nhung bai toan hoa hoc hay va kho

Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay khó LTĐH

Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay và khó LTĐH

Hóa học

... BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY KHÓ 2013-2014 (SV LTH ĐHSP TPHCM) phản ứng đốt cháy, ta có + 0,5(3n-7/3)O2 -> 2/3 ... NO−3=0,24, Vì dư kim loại ==> có muối Fe2+ : Fe−2e→ Fe2+ a 2a a BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY KHÓ 2013-2014 (SV LTH ĐHSP TPHCM) NO−3+3e−+4H+→ NO+2H2O 0,1 0,3 -0,4 Cu2++2e−→ Cu 0,12 ... propenal hiđro Tỉ khối hỗn hợp Y so với metan 1,55 Số mol H2 hỗn hợp Y BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY KHÓ 2013-2014 (SV LTH ĐHSP TPHCM) bao nhiêu? A 0,05 B 0,15 C 0,20 D 0,10 Ta có số mol trước...
 • 8
 • 8,497
 • 444

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY KHÓ LỚP 9

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9

Toán học

... điểm cố định M di động d) Xác định vị trí M cho MKA = 90 Bài 8: Cho tam giác ABC vuông A, điểm M thay đổi cạnh AC Đờng tròn đờng kính MC cắt BM N cắt NA P a) Chứng minh bốn điểm A, B, C, N nằm đờng ... cung AC AD điều kiện cần đủ để AK // ND Bài 11: Cho đờng tròn (O) có cung cố định AB 90 điểm C thay đổi cung lớn AB Gọi H trực tâm tam giác ABC AH, BH cắt (O) lần l ợt M, N, AN cắt BM P a) Chứng ... cát tuyến AKD với đờng tròn cho BD // AC Nối BK cắt AC I a) Chứng minh IC2 = IK.IB b) Chứng minh BAI~ AKI tính AI KI = 16 cm, BI = 49 cm c) Chứng minh AI = IC d) Tìm điều kiện để CK AB Ngời viết:...
 • 9
 • 19,518
 • 466

30 Bài toán Hóa 9 hay khó (Có lời giải)

30 Bài toán Hóa 9 hay và khó (Có lời giải)

Hóa học

... + 1,344 n b = 22,4 = 0,06 mol Hay 3a + nb = 0,18 (II) Giải hệ PT (I,II) ta : a = 0,04 mol Fe Thay vào biểu thức : 56 0,04 + Mb = 2,78 Mb = 2,78 – 2,24 = 0,54 Thay vào (I) : nb = 0,14 – 0,08 ... 0,06 = Hay M = 9n n Lập bảng : Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó n M Mơn Hóa học9 18 27 36 Cặp nghiệm thích hợp : n = ; M = 27 Vậy M Al Thay n ... 22,4 = 0,07 mol ; hay 2a + nB = 0,14 (I) nH2 = a + Phần tác dụng với HNO3: Fe + 4HNO3  → Fe(NO3)3 + NO ↑+ 2H2O (3) a a  → 3M(NO3)n+ NO ↑+ 2nH2O (4) 3M + 4nHNO3 n b b Theo (3) va (4) : nNO =...
 • 20
 • 5,385
 • 162

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay khó

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay và khó

Hóa học

... khối lượng Mg(OH)2 Z A 25,78% B 51,56% C 12,89% D 38,67% Tác giả: Lâm Minh Dũng http://forum.dayhoahoc.com/members/lamminhdung.55074/ P/S: Mọi người phổ biến, nâng cấp, in ấn tài liệu phục vụ cho ... (gam) => A Giải câu 7: Quy hỗn hợp Cu có x mol, Fe có y mol, S, thì: S + O2 -> SO2 (không thay đổi thể tích V) x + y = 0,5 x + 1,5y = 2*7,28/22,4 => x = 0,2, y = 0,3 => m = 143,5*(0,2*2 + ... thời điểm ban đầu đến hết thời gian t thu V lít khí thoát hai điện cực m1 gam kim loại catot Trong kho ng thời gian t thu V lít khí thoát hai điện cực m gam kim loại catot Biết khí đo điều kiện nhiệt...
 • 5
 • 3,038
 • 181

bài tập hóa học hay khó

bài tập hóa học hay và khó

Hóa học

... gam mui amoni ca axit hu c Cụng thc ca Y v giỏ tr ca m ln lt l A HOCO-COOH v 18,2 B HOCO-CH2-COOH v 30,0 C HOCO-CH2-COOH v 19,6 D HOCO-COOH v 27,2 Cõu 12: Cho hn hp X gm ru n chc no v mt ru n chc ... dch HCl ti d vo dung dch NaAlO2 (hoc Na[Al(OH)4]) (3) Sc khớ H2S vo dung dch FeCl2 (4) Sc khớ NH3 ti d vo dung dch AlCl3 (5) Sc khớ CO2 ti d vo dung dch NaAlO2 (hocNa[Al(OH)4]) (6) Sc khớ etilen ... phõn t v cụng thc cu to cú th cú ca hn hp X A v B v C.2 v D.1 v Cõu 26: Trung bỡnh mt ngi tiờu th khong 2400 kJ nng lng bi mt gi Ngun nng lng ny c cung cp t thc phm Hai ngun nng lng ch yu ch dinh...
 • 6
 • 1,149
 • 39

32 bài toán vật lí hay khó khi đi thi đại học .

32 bài toán vật lí hay và khó khi đi thi đại học .

Kiến trúc - Xây dựng

... thỡ tỏc dng ca R, ZL, ZC? ỏp : I = U/R ZL = ZC = Dng 11: Hi Vi = hoc = thỡ I hoc P hoc UR cú cựng mt giỏ tr thỡ IMax hoc PMax hoc URMax ỏp : 12 tn s f f1 f Dng 9: Hi iu kin 1, lch pha Dng ... ft ) Asin(2 d )cos(2 ft ) Chỳ ý: Khong thi gian gia ln liờn tip si dõy dui thng l T/2 Khong cỏch gia nỳt lin k bng khong cỏch bng lin k v bng Khong cỏch gia nỳt bng k 2 b iu kin ... Nguyn Vn Dõn Long An - 0975733056 d k im ú dao ng cựng pha 2k hay d 2k im ú dao ng ngc pha k hay 2k hay d 2k im ú dao ng vuụng pha - lch pha ca cựng mt im ti cỏc thi...
 • 24
 • 1,408
 • 8

bộ sưu tập những bài viết lại câu hay khó

bộ sưu tập những bài viết lại câu hay và khó

Tiếng anh

... Writing 3: You wouldn’t find any more affectionate animal anywhere in the world No Liz said unforgivable things to her father at the dinner party What The realisation that I had been swindled ... world would you find a more affectionate animal What Liz said to her father at the party was unforgivable Only much later did I realize that I had been Swindled There is little likehood of his being ... affort to spend my holidays abroad I’m seldom The minister gave no precise figures about the casvalties The minister didn’t go Every possible effort was made by orphanage to find the noy’s...
 • 10
 • 30,348
 • 2,924

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỜI GIẢI CỦA DIỄN ĐÀN BOXMATH

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY VÀ LỜI GIẢI CỦA DIỄN ĐÀN BOXMATH

Môi trường

... li nhn xột bỡnh lun ca cỏc bn v cho chỳng tụi tuyn c hon thin hn Mi ý kin xin gi v hoahoc.boxmath@gmail.com Thay mt ban biờn tụi xin chõn thnh cm n H Ni, ngy 18/1/2012 i din nhúm biờn son Ch biờn ... Thay vo h 0, 205 , ú Ne 65 0,175 0,175 phng trỡnh ta tỡm c x 0,18 v y 0, 02 Vy s mol sn phm kh SO2 l 0,18.2 0,18(mol ) Chn ỏp ỏn B Bỡnh lun Do N e ch nhn cỏc giỏ tr 2, 6, nờn ta cú th thay ... hp kim va luyn c l 13,29% Kim loi kim th R X l? A Mg B Ca C Ba D Sr Li gii Nu X khụng cú Li, thỡ sau luyn thờm 2,8 gam; phn trm ca Li hp kim ch l 2,8 9, 72% Vy nờn X ó cú sn mt lng Li, hay M...
 • 50
 • 6,304
 • 30

Một số bài toán lượng giác hay khó

Một số bài toán lượng giác hay và khó

Toán học

... Tacú: v theo(8)cú (11) Tngttacú: ư13 (12) Thay(11),(12)vo(1) cú: ( ) (13) T(9)v(13)cú (14) T(3)(4) v(14)suyra Haysaukhithay Tacú : (15) Thay(7)vo(15)cú: Hay (*) Vy(*)ỳng vliucnchngminh. Bi3:(nhlớhmscosthnhtvitgiỏc) ... úcnglnghimcabtphngtrỡnhtrờn. CHNGV: BTNGTHCLNGGIC Bi1:Chngminhrngtskhongcỏchlnnhtgiahainhvikhongcỏchbộnhtgia2 nhca1tgiỏclibtkỡkhụngbộhn 2. Gii: GisM,mtngnglkhongcỏchlnnhtgiahainhvkhongcỏchbộnhtgia2 nh ca mt t giỏc li. Vỡ ... toỏn hay v rt thỳv n nhng cụng thc khụ khan v quỏ tru tng.Bnsthymtsbitoỏnmcúthchngdựnglmgỡc,nhnghóycoinúnhmt bụnghng,mtbchophaymtbntỡnhcacathiờnngtoỏnhcVỡmtl,núcsinh ratrongmtphỳt,mtngy,cmtingihayquanhiuthhchthomónnimammờ...
 • 41
 • 7,459
 • 16

Xem thêm