Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc hành trình của bầy ong

3 406 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:20

Giáo án Tiếng việt Tập đọc : HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG I- MỤC TIÊU Đọc lưu lốt, ngắt nhịp diễn cảm thơ, giọng trải dài, tha thiết, cảm hứng ca ngợi phẩm chất cao quý, đáng kính trọng bầy ong Hiểu phẩm chất đáng quý bầy ong : cần cù làm việc, tìm hoa gây mật, giữ hộ cho người mùa hoa phai tàn, để lại hương thơm, vị cho đời HS khá, giỏi thuộc đọc diễn cảm tồn II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh minh họa đọc SGK ảnh ong HS sưu tầm III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Gọi HS đọc tiếp nối đoạn - hs đọc Mùa thảo Mùa thảo Hỏi đáp nội dung đọc - Trả lời nội dung đọc - Nhận xét, ghi điểm Bài : 1- Giới thiệu : - Quan sát tranh minh họa - Quan sát tranh minh họa vốn sống thực tế, yêu cầu HS : vốn sống thực tế trả lời + Em có nhận xét lồi ong ? GV : Trên đừơng theo bầy ong lưu -Nghe 2- Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu : a)Luyện đọc * Gọi HS đọc -1 hs đọc, lớp đọc thầm - Hướng dẫn chia đoạn (mỗi đoạn là1 khổ - HS đánh dấu cách chia đoạn thơ) - HS nhóm C đọc nối tiếp * Gọi HS đọc nối tiếp thơ, kết hợp sửa khổ thơ, HS đọc sai sửa TaiLieu.VN Page lỗi phát âm cho em theo hướng dẫn * Gọi HS đọc nối tiếp thơ, kết hợp sửa lỗi phát âm cho em - HS nhóm B đọc nối tiếp, * Gọi HS đọc nối tiếp thơ, kết hợp giúp nêu từ giải theo yêu HS hiểu nghĩa từ ngữ giải cầu (đẫm , rong ruổi , nối liền mùa hoa , men ) HD cách ngắùt, nghỉû * Gọi HS đọc nối tiếp thơ, kết hợp giúp HS hiểu nghĩa từ ngữ hành trình, thăm - HS nhóm A đọc nối tiếp, thẳm bập bùng ; giúp hs hiểu hai câu thơ đặt nghe giải thích từ khó ngoặc đơn ( khổ ) : ý giả thiết, đề cao, ca ngợi bầy ong – dám làm làm đựơc kể lên tận trời cao hút nhụy hoa để làm mật thơm * Luyện đọc theo nhóm * Gv đọc diễn cảm thơ - Nhóm đôi luyện đọc (2 lượt) - Nghe GV đọc, tìm giọng đọc phù hợp b)Tìm hiểu - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm - Đọc thầm, trao đổi thảo luận, đọc thầm, trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi SGK theo SGK nhóm - Gọi HS điều khiển lớp tìm hiểu bài, GV - Các nhóm nêu câu trả lời bổ sung KL theo yêu cầu bạn điều khiển Nhóm khác nhận xét, - Tìm hiểu câu 1,2 bổ sung GV hỏi thêm : Nơi ong đến đẹp đặc biệt? - Dành cho HS nhóm A - Tìm hiểu câu 3,4 - Ý nghĩa thơ ? TaiLieu.VN -Bài thơ ca ngợi lồi ong chăm , cần cù, làm công việc vô hữu ích cho đời Page c)Đọc diễn cảm học thuộc lòng thơ - Hướng dẫn đọc diễn cảm khổ Chắt vị / mùi hương Lặng thầm thay / đường ong bay Trải qua mưa nắng vơi đầy Men trời đất / đủ làm say đất trời Bầy ong giữ hộ cho người Những mùa hoa / tàn phai tháng ngày -1HS đọc, yêu cầu HS khác - Gọi HS đọc, yêu cầu HS khác theo dõi tìm theo dõi tìm giọng đọc phù hợp giọng đọc phù hợp - Nhóm đôi đọc diễn cảm - Luyện đọc diễn cảm theo cặp - Tổ chức thi đọc diễn cảm, thi đọc thuộc -Thi đọc diễm cảm lòng - Thi đọc thuộc lòng thơ ( nhóm A,B) 3-Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tích - Nghe cực - HS - Dặn HS nhà học thuộc thơ, chuẩn bị sau : Người gác rừng tí hon TaiLieu.VN Page ... ca ngợi bầy ong – dám làm làm đựơc kể lên tận trời cao hút nhụy hoa để làm mật thơm * Luyện đọc theo nhóm * Gv đọc diễn cảm thơ - Nhóm đôi luyện đọc (2 lượt) - Nghe GV đọc, tìm giọng đọc phù... -1HS đọc, yêu cầu HS khác - Gọi HS đọc, yêu cầu HS khác theo dõi tìm theo dõi tìm giọng đọc phù hợp giọng đọc phù hợp - Nhóm đôi đọc diễn cảm - Luyện đọc diễn cảm theo cặp - Tổ chức thi đọc diễn... Hướng dẫn đọc diễn cảm khổ Chắt vị / mùi hương Lặng thầm thay / đường ong bay Trải qua mưa nắng vơi đầy Men trời đất / đủ làm say đất trời Bầy ong giữ hộ cho người Những mùa hoa / tàn phai tháng ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc hành trình của bầy ong , Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc hành trình của bầy ong , Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc hành trình của bầy ong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn