Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh

Quản hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh

Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh
... theo hướng phát triển kỹ học tập hợp tác trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 5.3 Đề xuất số biện pháp quản hoạt động học tập học sinh theo hướng phát triển kỹ học tập ... hoạt động học tập học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú 22 1.3.3 Nội dung quản hoạt động học tập học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú theo hướng phát triển kỹ học tập hợp ... quản hoạt động học tập học sinh theo hướng phát triển kỹ học tập hợp tác trường PTDTBT Chương 2: Thực trạng quản hoạt động học tập học sinh theo hướng phát triển kỹ học tập hợp tác trường...
 • 113
 • 225
 • 1

Quản hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ0

Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ0
... hoạt động học tập học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú 22 1.3.3 Nội dung quản hoạt động học tập học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú theo hướng phát triển kỹ học tập hợp ... tác quản hoạt động học tập học sinh theo hướng phát triển kỹ học tập hợp tác 45 2.4.2 Nhận thức cán giáo viên mục đích quản hoạt động học tập học sinh theo hướng phát triển kỹ học tập hợp ... Quản hoạt động học tập học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú theo hướng phát triển kỹ học tập hợp tác 20 1.3.1 Đặc điểm chung trường phổ thông dân tộc bán trú 20 1.3.2 Đặc điểm hoạt...
 • 113
 • 104
 • 0

Quản phối hợp của các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ tỉnh quảng ninh với gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh

Quản lý phối hợp của các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ tỉnh quảng ninh với gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh
... phối hợp trường PTDTBT với gia đình hội việc giáo dục học sinh Chương 2: Thực trạng quản phối hợp trường PTDTBT huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh với gia đình hội việc giáo dục học sinh Chương ... lượng hội cá nhân tham gia giáo dục hệ trẻ với giáo dục trường phổ thông dân tộc 1.4 Hiệu trƣởng trƣờng phổ thông dân tộc bán trú quản phối hợp với gia đình hội việc giáo dục học sinh ... phối hợp giáo dục học sinh THCS nhà trường với gia đình hội trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Ba Chẽ Nghiên cứu thực trạng công tác quản phối hợp giáo dục nhà trường với gia đình xã...
 • 116
 • 217
 • 0

Quản phối hợp của các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh với gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh (LV thạc sĩ)

Quản lý phối hợp của các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh với gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh (LV thạc sĩ)
... phối hợp trường PTDTBT với gia đình hội việc giáo dục học sinh Chương 2: Thực trạng quản phối hợp trường PTDTBT huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh với gia đình hội việc giáo dục học sinh Chương ... lượng hội cá nhân tham gia giáo dục hệ trẻ với giáo dục trường phổ thông dân tộc 1.4 Hiệu trƣởng trƣờng phổ thông dân tộc bán trú quản phối hợp với gia đình hội việc giáo dục học sinh ... phối hợp giáo dục học sinh THCS nhà trường với gia đình hội trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Ba Chẽ Nghiên cứu thực trạng công tác quản phối hợp giáo dục nhà trường với gia đình xã...
 • 116
 • 133
 • 0

Quản phối hợp của các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ tỉnh quảng ninh với gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh

Quản lý phối hợp của các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ tỉnh quảng ninh với gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh
... phối hợp trường PTDTBT với gia đình hội việc giáo dục học sinh Chương 2: Thực trạng quản phối hợp trường PTDTBT huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh với gia đình hội việc giáo dục học sinh Chương ... lượng hội cá nhân tham gia giáo dục hệ trẻ với giáo dục trường phổ thông dân tộc 1.4 Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú quản phối hợp với gia đình hội việc giáo dục học sinh ... hội việc giáo dục học sinh hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh 3.3 Đề xuất số biện pháp quản phối hợp hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú huyện...
 • 198
 • 21
 • 0

Biên pháp quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học dân tộc bru vân kiều ở các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện lệ thuỷ, tỉnh quảng bình (tt)

Biên pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học dân tộc bru  vân kiều ở các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện lệ thuỷ, tỉnh quảng bình (tt)
... sở luận giáo dục kỹ sống, quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học dân tộc Bru - Vân Kiều (2) Thực trạng quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học dân tộc Bru ... sở luận giáo dục kỹ sống quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học dân tộc Bru - Vân ... luận quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Chƣơng 2: Thực trạng quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học dân tộc Bru - Vân Kiều trường PTDTBT huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh...
 • 14
 • 90
 • 0

Quản nền nếp sinh hoạthọc tập của học sinh các trường phổ thông Dân tộc bán trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)

Quản lý nền nếp sinh hoạt và học tập của học sinh các trường phổ thông Dân tộc bán trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)
... trạng quản nếp sinh hoạt học tập học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 5.3 Đề xuất số biện pháp quản nếp sinh hoạt học tập học sinh trường phổ thông Dân tộc bán ... sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Chương Một số biện pháp quản nếp sinh hoạt học tập học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Số ... bán trú dân ni Trường phổ thông dân tộc bán trú Xuất phát từ nêu trên, chọn nghiên cứu đề tài "Quản nếp sinh hoạt học tập học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc...
 • 118
 • 201
 • 0

Quản nền nếp sinh hoạthọc tập của học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện pác nặm, tỉnh bắc kạn

Quản lý nền nếp sinh hoạt và học tập của học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện pác nặm, tỉnh bắc kạn
... học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 5.3 Đề xuất số biện pháp quản nếp sinh hoạt học tập học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn ... sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Chương Một số biện pháp quản nếp sinh hoạt học tập học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Số ... "Quản nếp sinh hoạt học tập học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn" Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận, thực trạng quản nếp sinh hoạt học tập học...
 • 207
 • 38
 • 0

Phát triển đội ngũ cán bộ quản trường phổ thông dân tộc bán trú huyện văn chấn tỉnh yên bái luận văn ths giáo dục học 60 14 01 14 pdf

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông dân tộc bán trú huyện văn chấn tỉnh yên bái  luận văn ths giáo dục học 60 14 01 14 pdf
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN MINH ĐỨC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ HUYỆN VĂN CHẤN TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ... sở luận phát triển đội ngũ CBQL trường PTDT bán trú Chương 2: Thực trạng đội ngũ phát triển đội ngũ CBQL trường PTDT bán trú huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ ... ngũ CBQL trường PTDT bán trú huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn 15 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ 1.1...
 • 130
 • 278
 • 0

DSpace at VNU: Quản phòng ngừa tình trạng học sinh bỏ họcTrường phổ thông dân tộc bán trú huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

DSpace at VNU: Quản lý phòng ngừa tình trạng học sinh bỏ học ở Trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MAI TRỌNG THUYẾT QUẢN LÝ PHỊNG NGỪA TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN ... TRẠNG QUẢN LÝ PHỊNG NGỪA TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát tình ... not defined CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHỊNG NGỪA TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN Error! Bookmark not...
 • 13
 • 66
 • 1

Năng lực viết tiếng việt của học sinh trường trung học cơ sở hua trai và trường phổ thông dân tộc nội trú huyện mường la tỉnh sơn la

Năng lực viết tiếng việt của học sinh trường trung học cơ sở hua trai và trường phổ thông dân tộc nội trú huyện mường la tỉnh sơn la
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC PHẠM ĐÌNH DÂN NĂNG LỰC VIẾT TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUA TRAI VÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN MƢỜNG LA TỈNH SƠN LA Chuyên ... NĂNG LỰC VIẾT TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUA TRAI VÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN MƢỜNG LA 2.1 Giới hạn khảo sát 2.1.1 Đối tượng khảo sát, tư liệu Bài viết lớp học ... Trƣờng Trung học sở Hua Trai, Trƣờng Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mƣờng La 1.3.1 Vài nét khái quát Trường THCS Hua Trai Trƣờng Trung học cở Hua Trai đóng địa bàn xã Hua Trai, trƣờng...
 • 111
 • 46
 • 0

Phát triển đội ngũ cán bộ quản trường phổ thông dân tộc bán trú huyện văn chấn tỉnh yên bái

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông dân tộc bán trú huyện văn chấn tỉnh yên bái
... MINH ĐỨC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ HUYỆN VĂN CHẤN TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Cán hƣớng ... TRẠNG ĐỘI NGŨ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, KT-XH huyện Văn Chấn ... trạng phát triển đội ngũ CBQL trường PTDT bán trú huyện Văn Chấn Error! Bookmark not defined Tiểu kết chương ………………………………………………………… 73 Chƣơng BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG...
 • 14
 • 114
 • 0

Biện pháp quản học sinh bán trúhoạt động dạy học 2 buổi trên ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Don huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Biện pháp quản lý học sinh bán trú và hoạt động dạy học 2 buổi trên ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Don huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
... hoạt động dạy học trường PTDTBT THCS Trà Don hoạt động dạy học buổi/ ngày trường PTDTBT THCS Trà Don Một số kinh nghiệm quản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học trường PTDTBT THCS Trà Don ... đối tượng học sinh Một số biện pháp quản học sinh để nâng 12 18 Tên đề mục cao chất lượng dạy học buổi/ ngày trường 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8.1 8 .2 8.3 10 11 PTDTBT THCS Trà Don Kết nghiên ... đề tài: Biện pháp quản học sinh bán trú hoạt động dạy học buổi ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường PTDTBT THCS Trà Don huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam Cơ sở thực tiễn: 4.1 Đặc điểm...
 • 23
 • 3,585
 • 14

Biện pháp quản hoạt động dạy học môn toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang theo tiếp cận năng lực

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang theo tiếp cận năng lực
... Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MƠN TỐN CÁC TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 55 3.1 Các nguyên ... tiếp cận lực Chƣơng 3: Biện pháp quản hoạt động dạy học mơn Tốn trƣờng phổ thơng dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận lực Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ... TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MƠN TỐN CÁC TRƢỜNG PHỔ THƠNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG TỪ GÓC ĐỘ TIẾP CẬN NĂNG LỰC 2.1 Thực trạng hoạt động dạy học mơn...
 • 110
 • 355
 • 2

Quản hoạt động giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh các trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)

Quản lý hoạt động giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh các trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)
... giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học 31 1.4.2 Tổ chức thực giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học ... học sinh trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học, đặc điểm trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học 17 1.3.2 Mục tiêu giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh trường Phổ thông dân tộc Bán trú ... TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG 41 2.1 Khái quát trường Phổ thông dân tộc Bán...
 • 121
 • 246
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: 3 biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyện sơn động tỉnh bắc giangcăn cứ vào quan điểm của đảng và nhà nước về công tác phân luồng học sinh dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyệnmô hình quản lý trường phổ thông dân tộc bán trú ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh hà giangđặc điểm tình hình các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở của tỉnh yên báitrường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở mường lèo1 cơ sở lí luận của quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông dân tộc nội trúquản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển kỹ năng sống ở trường tiểu họcđặc điểm hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trúthực trạng quản lý tổ chức thực hiện quản lý công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tây ninhthực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tây ninhứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sởmột số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tây ninhđánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tây ninhthực trạng quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tây ninhthực trạng quản lý chương trình nội dung hình thức kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tây ninhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ