Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Phân tích các hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
... hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hớng cho quy hoạch sử dụng đất Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phần II Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Trên giới Lịch sử QHSDĐ đợc xác nhận nh chuyên ... + hình Vờn ăn + hình Trồng rừng sản xuất 28 + hình Vờn nhà + hình trồng lúa hoa màu Quy mô, phân bố, chế quản lý kiểu sử dụng đất chủ yếu hình đợc thể biểu 02 Biểu 02: Bảng phân ... Bảng phân loại MHSDĐ chủ yếu Chu Điện Các hình STT sử dụng đất Kiểu sử dụng Quy đất chủ yếu ( ha) Vờn ăn Keo, Bạch sản xuất đàn Ruộng Lúa+ Hoa màu đầu t sản xuất Các Mẫu Sơn, Hà hộ đợc...
 • 59
 • 1,446
 • 4

Phân tích các hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
... hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hớng cho quy hoạch sử dụng đất Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phần II Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Trên giới Lịch sử QHSDĐ đợc xác nhận nh chuyên ... + hình Vờn ăn + hình Trồng rừng sản xuất 28 + hình Vờn nhà + hình trồng lúa hoa màu Quy mô, phân bố, chế quản lý kiểu sử dụng đất chủ yếu hình đợc thể biểu 02 Biểu 02: Bảng phân ... Bảng phân loại MHSDĐ chủ yếu Chu Điện Các hình STT sử dụng đất Kiểu sử dụng Quy đất chủ yếu ( ha) Vờn ăn Keo, Bạch sản xuất đàn Ruộng Lúa+ Hoa màu đầu t sản xuất Các Mẫu Sơn, Hà hộ đợc...
 • 59
 • 488
 • 0

Luận văn : Phân tích các hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 8 ppsx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 8 ppsx
... - Phân loại hình SDĐ Hiện Chu Điện có hình SDĐ chủ yếu sau: hình Vườn rừng, rừng trồng, hình SDĐ vườn nhà, hình ruộng Lúa + Hoa màu - Phân tích MHSDĐ 59 + hình Vườn rừng: ... tình hình quản lý SDĐ Hầu hết diện tích đất đai chủ sử dụng Trong tương lai có kế hoạch khuyến khích, hỗ trợ hộ đưa diện tích đất trống vào sử dụng Được giúp đỡ quan chuyên môn, hoàn ... Phát triển theo hướng vườn cải tạo đưa số ăn có giá trị vào trồng hình có khả mở rộng quy phải quy hoạch lại diện tích đất vườn tạp + hình Ruộng Lúa + Hoa màu: hình hình thành từ lâu...
 • 6
 • 204
 • 2

Luận văn : Phân tích các hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 7 ppt

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 7 ppt
... hội, môi trường để đảm bảo cho việc sử dụng đất cách bền vững 5.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu xu hướng phát triển hình Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu xác định hình SDĐ chủ yếu Chu Điện ... sang đất Đối với đất chuyên dùng: Gồm đất giao thông, đất xây dựng bản, đất thuỷ lợi, đất nghĩa trang nghĩa địa quy hoạch theo định hướng Xã cần quy hoạch lại bãi chăn thả số địa điểm xác định ... kiến nghị định hướng công tác quy hoạch SDĐ sau: Đối với đất nông nghiệp: hình trồng lúa + hoa màu nên mở rộng quy chuyển đất chưa sử dụng vào trồng màu đẩy mạnh thâm canh số hoa màu cho giá...
 • 8
 • 210
 • 1

Luận văn : Phân tích các hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 6 docx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 6 docx
... kinh t : Phương pháp phân tích BCA áp dụng cho phân tích hiệu kinh tế hệ thống canh tác để từ làm sở để lựa chọn MHSDĐ có hiệu Các MHSDĐ nh : hình Vườn rừng, hình rừng trồng, hình Vườn ... nhận khoán để phát triển hình * hình Rừng trồng: Chu Điện có diện tích rừng trồng 124,4ha chủ yếu rừng Keo, rừng Bạch đàn số trồng khác Với hình rừng Bạch đàn chu kỳ kinh doanh năm thu ... tư thấp, dễ làm người dân chấp nhận, áp dụng rộng rãi ngược lại + Khả phát triển thành hàng ho : hình có khẳ cho sản phẩm bán thi trường hình coi có hiệu hội ngược lại + Kế hoạch phát...
 • 8
 • 202
 • 1

Luận văn : Phân tích các hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 5 ppsx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 5 ppsx
... Điện sau: *Mô hình SDĐ Vườn ăn hình rừng trồng: Với hai hình UBND tiến hành giao khoán cho hộ gia đình nên nằm quản lý hộ Huyện Lục Nam tiến hành cấp sổ đỏ, chứng nhận quy n sử dụng đất ... địa bàn tồn loại hình SDĐ vườn nhà vườn tạp vườn cải tạo Vườn tạp hình thức SDĐ chủ yếu người dân Quy đáp ứng cho nhu cầu gia đình Gần xuất số hình vườn nhà phát triển theo hướng vườn ... sau năm cho thu hoạch thu hoạch liên tục từ - năm 37 * hình rừng trồng: Rừng trồng chủ yếu loài Bạch đàn, Keo tràm số loài khác Bạch đàn có tốc độ sinh trưởng nhanh chủ yếu trồng nơi đất qua...
 • 8
 • 200
 • 1

Luận văn : Phân tích các hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 4 pptx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 4 pptx
... Điện l : + hình Vườn ăn + hình Trồng rừng sản xuất + hình Vườn nhà + hình trồng lúa hoa màu Quy mô, phân bố, chế quản lý kiểu sử dụng đất chủ yếu hình thể biểu 02 Biểu 0 2: Bảng phân ... loại MHSDĐ chủ yếu Chu Điện Các hình STT sử dụng đất Kiểu sử dụng Quy đất chủ yếu ( ha) Vườn ăn đầu tư sản xuất Mẫu Sơn, Hà Các hộ cấp Mỹ, Đồi Gai, 125ha Các hộ nhận khoán, yếu thôn Vải ... bảo ổn định ranh giới, làm sở tốt cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, hội - Công tác quản lý đất đai địa bàn bước đầu luật hoá, dần vào nề nếp Việc lập quy hoạch, kế hoạch...
 • 8
 • 161
 • 1

Luận văn : Phân tích các hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 3 doc

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 3 doc
... 1570m2/người cấu loại đất thể bảng sau: 22 Biểu 01:Hiện trạng sử dụng đất Chu Điện Hạng mục Diện tích( ha) Tỷ lệ( %) 1611 100 I Đất nông nghiệp 1021,8 63. 43 Đất trồng hàng năm 591,8 36 , 73 1.1 Đất ... đất: Chu Điện có tổng diện tích tự nhiên 1611ha, đ : - Đất nông 1021,8ha chiếm 63. 43% tổng diện tích đất tự nhiên - Đất lâm nghiệp 124.4ha chiếm 7,72% tổng diện tích đất tự nhiên - Đất ... chiếm 63, 43% tổng diện tích tự nhiên cấu sử dụng đất nông nghiệp sau: - Đất trồng hàng năm 591,8 chiếm 36 , 73% tổng diện tích tự nhiên, đất ruộng vụ 38 7ha, ruộng vụ + hoa màu 200 Trên diện tích...
 • 8
 • 192
 • 1

Luận văn : Phân tích các hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 2 ppt

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 2 ppt
... Mục tiêu nghiên cứu Phân tích tình hình quản lý sử dụng đất, phân loại phân tích MHSDĐ chủ yếu địa phương, từ đưa kiến nghị khả nhân rộng hình Đưa kiến nghị định hướng cho QHSDĐ địa phương ... dung sau: + Tình hình quản lý SDĐ Chu Điện + Phân loại MHSDĐ chủ yếu địa phương Phân tích MHSDĐ xác định mặt: lịch sử hình thành, mục tiêu, đặc điểm, quy mô, tổ chức quản lý, kỹ thuật, phân công ... đất theo nội dung sau: Lịch sử phát triển; Mục tiêu; Quy đặc điểm; Tổ chức quản lý; hình kỹ thuật; Hiệu hình: Kinh tế, hội, môi trường; Sự phân công lao động; Điểm mạnh điểm yếu mô...
 • 8
 • 204
 • 1

Luận văn : Phân tích các hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 1 doc

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 1 doc
... hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phần II Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2 .1 Trên giới Lịch sử QHSDĐ xác nhận chuyên ... kinh tế địa phương Chu Điện miền núi huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Hiện có nhiều MHSDĐ chưa xác định hình mang lại hiệu cao có khả lan rộng Vì cần có nghiên cứu, phân tích MHSDĐ nhằm ... triển hình phù hợp với khả mình, đem lại hiệu cao nhất, đồng thời việc phân tích, nghiên cứu MHSDĐ để làm sở định hướng cho việc QHSDĐ địa phương Từ lý trên, tiến hành thực đề tài :Phân tích mô...
 • 8
 • 226
 • 2

Vai trò của liên kết “bốn nhà” đến hình trồng dưa chuột bao tử tại đông phú huyện lục nam tỉnh bắc giang

Vai trò của liên kết “bốn nhà” đến mô hình trồng dưa chuột bao tử tại xã đông phú huyện lục nam tỉnh bắc giang
... hình trồng dưa chuột bao tử Đông Phú huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi nội dung - Vai trò “bốn Nhà” hình sản xuất dưa chuột bao tử Đông Phú huyện Lục ... mối liên kết “bốn Nhà” đến hình trồng dưa chuột bao tử Đông Phú huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nhân rộng hình liên kết “bốn Nhà” sản xuất dưa chuột bao ... Vai trò liên kết “bốn Nhà” đến hình trồng dưa chuột bao tử Đông Phú huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang Qua việc nghiên cứu đề tài rút vấn đề sau: (1) Đề tài đưa sở lý luận vấn đề liên kết “bốn...
 • 122
 • 70
 • 0

AN SINH hội TRONG các HOẠT ĐỘNG GIẢM NGHÈO tại TAM dị HUYỆN lục NAM TỈNH bắc GIANG

AN SINH xã hội TRONG các HOẠT ĐỘNG GIẢM NGHÈO tại xã TAM dị  HUYỆN lục NAM TỈNH bắc GIANG
... chung tồn tại, phát triển kiện, tượng hội Với nghiên cứu An sinh hội thông qua hoạt động giảm nghèo Tam Dị - Lục Nam- Bắc Giang , nhìn nhận thấy hệ thống an sinh hội ban ngành, đoàn ... nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu - An sinh hội hoạt động giảm nghèo Tam Dị Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang 5.2 Khách thể nghiên cứu - Các hộ nghèo Tam Dị, đại diện cán quyền địa phương, ... gian: Tại Tam Dị - Lục Nam- Bắc Giang Formatted: List Paragraph - Phạm vi thời gian: 12/2013- 2014 - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu tập trung vào an sinh hội hoạt động giảm nghèo Tam Dị - Huyện...
 • 106
 • 48
 • 0

An sinh hội trong các hoạt động giảm nghèo tại tam dị huyện lục nam – tỉnh bắc giang

An sinh xã hội trong các hoạt động giảm nghèo tại xã tam dị  huyện lục nam – tỉnh bắc giang
... sách ASXH hoạt động giảm nghèo cụ thể Tam Dị - Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang - Đánh giá mức độ hưởng thụ người dân Tam Dị - Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang chương trình giảm nghèo triển ... vào an sinh hội hoạt động giảm nghèo Tam Dị - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang An 17 Formatted: Level sinh hội rộng, đặc thù địa bàn nghiên cứu tác giả tập trung nghiên an sinh hội hoạt động ... chung tồn tại, phát triển kiện, tượng hội Với nghiên cứu An sinh hội thông qua hoạt động giảm nghèo Tam Dị - Lục Nam- Bắc Giang , nhìn nhận thấy hệ thống an sinh hội ban ngành, đoàn...
 • 108
 • 147
 • 1

Luận văn đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 2010 huyện lục nam, tỉnh bắc giang

Luận văn đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001  2010 huyện lục nam, tỉnh bắc giang
... giá vi c th c hi n quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 2001 2010 huy n L c Nam, t nh B c Giang 1.2 M c tiêu nghiên c u ðánh giá vi c th c hi n c a quy ho ch s d ng ñ t huy n L c Nam, t nh B c Giang, ... quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 2001- 2010 huy n L c Nam, t nh B c Giang Nghiên c u quy mô di n tích, c u s d ng ñ t c a lo i ñ t quy ho ch ñ ra; k t qu th c hi n ch tiêu quy ho ch th c tr ng ... tiêu lo i ñ t quy ho ch ñ n năm 2010 - So sánh, ñánh giá vi c th c hi n ch tiêu s d ng ñ t qua t ng giai ño n k ho ch 2001 - 2005 k ho ch 2006- 2010 theo phương án quy ho ch ñi u ch nh quy ho ch...
 • 126
 • 258
 • 0

Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất tại ngọc sơn, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang giai đoạn 2006 2010

Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất tại xã ngọc sơn, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang giai đoạn 2006 2010
... Đánh giá công tác thực quy hoạch sử dụng đất Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006- 2010 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 Ngọc Sơn huyện ... Hiệp Hòa giai đoạn 2006 - 2010 - Đánh giá biến động sử dụng đất Ngọc Sơn giai đoạn 2006 - 2010 14 3.3.3 Đánh giá tình hình quản lý tổ chức thực phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 ... quy hoạch sử dụng đất giai đoạn tới Bản đồ quy hoạch sử dụng đất lập đồ trạng sử dụng đất đồ địa chính quy kết hợp với phương án quy hoạch Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Để công tác...
 • 76
 • 566
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng phầm mềm tmv cadas đo đạc bản đồ địa chính vào quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã dương phong huyện bạch thông tỉnh bắc kạnnghiên cứu thành phần loài và khả năng tái sinh của các loài cây gỗ trong thảm thực vật tự nhiên và rừng trồng ở xã biển động huyện lục ngạn tỉnh bắc giangcác xã thuộc huyện lục nam tỉnh bắc giangcác xã huyện lục nam tỉnh bắc giangcác xã của huyện lục nam tỉnh bắc giangphân tích các mô hình quản lý trong xây dựngphân tích các mô hình tăng trưởng kinh tếphan tich cac mo hinh thuong mai dien tuphân tích các mô hình use case chi tiếtkết quả phân tích các mô hình đo lường cho từng nhân tốphân tích các mô hình cmbđề tài đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tại xã phúc trạch huyện bố trạch tĩnh quảng bình giai đoạn 2005 2009có nhiều cách để phân loại các loại hình tín dụng nông thôn tùy theo thời gian mục đích tính chất theo nguồn gốc cung cấp và theo chủ thể tín dụng mà có thể phân ra các loại hình td sautình hình nghiên cứu và tiến hành quy hoạch sử dụng đất tại xã xuân ái huyện văn yên tỉnh yên báiphân tích các căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh điện năng của tổng công ty đl tp hà nộiCD HOÀN THIỆN CÔNG tác rủi RO tín DỤNG tại AGRIBANK THỊ xã QUẢNG TRỊCD một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trường đại học kinh tế đại học huế từ 2016 2020CD một số giải pháp trong công tác đốc thu nợ BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếCD quản lý nợ BHXH tại các đơn vị sđlđ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếCD2 thực trạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh nghệ anCD2 ẢNH HƯỞNG của cảm NHẬN TRÁCH NHIỆM xã hội đến NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU và ý ĐỊNH MUA HÀNG TRƯỜNG hợp DỊCH vụ vận tải KHÁCH của CÔNG TY cổ PHẦN THUẬN THẢOCD2 đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chí nhánh thừa thiên huếCD2 hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước thừa thiên huếCD2 hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận tại công ty TNHH MTV cảng chân mâycd2 nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh thanh hóaCD2 phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã quảng trịCD2 tăng cường công tác giám sát quản lý chất lượng công trình, thuộc dự án bảo tồn tôn tạo khu mộ bà hoàng thị loanCD3 NÂNG CAO NĂNG lực TIẾP cận THỊ TRƯỜNG đối với các sản PHẨM THỦ CÔNG mỹ NGHỆ, PHÁT TRIỂN các LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ở hà TĨNHHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước QUA KHO bạc NHÀ nước THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước TỈNH THỪA THIÊN HUẾHoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên bàn huyện vĩnh lộc, tỉnh thanh hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại CHI cục THUẾ PHONG điền, THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH TM DV SX đức THỊNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN THUỐC sát TRÙNG VIỆT NAMHoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN quảng bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập