Bai-du-thi-tim-hieu-Luat-Phong-chong-ma-tuy TH QUang Minh.doc

9 880 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 21:10

. Quảng Minh năm học: 2009 – 2010 Website http://violet.vn /th- quangminh-thanhhoa/ 1. Giáo dục th nh viên trong gia đình, th n nhân về tác hại của ma tuý và th c. ngăn chặn th nh viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý; 2. Th c hiện đúng chỉ định của th y thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng th n để chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai-du-thi-tim-hieu-Luat-Phong-chong-ma-tuy TH QUang Minh.doc, Bai-du-thi-tim-hieu-Luat-Phong-chong-ma-tuy TH QUang Minh.doc, Bai-du-thi-tim-hieu-Luat-Phong-chong-ma-tuy TH QUang Minh.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn