CHUYÊN ĐỀ MẶT PHẲNG VÀ MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN

Tài liệu Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian

Tài liệu Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian
... thẳng trong không gian Bài 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Cho điểm A(3; -2; -2) mặt phẳng (): 2x 2y + z - 1 = 0. Viết phơng trình đờng thẳng đi qua A vuông góc với () ( đề thi ... Đờng thẳng d song song cách đều hai đờng thẳng song song d1 d2 nằm trong mặt phẳng chứa d1 d2. Hớng dẫn : - Chỉ phơng của d là chỉ phơng của d1 d2- Xác định toạ độ ... phơng của d1 d1 là u1 u2- Chỉ phơng của d là u=[u1, u2]- Viết pt mặt phẳng (P) chứa d d1- Viết pt mặt phẳng (Q) chứa d d2- d là giao tuyến của (P) (Q)( Đa...
 • 28
 • 1,129
 • 4

Bài soạn Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian

Bài soạn Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian
... giác OAB vuônggóc với mặt phẳng (OAB)( đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng khối D năm 2007)Bài 8: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Cho hai mặt phẳng (P): 2x +3y 4z +5 =0 (Q): 3x ... Đờng thẳng d song song cách đều hai đờng thẳng song song d1 d2 nằm trong mặt phẳng chứa d1 d2. Hớng dẫn : - Chỉ phơng của d là chỉ phơng của d1 d2- Xác định toạ độ ... phơng của d1 d1 là u1 u2- Chỉ phơng của d là u=[u1, u2]- Viết pt mặt phẳng (P) chứa d d1- Viết pt mặt phẳng (Q) chứa d d2- d là giao tuyến của (P) (Q)( Đa...
 • 28
 • 861
 • 2

Bài giảng Chuyên đề 7: Hình học giải tích trong không gian (Ôn thi TN THPT năm 2011)

Bài giảng Chuyên đề 7: Hình học giải tích trong không gian (Ôn thi TN THPT năm 2011)
... trình mặt phẳng trong các trường hợp sau :a) Mặt phẳng (P) đi qua A(1;0;-3) có vtpt (1; 3;5)n = −rb) Mặt phẳng (P) đi qua B(3,-1,4) song song với mặt phẳng x-2y+5z-1=0c) Mặt phẳng ... Viết phương trình mặt cầu (S1) có tâm là M tiếp xúc với mặt phẳng (P). b/. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) tiếp xúc với mặt cầu (S)ℑ3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNGA. CÁC KIẾN ... kính của nặt cầu (S) b/. Xét vị trí tương đối của điểm M mặt cầu (S) Bài 9 :Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(2;3;0) , mặt phẳng (P ) :x y 2z 1 0+ + + = mặt cầu (S) : x2...
 • 10
 • 1,201
 • 14

Tài liệu Chuyên đề 15: Hình học giải tích trong không gian ppt

Tài liệu Chuyên đề 15: Hình học giải tích trong không gian ppt
... qua bốn điểm A, B, C, D. Xác đònh tâm bán kính của mặt cầu II. Giao của mặt cầu mặt phẳng: Đònh lý: Trong Kg(Oxyz) cho mặt phẳng ()α mặt cầu (S) có phương trình : α+ ++=−+−+−=(): ... 37: Trong không gian Oxyz cho điểm A(-1,2,3) hai mặt phẳng (P):x-2 = 0 , (Q):y-z-1=0 Viết phương trình mặt phẳng (R) đi qua A vuông góc với hai mặt phẳng (P) , (Q). Bài 38: Trong không ... từ tâm mặt cầu (S) đến mặt phẳng α yxOR;;( zyx)SI ( Ta có : αααααα⇔⇔⇔1. ( ) cắt mặt cầu (S) d(I; ) < R2. ( ) tiếp xúc mặt cầu (S) d(I; ) =R3. ( ) không cắt mặt cầu (S)...
 • 18
 • 1,103
 • 38

Tài liệu Hình học không gian - Chuyên đề 7: Phương pháp tọa độ trong không gian pptx

Tài liệu Hình học không gian - Chuyên đề 7: Phương pháp tọa độ trong không gian pptx
... (P) (Q) song song với Oz. d) Lập phương trình mặt phẳng (γ) đi qua gốc tọa độ O vuông góc với hai mặt phẳng (P) (Q). Bài 5 :Trong không gian Oxyz, cho điểm M(2;1;-1) mặt phẳng ... hai mặt phẳng đó cắt nhau b) Lập phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến của hai mặt phẳng (P) (Q) đi qua A(-1;2;3). c) Lập phương trình mặt phẳng (β) qua giao tuyến của hai mặt phẳng ... phương trình một mặt cầu tìm m để bán kính mặt cầu là nhỏ nhất. ℑℑℑℑ2. MẶT PHẲNG A. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN: I. Phương trình mặt phẳng: § Định nghĩa : Trong không gian Oxyz phương...
 • 15
 • 1,458
 • 36

Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 7 phương pháp toạ độ trong không gian pot

Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 7 phương pháp toạ độ trong không gian pot
... Viết phương trình mặt cầu (S1) có tâm là M tiếp xúc với mặt phẳng (P). b/. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) tiếp xúc với mặt cầu (S)ℑ3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNGA. CÁC KIẾN ... ): Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S): (x – 1)2 + (y – 2)2 + ( z – 2)2 = 36 mặt phẳng (P) có phương trình (P):x + 2y +2z +18 = 0 1/. Xác định tọa độ tâm T tính bán kính mặt cầu ... b/. Xét vị trí tương đối của điểm M mặt cầu (S) Bài 8 :Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(2;3;0) , mặt phẳng (P ) :x y 2z 1 0+ + + = mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 – 2 x...
 • 12
 • 699
 • 5

Chuyên Đề 06 phương pháp toa độ trong không gian

Chuyên Đề 06 phương pháp toa độ trong không gian
... song song cách đề u hai mặt phẳng (P1) (P2). LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – Thầy Hùng Chuyên đề HÌNH HỌC GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH Luyện giải đề để đạt ... – Thầy Hùng Chuyên đề HÌNH HỌC GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH Luyện giải đề để đạt 8 điểm Toán trở lên! www.moon.vn Cho mặt phẳng (P): x – 2y + 2z – 1 = 0 hai đường ... Hùng Chuyên đề HÌNH HỌC GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 I. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MẶT PHẲNG Khoảng cách từ M(x0; y0) đến mặt phẳng...
 • 74
 • 867
 • 6

chuyên đề 7 hình học giải tích trong không gian

chuyên đề 7 hình học giải tích trong không gian
... đôngthờivuônggócvới2 mặt phẳng 32270xyz-++= 54310xyz-++=Đápsố:22150xy z+- - =Bàitập7. Trong không gian chohai mặt phẳng: ():30xyza ++-= ():2 15 0xyzb =Viếtphươngtrình mặt phẳng ()Pquagiaotuyếncủahai mặt phẳng ()a ()b thỏamãnthêmmột trong cácđiềukiệnsauđây:a)SongsongvớiOzb)Qua()1; ... 5A songsongvới mặt phẳng ():2 17 0Pxyz-+- =.Lậpphươngtrình mặt phẳng ()b đi qua 3 điểm()()()1; 2;1 , 1; 0;1 , 0;1; 0BCD-, tínhgóctạobởi2 mặt phẳng ()a ()bĐápsố:()()0:2 ... Chuyên đề luyệnthiđạihọcLêNgọcSơn_THPTPhanChuTrinh1CHUYÊNĐỀ7.I.LẬPPHƯƠNGTRÌNHMẶTPHẲNGBàitập1.LậpPTTQcủa mặt phẳng điqua()2;1; 1A - vuônggócvớiđườngthẳngxácđịnhbởi2điểm()()1;...
 • 8
 • 638
 • 1

Chuyên đề Hình học giải tích trong không gian OXYZ

Chuyên đề Hình học giải tích trong không gian OXYZ
... Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm A (1; 0; 0), B (0; b; 0), C (0; 0; c), trong đó b, c dương mặt phẳng (P): y – z + 1 = 0. Xác đònh b c, biết mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt ... trên giao tuyến  của (P) (Q) Hướng dẫn giải CDBT từ các ĐTQG Toán học – 231  Chuyên đề 8: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN OXYZ  Vấn đề 1: MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG A. PHƯƠNG ... B. ĐỀ THI Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2009 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x – 2y + 2z – 5 = 0 hai điểm A(3; 0;1), B(1; 1; 3). Trong các đường thẳng đi qua A và...
 • 51
 • 6,800
 • 8

CHUYÊN ĐỀ MẶT PHẲNG MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN

CHUYÊN ĐỀ MẶT PHẲNG VÀ MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN
... ,A B C. Gii h này ta đc ,A B C - Thay vào phng trình (1) ta đc phng trình mt phng P Bài tp gii mu: Bài 1: (SGK – Ban C Bn T80) Trong không gian vi ... Bài 1: Trong không gian Oxyz cho hai mt phng (P) (Q) có phng trình là (P) : 3x – y + 4z + 2 = 0 (Q) : 3x – y + 4z + 8 = 0 Vit phng trình mt phng () song song cách đu ... mt đim song song mt mt phng (trong đó mt đim còn li thuc giao tuyn ca hai mt phng) Bài 5: Trong không gian Oxyz cho hai đim 1;3; 2 , 3;7; 18A B    mt phng...
 • 88
 • 1,035
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề mặt phẳng và mặt cầu trong không gianchuyên dề mặt phẳng và đưởng thẳng trong khong gian oyxyzphương trình mặt phẳng và đường thẳng trong không giangóc giữa mặt phẳng và đường thẳng trong không gianmặt phẳng và đường thẳng trong không gianmặt cầu trong không gianphương trình mặt cầu trong không giancác dạng lập phương trình mặt cầu trong không giancác dạng phương trình mặt cầu trong không giancác dạng bài tập về mặt cầu trong không gianviết phương trình mặt cầu trong không gianphương trình mặt cầu trong không gian violetbán kính mặt cầu trong không giancông thức mặt cầu trong không gianbài tập mặt cầu trong không gianchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ