GIAO AN _ LOP 2 - TUAN 29

GIAO AN _ LOP 2 - TUAN 29

GIAO AN _ LOP 2 - TUAN 29
... 23 5 vuông? - 23 4 hình vuông 23 5 23 4 hình vuông 23 5 hình vuông bên có hình vuông, 23 5 hình vuông hình vuông hơn, bên nhiều hình vuông hơn? nhiều 23 4 -2 3 4 23 5, số bé hơn, số lớn hơn? - 23 4 bé 23 5, ... … 153 1 02 120 171 … 169 147 … 174 180 … 20 0 126126 - Theo dâi chung - ChÊm bµi tỉ vµ nhËn xÐt 3/ Cđng cè - dỈn dß Nhận xét tiết học TIẾT 2: §¸p ¸n ®óng lµ: C©u : b - 340 C©u 2: d - mét tr¨m ... lại bảng: 118, 120 , 121 , 122 , 127 , 135 - Yêu cầu lớp đọc lại số vừa lập Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành Bài - Yêu cầu HS tự làm bài, sau đổi chéo để kiểm tra lẫn - - Trang Hát - Một số HS lên...
 • 27
 • 363
 • 1

Bài soạn GIAO AN _ LOP - 2 TUAN 21

Bài soạn GIAO AN _ LOP - 2 TUAN 21
... toán Chẳng hạn: Bài giải - Hát - HS làm bảng, lớp làm vào nháp - HS nxét - HS tự làm chữa x = 15 x = 40 x = 20 x = 35 - HS đọc phép nhân - HS quan sát mẫu thực hành - HS làm - HS sửa - Cả lớp đọc ... hợp nhắc lại cách viết - Hát - HS viết bảng - HS nêu câu ứng dụng - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - HS quan sát - li - đường kẻ ngang - nét - HS quan sát Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH ... xét: - Nêu độ cao chữ - GV viết mẫu chữ:Ríu lưu ý nối nét R iu - HS viết bảng - HS đọc câu - R : li, h : 2, 5 li, t : li, r: 1 ,25 li - i, u, c, m, a : li - Dấu sắt (/) i - Khoảng chữ o - HS quan...
 • 24
 • 587
 • 0

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 29-31

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 29-31
... BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 21 Thứ/ngày Tiết (Từ 21 /01 /20 13 đến 25 /01 /20 13) -*** Mơn Tên dạy Thứ hai 21 /01 /20 13 Thứ ba 22 /01 /20 13 Thứ tư 23 /01 /20 13 Thứ năm 24 /01 /20 13 3 3 Lun đọc Rèn chữ viết ... 12 = 24 + 12 = - Nhận xét tiết học 36 28 b) × + 21 = 35 + 21 = 56 Bài giải Luống rau có x = 27 (cây) Đáp số: 27 cải bắp LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 22 Thứ/ngày Thứ hai 28 /01 /20 13 Thứ ba 29 /01 /20 13 ... : 2; < 18 : 2; > 10 : - Nhận xét tiết học LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 23 Thứ/ngày Thứ hai Tiết Mơn Lun đọc Tên dạy Bác sĩ Sói 18/ 02/ 2013 Thứ ba 19/ 02/ 2013 Thứ tư 20 / 02/ 2013 Thứ năm 21 / 02/ 2013...
 • 154
 • 1,605
 • 34

GIAO AN _ LOP - 2 TUAN 22

GIAO AN _ LOP - 2 TUAN 22
... cá - HS tính nhẩm để phép chia - Sửa - HS làm - x = 12 12 : = x2=4 : 2= 2 x = 16 16 : = 2x1 =2 :2= 1 - HS ngồi cạnh tính nhẩm 18 chia Bạn nhận xét - HS lên bảng giải HS lớp giải vào Học sinh làm - ... - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? GV viết mẫu chữ: Sáo lưu ý nối nét S iu - li - đường kẻ ngang - nét - HS quan sát - HS nghe - HS quan sát - HS tập viết bảng - HS đọc câu - S : li; h : 2, 5 ... Gia Nghóa Ổn đònh: - Hoạt động 1: Thực hành * Bài 1: HS nhẩm chia - GV nxét * Bài2: Cho HS tự giải toán - GV chấm, chữa - Trang 16 Hát HS nhẩm chia 8 :2= 4 6 :2= 3 4 :2= 2 2: 2=1 12 : =6 10 : =5 14 :...
 • 25
 • 310
 • 0

GIAO AN _ LOP 2 - TUAN 30

GIAO AN _ LOP 2 - TUAN 30
... 2) GV nhận xét tiết học - HS tập viết bảng - HS đọc câu - HS quan sát - M, g, h : 2, 5 li; t : 1,5 li; s : 1 ,25 li - a, n, ư, o : li - Dấu sắc (/) ă a - Khoảng chữ o - HS viết bảng - HS viết - ... phát phiếu nhóm làm - GV nxét, sửa - - Số 375 gồm trăm, chục đơn vò - 300 giá trò hàng trăm - 70 (hay chục) giá trò hàng chục - Phân tích số 820 = 800 + 20 + 820 = 800 + 20 703 = 700 + Người ... Nghóa Trang 15 - HS quan sát - HS quan sát - HS lắng nghe quan sát - GV vào chữ M kiểu : Gồm nét nét móc hai đầu, nét móc xuôi trái nét kết hợp nét lượn ngang, cong trái - GV viết bảng lớp - GV...
 • 25
 • 180
 • 0

GIAO AN _ LOP 2 - TUAN 31

GIAO AN _ LOP 2 - TUAN 31
... 3 12 236 586 - 25 3 333 − 7 32 201 531 497 - 125 3 72 − 5 92 222 370 925 - 590 - 420 470 505 320 − 395 23 3 72 - HS tính nhẩm , sau ghi kết vào VBT 70 0- 300 = 400 90 0- 300 = 600 60 0- 400 = 20 0 80 0- ... xét tiết học Trang 21 - HS thực vào : + 451 + 417 + 526 b -_ 7 76 - 888 - 507 21 7 24 2 373 321 5 32 305 668 659 899 155 356 20 2 - HS làm vào - Luyện tập chung Thứ năm ngày 21 tháng năm 20 11 TIẾT 1: ... Điền số vào trống -N2 làm vào phiếu + Muốn tìm số bị trừ , ST ta làm ? -Gv sửa 548 3 12 236 6 82 351 331 − 987 25 5 7 32 − 599 148 451 − 425 20 3 22 2 Đặt tính tính − 986 26 4 722 Sốbị trừ Số trừ Hiệu...
 • 30
 • 303
 • 0

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)
... phẩm nhóm - Các nhóm khác theo dõi đánh giá - Giáo viên nhận xét cho điểm theo nhóm * Củng cố (3 -5 phút) ? Cây sống môi trờng ? Lấy ví dụ loại môi trờng sống Giáo viên nhận xét học Tự nhiên xã ... phẩm nhóm - Các nhóm khác theo dõi đánh giá - Giáo viên nhận xét cho điểm theo nhóm * Củng cố (3 -5 phút) ? Cây sống môi trờng ? Lấy ví dụ loại môi trờng sống Giáo viên nhận xét học Tự nhiên xã ... ngời, cối mùa màng - Giáo viên nhận xét cho điểm theo nhóm * Hoạt động 3: (6- phút) + MT: Học sinh nhớ lại đặc điểm vật học + Tiến hành: - Giáo viên hớng dẫn Học sinh cách chơi: Giáo viên treo hình...
 • 18
 • 1,267
 • 12

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)
... ngang -BT 3: Gọi HS đọc đề toán Đọc Hướng dẫn HS nêu đề toán - tóm tắt - giải -HS khá, giỏi biết cách tóm tắt đề Tóm tắt: toán ? xe đạp ( Dành cho Sáng: 12 xe đạp -Mời HS giải toán - lớp HS - giỏi ... ST, H? - Nhận xét – Tuyên dương -BT 2 /10 : ( cột 1, ) Bài yêu cầu gì? -BT 3 /10 : Bài toán yêu cầu gì? -BT 4 /10 : GV hỏi -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? -Hướng dẫn HS tóm tắt – Giải III-Hoạt ... bài: Đề-xi-mét - Ghi bảng 2-Giới thiệu đơn vị đo đề-xi-mét (dm): GV yếu cầu HS đo băng giấy dài 10 cm Băng giấy dài cm? - GV nói 10 cm gọi đề - xi - mét - Đề-xi-mét viết tắt dm ghi bảng 10 cm...
 • 20
 • 1,235
 • 4

giao an luyen lop 2 tuan 7

giao an luyen lop 2 tuan 7
... nhận dạng để khoanh vào đáp án với giải toán sơ đồ II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Đặt tính tính: + ; + ; 36 + 24 GV chữa nhận xét Bài 2: Điền dấu > ; < ; =? 26 + 28 + 26 + 36 36 + 32 + Muốn điền ... theo tranh Luyện tập thời khóa biểu II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Viết tiếp nội dung tranh dới HS quan sát tranh trang 36 ôn để tạo thành câu chuyện có luyện TV tên Quyết tâm bạn Tú Bài 2: Đọc ... kg Bài 2: Tính nhẩm 4kg + 6kg + 2kg = 17kg 10 kg + 5kg = 9kg kg + 6kg = HS lên bảng làm Lớp viết kết vào bảng Bài 3: Bố trồng 32 na mẹ trồng HS lên bảng giải Lớp làm vào ô ly nhiều bố 21 na...
 • 5
 • 616
 • 2

giao an LTVC lop 2 tuan 6

giao an LTVC lop 2 tuan 6
... 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM Củng cố - Dặn dò Tiết tập làm văn hôm học gì? V nh em làm lại tập, chuẩn bị tiết tập làm văn tuần sau trang 62 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM ... 14 tháng 10 nm 20 10 Tập làm văn Kim tra bi c: - Dựa vào tranh trả lời câu hỏi tập 1, tiết tập làm văn tuần 5, trang 47 - Đọc mục lục tuần Nêu tên tập đọc tuần 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM Th năm ngy ... 10 nm 20 10 Tập làm văn Tiết 6: Khẳng định, phủ định Luyện tập mục lục sách Bài 3: Tìm đọc mục lục tập truyện thiếu nhi Ghi lại tên truyện, tên tác giả số trang theo thứ tự mục lục 03:19: 46 AM...
 • 7
 • 2,457
 • 4

Giáo án sáng lớp 2 tuần 4

Giáo án sáng lớp 2 tuần 4
... Ngày soạn: Ngày 10 / /20 10 Ngày giảng: Thứ ba ngày 21 tháng năm 20 10 Toán: 49 + 25 I Yêu cầu: Kiến thức : - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 49 +25 - Biết giải toán phép tính cộng Kĩ ... ? Vậy 49 + 25 =? -Ghi bảng: 49 + 25 = 74 * Hướng dẫn đặt tính cột dọc: -Nhận xét cách đặt tính em - Gọi học sinh nêu lại cách đặt tính cách thực tính Luyện tập: Bài 1: Tính + 39 22 + 69 24 + 19 ... 2A : 29 học sinh Lớp B : 25 học sinh Hai lớp : học sinh ? -Làm vào - Yêu cầu lớp giải vào em làm bảng lớp -Nhận xét bạn - Chấm, chữa Bài giải Hai lớp có tất số học sinh là: 29 + 25 = 54...
 • 19
 • 397
 • 0

giao an chieu lop 2 tuan 17

giao an chieu lop 2 tuan 17
... 2. Cđng cè –Tỉng kÕt : (2 ) -GV nhËn xÐt giê häc - VỊ häc bµi chn bÞ bµi Tn 17 NS: Ngun V¨n Thao - Nªu c¸c ch÷ ®· häc - ViÕt mçi ch÷ dßng Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 20 10 ... trả lời SGK -Nhận xét Bài 2: Yêu cầu ? -Trực quan : Lòch -Phát cho nhóm phiếu giao việc -Nhận xét Bài : -Dùng lòch năm 20 04 -Nhận xét Bài : -Cho học sinh quan sát tranh, đồng hồ HOẠT ĐỘNG CỦA ... vào *§èi víi HS kh¸(G) lµm thêm bµi tËp sau: Bài 1: Đặt tính tính 27 +28 65-38 100-48 52+ 48 Hs làm bảng lớp Cho hs làm Bài 2: x? X +2= 3 x+8=10+5 x-7=14 15-x=6 Cho hs nêu cáh làm làm Bài 3: cho hs...
 • 11
 • 381
 • 2

giao an chuan lop 4-Tuan 29

giao an chuan lop 4-Tuan 29
... ®øc T«n träng lt giao th«ng (tiÕt 2) I.Mục tiêu: -Nêu số quy đònh tham gia giao thông (những quy đònh liên quan đến hs) -Phân biệt hành vi tôn trọng Luật Giao Thông vi phạm Luật Giao Thông -Nghiêm ... HS nhắc lại -Vêà chuẩn bò LÞch sư Quang trung ®¹i ph¸ qu©n thanh( N¨m 1789) I.Mục tiêu: Dựa vào lược đồ tường thuật sơ lược việc Quang Trung đại phá quân Thanh, ý đến trận tiêu biểu: Ngọc hồi, ... -2HS đọc quan sát SGK trang 114 -Làm việc theo nhóm -Nhóm trưởng phân công bạn làm việc + Đặt đậu lon sữa bò chuẩn bò trước lên bàn + Quan sát hình1 đọc dẫn thực theo hướng dẫn trang 114 SGK...
 • 31
 • 416
 • 0

Giáo án sáng lớp 1 Tuần 29

Giáo án sáng lớp 1 Tuần 29
... Thực hành ở nhà lần, xem mới Thứ ba ngày tháng năm 2 010 Đồng chí Loan dạy Ngày soạn :4/3/2 010 Ngày dạy :thứ tư ngày tháng năm 2 010 Thể dục :Giáo viên chuyên trách dạy Môn : Tập đọc BÀI: ... Hai em nêu toán Tóm tắt : Quyển sách: 64trang Đã đọc:24trang Còn : trang? Bài 3: Gọi em nêu toán 2em nêu toán Yêu cầu em tự tóm tắt toán giải Tự tóm tắt giải toán vào vở toán vào vở Học ... cố cách giải toán có lời văn Gọi nêu yêu cầu của bài: Cho học sinh đọc đề toán Giáo viên Tóm tắt hướng dẫn học sinh TT giải Lúc đầu : 15 cm Chấm bài, nhận xét Lúc sau : 14 cm Tất : ?...
 • 25
 • 295
 • 0

giáo án chièu lớp 1 - tuần 29

giáo án chièu lớp 1 - tuần 29
... T rường T iểu học H C N G iáo án chiều ...
 • 2
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán lớp 5 tuần 29giao an toan lop 2 tuan 21giao an toan lop 2 tuan 17giao an toan lop 2 tuan 23giao an toan lop 2 tuan 16giáo án toán lớp 2 tuần 32Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI