bai du thi tim hieu luat PCMT sua doi

7 629 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 01:10

. về các giá trị về tinh thần, thi u ý trí quyết tâm, mất niềm tin vào cuộc sống. − Về tâm lý: không có khả năng suy nghĩ, tư duy, trí nhớ giảm, mất phương. nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày, tháng, năm nào? Bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào? Trả lời : Luật sửa đổi, bổ sung một số
- Xem thêm -

Xem thêm: bai du thi tim hieu luat PCMT sua doi, bai du thi tim hieu luat PCMT sua doi, bai du thi tim hieu luat PCMT sua doi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn