Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài luyện tập về từ đồng nghĩa

3 676 9
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 16:38

... tính điểm thi đua - HS thực theo yêu cầu GV xem nhóm tìm đúng, nhiều từ Tư liệu giành cho GV tham khảo Bài tập 1: - Các từ đồng nghĩa màu xanh: xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh tươi, xanh thẳm,... từ điển (hoặc vài thư kí viết nhanh lên giấy từ đồng trang từ điển) cho nhóm làm nghĩa với từ màu sắc cho - Yêu cầu HS trình bày kết - Đại diện nhóm dán kết làm lớp, trình bày kết làm việc nhóm... trắng, trắng dã, - Các từ đồng nghĩa màu đen: đen sì, đen kịt, đen sịt, đen thui, đen trũi, đen nghịt, đen ngòm, đen nhẻm, đen nhức, đen giòn, đen nhánh, đen láy, đen đen, Bài tập - Gọi HS đọc to
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài luyện tập về từ đồng nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài luyện tập về từ đồng nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài luyện tập về từ đồng nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn