Luận văn phương pháp chiếu giải bài toán cân bằng và áp dụng vào một số bài toán cân bằng hai cấp

Phương pháp chiếu giải bài toán cân bằng áp dụng vào một số bài toán cân bằng hai cấp (LV01914)

Phương pháp chiếu giải bài toán cân bằng và áp dụng vào một số bài toán cân bằng hai cấp (LV01914)
... bày phương pháp chiếu giải toán cân giả đơn điệu áp dụng vào số toán cân hai cấp Cấu trúc luận văn gồm chương: • Chương Một số kiến thức chuẩn bị • Chương Một phương pháp chiếu cho toán cân giả ... 31 2.2 Bài toán cân giả đơn điệu 35 2.3 Thuật toán cho toán cân giả đơn điệu 39 ỨNG DỤNG VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN CÂN BẰNG HAI CẤP 3.1 47 Áp dụng vào toán tìm cực ... Thuật toán 2.2 trở Thuật toán Solodov - Svaiter 46 Chương ỨNG DỤNG VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN CÂN BẰNG HAI CẤP 3.1 Áp dụng vào toán tìm cực tiểu hàm chuẩn Euclide tập nghiệm toán cân giả đơn điệu Bài toán...
 • 73
 • 183
 • 0

Luận văn thạc sĩ toán học Phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu

Luận văn thạc sĩ toán học Phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC BÙI THỊ NGHĨA PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG Mã số: 60 46 01 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học: ... Bài toán tối ưu Chương trình bày số kiến thức giải tích lồi, phát biểu toán tối ưu, số ví dụ điển hình toán tối ưu, tồn nghiệm điều kiên tối ưu Chương 2: Phương pháp chiếu giải toán tối ưu Chương ... đích luận văn tổng hợp lại kiến thức toán tối ưu Đặc biệt luận văn sâu trình bày thuật toán chiếu giải toán tối ưu không đòi hỏi tính khả vi hàm mục tiêu Luận văn chia làm chương Chương 1: Bài toán...
 • 40
 • 105
 • 0

một số phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu bất đẳng thức biến phân

một số phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu và bất đẳng thức biến phân
... tồn nghiệm Bất đẳng thức biến phân Hơn phép chiếu dùng để xây dựng phương pháp giải nhiều lớp toán quan trọng toán quy hoạch lồi, bất đẳng thức biến phân Bài toán bất đẳng thức biến phân ứng dụng ... thiệu toán quy hoạch lồi trình bày phương pháp chiếu gradient xấp xỉ Chương giới thiệu toán bất đẳng thức biến phân trình bày số phương pháp chiếu để giải toán bất đẳng thức biến phân Số hóa ... minh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 33 Chương Phương pháp chiếu giải toán bất đẳng thức biến phân (VIP) 3.1 Bài toán bất đẳng thức biến phân Bài toán bất...
 • 56
 • 334
 • 0

PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH

PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH
... pháp chiếu giải toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu mạnh Chương này, trình bày thuật toán chiếu giải toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu mạnh V I(K, F) Phần đầu, trình bày thuật toán ... biến phân tựa biến phân để giải toán biên Hiện toán bất đẳng thức biến phân phát triển thành nhiều dạng khác nhau,như là: bất đẳng thức biến phân vectơ, tựa bất đẳng thức biến phân, giả bất đẳng ... lại toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu manh sau: Định nghĩa 2.0.6 Cho K ⊂ H tập đóng, khác rỗng, F : K → H toán tử giả đơn điệu mạnh K Bài toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu mạnh toán...
 • 48
 • 51
 • 0

PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH

PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH
... pháp chiếu giải toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu mạnh Chương này, trình bày thuật toán chiếu giải toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu mạnh V I(K, F) Phần đầu, trình bày thuật toán ... biến phân tựa biến phân để giải toán biên Hiện toán bất đẳng thức biến phân phát triển thành nhiều dạng khác nhau,như là: bất đẳng thức biến phân vectơ, tựa bất đẳng thức biến phân, giả bất đẳng ... lại toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu manh sau: Định nghĩa 2.0.5 Cho K ⊂ H tập đóng, khác rỗng, F : K → H toán tử giả đơn điệu mạnh K Bài toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu mạnh toán...
 • 25
 • 119
 • 0

Luận văn phương pháp lặp giải hệ phương tuyến tính số chiếu lớn

Luận văn phương pháp lặp giải hệ phương tuyến tính số chiếu lớn
... 1.1.xuất Phương pháp ta giải bàiJacobi toán biên phương trình đạo hàm riêng Khảo cứu số phương pháp lặp dùng để giải hệ phương trình tuyến tính cỡ phương pháp rời rạc hóa, phương pháp sai phân phương ... phương pháp phần 1.1.1 Giới thiệu phương pháp số cho phương trình đạo hàm riêng lớn, áp dụng để nghiệm tử hữu hạn Những phương pháp cổ điển để giải hệ phương trình tuyến tính, Xét hạn hệ phương ... phương pháp Gauss trở nên lớn Với lý nêu trình tuyến tính X giải hệ phương bi Phương pháp nghiên cứutrên, phương pháp lặp i cỡ lớn nghiênữ 21 cứuữ 22 từ -lâu r r ữ Theo phương pháp này, vector 2n x2...
 • 30
 • 295
 • 0

PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI bài TOÁN cân BẰNG GIẢ đơn điệu

PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI bài TOÁN cân BẰNG GIẢ đơn điệu
... phương pháp giải cho lớp toán cân vô hướng Phần trọng tâm luận văn trình bày phương pháp Luận văn Thạc sĩ toán học Trần Thị Tuyết Hảo chiếu giải toán cân giả đơn điệu áp dụng vào lớp toán cân cấp ... thiệu toán cân toán cân tương đương Chương 2, trước hết, trình bày phương pháp chiếu giải toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu, trường hợp riêng toán cân Phần tiếp theo, trình bày phương pháp ... pháp chiếu giải toán cân giả đơn điệu Chương giới thiệu toán cân hai cấp thuật toán giải số toán cân hai cấp Luận văn hoàn thành Viện Toán học, Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Tác giả...
 • 76
 • 167
 • 0

Phương pháp chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu mạnh

Phương pháp chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu mạnh
... biến phân tựa biến phân để giải toán biên Hiện toán bất đẳng thức biến phân phát triển thành nhiều dạng khác nhau,như là: bất đẳng thức biến phân vectơ, tựa bất đẳng thức biến phân, giả bất đẳng ... tính chất đơn điệu Có nhiều phương pháp chiếu khác nhau, là: phương pháp chiếu bản, phương pháp chiếu đạo hàm, phương pháp chiếu siêu phẳng Mỗi phương pháp giải lớp toán bất đẳng thức biến phân định ... sau ta giới thiệu toán bất đẳng thức biến phân (VIP) nhấn mạnh toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu mạnh Chỉ ví dụ toán bất đẳng thức biến phân thường gặp thực tế mô hình toán học Cuối chương...
 • 11
 • 123
 • 0

Luận văn phương pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương nâng cao hiệu quả sự dụng lao động – 1 pps

Luận văn phương pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương và nâng cao hiệu quả sự dụng lao động – 1 pps
... tái sản xuất sức lao động, nghĩa sức lao động mà người bỏ phải bồi hoàn dạng thù lao lao động Tiền lương (tiền công) phần thù lao lao động biểu tiền giá sức lao động Mặt khác tiền lương đòn bẩy ... II Thực trạng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Viễn thông Hà Nội Chương III Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiền lương với việc nâng cao hiệu sử dụng người lao động Vì lĩnh ... SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ THANH TOÁN VỚI CÔNG NHÂN VIÊN : TK 334 TK 3383, 3384, 333, 13 8, 14 1 Khấu trừ khoản vào TL CNV TK 622, 627,6 41, 642 Tiền lương phải trả CNV TK 335 TK 11 1, 11 2 TL...
 • 25
 • 88
 • 0

Luận văn phương pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương nâng cao hiệu quả sự dụng lao động – 2 potx

Luận văn phương pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương và nâng cao hiệu quả sự dụng lao động – 2 potx
... đài Vô tuyến: Lương cập bậc=Hệ số lương cấp bậc x 21 0.000 / 26 x 25 = =2, 02x210.00 /26 x 25 =407.885đồng Phụ cấp chức vụ lãnh đạo =0,2x 21 0.000= 42. 000đồng Tổng lương sách=407.885 + 42. 000 =449.885 ... 31/6 Pbổ lương quý II vào Z SX 627 11 13 159.998. 920 , 31/6 Pbổ lương quý II vào Z SX 15 421 13 9 92. 622 .680, Phát sinh tháng: Luỹ kế từ đầu năm: Số dư cuối kỳ: 422 .566.971 2. 141 .25 8.4 42 Ngày Người ... khoản sử dụng để hạch toán khoản trích theo lương S SỐ HIỆU TT TK TÊN TK GHI CHÚ 15 421 21 Chi phí bảo hiểm xã hội Hạch toán khoản 15 421 22 Chi phí bảo hiểm y tế trích theo lương cho 15 421 23 Chi phí...
 • 25
 • 97
 • 0

Luận văn phương pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương nâng cao hiệu quả sự dụng lao động – 3 ppt

Luận văn phương pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương và nâng cao hiệu quả sự dụng lao động – 3 ppt
... 34 IV Hạch toán tiền lương khoán: 37 V Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động khoản tiền thưởng, trợ cấp cho người lao động: 43 VI Hạch toán khoản trích theo lương ... trả lương cho người lao động công tác hạch toán kế toán tiền lương Công ty Viễn thông Hà nội ngày hoàn thiện hơn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động có mức tiền lương phù hợp với sức lao động ... PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH QUÝ II - CTY VIỄN THÔNG (TRÍCH PHẦN PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG) Có Stt Đối tượng sd (ghi nợ TK) TK 33 41101 (lương cấp bậc) TK 33 4 " Phải trả CNV" TK TK 33 411 03 334 1102 (lương...
 • 23
 • 100
 • 0

Luận văn phương pháp euler giải phương trình vi phân phương trình vi phân đại số

Luận văn phương pháp euler giải phương trình vi phân và phương trình vi phân đại số
... lượng sai số Chương 2 Phương pháp số giải phương trình vi phân đại số 49 2.1 Phương trình vi phân đại số 49 2.1.1 Định nghĩa phương trình vi phân đại số 49 2.1.2 Phương trình vi phân đại số số 50 ... pháp Euler cải tiến giải phương trình vi phân thường phương trình vi phân đại số Ngoài ra, Luận văn trình bày thực hành tính toán số ví dụ giải phương trình, hệ phương trình vi phân phương pháp Euler ... phương pháp số giải phương trình, hệ phương trình vi phân thường phương trình vi phân đại số Phạm vi nghiên cứu: Các tài liệu liên quan đến phương pháp số giải phương trình, hệ phương trình vi...
 • 395
 • 332
 • 4

luận văn công nghệ thông tin nghiên cứu về matlab ứng dụng vào bài toán tài chính

luận văn công nghệ thông tin nghiên cứu về matlab và ứng dụng vào bài toán tài chính
... Matlab Chương : Giới thiệu số toán tài Chương : Các hàm tài Matlab Chương 4: Thiết kế hệ thống giải toán tài thông qua Matlab Financial Time Series: Chuỗi thời gian tài Trang /116 SVTH: Nguyễn ... Bài toán dự báo theo hàm đơn trơn Trang 39 /116 SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhân–02ĐHTH143 Nguyễn Thị Hồng Nhi–02ĐHTH150 Chương CÁC HÀM VỀ TÀI CHÍNH TRONG MATLAB 3.1 Giới thiệu: MatLab hộp công cụ tài ... THIỆU MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG TÀI CHÍNH 2.1 Mở đầu: Trong đời sống ngày, bắt gặp hoạt động mua bán, tài diễn thường xuyên Qua cho thấy việc tính toán tài gần gũi (tùy theo mức độ công việc) Đối...
 • 116
 • 273
 • 0

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN VÀ ÁP DỤNG XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH
... System Hệ hỗ trợquản On-Line Analysis Processing Xử phân tích trực tuyến On-Line Transaction Processing Xử giao dịch trực tuyến Relational DataBase Management Hệ quản trị CSDL quan hệ System ... đầu .7 Chương I Khai thác liệu xử phân tích trực tuyến 10 1.1 Giới thiệu phương pháp khai thác liệu 10 1.2 Xử phân tích trực tuyến (OLAP) 11 1.3 Nguyên tắc OLAP ... Network), giải thuật di truyền (Genetic Algorithms) xử phân tích trực tuyến (OLAP) Xử phân tích trực tuyến việc sử dụng kho liệu cho mục đích trợ giúp định Ý tưởng mô chiều liệu mở rộng: bảng với...
 • 116
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luan van phuong phap toa do de giai cac bai toan so capluận văn phương pháp dạy học toánphương pháp dạy giải bài toán bằng cách lập phương trìnhphương pháp lặp giải bài toán về độ uốn của bản có giá đỡmột số phương pháp chung giải bài toán hóa học hữu cơ ppsphương pháp aco giải bài toán người giao hàngluận văn phương pháp dạyluận văn phương pháp dạy học vật lýđề cương luận văn phương phápluận văn phương pháp dạy học ngữ vănluận văn phương pháp dạy học sinh họcluận văn phương pháp dạy học hóa họcluận văn phương pháp dạy môn tiếng anh 7tham luận về phương pháp học tập môn toánluận văn phương pháp nghiên cứu khoa họcNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và dich vụ Thành Đạt (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc và hàm lượng của thuốc trị bệnh tiểu đường glibenclamid bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếdam roi than kinh canh tay 7166 (1)phòng trừ bệnh hại trên hồ tiêu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập