Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung

6 651 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 22:10

. Bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma tuý; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma tuý Câu 1: Luật sửa đổi bố sung một số. sng trong thi gian cai nghin. Câu 8: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma tuý bắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung, Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung, Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn