Ga lop 1 tuan 6 le to uyen

Ga lop 1 tuan 6 le to uyen

Ga lop 1 tuan 6  le to uyen
... b) 10 - Dựa vào học mà em chọn số bé - Hs đếm, đọc số - Hs: + số 10 liền sau số + số liền trước số 10 + Số 10 lớn 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, + số 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bé số 10 - bé 10 ... tiết to n 21 số 10 Giới thiệu số 10 : (13 ’) a)Bước 1: Lập số 10 *Trực quan:tranh1 - Cho hs lấy hình vuông, lấy thêm hình vuông hỏi: Tất có hình vuông? * Trực quan tranh 2; trò chơi "Rồng rắn" ( 36) ... ……………………………………………………………………………………… TO N Tiết 21: SỐ 10 A MỤC TIÊU: 1, Kiến thức: -6H - tra tron -1 H -6H bất -… -3H - Hs -3H - Hs - tra - Đạ tran - Lớ - Hs - Hs - Hs -2H - Biết thêm 10 - Biết đọc, đếm từ đến 10 So sánh...
 • 33
 • 35
 • 0

GA lop 1 tuan 3 le to uyen

GA lop 1 tuan 3  le to uyen
... phạm vi Bài 3. Số? - Gv: + HD Hs làm + Qsát HD Hs học yếu => Kquả: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, -Gv chấm bài, Nxét, chữa - Dựa vào số để làm tập 3? C2 thứ ... Hs so sánh Kquả => Kquả: > 3 < 5 >3 34 43 3Kquả: 1...
 • 32
 • 48
 • 0

GA lop 1 tuan 5 le to uyen

GA lop 1 tuan 5  le to uyen
... 8…7 8 5 1 8 Đếm từ đến 7, - >1 - Số bé nhất? Số lớn nhất? - Hs thực - Gv nhận xét, tuyên dương - lớp Nxét II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 19 : số Giới thiệu số 9: (10 ') a) Bước 1: Lập ... Hs làm bảng - lớp Nxét -2 Hs đếm - số bé nhất, số lớn 11 II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 18 : số Giới thiệu số 8: (10 ') a) Bước 1: Lập số * Trực quan tranh ( trang 30 SGK) - Có em chơi, ... dùng to n III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Kiểm tra cũ: (5) - Số? 20 7 - hs làm - Gv nhận xét, tuyên dương II Bài mới" Giới thiệu bài: ( 1' ) - …… học tiết 20: số 2.Giới thiệu số 0: ( 11 ') a) Bước 1: ...
 • 32
 • 34
 • 0

Giao an lop 1 tuan 10 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 10  le to uyen
... - = 1, 4-2 -1= 1 - Thực phép tính so sánh kết điền dấu vào chỗ chấm 3 1= 2 – > 3- 4- 1> 2 4–3 >4-2 -Quan sát hình, nêu to n, viết phép tính thích hợp - BT : Có vịt bơi vịt Hỏi ao lại vịt? 4–3 =1 -Lớp ... Cho học sinh xem tranh - Cho học sinh xem tranh ý b - Nhìn vào tranh đặt đề to n làm Cc biểu thị tình phép tính Củng cố,dặn dò ( 5,) - Cho học sinh thi đua điền 3 +1= 1+ …=4 4 1= … 4–…=3 …–3=… 4–3=… ... bảng 2 =1 3 -1= -2 =1 - Nhận xét, tuyên dương II Bài (30’) Giới thiệu bài: Trực tiếp Luyện tập: *Bài 1: Số (cột 2, 3) - Bài yêu cầu ? - Ghi kết phép tính lên bảng làm Bài : - Tính 1+ 1=2 1+ 2=3...
 • 20
 • 46
 • 0

Giao an lop 1 tuan 11 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 11  le to uyen
... ng 1: (10 ') Quan sỏt, theo nhúm nh a) Mc tiờu: Gia ỡnh l t m ca em b) Cỏch tin hnh: - Hs Qsỏt * Trc quan: tranh bi 11 #: Bc - Hs nhúm tho lun - Gv chia nhúm + Gia ỡnh Lan cú nhng ai? Tng ngi ang ... ( 11 ') on, an * Trc quan: - Hs c v gii ngha t - Lp ng + Nờu cu to v cao ch ghi on, an? - on gm o trc, n sau, an gm a trc, n sau, o,a, n cao li + Ging: u cú õm n cui + Khỏc: on cú o u vn, an ... a) c( 15 ') #) c bng lp: - Gv ch bi tit - Hs c, ng #) c SGK: * Trc quan tranh - Hs Qsỏt + Tranh v gỡ? + Tranh v hai bn ang ngi chi + Em cú Nxột gỡ v bc tranh? + c cõu ng dng di tranh? +1 Hs c:...
 • 27
 • 53
 • 0

Giao an lop 1 tuan 12 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 12  le to uyen
... Qsỏt ln lt tng tranh bi 12 ( 13 ) tr li cõu hi - Gv chia nhúm Hs/nhúm, mi nhúm Qsỏt tho lun tranh - Y/C Hs tho lun k tờn dựng tng phũng * Trc quan: tranh u ca trang( 13 ) Tranh 1: Em hóy k tờn ... hi cỏc vựng khỏc Hs tr li b) Cỏch tin hnh: * Trc quan: tranh bi 12 - Y/C Hs Qsỏt ln lt tng tranh bi 12 ( 12 ) tr li cõu hi * Trc quan: tranh Ngụi nh th nht: + Bn nhỡn thy ngụi nh ny õu? Ti sao? ... mch t ch cỏi u sang Tit Luyn a) c( 15 ') #) c bng lp: - Gv ch bi tit - Hs c, ng #) c SGK: * Trc quan tranh 1( 10 3) 25 + Tranh v gỡ? + Em cú Nxột gỡ v bc tranh? - c cõu ng dng di tranh? - T no cha...
 • 30
 • 58
 • 0

Giao an lop 1 tuan 13 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 13  le to uyen
... Đọc( 15 ') * Đọc bảng lớp: - Gv tiết - Hs đọc, đồng *) Đọc SGK: * Trực quan tranh 1( CNTT) + Tranh vẽ gì? - Hs Qsát + Em có Nxét tranh? + Tranh vẽ cảnh biến vào buổi sáng + Đọc câu ứng dụng tranh? ... Trực quan tranh 1( CNTT) - Hs Qsát + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ cảnh buổi tối + Em có Nxét tranh? + Có thuyền lại dòng sông , bên bờ sông có rặng dừa .có ông trăng nhô lên + Đọc câu ứng dụng tranh? ... + Bài to n cho biết gì? + Bài to n hỏi gì? + Muốn biết ta làm ntn? a) => Kquả: - = 11 - Gv Nxét, chấm ( dạy phần b tương tự phần a) b) => Kquả: - = - Gv chữa bài, Nxét chấm 10 - Gv chấm 12 bài,...
 • 27
 • 33
 • 0

Giao an lop 1 tuan 14 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 14  le to uyen
... bng (12 ) ang anh - cõy bng - cnh chanh -HS c ,nờu cu to , cao - GV a ch mu:ang anh -Vit bng - GV vit mu v hng dn qui trỡnh vit - Quan sỏt ,un nn Tit 11 Luyn a) Luyn c. (10 ) - c bng T1 - c cõu ... mi:(35) Gii thiu bi: ang - anh - HS nghe GT nờu li tờn bi Dy (16 ) 10 * Vn ang a) Nhn din - Ci ang b) Phỏt õm - Vn ang my õm ghộp li ? ? So sánh vần ang với ong - HS ci ang -Vn ang cú õm: õm a v ... biu thc t trỏi sang phi Bi 4: Vit phộp tớnh thớch hp -Phộp tớnh: -1 HS nờu yờu cu + tớnh t trỏi sang phi +1 HS lm mu +HS cha Mi em phộp tớnh 7 +1= 8 85=3 8 -13 =4 823=3 822=4 814 =1 88=0 80=8 8+0=8...
 • 21
 • 50
 • 0

Giao an lop 1 tuan 15 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 15  le to uyen
... cộng phạm vi 10 Hướng dẫn H quan sát tranh (CNTT) Quan sát tranh SGK, nêu to n Lập phép tính: + = 10 + = 10 Tương tự với tranh Phép tính: + = 10 + = 10 Yêu cầu H quan sát tiếp tranh 3, 4, theo ... vi 10 .( 13 ') a)Thành lập công thức 10 - = 10 - = *Trực quan : tranh vẽ dòng SGK Hs quan sát ( CNTT ) ( Dạy tương tự phép trừ phạm vi 9) - Gv 10 - = - Hs đọc, đồng thanh: "10 trừ 10 - = 9", "10 ... tổ Từng tổ quan sát tranh viết phép tính (mỗi tổ quan sát tranh viết phép tính) vào bảng T1: + = 10 + = 10 T2: + = 10 + = 10 T3: + = 10 b) Hướng dẫn H ghi nhớ bảng cộng phạm vi 10 G xoá dần bảng...
 • 26
 • 44
 • 0

Giao an lop 1 tuan 16 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 16  le to uyen
... 10 - = - hs làm bảng lớp 10 - = 10 – = 10 – = 10 - = b, Lưu ý : kq viết thẳng cột 10 - = 10 – =4 10 10 10 10 10 10 10 10 - - -8 -2 - - -8 -2 CC: Áp dụng bảng trừ phạm vi 10 để làm *Bài 2: số? - ... Giới thiệu ( 1' ) trực tiếp 2.HD Hs làm luyện tập ( 30') Bài Tính: + Bài Y/C gì? - Y/C Hs tự làm => Kquả: 10 10 + = 10 10 10 10 - = + = 10 10 - = - Gv Nxét + Em có Nxét ptính + = 10 , 10 - = *CC: ... Đọc( 15 ') Đọc bảng lớp: - Gv tiết Đọc SGK: * Trực quan tranh 1( 91) + Tranh vẽ gì? + Em có Nxét tranh? + Đọc câu ứng dụng tranh? - Hs đọc, đồng - Hs Qsát + Tranh vẽ bạn nhỏ chăm sóc +1 Hs đọc:...
 • 29
 • 670
 • 0

Giao an lop 1 tuan 17 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 17  le to uyen
... 3.Luyện nói: (8') (CNTT) - Bức tranh vẽ ? - Học sinh quan sát - Đưa tranh :+ Tranh vẽ ? - Học sinh nêu Yêu cầu nêu chủ đề LN? - Đưa tranh :+ Tranh vẽ ? - HS quan sát tranh +Emđi chợ tết vào dịp nào? ... nên để lớp học 17 vệ sinh Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết giữ lớp học đẹp -Cách tiến hành: B1 :Giao nhiệm vụ thực hoạt động +Quan sát tranh trả lời câu hỏi: Trong tranh bạn làm gì? ... 10 Bài : Viết phép tính thích hợp a) Treo tranh, gọi HS nêu to n - Yêu cầu HS viếp phép tính sau chữa GV quan sát giúp đỡ HS yếu - Em có phép tính khác? - Số ? - HS làm vào vở, sau chữa 2 =1+ 1...
 • 19
 • 57
 • 0

GA lop 1 tuan 6 (nhung QT)

GA lop 1 tuan 6 (nhung QT)
... nhc li tờn bi hc? - Gi HS m t 10 v t 10 - GV nờu cõu hi : 10 gm my v my? gm my v my? gm my v my? II Bi ụn: Gii thiu bi H1: Hng dn HS lm bi VBT trang 24, 25 Bi 1: Ni theo mu - HS nờu y/cu bi ... H1: Hng dn HS lm bi VBT trang 28 Bi 1: S? - HS nờu y/cu bi gi HS lờn in Hot ng ca hc sinh Luyn chung - 5 ,6 em m - HS nờu - Lp lm vo v Bi 2: in du >, ...
 • 6
 • 212
 • 0

GA LOP 1- TUAN 6( CKTKN) Co du 3 muc tieu- Ket hop BVMT

GA LOP 1- TUAN 6( CKTKN) Co du 3 muc tieu- Ket hop BVMT
... -HDHS cách chơi: + u cầu HS xếp thành hàng ngang hình dung: Nếu học qua đường lội, em phải xử lí ? + GV làm mẫu + Phổ biến cách chơi tiết trước -Nhận xét 3. Phần kết thúc(10p) -u cầu: -GV hệ thống ... khó d.HDHS viết: Viết bảng con: chợ q, cụ già -Viết mẫu bảng con: chợ q, cụ già -Thảo luận, trình bày cá nhân Hỏi: Chữ qu gồm nét gì? Hỏi: Chữ gi gồm nét gì? Tiết 2(40p) 3. Luyện tập: -HS đọc tồn ... -Luyện đọc cá nhân Ngõ nhỏ nghé ọ d.HDHS viết: -Viết mẫu lên bảng con: cá ngừ củ nghệ -Viết bảng con: cá ngừ củ nghệ Tiết 2(40P) 3. Luyện tập: -Trả lời cá nhân a.Luyện đọc:( 10P) -Luyện đọc tiết...
 • 17
 • 273
 • 0

GA lop 1 TUAN 6

GA lop 1 TUAN 6
... tạo số 10 H: Ô 1, nhóm bên trái có chấm tròn? Nhóm bên phải có chấm tròn? Cả nhóm có chấm tròn? -Vậy 10 gồm Sau số Mở sách làm tập Viết dòng số 10 Nghe hướng dẫn 10 10 10 10 10 10 10 10 Làm em ... 5…9 2…9 9…3 9…9 Quan sát bạn bạn 10 bạn Nhắc lại Gắn 10 chấm tròn Gắn 10 hoa đọc Đọc có 10 chấm tròn Là 10 Gắn chữ số 10 Đọc: Mười: Cá nhân, đồng Gắn 67 10 Đọc 10 Đọc Trêng TiÕu häc T©n X· Bµi ... Ô 1: chấm tròn Ô 2: chấm tròn Có tất cả: 10 chấm tròn 10 gồm 9, gồm 10 gồm 8, gồm 10 gồm 7, gồm 10 gồm 6, gồm 10 gồm em đổi chấm Học sinh làm, đọc lại -Các ô sau gọi học sinh nêu cấu tạo số 10 ...
 • 31
 • 224
 • 0

Bài soạn GA lớp 1 tuần 6 - Song

Bài soạn GA lớp 1 tuần 6 - Song
... học: Giúp hs - Có khái niệm ban đầu số 10 , biết đọc, viết số 10 - Biết đếm, so sánh số phạm vi 10 , nhận biết vị trí số 10 - Rèn kĩ viết số, so sánh số phạm vi 10 II Đồ dùng dạy học GV: 10 bơng hoa, ... đọc đång * Hoạt động (15 ’): HS làm tập + Bài tập 1( tr 17 ): HS đọc thầm, làm việc cá nhân, số hs chữa bài, nêu kết ,nhận xét + Bài tập (tr 17 ): tương tự + Bài tập (tr 17 ): HS hoạt động nhóm, ... - nhãm thi ®ua xÕp ®óng theo thø tù tõ ®Õn 10 - GV tỉng kÕt ®¸nh gi¸, HS ®äc l¹i d·y sè - GV hệ thống lại bài, nhận xét học Trêng TiĨu häc Chu §iƯn GV: TrÇn ThÞ Song - Dặn dò nhà Học vần Bài...
 • 32
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ