XÂY DỰNG nội DUNG CHƯƠNG TRÌNH bồi DƯỠNG GIÁO VIÊN đáp ỨNG yêu cầu đổi mới căn bản, TOÀN DIỆN GIÁO dục và đào tạo

XÂY DỰNG nội DUNG CHƯƠNG TRÌNH bồi DƯỠNG GIÁO VIÊN đáp ỨNG yêu cầu đổi mới căn bản, TOÀN DIỆN GIÁO dục đào tạo

XÂY DỰNG nội DUNG CHƯƠNG TRÌNH bồi DƯỠNG GIÁO VIÊN đáp ỨNG yêu cầu đổi mới căn bản, TOÀN DIỆN GIÁO dục và đào tạo
... Đối tượng bồi dưỡng Giáo viên giảng dạy trường tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông 4) Nội dung chương trình bồi dưỡng 4.1) Cơ sở xác định nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên tiểu ... 4.3) Nội dung bồi dưỡng Nội dung bồi dưỡng giáo viên gồm: Phần 1: Các chuyên đề bồi dưỡng chung Phần 2: Các chuyên đề bồi dưỡng theo môn học, bậc học Trong phạm vi viết này, trình bày nội dung ... bồi dưỡng cần tập trung vào vấn đề sau: - Quan điểm, chủ trương, sách Đảng Nhà nước đổi toàn diện giáo dục đào tạo - Cấu trúc nội dung, chương trình, sách giáo khoa cấp học, bậc học - Những yêu...
 • 7
 • 469
 • 0

Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào giảng dạy của giáo viên các trường ở TP.HCM xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên theo hướng tiếp cận công nghệ dạy

Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giảng dạy của giáo viên các trường ở TP.HCM và xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên theo hướng tiếp cận công nghệ dạy
... c ICT cho giáo viên trư ng chuyên nghi p d y ngh (30 th y cô) theo chương trình ñã xây d ng Trang ðánh giá l c ng d ng công ngh thông tin truy n thông vào gi ng d y (ICT) c a giáo viên trư ng ... ng giáo viên kh o sát 900 giáo viên Trang 37 ðánh giá l c ng d ng công ngh thông tin truy n thông vào gi ng d y (ICT) c a giáo viên trư ng chuyên nghi p, trư ng ñào t o ngh Tp.H Chí Minh xây ... 46 Hình Trình ñ tin h c c a giáo viên (theo ch ng ch A, B, C) 47 Hình Năng l c s d ng công c ICT c a giáo viên 48 Hình Năng l c sư ph m v ICT c a giáo viên 48 Hình Năng l c l p...
 • 71
 • 329
 • 2

bài giảng chương trình bồi dưỡng giảng viên các trường ĐHSP về đổi mới chương trình, SGK lớp 10 môn hóa học

bài giảng  chương trình bồi dưỡng giảng viên các trường ĐHSP về đổi mới chương trình, SGK lớp 10 môn hóa học
... SGK hoá học lớp 10 nâng cao so với SGK hoá học lớp 10 chơng? CT SGK có đáp ứng đợc yêu cầu đổi PPDH ? Từ kết hoạt động 2, Học viên lớp tập huấn xây dựng phiếu học tập để bồi dỡng GV nắm đợc đổi ... đổi CT, SGK hoá học lớp 10 Tài liệu thông tin tham khảo - Tr 32 80, Tài liệu bồi dỡng (TLBD) - SGK hoá học lớp 10 SGK hoá học lớp 10 nâng cao - Một số kinh nghiệm giảng dạy giáo viên hoá học THPT ... SGK hoá học lớp 10 THPT (tính khoa học, kênh hình, kênh chữ, thuật ngữ, văn phong ) Hãy nêu điểm SGK hoá học lớp 10 THPT so với SGK trớc đây? Hãy nêu điểm khó SGK hoá học lớp 10 THPT so với SGK...
 • 50
 • 187
 • 0

Nâng cao chất lượng chương trình phát thanh Giáo dục đào tạo trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (2005-2006

Nâng cao chất lượng chương trình phát thanh Giáo dục và đào tạo trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (2005-2006
... CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN SÓNG ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM (2005 – 2006) 2.1 Giới thiệu chương trình phát Giáo dục đào tạo (Đài Tiếng nói Việt Nam) 29 2.2 Nội dung chương trình ... nâng cao chất lượng chương trình Phát Giáo dục đào tạo sóng Đài Tiếng nói Việt Nam thời điểm cần thiết Đây lý khiến định chọn đề tài: Nâng cao chất lượng chương trình phát Giáo dục đào tạo sóng ... đề tài nhằm vào chương trình phát Giáo dục đào tạo Đài Tiếng nói Việt Nam (đã phát sóng năm 2005- 2006) Cụ thể: Chương trình phát Giáo dục đào tạo, phát từ 19h45 đến 20h00 hàng ngày (phát lại từ...
 • 97
 • 559
 • 0

tóm tắt luận án bồi dưỡng năng lực chẩn đoán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học toán

tóm tắt luận án bồi dưỡng năng lực chẩn đoán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học toán
... Chương 1: Một số sở lý luận thực tiễn bồi dưỡng lực chẩn đoán dạy học môn Toán tiểu học Chương 2: Một số biện pháp bồi dưỡng lực chẩn đoán dạy học môn Toán tiểu học cho sinh viên Chương 3: Thực ... cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi m ới dạy học Toán Mục đích nghiên cứu Đề xuất số biện pháp bồi dưỡng NLCĐ DH môn Toán cho SV ngành GDTH nhằm góp ph ần nâng cao NLDH đáp ... học Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt (11/2009) 2) Đỗ Văn Hùng (2011), Bồi dưỡng lực chẩn đoán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học dạy học kiến thức số học tiểu học Tạp chí Giáo dục , Số đặc biệt...
 • 28
 • 223
 • 0

RÈN LUYỆN kỹ NĂNG GIAO TIẾP sư PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THỦ đô hà nội THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục

RÈN LUYỆN kỹ NĂNG GIAO TIẾP sư PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THỦ đô hà nội THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục
... cao kỹ giao tiếp phạm cho sinh viên trường Đại học Thủ đô Nội theo định hướng phát triển lực, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục cần phải: * Về phía nhà trường: - Cần xây dựng trường thực hành ... tiếp phạm sinh viên phạm trường Đại học Thủ đô Nội Để giải vấn đề tiến hành nghiên cứu 68 sinh viên phạm trường Đại học Thủ đô Nội Chúng cho sinh viên làm trắc nghiệm khả giao tiếp ... ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu cải cách, đổi giáo dục Người giáo viên lực dạy học, lực giáo dục mà cần phải có nhiều lực khác như: lực định hướng phát triển học sinh, lực phát triển cộng đồng, lực...
 • 7
 • 509
 • 0

Xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật cho các công ty may trên địa bàn tỉnh an giang

Xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật cho các công ty may trên địa bàn tỉnh an giang
... kỹ thuật nữ công trường cao đẳng nghề An Giang Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng cán kỹ thuật công ty may địa bàn Tỉnh An Giang Thực trạng chương trình bồi dưỡng cán kỹ thuật trình sở dạy nghề địa bàn ... cầu bồi dưỡng cán kỹ thuật công ty may Tỉnh An Giang - Khảo sát chương trình đào tạo nghề may thiết kế thời trang sở đào tạo nghề địa bàn Tỉnh An Giang - Xây dựng đề cương chương trình bồi dưỡng ... chương trình bồi dưỡng cán kỹ thuật cho công ty may địa bàn Tỉnh An Giang nhằm góp phần giúp công ty may giải khó khăn toán kỹ thuật với việc giúp cho cán kỹ thuật phát huy tối đa vai trò công...
 • 188
 • 203
 • 0

Nghiên cứu xây dựng Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê.

Nghiên cứu xây dựng Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê.
... vào văn quy phạm pháp luật nhƣ: Luật Thống kê, văn pháp lý Tổng cục Thống kê nhƣ Hệ thống tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; Chƣơng trình điều tra thống kê quốc ... vấn đề nghiên cứu đòi hỏi hy vọng cung cấp đƣợc số nội dung để tham khảo nghiên cứu xây dựng Quy chế Thi đua, khen thƣởng quan TCTK Trên sở kết nghiên cứu đề tài này, phƣơng pháp nghiên cứu tiến ... Tổng cục; 22 Luật Thống kê, văn pháp lý Tổng cục nhƣ: Hệ thống tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; chế độ báo cáo thống kê; Chƣơng trình điều tra thống kê quốc...
 • 47
 • 163
 • 0

Cơ sở lý luận nghiệp vụ của việc xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật thống kê

Cơ sở lý luận nghiệp vụ của việc xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật thống kê
... tác phổ biến, giáo dục pháp luật thống đem lại hiệu II sở luận, nghiệp vụ việc xây dựng Chƣơng trình phổ biến giáo dục pháp luật thống Xây dựng Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật ... Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thống xây dựng dựa sở luận, nghiệp vụ định xuất phát từ nội ngành Thống Chuyên đề sở luận, nghiệp vụ việc xây dựng Chương trình phổ biến, ... dung phổ biến giáo dục pháp luật thống Phổ biến, giáo dục pháp luật gì? Vai trò công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thống Nội hàm phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê...
 • 18
 • 144
 • 2

bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa sau năm 2015

bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015
... đáp ứng yêu cầu đổi chƣơng trình sách giáo khoa sau năm 2015 79 3.2.4 Quản lý phƣơng thức bồi dƣỡng lực chuyên môn cho giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi chƣơng trình sách giáo khoa sau năm 2015 ... chƣơng trình - sách giáo khoa sau 2015 19 1.3.2 Những yêu cầu lực dạy học, giáo dục giáo viên sau 2015 22 1.4 Tổ chức bồi dƣỡng lực chuyên môn giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi chƣơng trình sách ... THCS đáp ứng yêu cầu đổi chƣơng trình sách giáo khoa sau 2015 - Khảo sát thực trạng quản lý bồi dƣỡng giáo viên THCS huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi chƣơng trình sách giáo khoa...
 • 115
 • 243
 • 2

biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 ở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh

biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 ở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ––––––––––––––––––––– BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƢƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015 THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH ... CƠ SỞ THỰC TIỄN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠ ẦU ĐỔI MỚI CHƢƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015 THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH 2.1 Khái quát tình hình phát triển giáo dục thành phố Uông ... dung quản công tác bồi dƣỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi chƣơng trình SGK sau 2015 1.5.1 Quản mục tiêu bồi dưỡng Bồi dƣỡng đƣợc thực hoạt động đặc trƣng dạy học Do vậy, quản bồi dƣỡng...
 • 117
 • 358
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: chương trình phát triển giáo dục và đào tạochương2 thực trạng áp dụng các phương phápdạy học tích cực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm nontại một số trường mầm non thành phố cà maunội dung quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạonhững giải pháp quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở các trường thpt huyện thọ xuân tỉnh thanh hóaquản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường thpt hoàng hoa thám huyện đông triều tỉnh quảng ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngtính thời sự trong văn bản nhật dụng là tính cập nhật kịp thời đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống hằng ngày cuộc sống hiện đại gắn với những vấn đề cơ bản của cộng đồng xã hộitrò của nckh với nhiệm vụ tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học của giáo viêngiải pháp 1 mở các chuyên ngành đào tạo gv llct trình độ đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo các môn khoa học chính trịxây dựng kế hoạch đào tạo và nội dung chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý tại địa phươngxây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho dự án đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực tây bắcxây dựng kế hoạch chương trình bồi dưỡng giáo viênnội dung chương trình bồi dưỡngnội dung chương trình bồi dưỡng 05 chuyên đềbáo cáo xây dựng chương trình quản lý thư việnnội dung chương trình cải cách giáo dục mầm nonChương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3Tuần 25. Hội đua voi ở Tây NguyênTuần 22. Nhà bác học và bà cụUnit 4. Our pastUnit 2. Personal informationLIÊN MÔN NGỮ VĂN NHÌ QUỐC GIAGiây, thế kỉTuần 10. Ca dao hài hướcTuần 1. Mẹ ốmBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănTìm số trung bình cộngTìm số trung bình cộngPhép cộngBiểu đồ (tiếp theo)Biểu đồTìm số trung bình cộngTìm phân số của một sốPhép trừ phân số (tiếp theo)Phép cộng phân sốThương có chữ số 0