Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại đại học thái nguyên

Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại đại học thái nguyên

Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại đại học thái nguyên
... chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên 54 2.3.5 Đánh giá chung chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên 56 CHƢƠNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐẠI HỌC ... chƣơng trình đào tạo từ xa Chƣơng 2: Thực trạng công tác phát triển chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên Chƣơng 3: Biện pháp phát triển chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên CHƢƠNG ... động phát triển chƣơng trình đào tạo theo hình thức từ xa Đại học Thái Nguyên Giả thuyết khoa học đề tài Đào tạo theo phƣơng thức đào tạo từ xa hình thức đào tạo đƣợc triển khai Đại học Thái Nguyên...
 • 100
 • 311
 • 0

Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học.doc.DOC

Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học.doc.DOC
... triển nh vũ bão, chúng em mong muốn thiết kế chơng trình ứng dụng đợc vào thực tế Vì chúng em chọn đề tài: Xây dựng chơng trình đào tạo từ xa môn học với nội dung nh sau: Các giáo viên cập nhật ... dụng rộng rãi lĩnh đào tạo môn học từ xa Hệ thống cập nhật đợc danh sách giáo viên, giảng giáo viênhàng ngày mà bị sai sót thờng xuyên Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Đào tạo từ xa Chức VB Cập Nhật ... học dạy đợc tăng theo Do vậy, loạt chơng trình đào từ xa đời mà công nghệ thông tin ngày phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc hai nhu cầu Đào tạo từ xa đề tài mang tính chất thực tế, làm giảm...
 • 24
 • 627
 • 1

Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học
... dụng rộng rãi lĩnh đào tạo môn học từ xa Hệ thống cập nhật đợc danh sách giáo viên, giảng giáo viênhàng ngày mà bị sai sót thờng xuyên Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Đào tạo từ xa Chức VB Cập Nhật ... để chơng trình chúng em đợc hoàn thiện Cuối chúng em xin chân thành cảm ơn giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo Trần Đăng Công giúp chúng em hoàn thành chơng trình Đào tạo từ xa môn học với ... Form_Load() Adodc1.Visible = False Adodc1.RecordSource = "select * from Baigiang" End Sub 22 Kết luận Đào tạo từ xa chơng trình hay mang nhiều ý nghĩa thiết thực Tuy nhiên, để chơng trình hoàn thiện...
 • 24
 • 443
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học
... để chơng trình chúng em đợc hoàn thiện Cuối chúng em xin chân thành cảm ơn giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo Trần Đăng Công giúp chúng em hoàn thành chơng trình Đào tạo từ xa môn học với ... 0918.775.368 Kết luận Đào tạo từ xa chơng trình hay mang nhiều ý nghĩa thiết thực Tuy nhiên, để chơng trình hoàn thiện thực tế đòi hỏi cần có nhiều thời gian Trong khuôn khổ tập lớn môn học, chúng em ... việc học mang tính thủ công nghĩa ngời dạy ngời học phải tập trung nơi đáp ứng đợc hai nhu cầu Hiện kinh tế ngày phát triển, nhu cầu học dạy đợc tăng theo Do vậy, loạt chơng trình đào từ xa đời...
 • 24
 • 469
 • 2

Biện pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học của trường CĐSP Sóc Trăng

Biện pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học của trường CĐSP Sóc Trăng
... trình đào tạo Chương 2: Khảo sát thực trạng quản chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học trường CĐSP Sóc Trăng Chương 3: Giải pháp quản phát triển chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học trường ... không quy hệ vừa làm vừa học trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng 6.3 Đưa giải pháp thực trình phát triển chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng Phương pháp nghiên ... dựng biện pháp có tính chất cải tiến trạng công tác quản xây dựng phát triển chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học vốn nhiều bất cập trường CĐSP Sóc Trăng 1.2 Cơ sở luận quản phát triển...
 • 143
 • 623
 • 2

Thực trạng và giải pháp quản lý đào tạo từ xa tại đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 - 2010

Thực trạng và giải pháp quản lý đào tạo từ xa tại đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 - 2010
... hình đào tạo từ xa Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.3.6 Vài nét Trung tâm đào tạo từ xa 43 44 2.2 Thực trạng số công tác quản đào tạo Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Mở Bán công ... công tác trò, tư tưởng đội ngũ giảng viên, quản học viên từ xa 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 34 2.1 Vài nét Đại học Mở bán ... công Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm đào tạo từ xa 39 2.1.3.1 Khái quát đặc điểm, nhiệm vụ Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh 39 2.1.3.2 Mục tiêu đào tạo Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí...
 • 142
 • 699
 • 3

Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo quốc tế tại đại học bách khoa hà nội

Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo quốc tế tại đại học bách khoa hà nội
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI THÁI LINH THU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH ... CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Chương trình đào tạo 1.1.2 Đánh giá Chương trình đào tạo 1.1.3 Hiệu đào tạo đánh giá hiệu đào ... 36 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu đào tạo Tóm tắt chương 37 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu trường Đại học Bách Khoa...
 • 143
 • 443
 • 5

Quản lý phát triển chương trình đào tạo đại học ngành kiến trúc công trình của đại học kiến trúc hà nội đáp ứng nhu cầu hội

Quản lý phát triển chương trình đào tạo đại học ngành kiến trúc công trình của đại học kiến trúc hà nội đáp ứng nhu cầu xã hội
... trình phát triển chương trình đào tạo đại học ngành Kiến trúc Trường Đại học Kiến trúc Nội Đối tượng nghiên cứu: Quản quy trình phát triển chương trình đào tạo đại học ngành Kiến trúc công ... công trình Trường Đại học Kiến trúc Nội Chương 3: Đề xuất biện pháp quản phát triển chương trình đào tạo đại học ngành Kiến trúc công trình Trường Đại học Kiến trúc Nội đáp ứng yêu cầu ... Trường Đại học Kiến trúc Nội c Đề xuất giải pháp đổi quản phát triển chương trình đào tạo đại học ngành Kiến trúc công trình Trường Đại học Kiến trúc Nội đáp ứng yêu cầu hội Khách...
 • 20
 • 760
 • 0

Quản lý phát triển chương trình đào tạo Đại học ngành Kiến trúc công trình của Đại học Kiến trúc Hà Nội đáp ứng nhu cầu hội

Quản lý phát triển chương trình đào tạo Đại học ngành Kiến trúc công trình của Đại học Kiến trúc Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội
... đào tạo đại học ngành Kiến trúc Trường Đại học Kiến trúc Nội Đối tượng nghiên cứu: Quản phát triển chương trình đào tạo đại học ngành Kiến trúc công trình Trường Đại học Kiến trúc Nội ... công trình Trường Đại học Kiến trúc Nội Chương 3: Đề xuất biện pháp quản phát triển chương trình đào tạo đại học ngành Kiến trúc công trình Trường Đại học Kiến trúc Nội đáp ứng yêu cầu ... xây dựng đánh giá chương trình đào tạo ngành Kiến trúc công trình Trường Đại học Kiến trúc Nội 64 Sơ đồ 3.1.Quy trình Quản phát triển chương trình đào tạo đại học ngành Kiến trúc công...
 • 103
 • 824
 • 3

Phát triển chương trình đào tạo nghề điện tử dân dụng hệ trung cấp nghề theo hướng năng lực thực hiện tại trường cao đẳng nghề cần thơ

Phát triển chương trình đào tạo nghề điện tử dân dụng hệ trung cấp nghề theo hướng năng lực thực hiện tại trường cao đẳng nghề cần thơ
... ngh trung cấp ngh n tử dơn dụng h trung cấp ngh đ ợc chia nh sau: Khóa 07 (năm 2007) 01 l p Đi n tử dơn dụng h Trung cấp ngh s l ợng : 31 Khóa 08 (năm 2008) 01 l p Đi n tử dơn dụng h Trung cấp ... NGă3 PHÁT TRI NăCH NGăTRỊNHăĐĨOăT ONGH DÂN DỤNG H TRUNG C P NGH THEO H 3.1 Phát triển ch ĐI N TỬ NG CBT 54 ng trình đƠo t o ngh n tử dân d ng theo h ng lực thực hi n 54 3.1.1 Kh o ... b nhà máy” Năng lực thực hi n gồm có thành phần chủ đ o để t o nên m t khả làm vi c m i ng i là: - Năng lực kỹ thuật -Năng lực ph ng pháp -Năng lực thích nghi - Năng lực xã h i Năng lực kỹ thuật...
 • 279
 • 231
 • 0

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG NHÓM NGÀNH TỰ NHIÊN

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG NHÓM NGÀNH TỰ NHIÊN
... nhóm ngành khoa học tự nhiên chương trình đào tạo giáo viên THPT Hãy đưa ý kiến cá nhân việc phân cấp quản lý trương trình giáo dục đại học Việc phát triển chương trình đào giáo viên tạo nhóm ngành ... trường trình giáo dục nhà trường - Chương trình môn học - Chương trình giáo dục - Chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo HS Phát triển chương trình giáo dục 4.1 Các bước phát triển chương trình ... sinh viên cần đạt sau thực trình đào tạo Vì vậy, thay xác định mục tiêu đào tạo xác định chuẩn đầu chương trình đào tạo Mục tiêu đào tạo xác định trước thực trình đào tạo, xây dựng chương trình đào...
 • 88
 • 237
 • 0

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NHÓM NGÀNH KHOA HỌC HỘI

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NHÓM NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI
... khung chương trình Khung chương trình cần phải cung cấp thông tin sau cho người học 1.Thông tin chung Tên chương trình: Trình độ đào tạo: Ngành đào tạo: ngành: Loại hình đào tạo: Mục đích đào tạo ... đào tạo giáo viên Thuật ngữ chương trình đào tạo có nhiều cách hiểu Nếu hiểu theo nghĩa hẹp, chương trình đào tạo môn học giảng dạy Hiểu theo nghĩa rộng chương trình đào tạo điều người học trải ... (2015), Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý giáo viên phổ thông sở đào tạo giáo viên, (Tài liệu nội bộ) Phạm Hồng Quang, (2013), Phát triển chương trình đào tạo giáo viênNhững vấn đề lý...
 • 261
 • 186
 • 0

Phát triển chương trình đào tạo nghề giúp việc nhà theo hướng đáp ứng nhu cầu hội tại tỉnh Bình Dương

Phát triển chương trình đào tạo nghề giúp việc nhà theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội tại tỉnh Bình Dương
... to theo nhu cu xó hi: Nhu cu: Nhu cu l cm giỏc thiu ht mt cỏi gỡ ú m ngi cm nhn c [24, tr7] Con ngi cú nhiu nhu cu a dng v phc Xột di gúc xõy dng chng trỡnh, cn bit nhu cu ca hc sinh v nhu ... nhu cu o to ny cha c tng hp, thiu thụng tin d bỏo nhu cu o to hng nm Nhu cu ca ngi hc l nhu cu cỏ nhõn ca hc sinh, sinh viờn Nhu cu ny thng thay i, a dng nhng phi c nghiờn cu v tụn trng ú l nhu ... trỡnh o to cho phự hp vi xu th phỏt trin, tha nhu cu o to ca nh nc, ca doanh nghip v nhu cu ca bn thõn ngi hc o to theo nhu cu xó hi: o to theo nhu cu xó hi l cỏc trng phi o to ỳng nhng ngnh...
 • 123
 • 382
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phat trien chuong trinh dao taoquản lý phát triển chương trình đào tạotai lieu phat trien chuong trinh dao tao nghemôn phát triển chương trình đào tạo nghềquy trinh phat trien chuong trinh dao tao nghegiao trinh phat trien chuong trinh dao tao nghephát triển chương trình đào tạo đại họcphát triển chương trình đào tạo là gìphat trien chuong trinh dao tao ngheđề cương môn phát triển chương trình đào tạophát triển chương trình đào tạokhái niệm phát triển chương trình đào tạophát triển chương trình đào tạo nghềtài liệu môn phát triển chương trình đào tạo nghềchương trình đào tạo từ xa đại học bách khoaNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM