………………… 50 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT GV : Giáo viên HS : Học sinh SGK : Sách giáo khoa SGV : Sách giáo viên NXB : Nhà xuất bản VD : Ví dụ TLV : Tập làm văn 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Bước vào thế kỷ XXI - thế kỷ mở đầu thiên nhiên kỷ mới, trên thế giới có biết bao sự thay đổi lớn lao và mạnh mẽ. Những công trình khoa học, mạng lưới công nghiệp và nền giáo dục cũng từng bước được phát triển mang lại nhiều lợi ích phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước. Với Việt Nam, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa cơ hội cũng như chứa nhiều thử thách đối với đất nước và con người thời đại mới. Đây một quá trình đầy gian khổ kéo dài nhiều năm dẫn đến những thay đổi quan trọng trong cơ cấu kinh tế, trình độ phát triển sản xuất, khoa học kỹ thuật…Những thay đổi đó đã tác động vào giáo dục, đòi hỏi phải có những đổi mới tư duy giáo dục, phải thực hiện cải cách giáo dục, giáo dục phải đi trước một bước, “đi tắt đón đầu” nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, nhu cầu đào tạo ra những con người có trình độ, năng động sáng tạo trong thời đại đổi mới. Nước ta cũng đã tiếp tục đổi mới giáo dục và đổi mới giáo dục theo tinh thần của đại hội VI, Nghị quyết Trung ương V (khóa 7), Nghị quyết Hội nghị Trung ương II (khóa 8), cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 9 theo phương châm “giáo dục quốc sách hàng đầu”. Giáo dục nhân tố quan trọng nhất, động lực, mục tiêu cho sự phát triển bền vững của xã hội. Theo điều 28, Luật giáo dục 2005: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo cho học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú cho học sinh”. Do đó, đổi mới giáo dục vấn đề có tính cấp bách và cần thiết trong sự nghiệp giảng dạy và học tập nhằm nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc tiểu học đóng vai trò tiền đề, nền tảng. Vì vậy, phải chú trọng chăm lo hình thành cho các em những tri thức ban đầu đúng đắn, vững chắc để làmsở cho những bậc học cao hơn, góp phần phát triển đạo đức, trí tuệ, hình thành nhân cách con người mới. Trong chương trình tiểu học, môn Tiếng Việt một trong hai môn chính có vai trò rất quan trọng. Dạy tiếng Việt ở tiểu học tạo cho học sinh (HS) kỹ năng sử dụng tiếng Việt thành thạo để sử dụng trong học tập, giao tiếp; cung cấp cho HS những hiểu biết phong phú về tiếng Việt, mở mang kiến thức về tự nhiên, xã hội, văn hóa của dân tộc Việt Nam và nước ngoài. Môn Tiếng Việt 2 gồm có bảy phân môn, mỗi phân môn có một vai trò và nhiệm vụ khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ, tích hợp với nhau. Phân môn Tập Làm Văn (TLV) có nhiệm vụ rèn cho HS các kỹ năng sản sinh ngôn bản; sử dụng và hoàn thiện một cách tổng hợp các kiến thức và kĩ năng tiếng Việt mà các phân môn Tiếng Việt khác đã hình thành. Đây phân môn mang tính chất tổng hợp, sáng tạo, thực hành, thể hiện đậm dấu ấn cá nhân. TLV, viết văn, hành văn cái đích cuối cùng cao nhất của việc học môn Tiếng Việt. Đối với HS tiểu học, biết nói đúng, viết đúng, diễn đạt mạch lạc đã khó. Để nói, viết hay, có cảm xúc, giàu hình ảnh lại khó hơn nhiều. Cái khó ấy chính cái đích của phân môn TLV đòi hỏi người học cần diễn đạt tới. Từ đó, các em được mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc, thẩm mỹ, hình thành nhân cách. Chương trình TLV ở tiểu học chủ yếu dạy văn miêu tả. Ngay từ lớp 2 -3, các em đã được làm quen với loại văn này khi được tập quan sát và trả lời câu hỏi. Lên lớp 4, 5 các em phải hiểu thế nào văn miêu tả, biết quan sát, tìm ý, lập dàn ý, viết đoạn văn và liên kết đoạn văn thành một bài văn với các loại văn như: miêu tả đồ vật, cây cối, con vật, tả người, tả cảnh - những đối tượng gần gũi và thân thiết của các em. Để hoàn thành bài văn miêu tả, đối với HS lớp 4, 5 thường rất khó khăn. Do đặc điểm tâm lý chưa ổn định, hơn nữa các em còn ham chơi, khả năng tập trung chú ý quan sát chưa tinh tế, năng lực sử dụng ngôn ngữ chưa phát triển tốt… Dẫn đến khi viết văn, HS còn thiếu hiểu biết về đối tượng miêu tả hoặc không biết cách diễn đạt điều muốn tả. Đối với giáo viên (GV) đây cũng loại bài khó dạy. GV còn thiếu linh hoạt trong vận dụng phương pháp và chưa sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động học tập của HS. Vì vậy, không phải dạy loại văn nào cũng đạt hiệu quả như mong muốn và không phải GV nào cũng dạy tốt văn miêu tả. Việc tìm ra các phương pháp để hướng dẫn HS quan sát, tìm ý, lập dàn ý, tưởng tượng…của GV cũng còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Tường Hạ - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La” 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Phân môn TLV được chia thành nhiều kiểu bài khác nhau, mỗi kiểu bài có vị trí và vai trò nhất định trong việc cung cấp kiến thức cho các em. Đối với phân 3 môn TLV ở tiểu học, văn miêu tả có vị trí đặc biệt quan trọng. Thực tế, hiện nay có rất nhiều nhà giáo dục đã tiến hành các công trình nghiên cứu rènnăng làm văn trong đó có văn miêu tả, để nâng cao chất lượng bài văn cho HS. Trong các tài liệu “Bồi dưỡng giáo viên” (NXB GD – 2004, 2005, 2006), đã đề cập đến một số yêu cầu cơ cơ bản về kiến thức, kĩ năng mà HS cần phải nắm được trong phân môn TLV. Qua đó đề xuất các biện pháp dạy học TLV theo nội dung khá đa dạng và phong phú cho GV tiểu học. Cuốn “Rèn kĩ năng sử dụng tiếng Việt” (giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học hệ cao đẳng sư phạm và sư phạm 12/2) của Tác giả Đào Ngọc – Nguyễn Đăng Ninh đã đưa ra cách cảm thụ văn bản cho HS. Cuốn “Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học” (tài liệu đào tạo giáo viên - 2007 của Bộ GD và ĐT), dự án phát triển GV tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo giáo dục trong đó có nêu ra các phương pháp dạy học cũng như quy trình dạy học phân môn TLV theo chương trình sách giáo khoatiểu học. Cuốn “Dạy văn cho học sinh tiểu học” (NXB GD-1997), tác giả Hoàng Bình đã có những đề xuất giúp GV tiểu học để hướng dẫn HS cảm nhận được cái hay, cái đẹp của tác phẩm văn học. Cuốn Văn miêu tả và phương pháp dạy học văn miêu tảtiểu học (Nhà xuất bản Giáo dục - 1996) , tác giả Nguyễn Trí đã đề cập đến cách dạy văn miêu tả trong chương trình Tiểu học. Trong các tài liệu trên đây, các tác giả đã đề cập đến vấn đề dạy học phân môn TLV trên phương diện vị trí, nhiệm vụ, nội dung chương trình, phương pháp dạy học nói chung và văn miêu tả nói riêng nhưng chưa đề đi sâu nghiên cứu việc rèn kỹ năng viết văn miêu tảmột khối lớp cụ thể. Những công trình nghiên cứu trên những tiền đề lí luận quan trọng để chúng tôi lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp rènnăng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Tường Hạ - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La” làm vấn đề nghiên cứu. 3. Mục đích nghiên cứu Phân môn TLV phân môn đặc biệt quan trọng trong chương trình tiểu học, song chất lượng dạy – học văn chưa cao, biểu hiện cụ thể đó tình trạng viết văn khô khan, kém hấp dẫn. Nhất trường tiểu học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, miền núi. [...]... các biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 tại Trường Tiểu học Tường Hạ - Huyện Phù YênTỉnh Sơn La 4 Khách thể và đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: quá trình dạy học văn miêu tảlớp 4, 5 - Đối tượng nghiên cứu: một số biện pháp rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho HS lớp 4 ,5 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ đề tài hướng tới là: - Tìm hiểu mục tiêu, nội dung dạy - học văn. .. cứu - Các dạng văn miêu tảlớp 4: miêu tả đồ vật, miêu tả cây cối, miêu tả con vật - Các dạng văn miêu tả lớp 5: tả cảnh và tả người 4 8 Giả thiết khoa học Tìm hiểu biện pháp rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho HS lớp 4, 5 một vấn đề còn nhiều khó khăn được GV tiểu học quan tâm Nếu các biện pháp chúng tôi đề xuất chứng minh được tính khả thi sẽ góp phần rèn luyện kỹ năng làm văn miêu tả cho HS lớp 4,. .. các kỹ năng, cũng như phương pháp vào rèn luyện kỹ năng viết văn cho các em còn hạn chế HS chưa thực sự yêu thích phân môn TLV, bài viết của các em mắc rất nhiều lỗi về dùng từ, cách đặt câu, cách diễn đạt Do vậy, chúng tôi mạnh dạn đề ra một số biện pháp rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho HS lớp 4, 5 Trường Tiểu học Tường Hạ - Phù Yên - Sơn La 23 CHƯƠNG 2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO. .. các em trong quá trình viết văn 1.2.2 Thực trạng về kết quả viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 trường tiểu học Tường Hạ - Phù YênSơn La Để tìm hiểu thực trạng về kết quả viết văn miêu tả cho HS lớp 4, 5 Trường Tiểu học Tường Hạ - Phù YênSơn La Chúng tôi đã tiến hành điều tra 116 HS lớp 4, 5 bằng phiếu điều tra Chúng tôi đã tiến dựa trên chương trình SGK lớp 4, 5 để thiết kế phiếu điều tra,... văn miêu tả lớp 4, 5 - Thực trạng dạy - học văn miêu tảlớp 4, 5 - Một số biện pháp dạy học văn miêu tả lớp 4, 5 6 Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận: Về việc nghiên cứu nội dung viết văn miêu tảmột số tài liệu có liên quan 6.2 Phương pháp điều tra: Được tiến hành dưới các hình thức: + Dùng phiếu điều tra + Trao đổi trực tiếp với GV và HS + Dự giờ tiết dạy văntrường tiểu. .. kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Tường Hạ - Huyện Phù YênTỉnh Sơn La Chương III: Thể nghiệm sư phạm 5 NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞLUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sởluận 1.1.1 Một số khái niệm cần xác định 1.1.1.1 Văn miêu tả Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên định nghĩa: Miêu tả dùng ngôn ngữ hoặc một phương tiện nghệ thuật nào đó làm cho. .. dùng dạy học khác 7/ 15 3/ 15 5/ 15 15 Bảng 3: Mức độ sử dụng các biện pháp dạy học khi dạy TLV Biện pháp Có sử dụng Không sử dụng Rèn luyện kỹ năng quan sát 15/ 15 0/ 15 Trau dồi vốn từ 10/ 15 5/ 15 Tạo động cơ, hứng thú học tập cho học sinh 8/ 15 7/ 15 Bảng 4: Mức độ đặt những đề văn gây hứng thú cho học sinh Mức độ Có Thỉnh thoảng Không bao giờ Số lượng 12/ 15 3/ 15 0 Tỉ lệ 80% 20% 0% - Qua khảo sát học sinh 116... tiểu học để tìm hiểu các hình thức và phương pháp dạy học của GV 6.3 Phương pháp phân tích thống kê: Tổng hợp các số liệu điều tra từ thực tế để phân tích, làmsở thực tiễn cho việc đề xuất biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho HS lớp 4, 5 6.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Từ các biện pháp đã đề xuất tiến hành thể nghiệm tại Trường Tiểu học Tường Hạ - Huyện Phù YênTỉnh Sơn La 7 Phạm vi... Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 2 Viết bài tả con vật Ôn tập về tả cảnh (2 tiết) Trả bài văn tả con vật và viết bài văn tả cảnh 1 Viết bài văn về tả cảnh 1 Ôn tập về tả người 2 Viết bài văn tả người 1 Trả bài văn tả cảnh 2 Trả bài văn tả người 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Thực trạng dạy học TLV miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Tường Hạ - Huyện Phù YênTỉnh Sơn La 1.2.1.1 Mục đích khảo sát Chúng... cao chất lượng dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 1.2.1.2 Nội dung khảo sát Đề tài tiến hành khảo sát trên những nội dung sau: - Tìm hiểu SGK, SGV và các đồ dùng dạy học phân môn TLV dạng văn miêu tả - Hoạt động dạy và học văn miêu tả của học sinh lớp 4, 5 - Thái độ của học sinh khi tham gia học phân môn TLV 1.2.1.3 Phương pháp khảo sát - Phương pháp dự giờ trực tiếp - Phương pháp phỏng vấn trực
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn