Giáo án sáng lớp 2 tuần 4

19 387 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 08:11

. có) Thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 20 10 Đồng chí Nhàn dạy Ngày soạn: Ngày 20 / 9 /20 10 Ngày giảng: Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 20 10 Toán: 8 CỘNG VỚI MỘT. thiệu bài: Ghi đề. -2 em làm bảng lớp. -Nhận xét bài bạn. - Nghe 2. Giới thiệu phép cộng 49 + 25 : * Bài toán: Có 49 que tính thêm 25 que tính. Hỏi có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sáng lớp 2 tuần 4, Giáo án sáng lớp 2 tuần 4, Giáo án sáng lớp 2 tuần 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn