giao an toan lop 2 tuan 17

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

Tư liệu khác

... bài cũ**BT 2 79156438 12 266733Gọi tên các thành phần trong phép trừLàm bảng con.-Nhận xét – Ghi điểm II-Hoạt động 2: Thực hành -BT 18836 52 4915346444 20 96 12 84Làm bảng ... con. 34 26 75 5 8 62 59 21 Nhận xét-Sửa.-Bt 3: Bài toán yêu cầu gì? Điền số.Hướng dẫn HS lấy số đã cho cộng với số yêu cầu được kết quả bao nhiêu điền vào ô trống.GV làm mẫu: 22 + 8 30HS ... - 2 HS lên bảng làm các phép tính2dm= ….cm 30cm = … dm5dm = ….cm 60 cm = ….dm- Nhận xét và ghi điểm. 2 HS lên bảng thực hiện.Lớp làm bảng con.II-Hoạt động 2: 1-Giới thiệu bài: Ghi bảng 2- Giới...
 • 20
 • 1,236
 • 4

Giáo án Toán - Lớp 2

Giáo án Toán - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... Bài 2/ 22- GV yêu cầu Hs đặt tính, tính ?* Bài 3 /22 - GV hướng dẫn tóm tắt tìm cách giải- Nhận xét, sửa sai.* Bài 4 /22 - GV hướng dẫn HS điền số vào ô trống- Nhận xét, sửa sai.* Bài 5 /22 - ... hành:* Bài 1 /27 : - GV yêu cầu HS tính tổng * Bài 2/ 27- GV yêu cầuHS nêu thành phần phép cộng* Bài 3 /27 : GV hướng dẫn HS tóm tắt, tím cách giải* Bài 4 /20 : GV hướng dẫn HS dùng bút khoanh tròn trước ... 70 -100b. Từ 89 – 95Bài 2 : a. Số liền trước của 61 là: ………… b. Số liền sau của 99 là ………… Bài 3 : Đặt tính rồi tính 42 + 54; 84 – 31; 60 + 25 66 – 16; 5 + 23 ; 28 + 39 Bài 4 : Mai và Hoa...
 • 153
 • 11,343
 • 32

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

Tư liệu khác

... cần phải chấp hành tót luật lệ giao thông. 2. Bài mới ( 32 -33 phút)* Giới thiệu bài .(1 - 2 phút)* Hoạt động 1: Thảo luận. (22 - 23 phút)- Làm việc theo nhóm:Quan sát H1/ Sgk (44 - 45) trả lời ... (2- 3 phút)? Em hÃy nói về cuộc sống xung quanh em. 2. Bài mới ( 32 -33 phút)* Giới thiệu bài .(1 - 2 phút)* Hoạt động 1: Hái hoa dân chủ. (22 - 23 phút)- Phổ biến nọi dung trò chơi.- Tổ chức ... tàu xe đang chạy.* Hoạt động 2: Quan sát tranh (13-14 phút)? Hành khách đang làm gì ? ở đâu ? Họ đừng gần hay xa mép đờng.? Họ đang làm gì ? Họ lên xe ô tô khi nào.? Hành khách đang làm...
 • 18
 • 1,270
 • 12

GIAO AN TOAN LOP 2.N

GIAO AN TOAN LOP 2.N

Tiểu học

... Bài 1 /22 : - GV yêu cầu HS dùng bảng 8 cộng với một số để tính nhẩm* Bài 2/ 22- GV yêu cầu Hs đặt tính, tính ?* Bài 3 /22 - GV hướng dẫn tóm tắt tìm cách giải- Nhận xét, sửa sai.* Bài 4 /22 - GV ... Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 * Bài 3 /23 - Hướng dẫn kẻ thêm 1 đoạn thẳng * Bài 4 /22 - GV hướng dẫn HS điền số vào ô trống* Bài 5 /22 - GV hướng dẫn HS khoanh vào câu trả lời đúng Hoạt ... phép cộng 28 + 5* Bài 1 /20 : - GV yêu cầu HS đặt tính nêu cách tính* Bài 2/ 15- GV hướng dẫn HS nối phép cộng với kết quả đúng* Bài 3 /20 :- GV hướng dẫn HS tóm tắt, tìm cách giải* Bài 4 /20 : -...
 • 153
 • 1,080
 • 16

Giáo án toán lớp 2-Phần 1

Giáo án toán lớp 2-Phần 1

Toán học

... Thị Lan – Lớp 2A 22 + 78 + 12 30 40 25 33 +58 20 29 32 + 8 17 + 13đỏ xanh vàng đỏvàngTi ết 13 Toán 26 + 4 ; 36 + 24 I MỤC TIÊU :-Biết thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 ... 35 = 24 . - 59 trừ 35 bằng 24 .- Là hiệu .- Hiệu là 24 ; là 59 – 35 .Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thị Lan – Lớp 2ANgười thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thị Lan – Lớp 2ATi ết 16 29 ... > 28 .Trò chơi : Nhanh mắt, nhanh tay .Cách chơi : GV chuẩn bị 2 hình vẽ, 2 bộ số cần điền như trong bài tập 5 (có thể thêm số cần điền, nếu thêm thì vẽ thêm ô trống trong hình ). Chọn 2 đội...
 • 108
 • 978
 • 5

Giáo án Toán lớp 2-P2

Giáo án Toán lớp 2-P2

Toán học

... lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2, nhớ 1 .• 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 . 2. 3 Luyện tập – thực hành :Bài 1 : Tìm x 60 9 51- 50 5 45- 90 2 88- 40 18 22 -- Muốn bớt 5 que ... . + HS 2 : Tìm x : x + 14 = 60; 12 + x = 30 .- Yêu cầu HS dưới lớp nhẩm nhanh kết quả phép trừ : 20 – 6; 90 – 18; 40 – 12; 60 – 8 .- Nhận xét và cho điểm HS . 2. Dạy – học bài mới : 2. 1 Giới ... dạng 12 – 8, lập và học thuộc lòng các công thức 12 trừ đi một số. Sau đó, áp dụng để giải các bài tập có liên quan . 2. Dạy – học bài mới : 2. 1 Phép trừ 12 – 8 : Bước 1 : Nêu vấn đề - Có 12...
 • 115
 • 689
 • 4

Giáo án toán lớp 2-P 1

Giáo án toán lớp 2-P 1

Toán học

... tiết học . Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thị Lan – Lớp 2A 22 + 78 + 12 30 40 25 33 +58 20 29 32 + 8 17 + 13đỏ xanh vàng đỏvàngBài 2 :- Bài toán yêu cầu tính theo dạng gì ? - Ta phải ... thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thị Lan – Lớp 2ATi ết 13 Toán 26 + 4 ; 36 + 24 I MỤC TIÊU :-Biết thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4; 36 + 24 ( cộng qua 10,có nhớ, dạng tính ... hiện: Nguyễn Thị Lan – Lớp 2A- Yêu cầu HS nhận xét về các số trong bài tập 2 . - Yêu cầu HS quan sát mẫu : 1 dm + 1 dm = 2 dm- Yêu cầu giải thích tại sao 1 dm cộng 1 dmlại bằng 2 dm ( nếu HS...
 • 108
 • 692
 • 1

Giáo án toán lớp 2 cả năm

Giáo án toán lớp 2 cả năm

Toán học

... 1 ,2, 3,4 /22 - Nhận xét tiết học.- Trả lời- Làm vở toán-Đọc yêu cầu-Làm miệng- Làm vởTUẦN 5Ngày tháng năm TIẾT 21 :38 + 25 I.Mục tiêu :- Giúp HS biết cách thực hiện phép cộng 38 + 25 ,củng ... sẵn)* Bài 1 /23 : - Hướng dẫn HS nối các điểm thành hình chữ nhật, hình tứ giác* Bài 2/ 23- Yêu cầu Hs nhận dạng hình và tìm số lượng* Bài 3 /23 - Hướng dẫn kẻ thêm 1 đoạn thẳng * Bài 4 /22 - GV hướng ... thực hiện phép tính : 28 + 5, 38 + 25 II.Đồ dùng dạy học : - 2 bó que tính,bảng càiIII.Các hoạt động dạy học :1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: HS làm bài 1 ,2, 3,4 /20 3. Bài mới: Hoạt...
 • 141
 • 1,988
 • 28

Giáo án toán lớp 3 tuần 3

Giáo án toán lớp 3 tuần 3

Toán học

... trình an nong đôi. Gv nhận xét và hệ thống lại các bớc an nong đôi :+Bớc 1: Kẻ, cắt các nan an. +Bớc 2 : an nong đôi bằng giấy ( theo cách an nhấc 2 nan, đè 2 nan )+Bớc 3: Dán nẹp xung quanh ... lần lợt thực hành .+BT1:Kết quả lần lợt là : 1569, 24 12, 7119, 9656, 523 , 4 02, 1 017, 120 7.+BT2: Kết quả lần lợt là: 626 ( d 1), 904 ( d 2) , 630 ( d 3), 700 ( d 4).-1 HS đọc BT3.-Lớp tìm ... nêu nhiệm vụ: 2- Hớng dẫn hs kể từng đoạn.HD hs quan sát lần lợt các tranh- tranh 1 vẽ gì?- yc 1 em kể đoạn 1- Tranh 2 hỏi:Em thấy gì ở trong vở của 2 bạn?- 1 em kể đoạn 2 - Tranh 3 hỏi:Sau...
 • 31
 • 1,029
 • 2

giáo án toán lớp 2 hk I p1

giáo án toán lớp 2 hk I p1

Tiểu học

... :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trang 39 22 + 78 + 12 30 40 25 33 +58 20 29 32 + 8 17 + 13đỏ xanh vàng đỏvàngNguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng ... 54, 45, 33, 28 .- HS đọc kết quả bài làm .- Vì 28 < 33 < 45 < 54 .- Vì 54 > 45 > 33 > 28 .• Trò chơi : Nhanh mắt, nhanh tay .• Cách chơi : GV chuẩn bị 2 hình vẽ, 2 bộ số cần ... SGK.- Lớp 2A có 18 học sinh, lớp 2B có 21 học sinh .- Số HS của cả hai lớp . - Làm bài . Tóm tắt 2A : 18 học sinh . 2B : 21 học sinh . Cả hai lớp : học sinh .Bài giải Số học sinh đang học...
 • 129
 • 556
 • 2

giáo án toán lớp 2 hk II

giáo án toán lớp 2 hk II

Tiểu học

... cũ-Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập.-Gọi hs khác đứng tại chỗ đọc thuộc lòng bảng nhân 2. -Gv nhận xét và cho điểm hs. 2. Dạy – học bài mới 2. 1. Giới thiệu bài 2. 2. Lập bảng chia 2 -Như sgv. 2. 3. ... bảng chia 2 -Yêu cầu cả lớp nhìn bảng đọc đồng thanh bảng chia 2 vừa lập được.-Tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng bảng chia 2. -Yêu cầu cả lớp đồng thanh đọc thuộc lòng bảng chia 2. 2. 4. Luyện ... cũ-Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập sau.-Nhận xét và cho điểm hs. 2. Dạy – học bài mới 2. 1. Giới thiệu bài 2. 2. Giới thiệu “thừa số– tích”-Tiến hành như sgk. -2 gọi là gì trong phép nhân 2 X 5=10...
 • 146
 • 933
 • 9

giáo án toán lớp 3 - tuần 4

giáo án toán lớp 3 - tuần 4

Toán học

... chấm tròn III. Các hoạt động dạy học:A. Ôn luyện: 2 HS lên bảng HS viết phép tính nhân tơng ứng với mỗi tổng sau : 2+ 2+ 2+ 2+ 2 + 2 HS 2 : 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 -> Lớp , GV nhận xét ... cầu HS làm bài: - HS làm bài vào nháp + 2 HS lên bảng. 5 x 9 + 27 = 45 + 27 = 72 80 : 2 13 = 40 13 = 27 8Giáo án lớp 3- Tuần 41. Giới thiệu bài: 2. H ớng dẫn làm bài tập : a. Bài tập ... - GV gắn 2 tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn vậy 6 chấm tròn đợc lấy mấy lần ? - Đó là phép tính 6 x 2 + Vậy 6 x 2 bằng mấy ? - 6 x 2 bằng 12 + Vì sao em biết bằng 12 ? - Vì 6 x 2 = 6 + 6 mà...
 • 21
 • 856
 • 3

giao an luyen lop 2 tuan 7

giao an luyen lop 2 tuan 7

Tiểu học

... vănI) Mục tiêu:Kể truyện ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu.II) Hoạt động dạy học:Bài 1: Viết tiếp nội dung mỗi tranh dới HS quan sát tranh trang 36 vở ôn đây để tạo thành câu chuyện ... Quyết tâm của bạn Tú.Bài 2: Đọc thời khóa biểu ngày hôm sau của lớp em, điền vào các ô trống.Thứ Buổi TiếtMôn Sách cần mangSáng1 2 34 Chiều1 2 34 HS làm ... tính. Lớp làm bảng con.GV chữa bài và nhận xét.Bài 2: Điền dấu > ; < ; =? 26 + 7 28 + 6 26 + 9 3636 + 4 32 + 8Muốn điền đợc dấu vào chỗ chấm HSTL (3bớc). Lớp làm vào vở nháp.ta phải thực...
 • 5
 • 618
 • 2

giáo án toán lớp 5 tuần 5

giáo án toán lớp 5 tuần 5

Ngữ văn

... cm 2 5000dm 2 = m 2 34000hm 2 = km 2 260cm 2 = dm 2 cm 2 1090m 2 = dam 2 m 2 -Chấm vở 1số em, nhận xét, ghi điểm.-GT MĐYC tiết học, ghi đầu bài. -Củng cố cho HS cách viết số đo DT có 2 ... (5’) 2. Bài mới: (28 ‘)HĐ1:GTB ‘(1’)H 2: HD luyện tập (27 ’) Bài 1: Bài 2: *Bài 3: Bài 4:3.C.cố -dặn dò: (2 ‘)-Gọi 2 HSTB làm: 12ha = m 2 25 0dm 2 = m 2 .5 km 2 = ha ... khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.-Các nhóm làm, đính trên bảng và giải thích vì sao chọn đáp án đó.-Nêu: đổi rồi so sánhVD: 2dm 2 7cm 2 = 20 7cm 2 20 7cm 2 = 20 7cm 2 KL: 2dm 2 7cm 2 ...
 • 146
 • 3,107
 • 3

giao an LTVC lop 2 tuan 6

giao an LTVC lop 2 tuan 6

Tiểu học

... làm lại các bài tập, chuẩn bị tiếttiết tập làm văn tuần sau trang 62. 03:19:46 AM 03:19:46 AMVÒ dù giê líp 2cVÒ dù giê líp 2ctr­êng tiÓu häc l¹i th­îng tr­êng tiÓu häc l¹i th­îng Ph©n ... m 20 10 Thứ năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Tập làm vănTập làm văn03:19:46 AM 03:19:46 AMTh năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Th năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Tập làm vănTập làm vănTiết 6: ... m 20 10 Th năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Tập làm vănTập làm vănTiết 6: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sáchBài 3: Tìm đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2...
 • 7
 • 2,457
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25