Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Xuân Quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn của nhân viên làm việc tại công ty TNHH vấn xây dựng xuân quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại công ty TNHH tư vấn xây dựng xuân quang
... viên Công ty TNHH vấn xây dựng Xuân Quang Câu hỏi nghiên cứu - Thế văn hóa doanh nghiệp? - Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp? - Các yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ cam ... CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ GẮN BÓ 24 CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI CỒNG TY TNHH TƯ VẤN .24 XÂY DỰNG XUÂN QUANG .24 2.1 Tổng quan công ty TNHH vấn xây dựng Xuân Quang ... cam kết gắn nhân viên với tổ chức công ty TNHH vấn xây dựng Xuân Quang  Đối ng điều tra: Các nhân viên cán làm việc Công ty TNHH vấn xây dựng Xuân Quang  Phạm vi nghiên cứu: - Không...
 • 154
 • 300
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn của nhân viên làm việc tại công ty TNHH vấn xây dựng xuân quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại công ty TNHH tư vấn xây dựng xuân quang
... cao cam kết gắn nhân viên Công ty TNHH vấn xây dựng Xuân Quang Đối ng phạm vi nghiên cứu  Đối ng nghiên cứu: Các yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến cam kết gắn nhân viên ... với công ty, xây dựng nên văn hóa đặc trưng công ty làm tảng cho cam kết gắn nhân viên 2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến gắn nhân viên với tổ chức công ty TNHH vấn xây dựng ... năm công ty TNHH vấn xây dựng Xuân Quang 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH vấn xây dựng Xuân Quang 2.1.7 Giới thiệu văn hóa doanh nghiệp công ty TNHH vấn xây dựng Xuân Quang...
 • 36
 • 124
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn của nhân viên làm việc tại công ty TNHH vấn xây dựng Xuân Quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Xuân Quang
... kinh doanh ca cụng ty TNHH t xõy dng Xuõn i Quang 37 2.1.7 Gii thiu v húa doanh nghip ti cụng ty TNHH t xõy dng Xuõn Quang 38 2.2 Nghiờn cu v nh hng ca húa doanh ... XUN QUANG 2.1 Tng quan v cụng ty TNHH t xõy dng Xuõn Quang 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty TNHH t xõy dng u Xuõn Quang 2.1.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin H Tờn cụng ty: Cụng ty ... yu t húa doanh nghip nh hng n s cam kt gn bú ca nhõn viờn vi t chc ti cụng ty TNHH t xõy dng Xuõn Quang i i tng iu tra: Cỏc nhõn viờn v cỏn b ang lm vic ti Cụng ty TNHH t xõy dng Xuõn Quang ...
 • 158
 • 7
 • 0

Slide NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các yếu tố văn hóa DOANH NGHIỆP đến sự CAM kết gắn của NHÂN VIÊN làm VIỆC tại

Slide NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các yếu tố văn hóa DOANH NGHIỆP đến sự CAM kết gắn bó của NHÂN VIÊN làm VIỆC tại
... văn hóa doanh nghiệp cam kết gắn với tổ chức - Thứ hai, xây dựng mô hình yếu tố văn hóa doanh nghiệp tác động đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên, làm tiền đề cho nghiên cứu văn hóa doanh ... hóa doanh nghiệp đến mức độ cam kết gắn nhân viên ngân hàng VPBank chi nhánh Huế - Thứ ba, chưa phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến mức độ cam kết gắn nhân viên ngân ... HÓA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HUẾ Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ TẠI...
 • 46
 • 394
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn của nhân viên làm việc tại ngân hàng việt nam thịnh vương chi nhánh huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại ngân hàng việt nam thịnh vương chi nhánh huế
... doanh nghiệp - Xây dựng mô hình yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến cam kết gắn nhân viên làm việc Ngân hàng VPBank (Việt Nam Thịnh Vượng) chi nhánh Huế - Đề giải pháp nhằm xây dựng yếu tố ... thời nghiên cứu tác động văn hóa công ty đến lòng trung thành nhân viên mức độ nào? Tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn nhân viên làm việc Ngân ... Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên ngân hàng VPBank chi nhánh Huế *Đối tượng điều tra: Nhân viên ngân hàng VPBank chi nhánh Huế GVHD: TS.Nguyễn...
 • 89
 • 618
 • 8

Slide NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các yếu tố văn hóa DOANH NGHIỆP đến sự CAM kết gắn của NHÂN VIÊN làm VIỆC tại SIÊU THỊ THUẬN THÀNH HUẾ

Slide NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các yếu tố văn hóa DOANH NGHIỆP đến sự CAM kết gắn bó của NHÂN VIÊN làm VIỆC tại SIÊU THỊ THUẬN THÀNH HUẾ
... NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN SIÊU THỊ THUẬN THÀNH HUẾ Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ TẠI SIÊU THỊ THUẬN THÀNH HUẾ KẾT ... KINH DOANH CÁC TRUYỀN THỐNG CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CAM KẾT GẮN BÓ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC PHONG CÁCH LẢNH ĐẠO SỰ QUAN TÂM Hình 2: Mô hình yếu tố văn hóa doanh nghiệp ... tra: Nhân viên siêu thị Thuận Thành Huế *Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Siêu thị Thuận Thành Huế - Thời gian: 18 tháng 02 đến cuối tháng 04 năm 2013 4 Phương pháp nghiên cứu a.Thiết kế nghiên...
 • 62
 • 252
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN CỦA NHÂN VIÊN TẠI TP CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN TẠI TP CẦN THƠ
... Nghiên c u nh hư ng c a y u t văn hóa doanh nghi p đ n s cam k t g n c a nhân viên t i Thành ph C n Thơ nh m tìm y u t nh hư ng t khía văn hóa doanh nghi p đ n s cam k t g n c a nhân viên ... H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH HÌNH TH M TI N MSSV: 4105013 NGHIÊN C U NH HƯ NG C A CÁC Y U T VĂN HÓA DOANH NGHI P Đ N S CAM K T G N BÓ C A NHÂN VIÊN T I TP C N THƠ LU N VĂN T T ... đ g n c a nhân viên làm vi c t i doanh nghi p 1.2.2 M c tiêu c th - Xác đ nh y u t văn hóa doanh nghi p tác đ ng t i cam k t g n c a nhân viên - Đo lư ng tác đ ng c a y u t văn hóa doanh...
 • 116
 • 184
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần kinh doanh nhà thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần kinh doanh nhà thừa thiên huế
... để nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố C VHDN đến cam kết gắn nhân viên? Ọ - Về lý luận: Yếu tố VHDN có ảnh hưởng đến cam kết gắn IH nhân viên làm việc Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Thừa Thiên Huế? ... đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn nhân viên làm việc Công Ty H Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Thừa Thiên Huế làm khóa luận đại học IN Câu hỏi nghiên cứu K - ... văn TR hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến cam kết gắn nhân viên với công ty Cụ thể, nghiên cứu kiểm định yếu tố dựa vào ý kiến nhân viên làm việc Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Thừa Thiên Huế để...
 • 134
 • 8
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên đang làm việc tại khách sạn park view huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên đang làm việc tại khách sạn park view huế
... luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TẠI KHÁCH SẠN PARK VIEW HUẾ 2.1 Tổng quan khách sạn Park View ... TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN ĐANG ại LÀM VIỆC TẠI KHÁCH SẠN PARK VIEW HUẾ .23 2.1 Tổng quan khách sạn Park View 23 Đ 2.1.1 ... thiết H để hoàn thành luận văn với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên làm việc Khách sạn Park View Huế h tế Đặc biệt, xin cảm...
 • 111
 • 6
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng TMCP Đầu và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình.

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình.
... Thủy Khóa luận tốt nghiệp Chương NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG ... nhánh 2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình: 2.3.1 Đặc điểm đối ng nghiên cứu: ... giá nhân viên khía cạnh văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến cam kết gắn tổ chức ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Quảng Bình • Đo lường yếu tố VHDN ảnh hưởng đến cam kết gắn nhân viên ngân...
 • 116
 • 77
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn của nhân viên với tổ chức tại công ty cổ phần vấn xây dựng quảng bình

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng quảng bình
... GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC Ế TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH U 2.1 Tổng quan công ty cổ phần vấn xây dựng Quảng Bình H  Giới thiệu tóm tắt công ty cổ phần vấn xây dựng ... ng nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố văn hóa doanh H nghiệp đến cam kết gắn nhân viên với tổ chức công ty cổ phần vấn xây dựng Quảng Bình TẾ Đối ng điều tra: Nhân viên công ty cổ ... VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH 21 2.1 Tổng quan công ty cổ phần vấn xây dựng Quảng Bình 21 2.1.1...
 • 111
 • 5
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu và phát triển việt nam – chi nhánh quảng bình

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh quảng bình
... chi phí, tăng lợi nhuận cho Chi nhánh tế 2.3 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG h TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ... đề nhân - Nhiều biến động 20 Chương NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ... Khóa luận tốt nghiệp Phạm vi nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên làm việc Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình...
 • 108
 • 5
 • 0

Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương – chi nhánh huế

Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương – chi nhánh huế
... tốt nghiệp Ảnh hưởng yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Huế thực nhằm tìm hiểu mối quan hệ khía cạnh văn ... HƯỞNG CỦA VHDN ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC 2.1.Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Huế 2.1.1.Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thương ... nghiệp gắn nhân viên với tổ chức; + Xác định yếu tố VHDN có ảnh hưởng đến cam kết gắn nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương- Chi nhánh Huế; + Xác định mức độ ảnh hưởng chi u hướng...
 • 125
 • 12
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín chi nhánh huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín  chi nhánh huế
... trạng VHDN Ngân hàng Việt Nam 25 CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK - CHI NHÁNH HUẾ 28 ... Vấn đề đặt Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín cần phải làm để xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp? Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên ngân hàng hay không? ... VHDN cam kết gắn với tổ chức nhân viên Chương 2: Ảnh hưởng VHDN đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên NH Sacombank chi nhánh Huế Chương 3: Định hướng số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp...
 • 129
 • 6
 • 0

ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên tại các doanh nghiệp ở thành phố cần thơ

ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại các doanh nghiệp ở thành phố cần thơ
... triển ảnh hưởng tích cực đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên H2: Phần thưởng công nhận ảnh hưởng tích cực đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên H3: Giao tiếp tổ chức ảnh hưởng tích cực đến ... CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒ THỊ NGỌC TRĂM MSSV: 4105016 ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN ... đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên H4: Làm việc nhóm ảnh hưởng tích cực đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên H5: Chấp nhận rủi ro sáng tạo cải tiến ảnh hưởng tích cực đến cam kết gắn bó...
 • 143
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên bán hàng tại công ty xăng dầu quảng bìnhnghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty tnhh mtv cảng chân mâyluận văn ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp ở tp hcmluận văn ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nước tại tp hồ chí minhluận văn ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên ở các doanh nghiệphoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh thương mại xây dựng đại hợphoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh thương mại xây dựng và kiến trúc việt nguyênnâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh máy và xây dựng quang minhthực tiễn hoạt động của bp sales marketing tại công ty tnhh tmdl và xây dựng châu á2 4 bảng thống kê độ tuổi của nhân viên làm việc tại k s mường thanh hà nộihộp 3 1 tiêu chuẩn đgthcv của nhân viên kế toán tại công tynghiên cứu thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với môn tâm lý học đại cương của sinh viên trường đại học sư phạm hà nộinghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố biến đổi khí hậu đến các công trình bảo vệ bờnghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng n p đến hiệu quả hấp thu và sinh trƣởng của dƣơng xỉnghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tổ môi trường lên khả năng sinh trưởng và tạo enzym của các chủng vi khuẩnChiến lược phát triển nhân sự tại công ty cổ phần mondayHội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế của IntelStereotypes GenderKiểm Tra, Đánh Giá Theo Định Hướng Phát Triển Năng LựcHoạt Động Và Kinh Nghiệm Truyền Giáo Của Dòng Tên Tại Việt Nam Giai Đoạn 1615-1773Và Đánh Giá Trên Diện Rộng Tại Việt NamTài liệu ôn thi học sinh giỏi môn hóa học (rất hay)phong trào xô viết nghệ tĩnhChuyên đề quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nướcGiải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế ở Việt Nam (tt)Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5bài tập chuyên đề lượng tử ánh sáng lý 12Sự vận dụng phân cấp quản lý nhà nước trong thực tiễn nước ta (TIỂU LUẬN)Davis ExternshipHƯỚNG dân CHẨN đoán và điều TRỊ sỏi TIÉT NIỆUintro to DocumentationJames K. PolkPresentation Spain Q4race week spring 2004The Parish Of The Nativity Of The Lord Open Meeting March 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập