PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC

Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH (Phần IV)

Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH (Phần IV)
... dụng phương pháp kỉ luật tích cực dạy học GD học sinh trường phổ thông Bài : Ứng xử tích cực lớp học Thế ứng xử ? Ví dụ Thế ứng xử tích cực ? Ví dụ Làm việc nhóm đôi, ba Ứng xử tích cực lớp học ... tương tác giáo viên – học sinh, học sinh học sinh mang tính tích cực chủ động chủ thể thể quan tâm, tôn trọng, lắng nghe ý kiến người khác trình thực nhiệm vụ để đạt mục tiêu dạy học giáo dục đề ... giúp giáo viên ứng xử tích cực a Lắng nghe tích cực : Thế lắng nghe tích cực ? - Lắng nghe cách chân thành, gợi mở (cả ánh mắt trái tim); - Hiểu rõ nội dung học sinh nói; - Hiểu rõ cảm xúc học sinh...
 • 27
 • 332
 • 0

Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH (Phần II)

Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH (Phần II)
... I : Phương pháp kỉ luật tích cực Bài Những vấn đề phương pháp kỉ luật tích cực 1/ Thế phương pháp kỉ luật tích cực (KLTC) ? • Tình huống : An học sinh giao tiếp, vào lớp ngồi mình, học ... KLTC - Vậy phương pháp KLTC gì ?  Phương pháp kỉ luật tích cực biện pháp giáo dục học sinh không sử dụng đến hình thức bạo lực, trừng phạt mà thay vào sử dụng hình thức kỉ luật tích cực, phù ... Chương I : Phương pháp kỉ luật tích cực - Bài Vì cần đưa phương pháp kỉ luật tích cực vào trường phổ thông ? Làm việc theo nhóm - Kĩ thuật dạy học Khăn trải bàn Vì cần đưa PPKLTC vào nhà trường...
 • 18
 • 206
 • 0

Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH (Phần III)

Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH (Phần III)
... đức học sinh tiểu học - Đọc tài liệu trao đổi nhóm thực phiếu học tập số - Trình bày Giáo viên cần biết đặc điểm phát triển lứa tuổi học sinh tiểu học thể chất, tâm lí để có phương pháp giáo dục ... lứa tuổi học sinh tiểu học có hoàn thiện thể Đây tiền đề vật chất quan trọng cho hoạt động trẻ - Trao đổi nhóm thực phiếu học tập số - Trình bày 2 Hoạt động học tập học sinh tiểu học Sự phát ... lứa tuổi học sinh tiểu học Mô tả dấu hiệu phát triển cá nhân (Học viên phát biểu cá nhân) Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi HS tiểu học Đặc điểm thể trẻ em lứa tuổi học sinh tiểu học có thay...
 • 9
 • 193
 • 0

Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH (Phần I)

Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH (Phần I)
... tuổi học sinh tiểu học (1 b i) PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Chương III : Vận dụng phương pháp kỉ luật tích cực dạy học giáo dục học sinh phổ thông Bài : Ứng xử tích cực ... Phương pháp kỉ luật tích cực Bài : Phương pháp kỉ luật tích cực – Bối cảnh quan điểm Bài : Những vấn đề phương pháp kỉ luật tích cực Bài : Vì cần đưa phương pháp kỉ luật tích cực vào trường phổ ... học Giáo viên cốt cán thực số biện pháp, kĩ thuật vận dụng PPKLTC • GV cốt cán có khả tổ chức tập huấn địa phương PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Chương I : Phương pháp...
 • 22
 • 353
 • 0

NĂNG NGĂN CHẶN và GIẢI QUYẾT NHỮNG XUNG đột của học SINH, NĂNG GIÁO dục học SINH cá BIỆT và vận DỤNG PHƯƠNG PHÁP kỉ LUẬT TÍCH cực vào CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp

KĨ NĂNG NGĂN CHẶN và GIẢI QUYẾT NHỮNG XUNG đột của học SINH, kĩ NĂNG GIÁO dục học SINH cá BIỆT và vận DỤNG PHƯƠNG PHÁP kỉ LUẬT TÍCH cực vào CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp
... nghĩ giải pháp có hai đồng ý họ chọn giải pháp phù hợp, thỏa mãn bên họ thực giải pháp B- KĨ NĂNG GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT VÀ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC VÀO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP: ... cao giải vấn đề xung đột học sinh Xây dựng đội ngũ cán lớp có trách nhiệm nhóm học sinh tin cậy để làm công tác "mật báo" tập thể lớp: - Muốn ngăn ngừa giải xung đột học sinh, GVCN cần sát với lớp ... bảo nhẹ nhàng vài lần không thay đổi cần thông báo cho PH II- KĨ NĂNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM: Xây dựng nội quy lớp học bảng chấm điểm thi đua nhân, xếp...
 • 9
 • 835
 • 5

Chuyên đề Phương pháp kỉ luật tích cực trong trường phổ thông.

Chuyên đề Phương pháp kỉ luật tích cực trong trường phổ thông.
... thức kỉ luật nào? Kết hình thức đó? Theo thầy cô, phương pháp kỉ luật tích cực? Thầy cô mong muốn qua chuyên đề tập huấn này? Nộệi dung          Bối cảnh quan điểm Phương pháp kỷ luật tích ... PHƯƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC I Những vấn đề 1.Khái niệm Phương pháp kỷ luật tích cực biện pháp giáo dục học sinh không sử dụng hình thức bạo lực, trừng phạt mà thay vào sử dụng hình thức kỷ luật ... tích cực gì? Nguyên tắc thực Biện pháp thực Vì cần áp dụng trường phổ thông? Ứng xử tích cực lớp Kỹ ứng xử tích cực Tăng cường tham gia hoạt động HS Giúp HS vượt qua trạng thái không tích cực...
 • 38
 • 43
 • 0

sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh trường trung học phổ thông huyện thanh ba - tỉnh phú thọ

sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh trường trung học phổ thông huyện thanh ba - tỉnh phú thọ
... TRONG GIÁO DỤC HỌC SINH TRƢỜNG THPT HUYỆN THANH BA – TỈNH PHÚ THỌ 67 3.1 Những nguyên tắc đạo đề xuất biện pháp sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực giáo dục học sinh trường trung học phổ thông ... sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực giáo dục học sinh trường THPT huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 52 2.3 Đánh giá chung khảo sát thực trạng sử dụng PPKLTC giáo dục HS trường THPT huyện Thanh Ba ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THÚY PHƢƠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC TRONG GIÁO DỤC HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN THANH BA - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN...
 • 107
 • 206
 • 1

Sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh trường Trung học Phổ thông huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Thúy Phương.

Sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh trường Trung học Phổ thông huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ  Nguyễn Thị Thúy Phương.
... TRONG GIÁO DỤC HỌC SINH TRƢỜNG THPT HUYỆN THANH BA – TỈNH PHÚ THỌ 67 3.1 Những nguyên tắc đạo đề xuất biện pháp sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực giáo dục học sinh trường trung học phổ thông ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THÚY PHƢƠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC TRONG GIÁO DỤC HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN THANH BA - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN ... sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực giáo dục học sinh trường THPT huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 52 2.3 Đánh giá chung khảo sát thực trạng sử dụng PPKLTC giáo dục HS trường THPT huyện Thanh Ba...
 • 107
 • 351
 • 4

những vấn đề cơ bản của phương pháp kỷ luật tích cực

những vấn đề cơ bản của phương pháp kỷ luật tích cực
... phút) • Phân biệt trừng phạt phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực Giáo dục kỷ luật tích cực Trừng phạt Xây dựng hành vi Kiểm soát hành vi Giảng giải hành vi tích cực nên làm Các em nghe “không ... - Hiểu sai kỷ luật khống chế, trừng phạt - Do ảnh hưởng tư tưởng nho giáo - Do khả kìm nén cảm xúc giáo viên yếu 3) Phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực gì? 3.1 Giáo dục tích cực là: Dạy ... dục tích cực là: • Buông thả, muốn làm làm • Không có qui tắc, giới hạn, mong đợi • Những phản ứng mang tính ngắn hạn hay hình phạt thay cho việc đánh, tát, sỉ nhục 4) Phương pháp kỷ luật tích cực...
 • 16
 • 383
 • 2

Phương pháp Kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh tiểu học.

Phương pháp Kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh tiểu học.
... CHUYÊN ĐỀ Phương pháp Kỷ luật tích cực giáo dục học sinh tiểu học PHẦN I PHƯƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC I Những vấn đề 1.Khái niệm Phương pháp kỷ luật tích cực biện pháp giáo dục học sinh không ... KLTC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH I Ứng xử tích cực lớp học Ứng xử tích cực lớp học gì? - Ứng xử tích cực lớp học hành vi tương tác giáo viên - học sinh, học sinh - học sinh, mang tính tích ... ứng xử tích cực lớp học? - Trong dạy học giáo dục học sinh, ứng xử tích cực có tác động tích cực học sinh, giáo viên gia đình, nhà trường cững cộng đồng xã hội 2 Vì cần ứng xử tích cực lớp học? ...
 • 33
 • 2,926
 • 33

PHƯƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC

PHƯƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC
... để phân tích nhận thức, thái độ cách ứng xử người khác 5 Sự phát triển ngôn ngữ: Giai đoạn tiểu học, trẻ em hoàn thiện ngôn ngữ nói Điều thể qua hai phương diện: • Khắc phục ngôn ngữ tự kỷ trung ... ngữ tự kỷ trung tâm bộc lộ rõ thời kỳ mẫu giáo Bước sang tuổi HS tiểu học tượng không bộc lộ rõ, xuất trường hợp trẻ gặp khó khăn tiếp nhận từ khó, xa lạ ngôn ngữ • Sự hoàn thiện ngữ pháp ngữ ... tiểu học dẻo, linh hoạt, tạo nhiều khả cho trẻ lĩnh vực thể thao Đồng thời dễ dẫn đến hậu tiêu cực sức khỏe học đường: cong vẹo cột sống, cận thị 2 Hoạt động học tập học sinh Tiểu học: Hoạt...
 • 12
 • 219
 • 2

Tài liệu tập huấn : Phương pháp kỷ luật tích cực

Tài liệu tập huấn : Phương pháp kỷ luật tích cực
... PHẦN I PHƯƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC Những vấn đề 1.Khái niệm Phương pháp kỷ luật tích cực ( PPKLTC) biện pháp giáo dục học sinh không sử dụng hình thức ... : Không nên lạm dụng ( kéo dài từ 5-10 phút) có tác dụng ngược hình thức trừng phạt tinh thần HS S ự khác g iữ a kỷ luật tíc h c ự c tiê u c ự c (trừ ng phạt) Kỷ luật tích cực Kỷ luật tiêu cực ... luật tíc h c ự c tiê u c ự c (trừ ng phạt) Kỷ luật tích cực Kỷ luật tiêu cực (trừng phạt) Giúp trẻ thay đổi Tập trung vào hành vi chưa trẻ Giải toả, tập trung vào nỗi bực tức người lớn thấy trẻ...
 • 37
 • 214
 • 1

Phương pháp kỷ luật tích cực - Hiểu trẻ, hiểu mình

Phương pháp kỷ luật tích cực - Hiểu trẻ, hiểu mình
... thc nht nh â Plan 0-1 tui Tr tin tng cha m, ngi chm súc tr Hỡnh thnh s gn bú an ton rt quan trng cho nhng nm sau ny S nhỡn nhn v th gii xung quanh ca tr ang c m rng â Plan 1-3 tui nh hng rừ ... im ca ngi khỏc ca tr mi ch bt u Tr cú kh nng thy nguyờn nhõn v kt qu nhng t tng i c th â Plan 3-6 tui Trong nhng nm u i, tr thng ly mỡnh lm trung tõm, ch ý n mong mun ca mỡnh thụi Tr thng t ... phỏ th gii xung quanh Tr tng dn kh nng chp nhn m c, trỡ hoón iu lm tr thớch thỳ, hi lũng â Plan 3-6 tui (tip) Vic chi ca tr rt quan trng, cú bn o, bn tng tng l bỡnh thng v hu ớch vi tr Kh nng...
 • 29
 • 276
 • 1

Phương pháp kỷ luật tích cực

Phương pháp kỷ luật tích cực
... tiêu khố tập huấn Phương pháp Kỷ luật tích cực Mục tiêu khố tập huấn Giới thiệu số kiến thức kỹ phương pháp kỷ luật tích cực nhằm thay hình thức trừng phạt, kỷ luật trẻ tiêu cực Cung cấp hội để ... phần Kiến thức đề xuất 1), nhấn mạnh đặc điểm mà phương pháp kỷ luật cha mẹ, thầy gây tác động tích cực tiêu cực cách rõ nét Phương pháp Kỷ luật tích cực K Mục tiêu Tìm hiểu phong cách giáo dục trẻ ... dẫn lại phương pháp kỷ luật tích cực cho đồng nghiệp phụ huynh trường cá nhân anh/chị sẵn sàng tới mức nào? Hồn tồn khơng sẵn sàng Xin chân thành cảm ơn! 12 10 Phương pháp Kỷ luật tích cực 10...
 • 204
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 2 mới nhất (629 trang)Nghiên cứu giảm thiểu sóng hài lưới điện nhà máy thép trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các công ty xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCMCác nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá chứng khoán việt namChương trình đào tạo ngành Tiếng Pháp sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Bài tập học kỳ môn Quan hệ kinh tế quốc tế đạt 8,5 Điểm: Đánh giá tác động đối với nền kinh tế Việt Nam khi ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA)Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ sản phẩm tiền gửi tại ngân hàng TMCP sài gònCác yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại TP HCMBài phát biểu bế giảng lớp Nhận thức về Đảng cho Lãnh đạo TTBDCTQuản lý giáo viên trường tiểu học hải thành quận dương kinh thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệpNâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thủ đứcPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty TNHH TM SX hồng minh châuQuản trị vốn lưu động và cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lời các công ty ngành tiêu dùng niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCMCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm thẻ ATM tại ngân hàng TMCP tiên phong chi nhánh sài gònbài phát biểu Khai mạc lớp Đảng viên mới của Thường Trực huyện ủyBài phát biểu Khai mạc lớp Đảng viên mới của lãnh đạo TTBDCTPhát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống bài tập chương este lipitXây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại hóa học 12Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty khách hàng ABC minh họa kiểm toán khoản mục hàng tồn khoCĐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập