Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường

2 246 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:20

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu : MỞ RỘNG VỐN TỪ : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I- MỤC TIÊU - Nắm nghĩa số từ ngữ môi trường : biết tìm từ đồng nghĩa - Biết ghép tiếng gốc Hán (bảo) với tiếng thích hợp để tạo thành từ phức - HS khá, giỏi:nêu nghĩa từ ghép đưởc BT2 II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh ảnh khu dân cư, sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên giúp hs hiểu cụm từ – BT1a ; vài tờ giấy khổ to thể BT1b - Bút dạ, vài tờ giấy khổ to Từ điển Tiếng Việt III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Gọi HS đọc ghi nhớ đặt câu với cặp quan - HS lên bảng thực yêu hệ từ mà em biết cầu, HS khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, ghi điểm Bài : 1- Giới thiệu : Nêu mục đích, yêu cầu học Nghe 2- Hướng dẫn làm tập : Bài : - Hs ®äc yªu cÇu - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm -Gv dán 2,3 tờ phiếu lên bảng ; mời 2,3 HS phân -HS trao đổi cặp, trình bày, nhận xét, bổ sung biệt nghĩa cụm từ cho – BT1b TaiLieu.VN Page - Nhận xét KL làm - HS nối tiếp nhắc lại Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Phát giấy , vài trang từ điển photo cho - Nhóm 4, nhận đồ dùng làm bài, nhóm trình bày, nhóm làm nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nối tiếp đọc lại từ Nêu nghĩa số từ theo yêu cầu GV - Nhận xét KL từ Bài : Đọc yêu cầu nội dung -1 HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Hs tìm từ đồng nghĩa với bảo - Yêu cầu tự làm dựa vào gợi ý : Tìm từ đồng vệ, cho từ bảo vệ ®îc thay nghĩa với từ bảo vệ cho nghĩa câu không từ khác nghĩa thay đổi câu không thay đổi -Lời giải : chọn từ giữ gìn thay cho từ bảo vệ 3- Củng cố , dặn dò : -Nhận xét tiết học, biểu dương HS tốt - Nghe -Nhắc HS nhớ từ ngữ học, vận dụng - HS TaiLieu.VN Page ... vào gợi ý : Tìm từ đồng vệ, cho từ bảo vệ ®îc thay nghĩa với từ bảo vệ cho nghĩa câu không từ khác nghĩa thay đổi câu không thay đổi -Lời giải : chọn từ giữ gìn thay cho từ bảo vệ 3- Củng cố... đọc lại từ Nêu nghĩa số từ theo yêu cầu GV - Nhận xét KL từ Bài : Đọc yêu cầu nội dung -1 HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Hs tìm từ đồng nghĩa với bảo - Yêu cầu tự làm dựa vào gợi... - HS nối tiếp nhắc lại Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Phát giấy , vài trang từ điển photo cho - Nhóm 4, nhận đồ dùng làm bài, nhóm trình bày, nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường , Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường , Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn