Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài luyện từ và câu luyện tập về quan hệ từ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài luyện từ câu ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài luyện từ và câu  ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh
... b) chạy lăn tròn * Bài tập / 98 + 99 - Đổi nhận xét làm bạn - Nêu yêu cầu BT + Trong đoạn trích, hoạt động so sánh với - GV yêu cầu - HS đọc thầm đoạn trích a, b, ... thầm đoạn trích a, b, c suy nghĩ Trao đổi theo cặp, HS phát biểu - HS làm vào + Lời giải - GV chấm - Nhận xét làm HS * Bài tập / 99 - Nêu yêu cầu BT a) Con trâu đen chân đập đất b) Tàu cau vươn ... húc đòi bú tí + Chọn từ ngữ thích hợp cột A ghép - GV yêu cầu với cột B thành câu - em lên bảng, lớp làm bảng - Nhận xét làm bạn + Lời giải : - Những ruộng lúa cấy sớm trổ bông.Những voi thắng...
 • 3
 • 771
 • 4

Giáo án tiếng việt 4 tuần 12 bài luyện từ câu mở rộng vốn từ ý chí nghị lực

Giáo án tiếng việt 4 tuần 12 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ ý chí  nghị lực
... Giới thiệu bài: Trong tiết học này, em hiểu số -Lắng nghe từ, câu tục ngữ nói ý chí, nghị lực người biết dùng từ nói, viết b Hướng dẫn làm tập: Bài 1: -Gọi HS đọc yêu cầu -1 HS đọc thành tiếng -2 ... nghĩa -Đặt câu: từ gì? *Nguyễn Ngọc Kí người giàu nghị lực * GV cho HS đặt câu với từ: nghị lực, kiên *Kiên trì làm việc thành trì, kiên cố, chí tình Để em hiểu nghĩa công cách sử dụng từ *Lâu đài ... Chí có nghĩa ý muốn bền bỉ theo đuổi mục đích tốt đẹp ý chí, chí khí, chí hướng, chí Bài 2: -Gọi HS đọc yêu cầu nội dung -Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi -2 HS đọc thành tiếng -2 HS...
 • 6
 • 699
 • 4

Giáo án tiếng việt 4 tuần 12 bài luyện từ câu tính từ (TT)

Giáo án tiếng việt 4 tuần 12 bài luyện từ và câu  tính từ (TT)
... +Thêm từ vào trước tính từ trắng = trắng +Tạo phép so sánh cách ghép từ hơn, với tính từ trắng = trắng hơn, trắng -Lắng nghe -Kết luận: Có cách thể mức độ đặc điểm, tính chất +Tạo từ ghép từ láy ... đổi tìm từ -1 HS đọc thành tiếng -HS trao đổi, tìm từ, HS ghi từ tìm vào phiếu -2 nhóm dán phiếu lên bảng đọc -Gọi HS dán phiếu lên bảng cử đại diện đọc từ vừa tìm từ vừa tìm -Bổ sung từ mà nhóm ... 2 Bài mới: a Giới thiệu bài: -Gọi HS nhắc lại tính từ ? -Tính từ từ miêu tả đặc điểm, tính chất vật, hoạt động trạng thái… -Tiết học hôm giúp em hiểu sử -Lắng nghe dụng cách thể mức độ thể tính...
 • 6
 • 1,280
 • 3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài luyện tập về từ đồng nghĩa

Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài luyện tập về từ đồng nghĩa
... tính điểm thi đua - HS thực theo yêu cầu GV xem nhóm tìm đúng, nhiều từ Tư liệu giành cho GV tham khảo Bài tập 1: - Các từ đồng nghĩa màu xanh: xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh tươi, xanh thẳm, ... từ điển (hoặc vài thư kí viết nhanh lên giấy từ đồng trang từ điển) cho nhóm làm nghĩa với từ màu sắc cho - Yêu cầu HS trình bày kết - Đại diện nhóm dán kết làm lớp, trình bày kết làm việc nhóm ... trắng, trắng dã, - Các từ đồng nghĩa màu đen: đen sì, đen kịt, đen sịt, đen thui, đen trũi, đen nghịt, đen ngòm, đen nhẻm, đen nhức, đen giòn, đen nhánh, đen láy, đen đen, Bài tập - Gọi HS đọc to...
 • 3
 • 700
 • 9

Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài lương ngọc quyến cấu tạo của phần vần

Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài lương ngọc quyến cấu tạo của phần vần
... Trạch (ạch), huyện (uyên), Cẩm (âm), Bình (inh) Bài tập - Gọi HS đọc to yêu cầu - Một HS đọc yêu cầu bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm GV dán ba tờ phiếu - HS làm vào Ba HS làm vào lên ... Gọi HS nhận xét, chữa bạn bảng - HS nhận xét, chữa (nếu sai) bảng (nếu sai) chốt lại lời giải Tiếng Vần âm đệm trạng âm âm cuối a ng nguyên u yê n Nguyễn u yê n iê n Hiền khoa o a thi i làng a ... tên vào dòng, sau chấm xuống dòng, chữ đầu nhớ viết hoa, viết lùi vào ô li; viết hoa tên riêng có bài, - GV đọc câu phận ngắn - HS lắng nghe viết câu cho HS viết Mỗi câu phận câu đọc không lượt...
 • 4
 • 378
 • 3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện tập làm báo cáo thống kê

Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện tập làm báo cáo thống kê
... tộc Việt Nam dân tộc có truyền thống văn hiến từ lâu đời Bài tập - Gọi HS đọc tập - Một HS đọc tập, lớp theo dõi SGK - GV hỏi: Bài tập yêu cầu làm gì? - Thống số HS tổ lớp theo yêu cầu: Tổng ... tập thầm SGK - GV yêu cầu HS dựa vào bảng thống - HS nhìn vào bảng thống bài Nghìn năm văn hiến, trả lời câu hỏi tập đọc Nghìn năm văn hiến trả lời: sau: + Từ năm 10 75 đến năm ... theo dõi, làm góp ý, bổ sung Lời giải, ví dụ: Tổ Tổng số HS Nữ Nam HS khá, giỏi Tổ 4 Tổ Tổ 5 Tổ Tổng số 33 17 16 23 - GV yêu cầu HS so sánh vài số liệu thống - HS nhìn bảng so sánh trả lời Chẳng...
 • 3
 • 411
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài luyện tập về từ trái nghĩa

Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài luyện tập về từ trái nghĩa
... kết làm - Gọi HS nhận xét chữa bài, chốt lại lời giải - Nhận xét kết làm bạn, chữa lại kết vào làm (nếu sai) Bài tập 3: (dạy quy trình tập 2) Đáp án: Bài tập 2: Bài tập 3: a) Trần Quốc Toản tuổi ... Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm theo nhóm nhỏ, nhóm - HS nhóm tra từ điển, trao đổi, cử bốn Mỗi nhóm làm ý tập GV thư kí viết nhanh lên giấy từ trái nghĩa với phát ... a) Việc nhỏ nghĩa lớn b) Trẻ già đánh giặc b) áo rách khéo vá lành vụng may c) Dưới đoàn kết lòng c) Thức khuya dậy sớm d) Xa-da-cô chết hình ảnh em d) Chết sống đục sống kí ức Bài tập - Gọi HS...
 • 4
 • 622
 • 3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài chính tả nghe,viết mùa thảo quả

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài chính tả nghe,viết mùa thảo quả
... nh¸p c) Viết tả: -Đọc cho HS viết -Hs viết -Đọc lại tồn tả lượt -HS sốt lại bài, tự phát lỗi sửa lỗi.Từng cặp hs đổi sốt lỗi cho tự đối chiếu SGK để chữa chữ viết sai d) Thu chấm tả : - GV chấm ... GV chấm chữa 10 - Nêu nhận xét chung 3-Hướng dẫn làm BT tả Bài : - GV chọn BT2a - Cách chơi : tiết 11 - HS thi viết từ ngữ có cặp tiếng ghi phiếu 3- Củng cố , dặn dò: -Nhận xét tiết học ,...
 • 2
 • 338
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc
... - Gv gạch cụm từ nghe, đọc bảo vệ môi trường đề - Yêu cầu đọc phần gợi ý -3 HS nối tiếp hau đọc gợi ý 1,2,3 HS đọc thành tiếng đoạn văn tập tiết LTVC tuần 12 để nắm yếu tố bảo vệ môi ... ý + Hãy giới thiệu tên câu chuyện em chọn kể ? Đó chuyện ? Em đọc truyện sách báo ? Hoặc em nghe thấy truyện đâu ? b) Thực hành kể chuyện nhóm, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Gợi ý cho HS cách ... thi kể, HS khác lắng nghe bạn nội dung, ý nghĩa để hỏi lại bạn tình tiết nội dung, ý nghiõa câu chuyện câu chuyện - Nhận xét bạn có câu chuyện hay nhất, bạn - Cả lớp bình chọn câu chuyện hay kể...
 • 3
 • 511
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài luyện từ câu luyện tập về quan hệ từ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài luyện từ và câu luyện tập về quan hệ từ
... từ ngữ đước nối với quan hệ từ -Hs phát biểu ý kiến - Nhận xét, kết luận đúng :Quan hệ từ: của, bằng, (1), (2), Các quan hệ từ dùng để nối từ ngữ Bài : Đọc yêu cầu nội ... bảng lớp, HS khác làm vào Phát biếu ý gióp ®ì thªm hs nhãm C kiến - Nhận xét, KL - HS nối tiếp đọc câu sau hồn thành điền từ Câu a – Câu b – và, ở, Câu c – , Câu d - , Bài : Đọc yêu cầu - HS ... nhóm - Nhận xét, KL + biểu thị quan hệ tương phản -Hs phát biểu ý kiến + mà biểu thị quan hệ tương phản + nếu… thì… biểu thị quan hệ điền kiện, giả thiết- kết qua.û Bài : Đọc yêu cầu nội dung -1HS...
 • 3
 • 291
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài luyện từ câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường
... vào gợi ý : Tìm từ đồng vệ, cho từ bảo vệ ®îc thay nghĩa với từ bảo vệ cho nghĩa câu không từ khác nghĩa thay đổi câu không thay đổi -Lời giải : chọn từ giữ gìn thay cho từ bảo vệ 3- Củng cố ... đọc lại từ Nêu nghĩa số từ theo yêu cầu GV - Nhận xét KL từ Bài : Đọc yêu cầu nội dung -1 HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Hs tìm từ đồng nghĩa với bảo - Yêu cầu tự làm dựa vào gợi ... - HS nối tiếp nhắc lại Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Phát giấy , vài trang từ điển photo cho - Nhóm 4, nhận đồ dùng làm bài, nhóm trình bày, nhóm...
 • 2
 • 245
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc hành trình của bầy ong

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc hành trình của bầy ong
... ca ngợi bầy ong – dám làm làm đựơc kể lên tận trời cao hút nhụy hoa để làm mật thơm * Luyện đọc theo nhóm * Gv đọc diễn cảm thơ - Nhóm đôi luyện đọc (2 lượt) - Nghe GV đọc, tìm giọng đọc phù ... -1HS đọc, yêu cầu HS khác - Gọi HS đọc, yêu cầu HS khác theo dõi tìm theo dõi tìm giọng đọc phù hợp giọng đọc phù hợp - Nhóm đôi đọc diễn cảm - Luyện đọc diễn cảm theo cặp - Tổ chức thi đọc diễn ... Hướng dẫn đọc diễn cảm khổ Chắt vị / mùi hương Lặng thầm thay / đường ong bay Trải qua mưa nắng vơi đầy Men trời đất / đủ làm say đất trời Bầy ong giữ hộ cho người Những mùa hoa / tàn phai tháng ngày...
 • 3
 • 406
 • 2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc mùa thảo quả

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc mùa thảo quả
... HS đọc bài, giới thiệu thảo quả, ảnh minh họa rừng thảo quả; -3 HS nhãm B nối tiếp đọc đọan bài, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc bài, giúp em hiểu nghĩa từ -Từng tốp 3HS nhãm B đọc nối ngữ chú giải ... nghỉ tiếp đoạn bài, lớp đọc thầm * Luyện đọc theo nhóm -3 HS nhãm A nối tiếp đọc đọan bài, lớp đọc thầm * GV đọc mẫu tồn - Nhóm 3, luyện đọc - Theo dõi b)Tìm hiểu - Đọc thầm, trao đổi thảo luận, ... bài, lớp đọc thầm - Bài chia thành phần : - Đánh dấu phần để luyện -Phần gồm đoạn 1,2 : từ đầu đến nếp khăn đọc -Phần đoạn : từ thảo đến không gian -Phần đoạn lại * Gọi HS đọc bài, giới...
 • 3
 • 531
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập làm văn cấu tạo của bài văn tả người

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập làm văn cấu tạo của bài văn tả người
... dáng A cháng có điểm HS nêu câu trả lời, HS bật ? khác nhận xét, bổ sung + Qua đoạn văn miêu tả hoạt động A Cháng, em thấy A Cháng người nào? + Tìm đoạn kết ? Nêu ý đoạn ? + Từ văn, nhận xét cấu ... nhận xét, bổ (mở bài, thân bài, kết bài) văn miêu tả sung người Nghe + Chú ý đưa vào dàn ý chi tiết có chọn lọc – chi tiết bật hình dáng, tính TaiLieu.VN Page tình, hoạt động người - Gv phát giấy, ... dàn ý văn Hạng A Cháng bảng phụ -3 HS đọc ghi nhớ SGK, lớp đọc thầm.- GV nêu yêu cầu luyện tập lập dàn ý ù chi tiết cho văn tả người gia đình -1 HS đọc, lớp đọc thầm hướng dẫn: + Em định tả ?...
 • 3
 • 367
 • 2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập làm văn luyện tập tả người

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập làm văn luyện tập tả người
... 2 / Hướng dẫn HS luyện tập: * Bài tập (HSY,TB) 14’ 18’ -GV cho HS đọc tập -Cho HS trao đổi nhóm đôi -1 HS đọc , lớp đọc thầm -GV cho HS trình ... tiết miêu tả ? (KG) Chọn lọc chi tiết tiêu biểu miêu tả làm cho đối tượng không -Về nhà quan sát ghi lại có chọn lọc kết giống đối tượng khác ; viết quan sát người em thường gặp (cô giáo hấp dẫn ... thường gặp (cô giáo hấp dẫn , không lan man , dài dòng , công an , người hàng xóm …) để lập -HS lắng nghe dàn ý cho văn tả người tiết TLV tới -GV nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN...
 • 2
 • 390
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng việt 5 tuần 33giáo án tiếng việt 5 tuần 32giáo án tiếng việt 5 tuần 31giáo án tiếng việt 5 tuần 30giáo án tiếng việt 5 tuần 29giáo án tiếng việt 5 tuần 27giáo án tiếng việt 5 tuần 26giáo án tiếng việt 5 tuần 25giao an tieng viet 5 tuan 10giao an tieng viet 5 tuan 15giáo án tiếng việt 5 tuần 9giáo án tiếng việt 5 tuần 28giao an tieng viet 5 tuan 21giáo án tiếng việt 5 tuần 7bai luyen tap ve quan he tu lop 5Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ