ca bai toan hinh hoc hay va kho lop8

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY KHÓ LỚP 9

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9

Toán học

... 8: Cho tam giác ABC vuông A, điểm M thay đổi cạnh AC Đờng tròn đờng kính MC cắt BM N cắt NA P a) Chứng minh bốn điểm A, B, C, N nằm đờng tròn b) Chứng minh CA tia phân giác góc BCP c) Gọi D, E ... tiếp; suy KH // AD c) So sánh góc CAK DAK d) Tìm hệ thức số đo cung AC AD điều kiện cần đủ để AK // ND Bài 11: Cho đờng tròn (O) có cung cố định AB 90 điểm C thay đổi cung lớn AB Gọi H trực tâm ... b) Chứng minh CA DB vuông góc với AB c) Chứn minh AC.BD = R2 d) Xác định vị trí điểm M cho SABCD nhỏ Bài 13: Cho nửa đờng tròn (O) đờng kính AB, điểm M cung AB điểm C nằm A B cho CA < CB Trên...
 • 9
 • 19,518
 • 466

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay Khó luyện thi đại học 2013

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013

Toán học

... x(mol) Ca2   CO32  CaCO3 x (mol) x(mol) x (mol) ( TN2: Khi cho 1,5V lít CO2 vào : CO2  2OH   CO32 0,225-x 0,45-2x 0,225-x CO2  CO32  H2O  2HCO3 2,5x-0,225 2,5x-0,225 Ca2   CO32  CaCO3 ... HOH x (mol) 2x (mol) x(mol) Ca2   CO32  CaCO3 x (mol) x(mol) x (mol)  TN4: Khi cho 1,5V lít CO2 vào : CO2 hết, OH dư: CO2  2OH   CO32 1,5x (mol) 1,5x (mol) CaCO3 : 0,1  x    BaCO3 ... chất tác dụng với H 2O ) (2) A tạo môi trường Axit hay Bazo (mạnh) hòa tan kẽm 2 (3) A tạo kết tủa với Ba nên A phải mang ion CO32 hay SO32 hay SO4  (mấy thông dụng nên liệt kê trước) (4) A...
 • 52
 • 983
 • 8

150 bai tap hinh hoc hay va kho

150 bai tap hinh hoc hay va kho

Toán học

... cạnh BC CA cho + CF = ∠CEF = ∠CAB Giả sử M trung điểm EF G giao CA điểm CM AB Chứng minh FEG ABC đồng dạng CE CB Bài giảng soạn Latex, copyright c Võ Quang Mẫn Các toán 1.24 Cho ABC vuông C CA = ... điểm (A, B, C, D, E, F ) mặt phẳng bộ-sáu Pascal giao diểm AB ∩ DE, BC ∩ EF, CD ∩ F A thẳng hàng Chứng minh Pascal hoán vị Pascal ("Tức định lý Pascal dúng cho thuận đảo") 1.125 Nếu P điểm đường ... BAC AM qua điểm 1.86 Trong nhọn ABC, ta xét chân đường cao Ha Hb đường cao hạ từ A, B giao điểm Wa Wb phân giác từ A, B với cạnh đối diện BC, CA Chỉ tâm đường tròn nội tiếp I ABC nằm cạnh Ha Hb...
 • 24
 • 815
 • 22

MỘT SỐ BÀI TOÁN HÓA HỌC HAY KHÓ

MỘT SỐ BÀI TOÁN HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ

Hóa học

... cạn dung dịch B thu b gam hỗn hợp muối khan M Nung M NaOH khan, dư có thêm CaO thu chất rắn R hỗn hợp khí K gồm hai hiđrocacbon có tỉ khối so với oxi 0,625 Dẫn K lội qua nước brom dư thấy có 5,376 ... đầu: A 1,788 lần B 1,488 lần C 1,688 lần D 1,588 lần Câu 686: Hỗn hợp X gồm axetilen, etilen hidrocacbon A cháy hoàn toàn thu CO H2O theo tỉ lệ mol 1:1 Dẫn X qua bình đựng dung dịch brom dư thấy ... Trùng hợp butađien stiren thu sản phẩm X (tỉ lệ mắt xích butađien stiren 1: 1) có tính đàn hồi cao với hiệu suất 75% Để điều chế 500kg sản phẩm X cần khối lượng butan etylbezen là: A 543,8 kg...
 • 7
 • 516
 • 0

32 bài toán vật lí hay khó khi đi thi đại học .

32 bài toán vật lí hay và khó khi đi thi đại học .

Kiến trúc - Xây dựng

... cho dũng in khụng i mch RLC thỡ tỏc dng ca R, ZL, ZC? ỏp : I = U/R ZL = ZC = Dng 11: Hi Vi = hoc = thỡ I hoc P hoc UR cú cựng mt giỏ tr thỡ IMax hoc PMax hoc URMax ỏp : 12 tn s f f1 f Dng ... 13 lch pha ca im trờn phng truyn súng cỏch mt on d d Nu Nguyn Vn Dõn Long An - 0975733056 d k im ú dao ng cựng pha 2k hay d 2k im ú dao ng ngc pha k hay 2k hay d 2k ... T/8 T/6 T/4 T/2 Bi toỏn 19 Súng dng a Biờn ca súng ti v súng phn x l A biờn dao ng ca bng súng a = 2A - B rng ca bng súng l: L = 4A - Vn tc cc i ca mt im bng súng trờn dõy: vmax = 2A - Phng...
 • 24
 • 1,408
 • 8

Một số bài toán lượng giác hay khó

Một số bài toán lượng giác hay và khó

Toán học

... 2 úcnglnghimcabtphngtrỡnhtrờn. CHNGV: BTNGTHCLNGGIC Bi1:Chngminhrngtskhongcỏchlnnhtgiahainhvikhongcỏchbộnhtgia2 nhca1tgiỏclibtkỡkhụngbộhn 2. Gii: GisM,mtngnglkhongcỏchlnnhtgiahainhvkhongcỏchbộnhtgia2 ... S MBC : S = MCA bc ca ab : : sin A sin B sinC S MAB : S MBC : S = MCA bc ac ab : : (Theonhlớhmssin) a b c Chia2vngthctrờnchoabc,tacúpcm. Bi9:(nhlớMorley) ChotamgiỏcABC.migúccatamgiỏcyvhaingchiagúcúralmbaphnbngnhau. ... Tacú: v theo(8)cú (11) Tngttacú: ư13 (12) Thay(11),(12)vo(1) cú: ( ) (13) T(9)v(13)cú (14) T(3)(4) v(14)suyra Haysaukhithay Tacú : (15) Thay(7)vo(15)cú: Hay (*) Vy(*)ỳng vliucnchngminh. Bi3:(nhlớhmscosthnhtvitgiỏc)...
 • 41
 • 7,459
 • 16

30 Bài toán Hóa 9 hay khó (Có lời giải)

30 Bài toán Hóa 9 hay và khó (Có lời giải)

Hóa học

... (1) 2CO2 + Ca( OH)2 -> Ca( HCO3)2 (2) CO2 + Ca( OH)2 -> CaCO3 + H2O (3) - Số mol Na2CO3: nNa - Số mol H2SO4: nH CO SO = 0,1.0,2 = 0,02 mol = 0,15.0,2 = 0,03 mol - Số mol Ca( OH)2: nCa(OH) = 50.20 ... lệ: nCO2 nCa ( OH ) = CO , 02 ,1 SO = 0,03 mol = 0,02 mol = 0,2 2NaCl + CaCO3 (1) x mol x mol K2CO3 + CaCl2 -> 2KCl + CaCO3 (2) y mol y mol b – Số mol CaCl2: nCaCl = 33,3 : 111 = 0,3 mol - Giả sử hỗn...
 • 20
 • 5,385
 • 162

Gián án các bài toán hình học hay

Gián án các bài toán hình học hay

Tư liệu khác

... Chứmg minh rằng: AC.BD = BC DA = AB.CD b/ SAOB hình vuông ã ã c/ Lấy E thuộc CD Sao cho CAE = BAD chứng minh CAE BAD AB.CE = AC AD (1) CM AB.DE = AC CB (2) Từ (1) (2) AB.CD = AC BD + AD.BC (3) ... AB C A O B Tuyển tập 102 ôn thi hh9 vao 10 Bài 11 Cho đờng tròn tâm O, đờng kính AB = 2R Gọi I trung điểm AO Qua I kẻ dây CD vuông góc với AB 1ã ã b) CBD = CAD 1) Chứng minh: a) Tứ giác ACOD hình ... cân có ba góc nhọn nội tiếp đờng tròn tâm O Hai đờng cao AI BE cắt H 1/ Chứng minh CHI = CBA 2/ Chứng minh EI CO Tuyển tập 102 ôn thi hh9 vao 10 3/ Cho góc ACB = 600 Chứng minh CH = CO Bài 16...
 • 7
 • 1,087
 • 59

Gián án Bài toán thể tích hay khó

Gián án Bài toán thể tích hay và khó

Tư liệu khác

... ABCD Gọi d kho ng cách hai đường thẳng AB CD, α góc hai đường thẳng Chứng minh rằng: VABCD = Biên soạn: ĐOÀN QUỐC VINH 12A1 AB.CD.d sin α Trường THPT Đốc Binh kiều Môn HÌNH HỌC 12 Nâng Cao Tài liệu ... 12: Cho tứ diện ABCD điểm M điểm nằm tứ diện Gọi hA, hB, hC, hD kho ng cách từ điểm A, B, C, D đến mặt đối diện, mA, mB, mC, mD kho ng cách từ điểm M đến (BCD), (ACD), (ABD) (ABC) Chứng minh: ... 12 Nâng Cao Tài liệu toán 12A1 Bài 11: Cho hình chóp O.ABC có cạnh OA=OB=OC=a vuông góc với đôi Gọi H hình chiếu điểm O lên mp(ABC) điểm A’, B’, C’ hình chiếu H lên mặt phẳng (OBC), (OCA) (OAB)...
 • 8
 • 1,487
 • 13

Hướng dẫn một số bài tập sinh học hay khó 2013 potx

Hướng dẫn một số bài tập sinh học hay và khó 2013 potx

Điện - Điện tử

... định thân cao, a thân thấp, B tròn, b bầu dục Giả sử hai cặp gen nằm cặp NST Khi cho lai hai chua F1 thân cao tròn với F2 thu 65% số thân cao,quả tròn, 15% thân thấp, bầu dục, 10% thân cao, bầu ... hai chua F1 tần số hoán vị gen chúng ? ( Cho biết bố mẹ F1 có xảy LKG hoàn toàn ) Hướng dẫn : cao 65  10 tron AB AB     KG : x thap 15  10 duc ab ab Theo đáp án có KG bố mẹ xảy LKGen ... đực lông đen 40% mèo đực lông vàng hung, số lại mèo Tỉ lệ mèo có màu tam thể theo định luật Hácdi-Van béc bao nhiêu? A 16% B 2% C 32% D 8% Hướng dẫn : Vì tỉ lệ đực= nên ta có tỉ lệ XDXd =(2.10%).(2.40)%=0,16...
 • 6
 • 980
 • 24

Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay khó LTĐH

Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay và khó LTĐH

Hóa học

... Nếu n = ==> hydrocarbon mạch hở CT C3H2 ==> loại Vậy hydrocarbon C4H2 0,1 mol có cấu tạo CH≡C-C≡CH andehit C3H2O 0,3 mol CH≡C-CHO ==> m hh = 54a + 50b = 21,2 CH≡C-C≡CH -> CAg≡C-C≡CAg 0,1 ... 1,208% Ta có M=31,6 Suy hidrocacbon tác dụng với nước sinh andehit phải ankin, ta có hidrocacbon C2H2 C3H4 Không khó thấy nC2H2=0,12;nC3H4=0,08 Sau phản ứng có hai hidrocacbon dư: C2H2 C3H4 dư 0,06 ... Vậy x = 0,1675 ,mCu=(0,1675−0,015).64=9,76(g) Câu 29 Hỗn hợp X gồm anđehit hiđrocacbon mạch hở (2 chất nguyên tử- cacbon) Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X thu 1,3 mol CO2 0,4 mol H2O Nếu cho...
 • 8
 • 8,497
 • 444

mot so bai toan hinh phang hay va dac sac

mot so bai toan hinh phang hay va dac sac

Toán học

... tam giác ABC biết đường cao trung tuyến xuất phát từ A có phương trình x − y − = 0; x − y + = Tính diện tích tam giác ABC biết trọng tâm tam giác thuộc trục hoành đường cao xuất phát từ đỉnh B ... tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(3; 5), B(1; 2), C(6; 3) Gọi ∆ đường thẳng qua A cắt BC cho tổng kho ng cách từ hai điểm B, C đến ∆ lớn Hãy lập phương trình đường thẳng d qua điểm E(−1; 1) đồng...
 • 2
 • 1,355
 • 86

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay khó

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay và khó

Hóa học

... 4nhidrocacbon nk = 4nhidrocacbon - nC (*) *Lập phương trình: Ta biểu diễn mol nước hidrocacbon đốt cháy sau: nH2O = nC + nhidrocacbon - nk = 2nC - 3nhidrocacbon (thế k từ (*)) Gọi số mol hidrocacbon ... gian t thu V lít khí thoát hai điện cực m1 gam kim loại catot Trong kho ng thời gian t thu V lít khí thoát hai điện cực m gam kim loại catot Biết khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất m1 > m2 Tỉ ... bình đựng dung dịch M chứa Ca( OH)2 dư thu 26 gam kết tủa dung dịch N Khối lượng N nhẹ khối lượng M gam? A 8,28 B.12,06 C 6,48 D 9,16 Câu 13: Hỗn hợp A gồm ancol X, axit cacboxylic Y este Z (tạo...
 • 5
 • 3,038
 • 181

bài tập hóa học hay khó

bài tập hóa học hay và khó

Hóa học

... thu c 43,2 gam Ag v 13,8 gam mui amoni ca axit hu c Cụng thc ca Y v giỏ tr ca m ln lt l A HOCO-COOH v 18,2 B HOCO-CH2-COOH v 30,0 C HOCO-CH2-COOH v 19,6 D HOCO-COOH v 27,2 Cõu 12: Cho hn hp X gm ... FeO, MgCO3, MgO ú s mol mui cacbonat bng s mol oxit kim loi tng ng Hũa tan ht hn hp X dung dung dch H 2SO4 9,8% va thu c dung dch Y ú nng % ca FeSO4 l 5,775% Nng % ca MgSO4 dung dch Y l : A ... to cú th cú ca hn hp X A v B v C.2 v D.1 v Cõu 26: Trung bỡnh mt ngi tiờu th khong 2400 kJ nng lng bi mt gi Ngun nng lng ny c cung cp t thc phm Hai ngun nng lng ch yu ch dinh dng ca chỳng ta...
 • 6
 • 1,149
 • 39

Bài tập sinh học hay khó

Bài tập sinh học hay và khó

Sinh học

... nhiệt độ môi trường cao(tức nhiên phải nằm giới hạn sinh thái nhiệt độ) số ngày để hoàn thành vòng đời ngắn lại (cái ta hay nghe nói trời nắng ấm dịch bệnh phát triển nhanh mạnh, hay thức ăn nhanh ... gấp, mong thầy hướng dẫn sớm!!!" Phương Linh-Nguồn câu hỏi: http://quangvanhai.blogspot.com/p/forum.html http://quangvanhai.net Trang: Câu hỏi bạn em có hỏi kiểu gen tối đa, kiểu gen đồng hợp ... 2, 3, alen mà đề cho 10, hay nalen có mà ngồi tính ngày Nhưng bạn yên tâm, HẢI Blog's hướng dẫn bạn tìm cách giải dạng tập sinh nhanh với trường hợp n len http://quangvanhai.net Trang: Bạn đọc...
 • 10
 • 1,423
 • 0

Một số bài tập hình 8 hay khó

Một số bài tập hình 8 hay và khó

Toán học

... hình thoi kho ng cách cạnh song song Bài 2: Diện tích hình thoi 540dm Một đường chéo 4,5dm Tính kho ng cách giao điểm đường chéo đến cạnh Bài 3: a/ Tính diện tích hình thang cân có đường cao h đường ... Chứng minh đường cao tam giác b/ Chứng minh tổng kho ng cách từ điểm D thuộc miền tam giác đến cạnh tam giác không phụ thuộc vào vị trí D Bài 3: Cho tam giác cân ABC (AB = AC), đường cao AH, O trung ... đường cao BD CE tam giác ABC đường cao DF EG tam giác ADE a/ Chứng minh hệ thức AD.AE= AC.AF b/ Chứng minh FG//BC Bài 3: Cho góc xOy, cạnh Ox lấy điểm M, cạnh Oy lấy điểm N Điểm A điểm thay đổi...
 • 9
 • 2,094
 • 13

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25