Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và bạo lực gia đình

Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới bạo lực gia đình

Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và bạo lực gia đình
... Phơng Mai 2 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới luật Bạo luật gia đình d) Ngn cn vic thc hin quyn, ngha v trong quan h gia ỡnh gia ụng, b v chỏu; gia cha, m v con; gia v v chng; gia anh, ... quy nh ngha v ca ngi cú hnh vi bo lc gia ỡnh : Trần Thị Phơng Mai 3 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới luật Bạo luật gia đình 1. Tụn trng s can thip hp phỏp ca cng ng; chm dt ngay hnh ... theo anh (ch) cn lm gỡ phũng nga bo lc gia ỡnh ? Trần Thị Phơng Mai 5 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới luật Bạo luật gia đình Hin nay, bo lc gia ỡnh (BLGD) ang c xem l vn nn xó hi...
 • 6
 • 1,618
 • 7

Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy sửa đổi bổ sung

Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung
... Bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma tuý; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma tuý Câu 1: Luật sửa đổi bố sung một số điều của Luật phòng, chống ma ... 03 tháng 6 năm 2008. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Câu 2: Luật phòng, chống ma tuý quy định những hành vi nghiêm cấm nào? Trả lời: Tại Điều 3 Luật phòng, chống ma ... phỏp lut." Câu 6: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý quy định những những đối tợng nào đợc cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng? Thời gian cai nghiện là bao...
 • 6
 • 662
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC

Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC
... 2Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCCPHẦN ITÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY3Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận ... Bài dự thi tìm hiểu luật PCCCCâu 4 : Theo quy định của Luật phòng cháy chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy gồm những lực lượng nào? Nêu nhiệm vụ của lực lượng dân phòng lực ... Các loại bình chữa cháy (kiểu xách tay, kiểu xe đẩy): bình bột, bình bọt, bình khí.14Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC...
 • 22
 • 12,639
 • 19

BÀI dự THI tìm HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ

BÀI dự THI tìm HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ
... khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 88, Điều 89)Chương này quy định về hiệu lực thi hành của Luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Luật GTĐB có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 ... BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Câu 1: Đồng chí hãy cho biết Luật giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày, tháng, năm nào? Có hiệu lực ... của người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông; điều kiện của người điều khiển xe thô sơ tham gia giao thông.So với Luật năm 2001, Luật giao thông đường bộ đã bổ sung quy định về các...
 • 7
 • 5,669
 • 37

bai du thi tim hieu luat ATGT

bai du thi tim hieu luat ATGT
... phải làm gì để giảm thi u ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay? 1 ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2008 (Tài liệu tham khảo luật ATGT năm 2008) ... khiển giao thông. Câu 6: Đồng chí cho biết những quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008 về điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới? Trả lời : Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới ... THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Điều 53. Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới Điều 54. Cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới Điều 55. Bảo đảm quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và...
 • 10
 • 988
 • 1

Bai du thi Tim hieu luat GTDB2008

Bai du thi Tim hieu luat GTDB2008
... khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 88, Điều 89) Chương này quy định về hiệu lực thi hành của Luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Luật GTĐB có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 ... Dưới đây tôi xin trình bày một số vấn đề cụ thể về bài Dự thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ năm 2008 Câu 1: Đồng chí hãy cho biết Luật giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội nước CHXHCN ... BÀI DỰ THI TÌM HI U LU T GIAO THÔNG NG B N M 2008Ể Ậ ĐƯỜ Ộ Ă Sau 6 năm thực hiện, Luật giao thông đường bộ năm 2001 đã được nhân dân đồng tình ủng hộ đạt những kết quả...
 • 17
 • 662
 • 1

bai du thi tim hieu luat PCMT sua doi

bai du thi tim hieu luat PCMT sua doi
... Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy Họ tên : LÊ THANH HOÀNG Năm sinh : 30/7/1982 Giới tính : NAM Dân tộc : KINH Địa chỉ : UBND XÃ NINH SƠN Ninh Hoà – Khánh Hoà BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT ... số 7: Luật phòng, chống ma túy quy định những đối tượng nào bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Thời gian cai nghiện là bao lâu? Trong thời gian cai nghiện bắt buộc Trang 3 Tìm hiểu Luật Phòng, ... luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý; Trang 1 Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về...
 • 7
 • 645
 • 0

Bai-du-thi-tim-hieu-Luat-Phong-chong-ma-tuy TH QUang Minh.doc

Bai-du-thi-tim-hieu-Luat-Phong-chong-ma-tuy TH QUang Minh.doc
... http://violet.vn/th-quangminh-thanhhoa/ BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ( Về lĩnh vực cai nghiện phục hồi ) Câu 1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ... công chức cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tệ nạn ma tuý; tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân nhân dân ... HIV lây truyền cho vợ/bạn tình của con cái họ.  Thoái hoá nhân cách, rối loạn hành vi, lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật.  Mâu thuẫn bất hoà với bạn bè, thầy cô giáo gia đình. ...
 • 9
 • 895
 • 2

Bài dự thi "Tìm hiểu luật phong , chông ma túy ..."

Bài dự thi
... ………………………………tuổi……… Giới tính: ……….Nơi công tác: …………………………………………………………BÀI DỰ THI Tìm hiểu luật phong, chống ma túy, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túyCâu 1: Luật sửa đổi, ... ma túy như sau:*Điều 6:Cá nhân, gia đình có trách nhiệm:1,Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống ma túy;quản lí ... công chức cán bộ , chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tệ nạn ma túy, tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân nhân...
 • 4
 • 1,088
 • 5

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuy HIV/AIDS

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuy HIV/AIDS
... phúc********************** bài dự thi bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma túy: luật sửa đổi bổ sung một sốđiều của luật phòng, chống mA túy Ngời tham gia dự thi: Phạm Đăng HợpĐơn Vị: ... gia t nn ma tuý;2. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức chính quyền địa phương để quản lý, giáo dụchọc sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma tuý;3. Phối hợp với cơ quan y tế ... quan tổ chức nào chịu trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng ?1. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng đốivới người...
 • 5
 • 1,014
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bìa bài thi tìm hiểu luật bình đẳng giớihình ảnh minh họa về bài dự thi tìm hiểu luật biển việt nambài thi tìm hiểu về bình đẳng giới năm 2012bài dự thi tìm hiểu luật bảo vệ môi trườngbài dự thi tim hiểu luật giao thông đường bộbài dự thi tìm hiểu lịch sử đảng bộbài dự thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ huyện vũ thưbài dự thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ tỉnh phú thọbài dự thi tìm hiểu luật công đoàn 2012bài dự thi tìm hiểu luật biển việt nam 2013bài dự thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ huyện hòa vangbài dự thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ huyện eahleobài dự thi tìm hiểu lích sử đảng bộ phú thọbìa bài dự thi tìm hiểu luật pc blgđbai du thi tim hieu luat an toan giao thongNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật