Bài toán phân số hay và khó

Một số bài toán lượng giác hay khó

Một số bài toán lượng giác hay và khó
... Tacú: v theo(8)cú (11) Tngttacú: ư13 (12) Thay(11),(12)vo(1) cú: ( ) (13) T(9)v(13)cú (14) T(3)(4) v(14)suyra Haysaukhithay Tacú : (15) Thay(7)vo(15)cú: Hay (*) Vy(*)ỳng vliucnchngminh. Bi3:(nhlớhmscosthnhtvitgiỏc) ... toỏn hay v rt thỳv n nhng cụng thc khụ khan v quỏ tru tng.Bnsthymtsbitoỏnmcúthchngdựnglmgỡc,nhnghóycoinúnhmt bụnghng,mtbchophaymtbntỡnhcacathiờnngtoỏnhcVỡmtl,núcsinh ratrongmtphỳt,mtngy,cmtingihayquanhiuthhchthomónnimammờ ... 2) Vi e = AC , f =BD ,thay(2)vo(1): KL2 = a + b + c + d - e - f = a + b + ac cos ( b +g )(3) Liỏpdngnhlớhmscos,tacú: e = a + b - abcos b (4) f = c + b -2bc cos g (5) Thay(4)v(5)vo(3),tacú: d...
 • 41
 • 7,462
 • 16

MỘT SỐ BÀI TOÁN HÓA HỌC HAY KHÓ

MỘT SỐ BÀI TOÁN HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ
... 1,35 mol C 0,975 mol D 1,25 mol Câu 685: Một hỗn hợp gồm Al2(SO4)3 K2SO4, số nguyên tử oxi chiếm 20/31 tổng số nguyên tử có hỗn hợp Hoà tan hỗn hợp vào nước cho tác dụng với dung dịch BaCl dư, ... Hòa tan Ba, Na có tỉ lệ mol 1:1 vào nước dư thu dung dịch X 0,672 lít H (đktc) Thêm m gam NaOH vào dung dịch X dung dịch Y Thêm 100ml dung dịch Al 2(SO4)3 0,2M vào dung dịch Y thu kết tủa Z Giá ... 56,8% Câu 695: Hoà tan hết m gam Al2(SO4)3 vào nước dung dịch X Cho 360 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu 2a gam kết tủa Mặc khác, cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu a gam kết tủa Các phản ứng...
 • 7
 • 518
 • 0

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY KHÓ LỚP 9

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9
... viết: Nguyễn Đình Tiếp Luyện thi vào lớp 10 (5) b) Tứ giác ACBP hình gì? sao? c) Chứng minh CO // PH C d) Chứng minh AOM HP không phụ thuộc vào vị trí điểm C Bài 12: Cho nửa đờng tròn (O) đờng ... RS // AB c) Tứ giác áC hình bình hành không? sao? d) Chứng minh RC.RP = SC RC = SQ; RP = SC Ngời viết: Nguyễn Đình Tiếp Luyện thi vào lớp 10 (6) Bài 14: Cho ABC ( ACB > 90 0 ) nội tiếp đờng tròn ... Tứ giác BCPQ hình gì? sao? Ngời viết: Nguyễn Đình Tiếp Luyện thi vào lớp 10 (3) d) Gọi E điểm đối xứng với D qua N Chứng minh M di động cung nhỏ BC điểm E nằm đờng tròn cố định AV Bài 7: Cho nửa...
 • 9
 • 19,525
 • 466

30 Bài toán Hóa 9 hay khó (Có lời giải)

30 Bài toán Hóa 9 hay và khó (Có lời giải)
... Hay M = 9n n Lập bảng : Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó n M Mơn Hóa học9 18 27 36 Cặp nghiệm thích hợp : n = ; M = 27 Vậy M Al Thay n = vào ... violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 Bài 9: Hòa tan 2,16g hỗn hợp kim loại Na, Al, Fe vào nước lấy dư thu 0,448 lít khí (đktc) lượng chất rắn ... violet.vn/thethao0481 mol Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 MB 32 64 96 Kết Loại Đồng (Cu) Loại => Vậy B kim loại Cu Bài 30: Cho 22,4 gam hỗn hợp Na2CO3 K2CO3 tác dụng với...
 • 20
 • 5,387
 • 162

Gián án Bài toán thể tích hay khó

Gián án Bài toán thể tích hay và khó
... bên AA’ tạo với AB góc 2α Tính thể tích V lăng trụ theo α bán kính R đường tròn (ABC) NÂNG CAO TOÁN QUỸ TÍCH Bài toán 1: Cho tam giác cân ABC, AB=AC Một điểm M thay đổi đường thẳng vuông góc với ... cách từ S đến mp(ABCD) b Tính thể tích VS.ABCD c Tính thể tích VS.ABC · Bài 7: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, góc SAC = 450 Tính thể tích khối chóp S.ABCD Bài 8: Cho khối chóp S.ABCD có ... THPT Đốc Binh kiều Môn HÌNH HỌC 12 Nâng Cao Tài liệu toán 12A1 b Cho AH=x Tính thể tích khối chóp S.ABC theo R x Tìm vị trí C để thể tích lớn Bài 30: Cho tứ diện ABCD a Chứng minh chân H đường...
 • 8
 • 1,487
 • 13

32 bài toán vật lí hay khó khi đi thi đại học .

32 bài toán vật lí hay và khó khi đi thi đại học .
.. . kA1 4N - Thi gian t lỳc b ma sỏt n dng li - V trớ ca vt cú tc cc i: Nu Fc l lc ma sỏt thỡ: N ' t = N T mg k - Vn tc cc i dao ng t c ti v trớ x0 : Fc = Fhp => .m.g = K.x0 v0 (A x ). => x (V .. . toỏn 21 in lng qua mch v ốn sỏng tt + Thi gian ốn sỏng v tt Thi gian ốn tt lt i - U0 Thi gian ốn sỏng ẵ T Ugh Ugh Thi gian ốn tt lt v + U0 u = U0cos(t + ) Thi gian ốn sỏng ẵ T 13 Nguyn Vn Dõn .. . 0975733056 d k im ú dao ng cựng pha 2k hay d 2k im ú dao ng ngc pha k hay 2k hay d 2k im ú dao ng vuụng pha - lch pha ca cựng mt im ti cỏc thi im khỏc nhau: t t1 Bi toỏn 14...
 • 24
 • 1,408
 • 8

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay Khó luyện thi đại học 2013

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013
... , F2 , Cl2 , O2 Sục X vào dung dịch KI + hồ tinh bột,thấy dung dịch hoá xanh.Sục Y vào dung dịch NaCl sinh khí Z Thổi Z vào Ag hơ nóng nhẹ Ag ánh kim.Cho tàn đóm đỏ vào T thấy bùng cháy.Hỏi ... lượng H gấp đôi lượng cần thi t để hidro hóa hoàn toàn X Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng, sau phản 31 Đốt m( g ) Z cần vừa đủ 13,44(l) CO2 , hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào 400ml dung dịch Ba(OH ... lượng H gấp đôi lượng cần thi t để hidro hóa hoàn toàn X Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng sau phản 31 Đốt m gam Z cần vừa đủ 13,44 lit CO2 ,hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào 400ml dung dịch Ba(OH...
 • 52
 • 985
 • 8

Bài toán cực trị hay khó

Bài toán cực trị hay và khó
... 5 Cho x, y hai số dơng thay đổi thoả mãn điều kiện: x.y = Tìm giá trị lớn biểu thức: A= x y + x4 + y2 x + y4 Tìm giá trị lớn nhỏ A = (x4+1)(y4+1) ; Cho biết x ; y x...
 • 6
 • 991
 • 1

27 bài toán Hóa 9 Hay khó

27 bài toán Hóa 9 Hay và khó
... = nNO , hay : ax ay 2y x= = 3 a (2R+ 96 x ) = 0,6281 a(R +62 y) R + 48x = 0,6281R+38 ,94 22y 0,37 19 R = 38 ,94 22y 48x 2y 2y Thay x = vào ta có : 0,37 19 R = 38 ,94 22y 48 0,37 19 R= 6 ,94 22 y 3 ... mddC = 27, 4 + 500 0,1125 233 0,0625 98 0,2 0,1 17 = 492 ,96 (g) C%ddBa(OH) d = 0,0875 171 100% = 3,035% 492 ,96 ( làm tròn thành 3,04%) Bi 26: Khi hòa tan hết lợng kim loại R vào dung ... Thay x = 0,03 mol vo (I) c; Ry = 1,62 (IV) + Chia (IV) cho (III) c: R = 9n ch cú n = 3; R = 27 = Al l phự hp ú thay n = vo (III) ta cú: y = 0,06 mol + Vy: R l Al vi %mAl = 0, 06 .27 100% = 49, 1%;...
 • 20
 • 322
 • 1

Bài tập phần điện hay khó nhất

Bài tập phần điện hay và khó nhất
... Dòng điện chạy qua mạch: I  U 100   2A Z 50 Nhiệt lượng tỏa điện trở phút:Q = RI2t = 50.( )2 2.60 = 12000J = 12KJ : Lê Thanh Sơn, : 0905930406 Bài tập phần điện hay khó Độ lệch pha điện ... 2002  100 5 Dòng điện chạy qua mạch: I = U MB 200   2A ZMB 100 Điện áp cực đại đoạn AM : U0AM = I0.ZAM = 2 50 = 200V : Lê Thanh Sơn, : 0905930406 Bài tập phần điện hay khó Tổng trở đoạn ... Thanh Sơn, : 0905930406  Bài tập phần điện hay khó C 50 Ω, H 2 D 50 Ω, H 5 Câu 259: Cho mạch hình vẽ: UAB ổn định u  , A C R M cuộn dây cảm Hình 259 - Khi K mở, dòng điện qua mạch là:  im...
 • 8
 • 270
 • 0

Những bài toán về Oxy hay khó

Những bài toán về Oxy hay và khó
... với (D) Đỉnh C giao d (D') * Từ suy10ra đỉnh A C C' x+7y-31=0 B N A' 10 ( Bài toán có nhiều hướng giải khác nhau) A M Bài 26 24 22 Hướng dẫn: * tìm M' điểm đối xứng M qua BD * Viết pt đường cao ... BA, ta tìm hai điểm C có tọa độ C=2;0) C'=-2;-2) C O B x-2y-2=0 C' A Đây toán hay phù hợp với đề thi đại học khối A – B Những đề có đề thi thử tiếc đáp án Hy vọng diễn đàn trao đổi lời giải Theo ... đường cao AH +Xác định hình chiếu I M AH ,và xác định tọa độ A + xác định B giao MA d +Xác định C điểm đối xứng B qua AH M(1;1) x+y+3=0 E B x-4y-2=0 I H A M' C Bài A Hướng dẫn: *Dễ thấy đỉnh B có tọa...
 • 5
 • 265
 • 2

Tuyển tập 50 bài toán hình oxy hay khó_Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Tuyển tập 50 bài toán hình oxy hay và khó_Thầy Nguyễn Thanh Tùng
... HOCMAI.VN GV: Nguyễn Thanh Tùng facebook.com/ ThayTungToan TUYỂN TẬP 50 BÀI TOÁN OXY HAY VÀ KHÓ_P1 GV: Nguyễn Thanh Tùng Bài (Nguyễn Thanh Tùng) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ... Thanh Tùng facebook.com/ ThayTungToan TUYỂN TẬP 50 BÀI TOÁN OXY HAY VÀ KHÓ_P2 GV: Nguyễn Thanh Tùng Bài 11 (Nguyễn Thanh Tùng) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có trọng tâm G(1;0) ... & I & M môn Toán Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành công kì thi THPTQG tới ! HOCMAI.VN GV: Nguyễn Thanh Tùng facebook.com/ ThayTungToan Bài 10 (Nguyễn Thanh Tùng) Trong...
 • 25
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1 so dang toan dai so hay va kho lop 10tuyển tập các bài toán lượng giác hay và khócác bài toán hình học hay và khó lớp 7những bài toán lớp 7 hay và khónhững bài toán di truyền hay và khócác bài toán tổ hợp hay và khócác bài toán lượng giác hay và khónhững bài toán lượng giác hay và khócac bài toán hình học hay và khó lớp 9nhung bai toan hoa hoc hay va khogián án bài toán thể tích hay và khóca bai toan hinh hoc hay va kho lop8cac bai toan huu co hay va kho lop 12bai toan vat ly hay va kho luyen thi đại họccác bài toán khảo sát hàm số hay và khóNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI