Bai du thi Tim hieu luat GTDB2008

17 647 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 17:10

. VIII. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 88, Điều 89) Chương này quy định về hiệu lực thi hành của Luật và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nâng độ tuổi tối thi u của người lái xe ô tô chở người từ 10-30 chỗ ngồi tăng từ 21 tuổi (theo Luật năm 2001) lên là 24 tuổi, tuổi tối thi u của người lái
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai du thi Tim hieu luat GTDB2008, Bai du thi Tim hieu luat GTDB2008, Bai du thi Tim hieu luat GTDB2008

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn