tuyển chọn các bài toán hóa học vô cơ hay và khó

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay Khó luyện thi đại học 2013

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013
... , F2 , Cl2 , O2 Sục X vào dung dịch KI + hồ tinh bột,thấy dung dịch hoá xanh.Sục Y vào dung dịch NaCl sinh khí Z Thổi Z vào Ag hơ nóng nhẹ Ag ánh kim.Cho tàn đóm đỏ vào T thấy bùng cháy.Hỏi ... lượng H gấp đôi lượng cần thi t để hidro hóa hoàn toàn X Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng, sau phản 31 Đốt m( g ) Z cần vừa đủ 13,44(l) CO2 , hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào 400ml dung dịch Ba(OH ... lượng H gấp đôi lượng cần thi t để hidro hóa hoàn toàn X Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng sau phản 31 Đốt m gam Z cần vừa đủ 13,44 lit CO2 ,hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào 400ml dung dịch Ba(OH...
 • 52
 • 766
 • 8

Phân loại giải các bài toán hóa học phần phi kim theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học trung học phổ thông

Phân loại và giải các bài toán hóa học vô cơ  phần phi kim theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học trung học phổ thông
... LOẠI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC VÔ CƠ - PHẦN PHI KIM VÀ GIẢI THEO PHƢƠNG PHÁP CHUNG GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Tổng quan chƣơng trình hóa học - phần phi kim trung học phổ thông ... đề tài: việc lựa chọn, phân loại toán hóa học - phần phi kim giải chúng theo phương pháp chung giải toán hóa học THPT thiết thực góp phần nâng cao hiệu dạy học môn Hóa học THPT KẾT LUẬN Đối ... tháo gỡ khó khăn trên, chọn đề tài Phân loại giải toán hóa học - phần phi kim theo phƣơng pháp chung góp phần nâng cao hiệu dạy học môn hóa học trung học phổ thông Lịch sử nghiên cứu Như trình...
 • 23
 • 549
 • 3

Phương pháp giải các bài toán hóa học lớp 12 trung học phổ thông

Phương pháp giải các bài toán hóa học vô cơ lớp 12 trung học phổ thông
... im trung bỡnh mụn ca nm hc trc tng ng v cựng giỏo viờn dy Trng Giỏo viờn dy Lp TN Lp C (s HS) (s HS) Trng THPT Tõy Tin Hi Lng Th Bỡnh 12A2(45) Trng THPT Nam Tin Hi Th Mng 12A5(45) 12A3(46) 12A6(45) ... im Xi TB 10 12A2 TN 45 0 11 7.07 12A3 C 46 0 6.67 12A5 TN 45 0 10 10 7.18 12A6 C 45 0 10 6.58 T bng 3 ta tớnh c phn trm s HS t im Xi tr xung bng 3.4 Lp i S S hc sinh t im Xi tng Hs 12A2 TN 45 ... lp TN v C ( bi s ) 17 Lp i tng S im S hc sinh t im Xi Hs 10 TB 12A2 TN 45 0 10 11 6.69 12A3 C 46 0 10 13 6.72 12A5 TN 45 0 8 6.60 12A6 C 45 0 7 6.58 Qua bi kim tra u vo ( bi kim tra s 1) chỳng...
 • 24
 • 1,211
 • 2

skkn áp dụng định luật bảo toàn eletron để giải các bài toán hoá học

skkn áp dụng định luật bảo toàn eletron để giải các bài toán hoá học vô cơ
... phương pháp áp dụng cho hệ phương trình phản ứng oxi hoá khử thường dùng giải toán Với mục đích nghiên cứu hệ thống tập : "áp dụng định luật bảo toàn eletron để giải toán hoá học cơ" Sau ... electron Định luật bảo toàn điện tích Định luật bảo toàn địên tích thước đo đắn nhiều định luật vật lý ,hoá học có liên quan đến điện tích ta xét số hệ định luật phổ biến vào toán hoá học Các hệ áp dụng ... phản ứng hoá học cho học sinh rèn kĩ giải tập hoá học , việc sử dụng toán có nội dung sử dụng định luật bảo toàn electron để giải có tác dụng to lớn đặc biệt áp ứng phần khúc mắc học sinh giải đề...
 • 21
 • 358
 • 0

Phương pháp giải các bài toán hóa học lớp 12 Trung học phổ thông

Phương pháp giải các bài toán hóa học vô cơ lớp 12 Trung học phổ thông
... hình giải toán hóa học học sinh phổ thông + Hứng thú học sinh học phương pháp giải toán hóa học lớp 12 - Xây dựng phương pháp chung giải toán hóa học - Xây dựng hệ thống toán hóa học lớp ... 1: Bài tập hóa học toán hóa học Chương 2: Phương pháp giải toán hóa học lớp 12 trung học phổ thông Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chƣơng 1: BÀI TẬP HÓA HỌC VÀ BÀI TOÁN HÓA HỌC VÔ CƠ 1.1 Bài ... VÔ CƠ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Các ý giải toán hóa học Phương pháp chung giải toán hóa học, THPT trình bày áp dụng chung cho toán hóa học hữu Tuy nhiên với toán hóa học học sinh...
 • 139
 • 405
 • 0

Phân loại giải các bài toán hóa học - phần phi kim theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học trung học phổ thông

Phân loại và giải các bài toán hóa học vô cơ - phần phi kim theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học trung học phổ thông
... chung Chng 2: LA CHN, PHN LOI CC BI TON HểA HC Vễ C - PHN PHI KIM V GII THEO PHNG PHP CHUNG GII BI TON HểA HC TRUNG HC PH THễNG 2.1 Tng quan v chng trỡnh húa hc vụ c - phn phi kim trung ... c - phn phi kim gúp phn nõng cao hiu qu dy v hc mụn Húa hc THPT Mc tiờu v nhim v nghiờn cu 3.1 Mc tiờu La chn, phõn loi cỏc bi toỏn húa hc vụ c - phn phi kim v gii chỳng theo mt phng phỏp chung ... vụ c - phn phi kim chng trỡnh trung hc ph thụng Khỏch th v i tng nghiờn cu - Khỏch th nghiờn cu: Quỏ trỡnh dy v hc mụn Húa hc trng THPT - i tng nghiờn cu: H thng bi húa hc vụ c - phn phi kim...
 • 125
 • 197
 • 0

Phương pháp giải các bài toán hóa học hữu hay

Phương pháp giải các bài toán hóa học hữu cơ hay
... nhi u l n c p n Bài toán kinh i n c a Hóa h c – toán cách gi i” mà vi t t n m 2006 Tính n nay, hoàn toàn có th tô v t i h n 15 cách, nh ng nh ng cách ó, không ph i cách làm c ng hay, c ng hi u ... m t toán n a, c ng có th g i m t bài toán kinh i n” nh ng m t t p h u c Bài toán “c p ôi” v i toán vô c ã có s làm nên m t b ôi siêu kinh i n cho nh ng mu n d y h c v gi i toán Hóa h c Bài ... d ng gi i toán ng pháp ghép n s - nh ng bi n i is Bài toán kinh i n c a Hóa h c: toán cách gi i Quy t c vi t công th c C u t o theo Lewis, CTCT + D ng lai hóa + Hình h c phân t M t Hóa thi H...
 • 12
 • 1,441
 • 28

CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC GIẢI TÍCH HAY KHÓ

CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC GIẢI TÍCH HAY VÀ KHÓ
... tiếp, tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC 20 PHẦN 3: 10 BÀI TOÁN HÌNH HỌC OXY Bài toán Tìm M thuộc đường thẳng d biết phương trình cách điểm I khoảng cho trước (IM=R không đổi) C VÍ DỤ GỐC: ... Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thoi ABCD biết phương trình đường chéo x  y   , điểm B  0;3 , diện tích hình thoi 20 Tìm tọa độ đỉnh lại hình thoi Bài Trong mặt phẳng tọa độ Oxy Viết ... tung độ dương Bài 12 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 12, tâm 9 3 hình chữ nhật điểm I  ;  thuộc đoạn BD cho IB  ID Tìm tọa độ đỉnh 2 2 hình chữ nhật,...
 • 153
 • 250
 • 1

Tổng hợp bài tập hóa học hữu hay khó

Tổng hợp bài tập hóa học hữu cơ hay và khó
... CH3COOH C4H9COOH D HCOOH C4H9COOH Cõu 429: Hợp chất hữu X chứa loại nhóm chức có CTPT C8H14O4 Khi thủy phân hoàn toàn 3,48 gam X dung dịch NaOH muối hỗn hợp ancol A, B Phân tử ancol B có số C nhiều ... lớt D 5,6 lớt Cõu 436: Cho 13,6g hợp chất hữu X chứa C, H, O tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch AgNO3 2M NH3 thu 43,2g Ag, biết dX/H2=34 Nếu cho lượng chất hữu tác dụng với H2 (Ni/t0C) cần ... 50% D 4,42%; 95,58% Cõu 426: Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon A, B thuộc loại ankan, anken, ankin Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) X cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi dư thấy khối lượng...
 • 38
 • 129
 • 1

Tuyển tập phân loại các bài tập hóa học

Tuyển tập phân loại các bài tập hóa học vô cơ
... 12,78 gam B 14,62 gam C 18,46 gam D 13,70 gam II- DẠNG BÀI TẬP: KIM LOẠI , OXIT KIM LOẠI VÀ MUỐI TÁC DỤNG VỚI CÁC DUNG DỊCH AXIT CÓ TÍNH OXI HÓA MẠNH ( H2SO4 đặc, HNO3) Phương pháp giải chung: Phương ... đa gam Cu kim loại? (Biết NO sản phẩm khử nhất) A 2,88 gam B 3,92 gam C 3,2 gam D 5,12 gam III- DẠNG BÀI TẬP : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI CÁC DUNG DỊCH MUỐI Phương pháp giải chung - Với loại toán vận ... thời gian điện phân tối thiểu A 50 phút 15 giây B 40 phút 15 giây C 0,45 D 0,65 Bài Điện phân dung dịch muối nitrat kim loại M hóa trị n với cường độ dòng I = 9,65 A, thời gian điện phân 400 giây...
 • 26
 • 2,730
 • 5

Tuyển chọn các bài toán Hình học giải tích trong mặt phẳng doc

Tuyển chọn các bài toán Hình học giải tích trong mặt phẳng doc
... 13) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho elip ( E ) : x y2 + = Lấy điểm A( -3; 0)  2 B 1; ÷ thuộc ( E) Tìm tọa độ điểm M thuộc ( E) cho diện tích ΔMAB nhỏ   14) Trong mặt phẳng với ... đường tròn x2 16) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai điểm A, B elip ( E ) : + y = 4 2 cho OA ⊥ OB Chứng tỏ AB tiếp xúc với đường tròn ( C ) : x + y = 17) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ... = 2MB  13 13  18) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho ΔABC có trực tâm H  ; ÷ 5 5 Lập phương trình cạnh BC biết ( AB): 4x – y – = ( AC): x + y – = 2 19) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy...
 • 2
 • 880
 • 11

Tuyển chọn các bài toán hình học giải tích trong không gian ppt

Tuyển chọn các bài toán hình học giải tích trong không gian ppt
... A 14) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A( 0; 0; 1) B( 3; 0; 0) Lập phương trình mặt phẳng ( P) qua A, B tạo với mặt phẳng Oxz góc 600 Tìm tập hợp tất điểm Q không gian cách điểm: ... không gian cách điểm: M( 1; 1; 1), N( -1; 2; 0), K( 0; 0; 2) 15) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho Bài tập trích từ “ 20 Bộ đề Toán tổng hợp năm 2008” ThS Đoàn Vương Nguyên hai điểm A( 1; 2; ... + MB ngắn 16) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A( 2; 0; 0), B( 0; 4; 0), C( 0; 2 0; 1) mặt cầu ( S) : x + y + z - 2x - 4y - 6z = Gọi H hình chiếu A lên BC Tính thể tích tứ diện O.ABH...
 • 3
 • 528
 • 13

Tuyển chọn các bài toán hình học giải bằng máy tính Casio

Tuyển chọn các bài toán hình học giải bằng máy tính Casio
... 2) Tính tỷ số diện tích tam giác ABD ABC 3) Tính SABD Bài 7: Hình vuông ABCD (góc A =góc D =90°) ngoại tiếp đường tròn tâm O Tính diện tích hình thang biết OB =10cm , OC =20cm Bài 8:Cho hình ... AB Bài 2.cho hình thoi có chu vi 37,12cm.Tỷ số đường chéo 2:3 .Tính diện tích hình thoi Bài 3:Một hình vuông tam giác nội tiếp đường tròn (0,1) cho cạnh tam giác song song với cạnh hình vuông Tính ... thang Bài 1: Viết cơng thức tính S hình thang biết độ dài đường chéo m n , đoạn thẳng d nối trung điểm cạnh đáy Áp dụng với m= 302,1930; n= 503,2005; d=304,1975 Tính S hình thang Bài Cho hình...
 • 58
 • 2,641
 • 50

Tuyển chọn các bài tập hóa học thường xuyên thi

Tuyển chọn các bài tập hóa học thường xuyên thi
... không ? A Các amin có tính bazơ nguyên tử nitơ có đôi electron chưa tham gia liên kết B Các amino axit có cân dạng phân tử với dạng ion lưỡng cực C Thủy phân đến protein thu α-amino axit D Các amino ... dung dịch CuSO4 10% (d = 1,1g/ml) tối thi u cần dùng để hấp thụ hết khí A? A 872,73ml B 750,25lm C 525,25ml D 1018,18ml 89 Trộn 6,102 gam hỗn hợp Al, Fe3O4 CuO (các chất có số mol) tiến hành phản ... CO2.Tính m A 33 gam B 48,4 gam C 44g D 52,8 g 108 Khi xà phòng hóa hoàn toàn 1,26 g chất béo cần 45 ml dung dịch KOH 0,1M Chỉ số xà phòng hóa chất béo A 300 B 150 C 200 D 250 109 Điện phân dung dịch...
 • 8
 • 581
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: 200 bài tập hóa học vô cơ hay và khócác bài toán hóa học vô cơtuyển tập các bài giảng hóa học vô cơ cao cự giácphương pháp giải bài tập áp dụng định luật bảo toàn electron để giải các bài toán hóa học vô cơlý thuyết chung khi giải các bài toán hóa học vô cơcác bài hóa học vô cơ hay và khótuyển tập các bài toán hóa họccác phương pháp giải bài toán hóa học vô cơtuyển chọn các bài toán tin họclựa chọn xây dựng và sử dụng hệ thống hiện tượng thực tiễn vào trong các bài giảng hoá học vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinhcách giải nhanh các bài toán hóa học hữu cơcác bài toán hóa học hữu cơcách giải các bài toán hóa học hữu cơ 11phương pháp giải các bài toán hóa học hữu cơtuyển tập các phương trình hóa học vô cơQuyet dinh phat trien ccua UBNDTập đồ tiếng Anh (alphabet)Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực thoát nước tại thành phố hà nộiDuong loi CM cua DCSVN phan 1Duong loi CM cua DCSVN phan 2TRUNG DUNG TÂN KHẢO Nhân tử Nguyễn Văn ThọĐộ chênh giữa nhận thức và hành vi: một phân tích về sử dụng bao cao su của phụ nữ mại dâm (qua phân tích số liệu gốc của dự án Phòng lây nhiễm HIV tại 7 tỉnhthành phố Việt Nam)Đạo Đức Kinh Nhân tử Nguyễn Văn ThọNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch phát triển vùng trồng luồng tự nhiên tại huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóaGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH cáp VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN lực tại KHÁCH sạn HƯƠNG GIANG RESORT SPAHOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM sữa đậu NÀNH VINASOY tại TỈNH QUẢNG NGÃI CHO CÔNG TY sữa đậu NÀNH VIỆT NAMPHÁT TRIỂN DỊCH vụ THẺ GHI nợ QUỐC tế tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ lưu TRÚ tại KHÁCH sạn BANYAN TREENÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊPhân vùng trọng điểm cháy rừng tỉnh quảng bìnhPHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HUẾChào bán CK riêng lẻ