cac bai toan huu co hay va kho lop 12

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY KHÓ LỚP 9

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9

Toán học

... vào lớp 10 (5) b) Tứ giác ACBP hình gì? sao? c) Chứng minh CO // PH C d) Chứng minh AOM HP không phụ thuộc vào vị trí điểm C Bài 12: Cho nửa đờng tròn (O) đờng kính AB = 2R điểm M nửa đờng ... cung AC AD điều kiện cần đủ để AK // ND Bài 11: Cho đờng tròn (O) cung cố định AB 90 điểm C thay đổi cung lớn AB Gọi H trực tâm tam giác ABC AH, BH cắt (O) lần l ợt M, N, AN cắt BM P a) Chứng ... điểm cố định M di động d) Xác định vị trí M cho MKA = 90 Bài 8: Cho tam giác ABC vuông A, điểm M thay đổi cạnh AC Đờng tròn đờng kính MC cắt BM N cắt NA P a) Chứng minh bốn điểm A, B, C, N nằm đờng...
 • 9
 • 19,518
 • 466

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay Khó luyện thi đại học 2013

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013

Toán học

... 1,5V lít CO2 vào : CO2  2OH   CO3 2 0,225-x 0,45-2x 0,225-x CO2  CO3 2  H2O  2HCO3 2,5x-0,225 2,5x-0,225 Ca2  CO3 2  CaCO3 0,1-x (mol) 0,1-x (mol) 0,1-x (mol) Ba2  CO3 2  CaCO3 0,35 ... 2OH   CO3 2  HOH x (mol) 2x (mol) x(mol) Ca2  CO3 2  CaCO3 x (mol) x(mol) x (mol)  TN4: Khi cho 1,5V lít CO2 vào : CO2 hết, OH dư: CO2  2OH   CO3 2 1,5x (mol) 1,5x (mol) CaCO3 : 0,1 ... hỗn hợp muối Công thức este A HCOOH CH3COOH B CH3COOCH 2CH  CH C2 H5COOCH2CH  CH2 C CH3COOCH3 C2 H5COOCH3 D CH3COOCH  CH C2 H5COOCH  CH2 Lơi giai: ̀ ̉ TN 1: nCO2  1,05; nO2  1,305  nH2O...
 • 52
 • 983
 • 8

Các bài tập ôn tập hay khó lớp 10NC

Các bài tập ôn tập hay và khó lớp 10NC

Vật lý

... vật trước sau va chạm v1 v1 ’, vận tốc vật sau r cva chạm v ' : u r u r Khi va chạm hai vật tương tác với lực F 12 F 12 : u r u r r r Theo định luật III Niu Tơn ta có: F 12 = - F 12 hay m2 a = - ... cộng vận tốc ta có: v13 = v12 + v 23 r r r v12 - Để người đón ôtô v12 hướng theo AB v13r r r Nghĩa góc v12 v 23 α không đổi A v 23 2 - Độ lớn v13 = v12 + v23 + 2v12v23cosα r r Do để v13 giá ... nước v12, vận tốc nước so với bờ v23 B Theo r rthức cộng vận tốc ta có: công C r v13 = v12 + v 23 AB 1000 = = 0,9(m / s ) Với: v12 = t 15.60 BC 500 = = (m / s) v23 = t 15.60 r v 23 r r v12 v13...
 • 4
 • 1,102
 • 13

giải chi tiết bài tập hóa hữu HAY KHÓ từ các đề thi thử 2015 2016

giải chi tiết bài tập hóa hữu cơ HAY và KHÓ từ các đề thi thử 2015 2016

Hóa học

... Do Ca(HCO3 )2  Ba(OH)2   CaCO3  BaCO3  2H2 O  BaCO3 : x mol CaCO3 (1) : 0,02 mol BTNT C BTNT Ca 53,46 gam    nCO2  0,38 mol  x  0,18 mol    CaCO3 : x mol Ca(HCO3 )2 ...  KHCO3   CO2 : 0,11 mol X l¯ C x H y (COOH)2  Do Z ®¬n chøc  0,2 mol  CO2 : 0,69 mol  O2 o  Y l¯ C x H y (COOC a H b )2  t H O : ? gam COOH  KHCO3  CO2  H O  COOK ... HOC  COOH   C H2 On Z : HOOC  COOH     m  12n C  m H  m O  12. 0 ,12  0 ,12  16  0,07.2  0,05   4,6 gam n   O COOH nO CHO  Câu 55: Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic...
 • 93
 • 8,409
 • 48

Giải chi tiết bài tập Hóa hữu hay khó (từ các đề thi thử đh 2015 2016)

Giải chi tiết bài tập Hóa hữu cơ hay và khó (từ các đề thi thử đh 2015 2016)

Hóa học

...  CaCO3  BaCO3  2H2 O Giải kiện lượng kết tủa: Do Ca(HCO3 )2  Ba(OH)2  CaCO3 (1) : 0,02 mol BaCO3 : x mol  BTNT C BTNT Ca 53,46 gam    nCO2  0,38 mol  x  0,18 mol    CaCO3 ... hai axit ancol  ancol T ancol hai chức 17,16  0,39 mol Áp dụng bảo tồn khối lượng, ta có: mCO2  12, 52  0,37.32  7,2  17,16 gam  n CO2  44 Ancol ph°i no (k = 0) Nhận xét: n CO2  0,39 ... đề  Y : HOC  COOH   C H2 On Z : HOOC  COOH     m  12n C  m H  m O  12. 0 ,12  0 ,12  16  0,07.2  0,05   4,6 gam n   O COOH nO CHO  Câu 55: Chọn B Ancol X víi M X  78...
 • 92
 • 17,999
 • 88

30 Bài toán Hóa 9 hay khó (Có lời giải)

30 Bài toán Hóa 9 hay và khó (Có lời giải)

Hóa học

... ứng (3) tạo kết tủa CaCO3 Ca(OH)2 dư Theo phương trình: nCaCO = nCO = 0,02 mol Vậy khối lượng CaCO3: mCaCO = 0,02.100 = gam 2.95 => Khối lượng CaCO3 thực tế thu được: mCaCO (tt) = 100 = 1,9 gam ... ứng xảy ra: Na 2CO3 + CaCl2 -> 2NaCl + CaCO3 (1) x mol x mol K 2CO3 + CaCl2 -> 2KCl + CaCO3 (2) y mol y mol b – Số mol CaCl2: nCaCl = 33,3 : 111 = 0,3 mol - Giả sử hỗn hợp Na 2CO3 : nhh = nNa ... PTHH xảy ra: CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2  + H2O (1) x mol 2x mol x mol MgCO3 + 2HCl -> MgCl2 + CO2  + H2O (2) y mol 2y mol y mol CO2 + KOH -> KHCO3 (3) a mol a mol a mol CO2 + 2KOH -> K 2CO3 + H2O...
 • 20
 • 5,385
 • 162

Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu đáp án hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx

Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx

Cao đẳng - Đại học

... kh i l ng cỏc bi toỏn h u c cú este l CH3COOC2H5 ho c HCOOC3H7 M rợu = 5,56 = 42,77 phải rợu CH3OH (M = 32) 0,13 ch c ch n ph i cú este l C2H5COOCH3 ủỏp ỏn ủỳng l D Cõu 13: p d ng ủ nh ... este (este đơn chức) 40 2, 05 = 82 axit este CH3COOH Do ủú, M muối = 0, 025 0,94 = 37, rợu este CH3OH C H5 OH v M rợu = 0, 025 n NaOH = ho c thay b c tớnh M muối v M rợu b ng: M este = 1,99 ... Y HO-CH -CH -OH Cõu 16: D dng nh m X g m 0,05 mol m i ch t, hay l 0,1 mol acid M trung bỡnh = 53 Chỳ ý l ủõy, s mol C2H5OH l 0 ,125 mol nờn l ng ph n ng ph i tớnh theo cỏc acid M = (53 + 46...
 • 2
 • 894
 • 17

Tổng hợp các bài toán hay + khó

Tổng hợp các bài toán vô cơ hay + khó

Hóa học

... 0,224 (l) Y Biết trình khử HNO3 tạo sản phẩm khử m giá trị A 3 ,12 B 7,8 C 12, 48 D 6,63 Câu 33 Lấy 32 g FexOy nung nóng dẫn khí CO vào, sau thời gian ta thu m gam chất rắn gồm nhiều chất V (l) ... 15,76 kết tủa Mặt khác cho lít X tác dụng CaCl2 dư đun nóng, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 10 gam kết tủa Giá trị m a là: A 5,6 gam 0,04 M B 8,96 gam 0,12M C 4,48 gam 0,06 M D 5,04 gam 0,07 M ... cần dùng 400 ml dung dịch HNO3 1M, thu a mol khí NO(sản phẩm khử nhất) Giá trị m a A 12, 48 0,08 B 13,44 0.04 C 12, 48 0,04 D 13,44 0,08 Câu 28 Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4, FeO Fe2O3, tác dụng...
 • 4
 • 1,338
 • 35

GIẢI CHI TIẾT hóa hữu HAY KHÓ từ các đề THI THỬ

GIẢI CHI TIẾT hóa hữu cơ HAY và KHÓ từ các đề THI THỬ

Hóa học

... Do Ca(HCO3 )2  Ba(OH)2   CaCO3  BaCO3  2H2 O  BaCO3 : x mol CaCO3 (1) : 0,02 mol BTNT C BTNT Ca 53,46 gam    nCO2  0,38 mol  x  0,18 mol    CaCO3 : x mol Ca(HCO3 )2 ...  KHCO3   CO2 : 0,11 mol X l¯ C x H y (COOH)2  Do Z ®¬n chøc  0,2 mol  CO2 : 0,69 mol  O2 o  Y l¯ C x H y (COOC a H b )2  t H O : ? gam COOH  KHCO3  CO2  H O  COOK ... HOC  COOH   C H2 On Z : HOOC  COOH     m  12n C  m H  m O  12. 0 ,12  0 ,12  16  0,07.2  0,05   4,6 gam n   O COOH nO CHO  Câu 55: Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic...
 • 93
 • 1,722
 • 9

Một số bài toán lượng giác hay khó

Một số bài toán lượng giác hay và khó

Toán học

... 2.Tcõu1tacú: cot a = cot A + cot B + cotC => cot a = cot A + cot B + cot C + 2(cot A cot B + cot B cot C + cot C cot A ) = cot A + cot B + cot C+ cot a + = (1 + cot A ) + (1 + cot B ) + (1 +cot2 ... A= 2B = C ợ ) cos2 A +cos2 B+ cos2 C = (2 + cos2A 1+ cos2B 1+ cos2 C + + = 2 cos2A+ cos2B+ cos2 = C 2 p p p cos + cos + cos = 7 2 p p p cos - cos - cos = 7 p p p cos - cos + cos = (1 ) 7 ... bc) cosA+ ( + a+ c- ac cosB+ (1+ b+ a- ab cosC Ê ) Gii: Tacúththy: S =cosA+ cosB+ cosC+ ( + c cosA+ ( + a cosB+ ( + b cosC- ( cosC+ bccosA+ accosB b ) c ) a ) ab ) tP =cosA+cosB+cosC Q=(b+c)cosA+(c+a)cosB+(a+b)cosC...
 • 41
 • 7,459
 • 16

Phuong phap giai bai toan huu co hay

Phuong phap giai bai toan huu co hay

Hóa học

... cộng Maccopnhicop: VD: CH2=CH-COOH + HCl  → ClCH2-CH2-COOH + Khi giải tốn muối axit cacboxylic đốt cháy O cho CO2 , H2O Na 2CO3 t y t VD : CxHyOzNat + O2  → ( x + ) CO2 + H2O + Na 2CO3 CHÚ Ý ... ancol đa, axit đa axit đơn : COO R COO R' COO R" (RCOO)xR’(OH)(n-x) + xH2O + xH2O VD : Khi phản ứng với NaOH tạo R(COONa)2, R’COONa R’’(OH)3 Hoặc este + NaOH  → muối axit đa + ancol đa ancol ... cháy ancol: n H O > n CO ⇒ ancol no, mạch hở 2) Khi tách nước ancol tạo olefin ⇒ ancol no đơn chức, hở 3) Khi tách nước ancol A đơn chức tạo chất B - d < ⇒ B hidrocacbon chưa no (nếu ancol no...
 • 15
 • 733
 • 4

Nhung bai toan so hoc hay va kho

Nhung bai toan so hoc hay va kho

Toán học

... dư Bài 3: Cho n số nguyên Chứng minh A= n -14n +71n -154n +120 (Tuyển sinh cho Tr chia hết vào lớp 10-24Việt Đức- HN 1992) HD: A=n (n-2)-12n (n-2) +47n(n-2)-60(n-2) =(n-2)(n-3)(n-4)(n-5) Bài 4: ... thành tổng k số tự nhiên n1; n2; ; nk Đặt S = n +n + +n 3 k Tìm số dư phép chia S cho (TTT2-Số 12- 04) HD: Vì a3 - a = a(a2 -1) = (a-1)a(a+1) chia hết cho Xét S - N chia hết cho Mà 2003 chia cho ... ĐHKHTN năm 2007- Vòng1) HD: a = 6k + ; b = 6q + 4a + a + b = 4a + 6k + + 6q + = 4a - + 6k + 6q + 12 Chú ý :4a - = 4(4a-1 - 1) chia hết cho 2,3 Bài 9: Tìm cặp số nguyên x , y thoả mãn điều kiện...
 • 17
 • 1,757
 • 8

Bài tập sóng hay khó

Bài tập sóng cơ hay và khó

Vật lý

... rung theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100Hz đến 120 Hz Vận tốc truyền sóng dây 8m/s Trong trình thay đổi tần số rung cần, tạo lần sóng dừng dây? A.10 B.5 C .12 D.4 Câu 11: Một sợi dây đàn hồi ... B kho ng 12cm Biết chu kỳ sóng, kho ng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1s Tốc độ truyền sóng dây là: A 3,2m/s B 5,6m/s C 4,8m/s D 2,4m/s Câu 12: ... Câu 13: Cường độ âm điểm A cách nguồn âm điểm kho ng 1m 10−6W/m2 Cường độ âm chuẩn 10−12W/m2 Cho nguồn âm nguồn đẳng hướng môi trường không hấp thụ âm Kho ng cách từ nguồn âm đến điểm mà mức cường...
 • 2
 • 3,176
 • 103

bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu

bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... este 13,56% (so vNi lư ng este) Công th$c c u t&o c>a este là: B CH3OCOCOOCH3 A C2H5OCOCOOC2H5 D CH3OCOCH2COOCH3 C CH3COOCOOCH3 Câu 18: Cho 1,24 gam h n h p hai rư u ñơn ch$c tác ddng vYa ñ> ... ñã dùng là: A HCOOH, CH3COOH B CH3COOH, CH3CH2COOH C C2H5COOH, C3H7COOH D C3H7COOH, C4H9COOH Câu 16: H n h p X g m axit HCOOH axit CH3COOH (t# lV mol 1:1) L y 5,3 gam h n h p X tác ddng vNi 5,75 ... etylenglicol vNi m gam h n h p hai axit h u ñơn ch$c no m&ch h^ ñ ng ñCng kP tiPp, thu ñư c 32 gam h n h p ba este ña ch$c Công th$c hai axit h u ñã dùng là: A HCOOH, CH3COOH B CH3COOH, CH3CH2COOH...
 • 3
 • 720
 • 29

bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu

bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... axit cacboxylic no, ñơn ch#c X tác d6ng hoàn toàn v?i 500 ml dung d&ch gMm KOH 0,12M NaOH 0,12M c.n dung d&ch thu ñư c 8,28 gam hen h p ch,t rLn khan Công th#c phân tI c8a X là: B CH3COOH C HCOOH ... kh9i A – 2008) VD2: Cho 15,6 gam hen h p hai ancol (rư u) ñơn ch#c, kJ tiJp dãy ñMng ñing tác d6ng hJt v?i 9,2 gam Na, thu ñư c 24,5 gam ch,t rLn Hai ancol ñó là: B C3H7OH C4H9OH A C3H5OH C4H7OH ... thu ñư c 8,28 gam hen h p ch,t rLn khan Công th#c phân tI c8a X là: B CH3COOH C HCOOH D C3H7COOH A C2H5COOH (Trích ñ6 thi tuy$n sinh ðH – Cð kh9i B – 2008) Bài toán v> ph n ?ng gQm toàn chDt khí...
 • 3
 • 520
 • 12

Gián án Bài toán thể tích hay khó

Gián án Bài toán thể tích hay và khó

Tư liệu khác

... diện ABCD Gọi d kho ng cách hai đường thẳng AB CD, α góc hai đường thẳng Chứng minh rằng: VABCD = Biên soạn: ĐOÀN QUỐC VINH 12A1 AB.CD.d sin α Trường THPT Đốc Binh kiều Môn HÌNH HỌC 12 Nâng Cao Tài ... qua O Chứng tỏ S.ABC tứ diện Bài 12: Cho tứ diện ABCD điểm M điểm nằm tứ diện Gọi hA, hB, hC, hD kho ng cách từ điểm A, B, C, D đến mặt đối diện, mA, mB, mC, mD kho ng cách từ điểm M đến (BCD), ... A, B, I chạy đường thẳng cố định b Biên soạn: ĐOÀN QUỐC VINH 12A1 Trường THPT Đốc Binh kiều Môn HÌNH HỌC 12 Nâng Cao Tài liệu toán 12A1 b Cho AH=x Tính thể tích khối chóp S.ABC theo R x Tìm vị...
 • 8
 • 1,487
 • 13

các bài tập vật lý hay va khó trong thi đại học

các bài tập vật lý hay va khó trong thi đại học

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Phương trình hiệu điện thế: u1 = 6cos(ωt); u = 12cos(ωt) Vì hiệu điện biến thiên tần số, nghĩa u1 giảm u2 giảm π Do đó, ta có: u  u1 =  12cosωt  6cosωt =  cosωt =  ωt = ± + k2π π Vì hiệu ... 1502 80 80V 120 V Hệ số công suất mạch cos cos Công suất tiêu thụ mạch là: U2 P cos2 Pmax cos2 150.0, 82 R 120 150 0, 96W Câu 34: a Công suất tiêu thụ đoạn mạch tính công thức: P Pmax cos2 M UL ... (240π)2 LC  240πC (180π) 1 (120 π) 5 25 106  cos3 = = =  (tan3)2 = 25/91   1  tan3 = 2 cos 3 81 81 (240π) 4.3 1 (120 π) 0,874 Cách Khi cos2 = Là lạ & kho khó 1.0 | 14 U 02 u = = (2)...
 • 26
 • 2,088
 • 11

250 bài dao động hay khó

250 bài dao động cơ hay và khó

Vật lý

... cm; x2 = 3cos t (cm); x3 = 2sin( t + ) cm; x4 = 2cos A t + /2) cm t + /2) cm = 8cos(10t D 24 = A 125 cm/s B 120 ,5 cm/s C 125 cm/s D 125 ,7 cm/s t+ t /6) cm A x2 = 24cos( t /3) cm C x2 = 8cos( t + ... 3,2 cm D 3,6 cm 2= 1 A x = 4cos(2 t /4) cm t + /12) cm + x2 t /4) cm D x = 4cos(2 t + /12) cm ) cm; x2 A = cm = 2co 2) 1 B 1=3cos(10t A 50m/s D - /3) (cm); x2 = 4cos(10t + B 50cm/s C 5m/s D ... x = 10cos(10t = A1cos(2 t + /3) cm; x2 = A2cos(2 t) cm; x3 = A3cos(2 t 1(t1)= - 10 cm, x2(t1)= 40cm, x3(t1)= 1(t2) = (t2)= 0cm, x3 (t2 /3) cm = t1 1 p? A x = 30cos(2 t + /3) cm C x = 40cos(2...
 • 25
 • 835
 • 5

93 bai tap song co hay va kho

93 bai tap song co hay va kho

Vật lý

... gần A cách A kho ng bao nhiêu? 68 Hai nguồn sóng kết hợp A, B mặt thoáng chất lỏng cách 10cm, dao động theo phương trình: uA = cos(40πt), uB = cos(40πt + π) Coi biên độ sóng không thay đổi, tốc ... nước, cách A kho ng 25cm cách B kho ng 20, 5cm, dao động với biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB hai vân giao thoa cực đại Coi biên độ sóng truyền không giảm.Điểm Q cách A kho ng L thỏa ... động với biên độ nhỏ 2,5cm Bước sóng là: A.60cm B.12cm C.6cm D .120 cm 34 Trên mặt nước nguồn pha kết hợp S1 , S2 cách 12cm, dao động biên độ cm ( coi không đổi truyền mặt nước), pha, tần số f =...
 • 15
 • 2,184
 • 4

Xem thêm