Điều khiển thích nghi bám quỹ đạo cho robot RD5NT sử dụng thuật toán LQG kết hợp LFFC

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi bám quỹ đạo cho hệ thống Twin Rotor Mimo System

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi bám quỹ đạo cho hệ thống Twin Rotor Mimo System
... điều khiển Thích nghi + 39 3.1.3 Cơ chế thích nghi thiết kế điều khiển thích nghi dựa vào luật MIT Trong lĩnh vực điều khiển nâng cao này, vài phương pháp mô tả để thiết kế hệ thống thích nghi ... thông qua hệ thống twin rotos mimo system Chương 2: Mô hình toán học twin rotors mimo system Chương 3: Thiết kế điều khiển pid thích nghi trực tiếp dựa sở mô hình mẫu để điều khiển hệ trms Học ... hiệu điều khiển thông qua card I/O Các phận điện kết hợp tạo thành hệ thống điều khiển thiết lập hoàn chỉnh Two Rotor MIMO System (TRMS), thiết bị thiết kế để phục vụ cho thí nghi m điều khiển...
 • 83
 • 205
 • 0

Hoạch định quỹ đạo cho robot di động dùng thuật toán PSO

Hoạch định quỹ đạo cho robot di động dùng thuật toán PSO
... pháp Hoạch định quỹ đạo cho robot di động dùng thuật toán PSO sở kế thừa phương pháp D*-PF 3.2 Lưu đ mô t phương pháp hoạch định đư ng cho robot di động 37 Chương Hoạch định chuyển động cho robot ... Chương Hoạch định chuyển động cho robot di động dùng thuật toán PSO Chương HO CH Đ NH CHUY N Đ NG CHO ROBOT DI Đ NG DÙNG THU T TOÁN PSO 3.1 Gi i thi u Hoạch định đường toán quan trọng lĩnh vực robot ... di động dùng thuật toán PSO Hình 3.1 Mô tả thuật toán hoạch định đường cho robot di động từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc Bắt đầu Cấu hình hành robot Tìm đường (thuật toán D*) Di chuyển (thuật...
 • 95
 • 259
 • 0

Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển chuyển động máy in sử dụng thuật toán PID kết hợp LFFC

Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển chuyển động máy in sử dụng thuật toán PID kết hợp LFFC
... MRAS để điều khiển xác vị trí máy in s nâng cao chất lượng hệ thống Vì tác giả lựa chọn đề tài: Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển chuyển động máy in sử dụng thuật tốn PID kết hợp LFFC Luận ... kỹ thuật Cơng nghiệp Thái Ngun Hiện cơng tác : Trường Cao đẳng nghề điện h Thọ Xin cam đoan luận văn Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển chuyển động máy in sử dụng thuật tốn PID kết hợp LFFC ... NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP  NGUYỄN VĂN ĐẠT THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG MÁY IN SỬ DỤNG THUẬT TỐN PID KẾT HỢP LFFC Chun ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Mã số: 60...
 • 69
 • 108
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển chuyển động máy in sử dụng thuật toán PID kết hợp LFFC

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển chuyển động máy in sử dụng thuật toán PID kết hợp LFFC
... điều khiển, độ ổn định cao 1.7 Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệm vụ tác giả Với mục tiêu Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển chuyển động máy in ta cần tiến hành bước sau: 1- Thiết kế, tính toán ... 1.6 Động lực cho việc sử dụng điều khiển PID truyền thống kết hợp Learning FeedForward Phần đưa giải pháp cho toán sử dụng thuật toán PID kết hợp LFFC Giải pháp cho phép đồng thời đạt độ xác điều ... thông số sử dụng công thức (1.2) (1.6) 1.3 Các yếu tố gây chuyển động thiếu xác cho hệ thống máy in Các nhiễu lặp bất định đối tượng hệ thống chuyển động điện (máy in) : Một hệ thống chuyển động điện...
 • 26
 • 215
 • 0

Thiết kế bộ điều khiển chuyển động theo quỹ đạo cho robot tự hành

Thiết kế bộ điều khiển chuyển động theo quỹ đạo cho robot tự hành
... Thiết kế điều khiển chuyển động theo quỹ đạo cho Robot tự hành Hệ chuyển động 2.1 Vai trò, nhiệm vụ hệ chuyển động Hệ chuyển động đợc ví nh đôi chân Robot tự hành. nhiệm vụ giúp cho Robot tự hành ... Robot tự hành nh sau: Thông tin từ quang học Bộ điều khiển Bộ chuyển động Bộ phản hồi vận tốc SVTH: Lu Xuân Công Trang bị điện K42 Thiết kế điều khiển chuyển động theo quỹ đạo cho Robot tự hành ... cầu điều khiển Phần em phân tích thiết kế toán trên: SVTH: Lu Xuân Công 14 Trang bị điện K42 Thiết kế điều khiển chuyển động theo quỹ đạo cho Robot tự hành Phần III Thiết kế điều khiển chuyển động...
 • 108
 • 720
 • 7

Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình

Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình
... 0.003463 5.2 Sử dụng điều khiển giảm bậc 4, bậc điều khiển cân xe hai bánh Sử dụng điều khiển giảm bậc bảng để điều khiển hệ thống cân cho xe hai bánh hình đối tƣợng điều khiển nhƣ (16) ... hệ thống điều khiển cân xe hai bánh sử dụng điều khiển giảm bậc VCCA 2015 Bài báo xây dựng, hình hóa hình xe hai bánh tự cân thiết kế điều khiển bền vững để điều khiển cân xe hai bánh Đồng ... với điều khiển đủ bậc (bậc 30) Sơ đồ hệ thống điều khiển xe hai bánh sử dụng điều khiển gốc điều khiển giảm bậc đƣợc thể hình nhƣ sau: H7 Sơ đồ Simulink hệ thống điều khiển xe hai bánh tự cân...
 • 9
 • 444
 • 1

Proceedings VCM 2012 74 thiết kế bộ điều khiển bám quỹ đạo cho robot bằng phương pháp

Proceedings VCM 2012 74 thiết kế bộ điều khiển bám quỹ đạo cho robot bằng phương pháp
...  VCM2 012 Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 549 hệ thống bất định Các kết mô kiểm định hệ thống điều khiển ổn định, tín hiệu vị Để điều khiển tay robot bám theo quỹ đạo ... )] (11)    S23   S32  m3l2 lg3 s3 (1    3 ) Cơ sở lý thuyết Bộ điều khiển bám quỹ đạo cho robot theo phương pháp Jacobian xấp xỉ thích nghi động học động lực học xác Ý tưởng đưa vào ... nghiên cứu điều khiển hệ thống phi tuyến Từ phân tích lý thuyết theo tiêu chuẩn ổn định Lyapunov cho thấy điều khiển thích nghi sử dụng ma trận Jacoby xấp xỉ đảm bảo bám xác quỹ đạo cho Robot thông...
 • 7
 • 114
 • 2

ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY MÀI.

ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY MÀI.
... Khoa điện - điện tử    TIỂU LUẬN TRANG BỊ ĐIỆN SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT CỦA MỘT HỆ THÍCH NGHI Hình1_1.Cấu trúc chung hệ điều khiển thích nghi: 1.mạch bản; 2-mạch thích nghi Trong đó: R cấu điều khiển ... HƯNG YÊN Khoa điện - điện tử    TIỂU LUẬN TRANG BỊ ĐIỆN Hình 2-2 Mài rãnh với vật thể hình trụ Hình:2-3 Vc Hệ thống điều khiển thích nghi máy mài Hệ thống điều khiển thích nghi máy mài đảm bảo ... (1-2) 3 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN Khoa điện - điện tử TIỂU LUẬN TRANG BỊ ĐIỆN    Trong hệ truyền động điện điều chỉnh thích nghi thường hay sử dụng hệ thích nghi tối ưu bất biến với mạch nhận...
 • 11
 • 353
 • 0

xây dựng mô hình mô phỏng hệ truyền động điện một chiều máy cnc điều khiển 2 trục theo quỹ đạo cho trước

xây dựng mô hình mô phỏng hệ truyền động điện một chiều máy cnc điều khiển 2 trục theo quỹ đạo cho trước
... hệ truyền động máy CNC Hệ truyền động điện máy CNC đảm nhận chuyển động theo trục Tín hiệu điều khiển cho hệ truyền động lấy từ nội suy đóng vai trò tín hiệu đặt Hình 1.1 Cấu trúc hệ truyền động ... vị trí Hệ thống truyền động bắt buộc phải đảo chiều Hình 2. 2 sơ đồ cấu trúc hệ điều khiển vị trí sử dụng động điện chiều t Quan hệ ω ϕ : φ = φ0 + ∫ ω dt o Hình 2. 2 Sơ đồ cấu trúc hệ điều khiển ... vị trí Hình 2. 1 Sơ đồ cấu trúc chung hệ điều chỉnh vị trí sử dụng hệ chấp hành T-Đ Trong đó: RI: Bộ điều khiển dòng điện Rω: Bộ điều khiển tốc độ Rϕ: Bộ điều khiển vị trí ĐC: Động điện chiều kích...
 • 33
 • 425
 • 4

Điều khiển rô bốt trên quỹ đạo cho trước dạng phức tạp ứng dụng nội suy Spline

Điều khiển rô bốt trên quỹ đạo cho trước dạng phức tạp ứng dụng nội suy Spline
... động, sở nội suy spline khả ứng dụng cho toán điều khiển quỹ đạo dạng phức tạp Chương Xây dựng thuật toán điều khiển r bốt quỹ đạo cho trước ứng dụng nội suy spline: Ứng dụng nội suy spline để ... r bốt r bốt r bốt 43 CHƢƠNG XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN RÔ BỐT TRÊN QUỸ ĐẠO CHO TRƢỚC ỨNG DỤNG NỘI SUY SPLINE r bốt Quỹ đạo vấn đề chung điều khiển r bốt, để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể trước ... nghiên cứu toán điều khiển r bốt quỹ đạo dạng phức tạp Chương Nội suy spline khả ứng dụng cho toán điều khiển r bốt: Trình bày nguyên lý toán động học r bốt, đặc điểm toán điều khiển quỹ đạo chuyển...
 • 73
 • 501
 • 2

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật điều KHIỂN rô bốt TRÊN QUỸ đạo CHO TRƯỚC DẠNG PHỨC tạp ỨNG DỤNG nội SUY SPLINE

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật điều KHIỂN rô bốt TRÊN QUỸ đạo CHO TRƯỚC DẠNG PHỨC tạp ỨNG DỤNG nội SUY SPLINE
... toán điều khiển quỹ đạo chuyển động, sở nội suy spline khả ứng dụng cho toán điều khiển quỹ đạo dạng phức tạp Chương Xây dựng thuật toán điều khiển r bốt quỹ đạo cho trước ứng dụng nội suy spline: ... pháp điều khiển r bốt từ xác định hướng nghiên cứu toán điều khiển r bốt quỹ đạo dạng phức tạp Chương Nội suy spline khả ứng dụng cho toán điều khiển r bốt: Trình bày nguyên lý toán động học r bốt, ... BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN CAO HỌC Ngành : Kỹ thuật điện tử - Khóa 13 Tên luân văn: ĐIỀU KHIỂN RÔ BỐT TRÊN QUỸ ĐẠO CHO TRƯỚC DẠNG PHỨC TẠP ỨNG DỤNG NỘI SUY SPLINE Người thực hiện:...
 • 34
 • 227
 • 0

nghiên cứu điều khiển cân bằng robotsử dụng thuật toán giảm bậc mô hình

nghiên cứu điều khiển cân bằng robot có sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình
... thiện Robot Hình 1.15 Hình 1.15: hình robot 1.5 Kết luận chương Bài toán điều khiển cân robot toán điều khiển quan trọng hệ thống điều khiển robot Để thiết kế hệ thống điều khiển cân băng robot ... 56 3.3.1 Bộ điều khiển giảm bậc điều khiển cân robot 56 3.3.2 Sử dụng điều khiển giảm bậc điều khiển cân robot 58 3.3.3 So sánh hệ điều khiển cân robot dùng điều khiển giảm bậc ... PHÁP GIẢM BẬC MÔ HÌNH 2.1 Giới thiệu chung Để xây dưng hệ thống điều khiển cân cho robot nhiều thuật toán điều khiển như: - Điều khiển định dạng vòng H∞ - Điều khiển định dạng vòng H2 - Điều khiển...
 • 81
 • 236
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu điều KHIỂN cân BẰNG ROBOTsử DỤNG THUẬT TOÁN GIẢM bậc mô HÌNH

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu điều KHIỂN cân BẰNG ROBOT có sử DỤNG THUẬT TOÁN GIẢM bậc mô HÌNH
... h(t) điều khiển giảm bậc sai khác so với đáp ứng h(t) điều khiển gốc bậc giá trị nhỏ Kết luận: thể sử dụng điều khiển giảm bậc điều khiển giảm bậc để thay cho điều khiển gốc bậc 3.3 Sử dụng ... thống điều khiển cân robot dùng điều khiển điều khiển giảm bậc gần trùng khít đáp ứng h(t) hệ thống điều khiển cân robot dùng điều khiển điều khiển gốc bậc Do ta dùng điều khiển giảm bậc thay điều ... tương bậc cao Áp dụng phương pháp cân nội giảm bậc điều khiển cân robot theo định dạng H∞ : Kết cho thấy điều khiển giảm bậc điều khiển giảm bậc thay điều khiển gốc bậc Sau giảm bậc điều khiển...
 • 23
 • 173
 • 0

Điều khiển động cơ điện một chiều kích từ đọc lập dùng thuật toán PID điều khiển mạch vòng dòng điện và tốc độ

Điều khiển động cơ điện một chiều kích từ đọc lập dùng thuật toán PID điều khiển mạch vòng dòng điện và tốc độ
... Truyền động điện Tự Động Đáp ứng mạch vòng điều khiển dòng điện: Trang : 26 Bài Tập Lớn: Môn Truyền động điện Tự Động Đáp ứng tốc độ động cơ: Trang : 27 Bài Tập Lớn: Môn Truyền động điện Tự Động ... tăng tốc độ động hoạt động đến tốc độ đặt Trang : Bài Tập Lớn: Môn Truyền động điện Tự Động - Kết mô phỏng: + Động khâu dao động bậc Động khâu quán tính bậc 1: Trang : Bài Tập Lớn: Môn Truyền động ... gia tốc tốc độ động nhanh đáp ứng tốc độ đặt trước nhanh tốt Nhưng qua kết mô cho ta thấy tăng nhanh đáp ứng độ hoạt động ổn định chế độ tĩnh động động chiều kích từ độc lập + Trong chế độ tĩnh:...
 • 52
 • 350
 • 0

Sử dụng thuật toán LQG điều chỉnh ổn định vị trí của viên bi trên thanh nghiêng

Sử dụng thuật toán LQG điều chỉnh ổn định vị trí của viên bi trên thanh nghiêng
... PHỎNG THUẬT TOÁN LQG ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA VIÊN BI TRÊN THANH THẲNG 3.1 Cấu trúc h Hình 1: LQG = LQR + LQE LQR thuật toán điều khiển đƣợc xây dựng dựa sở nguyên lý phản hồi trạng thái Bộ điều ... Kalman) 14 2.1.3 LQG 15 2.2.Nhận xét 17 CHƢƠNG 19 THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN LQG ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA VIÊN BI TRÊN THANH THẲNG ... vấn đề nhƣ điều khiển vị trí, điều khiển vận tốc, điều khiển mức… điều khiển LQG lựa chọn đƣợc quan tâm Đề tài Bóng thanh, điều khiển xác vị trí quà bóng (ball) (beam) với điều khiển LQG cầu nối...
 • 45
 • 340
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: điều khiển rô bốt trên quỹ đạo cho trước dạng phức tạp ứng dụng nội suy splinehệ điều khiển thích nghi mờ và ứng dụng cho hệ truyền động có khe hởđiều khiển thích nghi phi tuyến cho robot công nghiệp trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạođiều khiển bám quỹ đạo của robot di động đa hướng sử dụng bộ điều khiển trượtdieu khien thich nghi cho tay mayđiều khiển thích nghi máy cncđiều khiển thích nghi adaptive controlđiều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển sốtài liệu điều khiển thích nghithuật toán điều khiển thích nghibộ điều khiển thích nghiđiều khiển thích nghi là gìđiều khiển thích nghi và bền vữngđiều khiển thích nghi theo mô hình mẫuđiều khiển thích nghi trực tiếpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại