Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 17

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 02

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 02
... giỏi b) c) d) 21 20 : x = = 25 20 25 21 40 14 40 x 14 x = = 7x5 17 : 51 17 26 x = = 13 26 13 51 x 20 = 25 x 21 5x8 x7 x 5x 17 x 13 x 13 x x 3x2 x5 x4 = 5x5 x3 x7 35 = 16 = Bài tập 3: Học sinh ... vào vở, em làm bảng nhóm (mỗi em làm phần) 11 11 × 22 = = ; 2 5 10 15 15 × 25 3 75 = = ; 4 × 25 100 31 31 × 62 = = 5 10 50 0 50 0 : 10 50 = = ; 1000 1000 : 10 100 18 18 : = = 200 200 : 100 Bài tập ... em làm bảng nhóm (mỗi em làm phần) 48 35 83 3 24 15 a) + = + = b) - = = ; 56 56 56 40 40 40 20 26 13 24 15 c) + = + = = d) - = = = ; 24 24 24 12 54 54 54 18 Bài tập 2: Học sinh làm vào vở, em...
 • 26
 • 254
 • 0

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 19

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 19
... 80 – = 75 (m) (120 + 80) × 75 - Diện tích ruộng hình thang là: = 750 0 (m2) - 50 0 m2 gấp 100 m2 số lần là: 750 0 : 100 = 75 (lần) - Số ki-lô-gam thóc thu hoạch ruộng đó: 64 ,5 x 75 = 4837 ,5 (kg) ... đòch + Ngày 7 -5- 1 954 , Bộ hy tập đoàn điểm hàng, chi n dòch kết thúc thắng lợi - Trình bày sơ lược ý nghóa chi n thắng Điện Biên Phủ: móc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi kháng chi n chống ... “pháo đài” kiên cố Pháp chi n trường Đông Dương năm 1 953 - 1 954 Nhóm 2: Tóm tắt mốc thời gian quan trong chi n dòch Điện Biên Phủ Nhóm 3: Nêu kiện, nhân vật tiêu biểu chi n dòch Điện Biên Phủ...
 • 28
 • 229
 • 0

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 20

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 20
... tổng kết tiết dạy TIẾT 5: ĐẠO ĐỨC Bài 9: EM YÊU QUÊ HƯƠNG - TIẾT (Đạo Đức 5, trang 30) I MỤC TIÊU BÀI HỌC (Như tiết 1) II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC (Như tiết 1) III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động giáo viên ... chín năm kháng chi n chống thực dân Pháp xâm lược: + 19-12-1946: toàn quốc kháng chi n chống thực dân Pháp; + Chi n dòch Việt Bắc thu-đông 1947; + Chi n dòch Biên giới thu-đông 1 950 ; + Chi n dòch ... 40,6944 (dm2) 2 2 c) r = : = (m); S= x x 3,14 = 0 ,50 24 (m ) (0,16 x 3,14) 5 5 Bài tập 3: - Diện tích mặt bàn hình tròn là: 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2) Nguyễn Văn Thiềm – Trường tiểu học Sơn Kiên...
 • 27
 • 249
 • 0

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 26

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 26
... Kiên trang - Tháo chi tiết xếp vào ngăn hộp Hoạt động nối tiếp - Yêu cầu học sinh: * Nhận xét, tổng kết tiết dạy - Chuẩn bò đồ dùng cho tiết 26 Lắp máy bay trực thăng TIẾT 4: TOÁN 126 NHÂN SỐ ĐO ... nhân: 15 phút x * Vây: 10 phút x = 30 phút - Đọc toán ví dụ b nêu phép tính thực hiện: 15 phút x = ? Thực phép nhân rút kết luận sách giáo khoa ( 75 phút = 15 phút) * Vây: giờ 15 phút x = 16 15 phút ... phút x = 40 phút + 15 phút = 10 55 phút c) (5 phút 35 giây + phút 21 giây) : = 11 phút 56 giây : = phút 59 giây d) 12 phút giây x + phút 12 giây : = 24 phút giây + phút giây = 25 phút giây Bài tập...
 • 26
 • 259
 • 0

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 29

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 29
... 15 21 20 = = = = 25 15 35 32 (Yêu cầu học sinh dựa vào phương pháp quy đồng mẫu số để giải thích) Bài tập 4: 3 × 15 2 × 14 a) Ta có = = ; = = 7 × 35 35 15 14 > Vậy > 35 35 5 5 × 40 5 9 45 ... 0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 50 % 8, 75 = 8 75% b) Viết dạng số thập phân 45% = 0, 45 5% = 0, 05 6 25% = 6, 25 Bài tập 3: Viết số đo dạng số thập phân Cả lớp làm cột 3, 4; học sinh khá, giỏi làm tập a) = 0 ,5 giờ; ... tập 3: a) 0,5m = 50 cm; b) 0,075km = 75m; c) 0,064kg = 64g; d) 0,08 = 80kg Bài tập 4: Dành cho học sinh khá, giỏi a) 357 6m = 3 ,57 6km; b) 53 cm = 0 ,53 m; c) 53 60kg = 5, 36 tấn; d) 657 g = 0, 657 kg * Hoạt...
 • 27
 • 258
 • 0

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 34

Giáo án chi tiết lớp 5 Tuan 34
... 35 = 23 9 05 954 x 4 25 = 830 450 438 x 306 = 746 028 21 9 × 55 4 95 11 33 11 × 34 374 b) x = = = ; x 55 = = ; : = = 35 3 15 15 22 22 22 17 34 17 × 33 56 1 c) 36,66 : 7,8 = 4,7; 15, 7 : 6,28 = 2 ,5; ... thức): a) 85 793 – 36 841 + 826 = 48 952 + 826 = 52 778 84 29 30 55 30 85 17 b) + = + = = 100 100 100 100 100 100 20 c) 3 25, 97 + 86 ,54 + 103,46 = 412 ,51 + 103,46 = 51 5,97 Bài tập 2: a) x + 3 ,5 = 4,72 ... xét, tổng kết tiết dạy TIẾT 3: TOÁN 170 LUYỆN TẬP CHUNG (Toán 5, trang 158 ) I MỤC TIÊU Biết thực phép nhân, phép chia; biết vận dụng để tìm thành phần chưa biết phép tính giải toán có liên quan...
 • 23
 • 237
 • 0

GIAO AN BUOI 1 LOP 5- TUAN 17

GIAO AN BUOI 1 LOP 5- TUAN 17
... nhóm, nhóm chữa bảng a) x x 10 0 = 1, 643 + 7,357 x x 10 0 = = : 10 0 x = 0,09 x b) 0 ,16 : x = - 0,4 0 ,16 : x = 1, 6 - Nhận xét đánh giá x = 0 ,16 : 1, 6 *Bài 3: Giải toán x = 0 ,1 - HD tóm tắt, cho Hs làm ... tìm đờng cứu nớc (5/6 /19 11) Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2 /19 30) Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (19 3 019 31) - Theo dõi giúp đỡ nhóm Khởi nghĩa giành quyền Hà Nội (19 /8 /19 45) Nguyễn Thị Thu ... cầu (sgk) *Bài 1: Viết hỗn số thành số thập phân - HS chuyển hỗn số thành STP bảng - HD làm bảng con =5 = 4,5 =3 = 10 10 3,8 75 12 48 =2 = 2,75 =1 100 25 10 0 - Nhận xét đánh giá =1, 48 - Lu ý cách...
 • 22
 • 240
 • 0

giao an buoi chieu lop 5 tuan 17

giao an buoi chieu lop 5 tuan 17
... 21 25: - em làm vào bảng phụ 21 : 25 = 0,84 = 84 % - Đính bảng phụ lên bảng b Số sản phẩm người chiếm - Cả lớp theo dõi nhận xét số phần trăm hai người là: 54 6 : 1200 x 100 = 45, 5 % Đ/S: 45, 5 % ... 824,46 952 ,30 Làm tập 1,2 - 314,18 279,3 34,88 - em làm bảng lớp - Cả lớp theo dõi nhận xét - 76,68 x 27 308, 85 12 ,5 56376 Thực hành máy tính theo nhóm - Đối chiếu kết nhóm 8 85 588 153 36 24,8 ... diƠn kÕt thóc, Th kÝ tỉng hỵp vµo tê ghi ®iĨm Ban gi¸m kh¶o héi ý ®Ĩ qut ®Þnh chän c¸c gi¶i thëng - Trong thêi gian chê qut ®Þnh cđa ban gi¸m kh¶o, Ban tỉ chøc mêi HS ph¸t biĨu c¶m tëng cđa m×nh...
 • 18
 • 225
 • 0

Giáo án môn toán lớp 5 tuần 17

Giáo án môn toán lớp 5 tuần 17
... Trãi Năm học: 2007 - 2008 Kế hoạch học - môn toán Tuần 17 * Bài 3: (5 - 6) - Kiến thức: Giải toán liên quan đến cộng, trừ tỷ số phần trăm - Học sinh tự làm - Giáo viên chấm, chữa, nhận xét * Bài ... Nguyễn Trãi Năm học: 2007 - 2008 Kế hoạch học - môn toán Tuần 17 - Không kiểm tra * Hoạt động 2: Dạy ( 15) * Hoạt động 2.1: Làm quen với máy tính bỏ túi - Giáo viên gắn hình máy tính bỏ túi lên bảng, ... học Nguyễn Trãi Năm học: 2007 - 2008 Kế hoạch học - môn toán Tuần 17 * Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (3 -5) - Không kiểm tra * Hoạt động 2: Dạy ( 15) HĐ2.1: GV vẽ hình tam giác ABC lên bảng yêu cầu HS...
 • 8
 • 356
 • 0

GIÁO ÁN CÁC MÔN LỚP 5 TUẦN 17

GIÁO ÁN CÁC MÔN LỚP 5 TUẦN 17
... đề, tìm cách giải - Giáo viên chốt cách giải *Bài 2: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề, tóm tắt đề, tìm phướng pháp giải - Giáo viên chốt cách giải 420 : 52 ,5 x 100 lấy 420 x 100 : 52 ,5 - HS ... 2000-2001) 156 25 = 250 ( người ) cách tính tỉ số phần trăm? Tỉ số phần trăm tăng thêm: 250 : 156 25 = 0,016 = 1, - Chú ý cách diễn đạt lời giải 6% b) Số người tăng thêm là(cuối2001-2002) 158 75 x 1,6 ... tự thực phép tính - Cả lớp nhận xét - Học sinh đọc đề - Nêu tóm tắt a)Số người tăng thêm(cuối 2000-2001) 158 75 - 156 25 = 250 ( người ) Tỉ số phần trăm tăng thêm: 250 : 156 25 = 0,016 = 1, % Hoạt...
 • 43
 • 95
 • 0

Giáo án kỳ I lớp 5 tuan 17

Giáo án kỳ I lớp 5 tuan 17
... v i luyện viết học sinh B i m i: HĐ1: Gi i thiệu b i: Gi¸o viªn: Mai ThÞ Xun N¨m häc: 2010 – 2011 Trêng TiĨu häc Hµm Ninh - Giáo viên gi i thiệu trực tiếp - Học sinh lắng nghe HĐ2: Tìm hiểu n i ... bảng gi i tập (VBT 82) tập (VBT 82) B i m i: HĐ1: Gi i thiệu b i: Giáo viên gi i thiệu trực tiếp ghi đầu lên bảng - Học sinh nghe HĐ2: luyện tập: Giáo viên chép đề lên bảng Gi¸o viªn: Mai ThÞ ... 1.B i cũ: Hai học sinh đọc “Ngu - Hai em đọc trả l i Công xã Trònh Tường” ? Nêu n i dung b i? - Nhận xét ghi i m 2.B i m i: HĐ1: Gi i thiệu b i: Giáo - Học sinh lắng nghe viên gi i thiệu trực tiếp...
 • 37
 • 122
 • 0

Giáo án buổi chiều lớp 5 TUẦN 17

Giáo án buổi chiều lớp 5 TUẦN 17
... 1433, 75: 46, 25 a) 24 ,58 b)43 c) 28, 85 d) 31 Lời giải: X × 17- 29,8 =13,72 x × 17 = 13,72+29,8 x × 17 = 43 ,52 x = 43 ,52 :17 x = 2 ,56 b) x × 13,2 + 12, 15 = 354 ,162 x × 13,2 = 354 ,162-12, 15 x × 13,2 ... hết số tiền là: 1 05 000 : = 15 000 (đồng) Mua 17 ,5 kg gạo hết số tiền là: 15 000 × 17 ,5 = 262 50 0 (đồng) Đáp số: 262 50 0 đồng Bài 5: a) x × 51 ,89 = 51 ,89 × 2 ,5 x = 2 ,5 Bài 6: Đặt tính tính: 38,88 ... lãi 50 0 000 đồng c) Giá trị biểu thức A =54 ,4x8 ,5: 7 +5, 03 74,73 Bài 2: Nối (theo mẫu) a) x × 7 ,5 = 0,9 GV: Lê Văn Dũng x = 0,12 Kế hoạch học buổi chiều 5C b) x × = 36 ,52 x = 31 ,5 c) x × 29,2 + 25, 7...
 • 7
 • 82
 • 0

Giáp án chi tiết lớp 5 Tuan 35

Giáp án chi tiết lớp 5 Tuan 35
... (8, 951 + 4,784) : 2, 05 = 6,78 – 13,7 35 : 2, 05 = 6,78 – 6,7 = 0,08 b) 45 phút + 14 30 phút : = 45 phút + 54 phút = 99 phút = 39 phút Bài tập 2: a) (19 + 34 + 46) : = 99 : = 33 b) (2,4 + 2,7 + 3 ,5 ... 25 14 × 13 × 25 × × 13 × × 5 Bài tập 3: - Diện tích đáy bể bơi là: 22 ,5 x 19,2 = 432 (m2) - Chi u cao mực nước bể là: 414,72 : 432 = 0,96 (m) - Tỉ số chi u cao bể bơi chi u cao mực nước bể Chi u ... Nhận xét, tổng kết tiết dạy - Ôn lại để chuẩn bò cho tiết Kiểm tra đọc hiểu TIẾT 4: TOÁN 174 LUYỆN TẬP CHUNG (Toán 5, trang 179) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Biết giải toán chuyển động chi u, tỉ số phần...
 • 16
 • 242
 • 0

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 5 TUẦN 21 CHI TIÊT, CỤ THỂ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 5  TUẦN 21 CHI TIÊT, CỤ THỂ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN BUỔI CHI U LỚP TUẦN 21 CHI TIÊT, CỤ THỂ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TUẦN 21 Thứ hai ngày 25 tháng năm 201 Tiếng việt: Thực ... tài liệu: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN BUỔI CHI U LỚP TUẦN 21 CHI TIÊT, CỤ THỂ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 ... người dạy có khả sử dụng cách linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Hiện chủ trương ngành dạy học theo Chuẩn kiến thức môn học - Coi trọng tiến học sinh...
 • 18
 • 283
 • 0

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 5 TUẦN 20 CHI TIÊT, CỤ THỂ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 5  TUẦN 20 CHI TIÊT, CỤ THỂ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN BUỔI CHI U LỚP TUẦN 20 CHI TIÊT, CỤ THỂ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TUẦN 20 Thứ hai ngày 18 tháng năm 201 Tiếng việt: Thực hành ... tài liệu: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN BUỔI CHI U LỚP TUẦN 20 CHI TIÊT, CỤ THỂ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 ... người dạy có khả sử dụng cách linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Hiện chủ trương ngành dạy học theo Chuẩn kiến thức môn học - Coi trọng tiến học sinh...
 • 17
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử lớp 5 tuần 17giáo án thể dục lớp 5 tuần 17giáo án kĩ thuật lớp 5 tuần 17giáo an tin học lớp 5 tuần 4 tiết 7giáo án kỹ thuật lớp 5 tuần 25 26 27 lắp xe chở hàng 3 tiết potxgiáo án tiếng việt lớp 5 tuần 27giáo án thể dục lớp 5 tuần 1giáo án âm nhạc lớp 5 tuần 8giáo án âm nhạc lớp 5 tuần 16giáo án âm nhạc lớp 5 tuần 10giáo án âm nhạc lớp 5 tuần 19giáo án tiếng việt lớp 5 tuần 30giáo án tiếng việt lớp 5 tuần 25giáo án tiếng việt lớp 5 tuần 26giáo án tiếng việt lớp 5 tuần 18chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây