Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

18 1,254 12
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:25

. Tiến hành: - Giáo viên hớng dẫn Học sinh cách chơi: Giáo viên treo hình vẽ của một con vật sống ở trên cạn, em đó không biết là con gì, nhng cả lớp đều biết. sản phẩm của nhóm mình - các nhóm đánh giá lẫn nhau. - Giáo viên nhận xét cho điểm theo nhóm. * Củng cố (3 -5 phút) Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33), Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33), Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn