Tài liệu về : “Bài toán tìm cực trị của Hàm Số

Bài toán tìm cực trị hàm số

Bài toán tìm cực trị hàm số
... BÀI TOÁN 3 (CỰC TRỊ TRONG KHÔNG GIAN TOẠ ĐỘ) Bài tập minh hoạ: Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;2;4) và đường thẳng ... 2008)Lời giải tham khảoCách1:Phương pháp hình học (Đáp án của Bộ)Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên (P) và K là hình chiếu vuông góc của A trên (d).Ta có theo tính chất đoạn vuông góc và ... )ABx(x2x55x512AB2AB55AB512d22=−++=−++= Ta có 5x2x5)1x10x25(4d222+−++= Hàm số 5x2x51x10x25)x(f22+−++= đạt GTLN là : 513xkhi635= Vậy 513ABxkhi370dmad)635(4dmax2===⇒=....
 • 2
 • 672
 • 5

Chương 1 - Bài 2 (Dạng 3): Tìm điều kiện để các điểm cực trị của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước

Chương 1 - Bài 2 (Dạng 3): Tìm điều kiện để các điểm cực trị của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước
... trị của hàm số thì giá trị cực trị của hàm số là: ( ) ( )0 0y x h x= và ( )y h x= gọi là phương trình quỹ tích của các điểm cực trị. Chứng minh: Giả sử 0x là điểm cực trị của hàm số, ... các điểm cực trị của đồ thị hàm số từ đó ta tìm được điều kiện của tham số. Chú ý: * Nếu ta gặp biểu thức đối xứng của hoành độ các điểm cực trị và hoành độ các điểm cực trị là nghiệm của một ... Dạng 3 : Tìm điều kiện để các điểm cực trị của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước. Phương pháp: • Trước hết ta tìm điều kiện để hàm số cực trị, • Biểu diễn điều kiện của bài toán thông...
 • 22
 • 1,326
 • 8

tong hop cac dang toan ve dien cuc tri cua ham so H

tong hop cac dang toan ve dien cuc tri cua ham so H
... Điểm cực trị, cực trị của hàm số 1. Tìm các điểm cực trị của hàm số a.2 xy x e=b.2x 3yx 1+=+c.22x 4x 2y2x 3 +=+d.22x ... có cực tiểu mà không có cực đại5. Với giá trị nào của m thì hàm số 2y 2x m x 1= + + có cực tiểu6. Cho hàm số ( ) ( )3 21 1y mx m 1 x 3 m 2 x3 3= + +. Với giá trị nào của m thì hàm ... Cho hàm số ( )3 21 1 1y x sin a cos a x sin 2a x3 2 4 = + + ữ . Xác định a để hàm số cực trị Gọi 1 2x , x là hoành độ các điểm cực trị, xác định a để cho hành độ điểm cực đại, cực...
 • 2
 • 1,110
 • 21

Bài giảng: Cực trị của hàm số (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)

Bài giảng: Cực trị của hàm số (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)
... 3:Ví dụ 3: Cho hàm số: 17 Bài tập 8: Tìm cực trị của hàm số: y = 2x + 32x 1+. Bài tập 9: Tìm cực trị của hàm số y = 28 x. Bài tập 10: Tìm cực trị của các hàm số sau:a. y = x sin2x ... tìm cực trị của hàm số. b. Với mỗi giá trị của tham số m, tìm cực trị của đồ thị hàm số. Bài tập 13: Tìm các hệ số a, b, c, d của hàm số: f(x) = ax3 + bx2 + cx + dsao cho hàm số đạt cực ... m| Tìm m để hàm số cực đại và giá trị cực đại yCĐ < 13. Bài tập 22: Cho hàm số: y = 2mx 4x 1 +.Xác định m để: a. Hàm số không có cực trị. b. Hàm số cực đại. Bài tập 23: Cho hàm số: ...
 • 47
 • 1,839
 • 1

Bài tập cực trị của hàm số

Bài tập cực trị của hàm số
... soạn:5-8-2008 Số tiết :01TÊN BÀI HỌC: BÀI TẬP CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐI. MỤC TIÊU:1/ Kiến thức: +Khắc sâu khái niệm cực đại ,cực tiểu của hàm số và các quy tắc tìm cực trị của hàm số 2/ Kỹ năng: ... tổ chức2. kiểm tra bài cũ:(5’)Câu hỏi:Nêu các quy tắc để tìm cực trị của hàm số của GV HĐ của HS Nội dung TgHoạt động 1:AD quy tắc I,hãy tìm cực trị của các hàm số 1/1y xx= +2/21y ... +Vận dụng thành thạo các quy tắc để tìm cực trị của hàm số +Sử dụng thành thạo các điều kiện đủ và chý ý 3 để giải các bài toán liên quan đến cực trị của hàm số 3/ Tư duy: Biết chuyển hoá qua...
 • 3
 • 610
 • 15

bài tập cực trị của hàm số lần 1

bài tập cực trị của hàm số lần 1
... Bài 4.1: Cực trị của hàm số của hàm số – Khóa Giải tích 12 – Thầy Nguyễn Thượng Võ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1 BTVN BÀI CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (TIẾT 1) Bài 1: Tìm ...     Bài 4.1: Cực trị của hàm số của hàm số – Khóa Giải tích 12 – Thầy Nguyễn Thượng Võ Page 2 of 3 Vậymin523AB =. Dấu “=” xảy ra khi m=0 Bài 3: Tìm m ñể hàm số3 23 ... = ⇔ = ⇔ = ± Lập bảng biến thiên ta có: x=1 là ñiểm cực tiểu. Vậy với m 3= − thì thõa mãn ñiều kiện bài toán. Bài 2: Tìm m ñể hàm số 3 2113y x mx x m= − − + + ñạt Cð, CT và...
 • 3
 • 382
 • 21

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP