nguyên lý quá trình lên men ethanol và ứng dụng

sự khác nhau mối quan hệ của quá trình lên men ethanol lên men acetic

sự khác nhau và mối quan hệ của quá trình lên men ethanol và lên men acetic
... CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  ĐỀ TÀI: SỰ KHÁC NHAU VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA QUÁ TRÌNH LÊN MEN ETHANOL VÀ LÊN MEN ACETIC \ Lớp 01DHTP1 GVHD: TRẦN QUỐC HUY SINH VIÊN ... nấm men môi trường nên làm cho trình trao đổi chất diễn nhanh hơn, làm tăng trình lên men Khí CO2 ức chế trình lên men, trình thoát khí CO2 làm tăng lên men nấm men 2.1 Bản chất trình lên men ethanol ... lên tạo thành túi khí lớn, đến thời I Quá trình lên men ethanol Khái quát chung lên men ethanol: Lên men ethanol trình sinh hóa phức tạp,chuyển đường thành rượu ethanol, CO2 số sản phẩm phụ khác...
 • 28
 • 413
 • 0

Hoàn thiện quy trình lên men lactic sử dụng có hiệu quả phụ phẩm thủy hải sản trong chăn nuôi lợn tại Hải Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hóa docx

Hoàn thiện quy trình lên men lactic và sử dụng có hiệu quả phụ phẩm thủy hải sản trong chăn nuôi lợn tại Hải Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hóa docx
... 15% ngày th ã hoàn ch nh trình lên men (pH tr s 4,4 7-4 ,56) Trong m t 15 ngày n u không b sung men kh i ng (pH: 4,61) Do v y 5% men kh i ng c xác nh quy tình k thu t lên men lactic ph ph m ... 5% Th i gian len men ngày N u tăng t l men kh i ng lên 10% th i gian lên men ngày Th c ăn lên men lactic t ph ph m h i s n v i b t ngô tr ng thái d o quánh mùi thơm h p d n c a men lactic, ... ngu n ng lên men lactic Thí nghi m b sung 30, 40, 50, 60, 70% b t ngô vào h n h p lên men Theo dõi bi n i tr s pH ch th c a trình lên men K t qu ghi B ng B ng 2.Bi n i pH s n ph m lên men lactic...
 • 7
 • 290
 • 6

Đề tài : Quá trình lên men etilic lactic

Đề tài : Quá trình lên men etilic và lactic
... etilic Kiểu lên men: lên men etilic Cơ chế phàn ứng: hexozo  Etanol+CO Vi sinh vật: nấm men Zymomonas III Quá trình lên men etilic Lên men etilic nhờ nấm men: -Rượu etilic loại sản phẩm lên men đường ... nấm men -Quá trình lên men etilic nhờ nấm men sở việc chế tạo loại rượu , bia,… -Quá trình tạo thành rượu etilic thể qua phương trình sau: III Quá trình lên men etilic III Quá trình lên men etilic ... photphat vô tế bào III Quá trình lên men etilic III Quá trình lên men etilic Sự tạo thành glixerin lên men rượu : III Quá trình lên men etilic Lên men etilic nhờ vi khuẩn: - Ở Sarcira ventriculi...
 • 22
 • 1,273
 • 9

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP POLYACRYALMIDE ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG XỬ NƯỚC THẢI

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP POLYACRYALMIDE VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
... tách chất rắn bao gồm xử nước thải chính, xử bùn hoạt tính xử bùn tiêu hóa Trong xử nước thải công nghiệp, polyme chất keo tụ sử dụng rộng rãi cho loạt quy trình công nghiệp liên ... cho chất rắn nước xử liên kết với đến trở nên đủ lớn để tách lọc lọc cho bùn thải Trong hai trường hợp, keo tụ lọc gỡ bỏ cách dễ dàng Trong xử nước thải, PAM sử dụng tất quy trình tách chất ... biệt xử nước thải nước Các ứng dụng polyacrylamit kết tủa để xử nước thải công nghiệp nước thải từ khai thác mỏ giấy/sản xuất bột giấy, xử nước uống Các ứng dụng khác polyacrylamit lớp...
 • 55
 • 521
 • 5

Quá trình sấy thăng hoa ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm rau quả sấy

Quá trình sấy thăng hoa và ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm rau quả sấy
... đầu - Quá trình sấy thăng hoa tạo sản phẩm ổn định với thời gian bảo quản lâu - Các sản phẩm sấy thăng hoa bền khoảng nhiệt độ rộng, mà không cần hệ thống phân phối lạnh phức tạp - Các sản phẩm ... tan - Sấy thịt, sản phẩm thịt, gia cầm, cá, thuỷ sản, trái rau - Các sản phẩm sữa sữa chua, phomai - Sấy loại bột màu Đặc biệt lĩnh vực sấy rau trái cây, kỹ thuật sấy thăng hoa có nhiều ứng dụng ... thực phẩm Trong trình bảo quản, sản phẩm sấy thăng hoa tàng trữ thời gian dài mà hao hụt chất lượng không đáng kể chí để nhiệt độ thường Sự giảm khối lượng đạt đến 92% Các ứng dụng sấy thăng hoa: ...
 • 35
 • 644
 • 0

Lên men acetic ứng dụng

Lên men acetic và ứng dụng
... lên men acetic II Vi khuẩn acetic Đặc điểm vi khuẩn acetic Các loài vi khuẩn acetic III.Quy trình lên men acetic Cơ chế lên men acetic Các phương pháp lên men acetic Các yếu tố ảnh hưởng IV Ứng ... yếu tố ảnh hưởng IV Ứng dụng lên men acetic I Khái quát lên men Lên men acid acetic trình oxy hoá cồn thành acid acetic nhờ vi khuẩn acetic điều kiện hiếu khí Quá trình lên men trình oxy hoá khử ... trình lên men acetic Cơ chế Quá trình lên men nhờ nhóm vi khuẩn gọi chung vi khuẩn acetic ,chúng oxi hóa rượu etylic thành acid acetic Thực chất trình gồm phản ứng với enzime vi khuẩn acetic...
 • 33
 • 950
 • 3

Lên men lactic ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Lên men lactic và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
... CHẾ CỦA Q TRÌNH LÊN MEN LACTIC 1.2.1 Lên men lactic đồng hình (điển hình) Lên men lactic đồng hình q trình lên men sản phẩm acid lactic chiếm 90 – 98% tổng sản phẩm lên men, sản phẩm phụ etanol, ... loại vi khuẩn lên men lactic Dựa vào sản phẩm sinh q trình lên men, người ta chia vi khuẩn lactic làm nhóm: nhóm vi khuẩn lên men lactic điển hình (đồng hình) nhóm vi khuẩn lên men lactic khơng ... ỨNG DỤNG CỦA LÊN MEN LACTIC TRONG CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM 2.1 SẢN XUẤT ACID LACTIC Do vị chua dễ chịu đặc tính bảo quản, acid lactic sản xuất cơng nghiệp ứng dụng nhiều lĩnh vực, lượng lớn acid lactic...
 • 25
 • 4,654
 • 16

Ảnh hưởng của tiền xử nhiệt, nồng độ muối đường trong dịch lên men đến quá trình lên men xoài non nguyên trái

Ảnh hưởng của tiền xử lý nhiệt, nồng độ muối và đường trong dịch lên men đến quá trình lên men xoài non nguyên trái
... đổi pH dịch lên men nồng độ muối NaCl đƣờng sucrose theo thời gian a )Dịch lên men nồng độ muối 2% c )Dịch lên men nồng độ muối 4% b )Dịch lên men nồng độ muối 3% d )Dịch lên men nồng độ muối 5% ... vào để trình lên men đƣợc tốt 2.4.2 Ảnh hƣởng muối đến trình lên men Nồng độ muối dịch lên men định hiệu trình lên men ảnh hƣởng đến hƣơng vị dƣa chua Muối có hai tác dụng trình lên men rau ... nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tên đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA TIỀN XỬ LÝ NHIỆT, NỒNG ĐỘ MUỐI VÀ ĐƢỜNG TRONG DỊCH LÊN MEN ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN XOÀI NON NGUYÊN TRÁI Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực...
 • 99
 • 230
 • 0

Đồ án môn tin ứng dụng Tìm hiểu, mô phỏng các thiết bị trong 2 quá trình: sản xuất ethanol xử sản phẩm sau khi lên men quá trình tinh luyện ethanol. tối ưu một phần các thiết bị của công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất ethanol khan

Đồ án môn tin ứng dụng Tìm hiểu, mô phỏng các thiết bị trong 2 quá trình: sản xuất ethanol xử lý sản phẩm sau khi lên men và quá trình tinh luyện ethanol. Và tối ưu một phần các thiết bị của công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất ethanol khan
... bị trình: sản xuất ethanol xử sản phẩm sau lên men trình tinh luyện Lớp Lọc Hóa Dầu K 52 Đồ án môn tin ứng dụng Nhóm ethanol tối ưu phần thiết bị công đoạn cuối trình sản xuất ethanol khan ... môn học hướng dẫn chúng em hoàn thành đồ án CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Mục đích Tìm hiểu thiết kế thiết bị trình: sản xuất ethanol xử sản phẩm sau lên men tinh luyện ethanol để sản xuất ... tính 2. 997712x10-3 [kg/h]  kết phù hợp với tính toán tay CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ 3.1 trình xử sản phẩm trình lên men tinh bột sản xuất rượu Ethanol 3.1.1 trình Sau trình...
 • 27
 • 334
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo malus domestica

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo malus domestica
... p cho trình lên men giai ño n 14 – 160C Giai ño n lên men lactic: trình lên men nh vi khu n lactic ñ chuy n acid malic d ch táo lên men thành acid lactic Nhi t ñ thích h p cho trình lên men giai ... ng c a n m men t i trình lên men cider N m men có nh hư ng tr c ti p t i trình lên men hương v c a s n ph m, ñ kh o sát v n ñ ti n hành nghiên c u trình lên men cider ch ng gi ng n m men khác Saccharomyces ... lên men t táo Malus domestica ph n xin trình bày thành ph n hóa lý c a lo i táo s d ng, nh hư ng c a ch ng gi ng n m men, n ng ñ d ch ñư ng, pH ñ n trình lên men, ñ ng thái c a trình lên men ngư...
 • 87
 • 421
 • 0

nâm men SACCHAROMYCES, Saccharomyces cerevisiae , Saccharomyces carlsbergensis, Đặc tính sinh Sự khác nhau về quá trình lên men của hai loại n

nâm men SACCHAROMYCES, Saccharomyces cerevisiae , Saccharomyces carlsbergensis, Đặc tính sinh lý và Sự khác nhau về quá trình lên men của hai loại n
... bào tử n m men chìm lâu h n chế n m men n i.[1 ],[ 4 ],[ 17 ],[ 12] Sự khác trình l n men hai loại n m men: N m men thường bề mặt dịch cuối qua trình l n men chính,trong n m men chìm lắng xuống đáy ... thúc l n men N m men chìm chia hai loại tùy thuộc vào khả kết lắng n m men bụi n m men kết bông .N m men bụi n m men ph n ly m n dịch l n men lắng từ từ kết thúc l n men chính .N m men kết loại n m ... n m men kết dính với thời gian ng n kết thúc l n men tạo thành khối kết l n n n lắng nhanh xuống đáy thiết bị Giữa hai dạng có đặc điểm khác l n men l n men phụ .N m men dạng l n men nhanh không...
 • 13
 • 655
 • 0

CÁC BIỀN ĐỔI VẬT HÓA HỌC TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN CA CAO

CÁC BIỀN ĐỔI VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN CA CAO
... I CÁC BIỀN ĐỔI VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN CA CAO: Biến đổi trình lên men đổ đống: Sau thu hoạch, người ta bỏ lớp vỏ lấy hạt ra, sau phủ lên hạt lớp chuối Các đống khác ... cho thoát khỏi khối hạt lên men qua lỗ hộp lên men Nhiệt độ lớp cơm hạt ca cao tăng lên trình lên men, từ giá trị đầu 20-25 0C ( tùy thuộc vào loại ca cao) trình lên men chấm dứt nhiệt độ khoảng ... hệ vi sinh vật lên men ca cao hộp: a Nấm men : Nấm men ( 104-105 cfu/g) xuất khối ca cao bắt đầu trình lên men, phát triển đến số lượng cực đại 10 7-108 cfu/g sau 24-36h đầu trình lên men Sau số...
 • 17
 • 398
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC YẾU TỐ VI SINH VẬT HOÁ TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU NẾP CẨM

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC YẾU TỐ VI SINH VẬT VÀ LÝ HOÁ TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU NẾP CẨM
... chọn đề tài: “ Nghiên cứu thay đổi yếu tố vi sinh vật hoá trình lên men rượu nếp cẩm MỞ ĐẦU Nội dung đề tài Xác định số lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí thay đổi trình lên men  Xác định ... số vi khuẩn lactic thay đổi trình lên men  Xác định số lượng tổng số vi khuẩn sinh nội bào tử thay đổi trình lên men  Xác định hàm lượng axit tổng số thay đổi trình lên men  Xác định độ pH thay ... 30g men) Lên men (T0 = 28 - 300C, từ - ngày) Vắt Rượu nếp cẩm PHẦN TỔNG QUAN 1.3 Quy trình sản xuất rượu nếp cẩm 1.3.1 Nguyên liệu Nếp cẩm Bánh men PHẦN TỔNG QUAN 1.4 Hệ vi sinh vật rượu nếp cẩm...
 • 24
 • 368
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trình bày quá trình phân giải polisaccarit và ứng dụnglên men acetic và ứng dụngảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến quá trình lên men và chất lượng sản phẩmcơ sở lý thuyết của quá trình lên men sữa chuacơ chế và quá trình lên men sữa chuaung dung cua qua trinh len men ki khi trong san xuat va che biennghiên cứu quá trình lên men hat ca cao và các điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng hạt ca caonghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện đến quá trình lên men tĩnh chủng bacillus sử dụng để sản xuất chế phẩm xử lý môi trường nuôi tômcơ sở lý thuyết của quá trình lên men lactic trong muối chuakhảo sát ảnh hưởng của nồng độ muối đường vi khuẩn đến chất lượng của sản phẩm và lượng acid tạo ra trong quá trình lên mencơ sở lý thuyết của quá trình lên menmôt số tiêu chuẩn chọn và theo dõi quá trình lên men 26môt số tiêu chuẩn chọn và theo dõi quá trình lên menảnh hưởng của thành phần môi trường đến quá trình lên men và mầu sắc của rượu vang cẩmảnh hưởng của nhiệt độ lên men và tỷ lệ men đến sự phát triển của vi khuẩn lactic trong quá trình lên menĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học