bai du thi tim hieu luat ATGT

10 981 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2013, 17:10

. Nam thông qua ngày tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào? Câu 2: Đồng chí cho biết nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ năm. chí chúng ta phải làm gì để giảm thi u ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay? 1 ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: bai du thi tim hieu luat ATGT, bai du thi tim hieu luat ATGT, bai du thi tim hieu luat ATGT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn