giao an chieu lop 2 tuan 17

11 379 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 19:11

. 1. Kim tra bi c: Cho hs c bi. 2. Bi mi: 2 Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao 2. 1. Gii thiu + ghi bi: 2. 2. Luyn c -Gv c mu. Hng dn Hs. 14-5 14- 8 +Bài 2: Đặt tính rồi tính 25 +17 82- 36 35+47 62- 6 +Y/C HS. đặt tính và tính. + Y/C HS. làm bài. +Bài 3: Số? 8+7= 9+6= 16-8= 8 +2+ 5= 9+1+5= 16-3-5=
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an chieu lop 2 tuan 17, giao an chieu lop 2 tuan 17, giao an chieu lop 2 tuan 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn