giao an tieng viet 5 tuan 21

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài chính tả trí dũng song toàn

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài chính tả  trí dũng song toàn

Ngữ văn

... cầu HS đọc lai tả -HS đọc -GV nhắc nhở HS quan sát trình bày tả, ý từ ngữ viết sai -Luyện viết từ khó -GV đọc cho HS viết -Đọc cho HS soát lỗi -Chấm 5- 7 quyển, nhận xét c.Hoạt động 2: Luyện tập ... -Soát lỗi ngã Cách tiến hành: Bài2: -Gọi HS nêu yêu cầu tập -GV yêu cầu HS làm theo nhóm đôi -Dán 4 -5 tờ phiếu khổ to ghi từ ngữ cần -1 HS nêu yêu cầu tập điền, gọi HS lên bảng trình bày -HS làm việc...
 • 3
 • 450
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài chính tả trí dũng song toàn5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài chính tả  trí dũng song toàn5

Ngữ văn

... Bài Giới thiệu 1’ Hôm nay, ta lại gặp danh nhân trí dũng song toàn nước ta Ông Giang Văn Minh, người bảo vệ quyền lợi danh dự đất nước sứ nước qua tả nghe – viết Sau đó, em làm ... trống thích • Dòng 5: Nghe rầm rì hợp • Dòng 8: Lá gió dạo nhạc - Lớp nhận xét kết • Dòng 12: Quạt dịu trưa ve sầu • Dòng 15: Cõng nước làm mưa rào • Dòng 19: Gió chẳng mệt! • Dòng 21: Hình dáng gió ... đọc tả lượt - GV chấm 5- 7 - HS tự soát lỗi - HS đổi cho để sửa - GV nhận xét chung lỗi HĐ1: Hướng dẫn HS làm BT2: 6’ - HS đọc to, lớp đọc thầm - Cho HS đọc yêu cầu BT - GV giao việc: • Các em đọc...
 • 5
 • 2,547
 • 3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài chính tả trí dũng song toàn6

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài chính tả  trí dũng song toàn6

Ngữ văn

... viết Dự kiến: - GV yêu cầu HS đánh vần Sứ thần thảm bại, ám hại, linh từ vừa nêu cửu, mệnh vua, anh hùng, thiên - Đọc lần 2,dặn HS cách cổ, diếu văn… viết,trình bày, tư ngồi -Luyện viết từ khó ... nêu yêu cầu nhóm đọc lại thơ +Cả lớp nhận xét kết làm bài,cách phát âm * GV nhận xét, kết luận 5/ Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn HS mắc lỗi nhà 2’ viết lại nhiều lần cho đúng,cả...
 • 4
 • 286
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài chính tả trí dũng song toàn7

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài chính tả  trí dũng song toàn7

Ngữ văn

... giá? -Giữ lại để dùng sau:dành dụm,để dành, -Biết rõ,thành thạo:rành,rành rọt,rành mach, -Đồ đựng an = tre,nứa, đáy phẳng,thành cao: rổ,cái giành -Bài 3-a: +Hs đọc yc-nd: +1 em -Tổ chức hs thi điền ... điền vào chỗ trống  Tổ chức hs chơi!-nx, đánh giá? em đọc to dòng thơ cần điền? +Đội điền nhanh, thắng -Hs nêu nội dung thơ? +Bài thơ tả gió người đáng yêu,rất có ích.Gió biết hát,dạo nhạc...
 • 3
 • 209
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài chính tả trí dũng song toàn8

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài chính tả  trí dũng song toàn8

Ngữ văn

... January 1, 2011 [GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5] trước linh cữu … - HS đọc thầm lại - GV đọc từ khó, dễ viết sai cho HS viết ... để dành - rành, rành rẽ * Bài tập 3: - giành - HS đọc đề - HS làm vào tập January 1, 2011 [GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5] - GV nhận xét, chốt lại lời giải - Một số Hs trình bày *Lời giải: Các từ...
 • 3
 • 407
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc trí dũng song toàn

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc  trí dũng song toàn

Ngữ văn

... nêu câu trả lời - Học sinh phát biểu tự Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh? - Vì nhà vua Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh? - Vì nói ông Giang Văn Minh người trí dũng song toàn? - Học ... Học sinh phát biểu tự theo suy – giáo viên nêu câu hỏi nghĩ Giáo án tiếng việt lớp – Tuần 21 - Sứ thần Giang Văn Minh làm cách để - học sinh đọc đoạn 2, lớp đọc vua nhà Minh bãi bỏ lệ đóng góp ... câu hỏi - Học sinh phát biểu tự - Giáo viên chốt: Qua câu chuyện em cần có ý thức quan tâm đến người xung quanh, người già yếu cô đơn mẹ, cha liệt sĩ Tổ quốc  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm...
 • 4
 • 720
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc trí dũng song toàn2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc  trí dũng song toàn2

Ngữ văn

... Giáo án Tiếng việt lớp Tuần 21 + Đọc phần giải - HS đọc theo nhóm - GV đọc diễn cảm - → HS đọc HĐ : Tìm hiểu bài: + Ông Giang Văn Minh làm cách * Vờ khóc than mặt nhà để để vua nhà Minh bãi ... Giang Văn Minh đại thần nhà Minh? + Vì vua nhà Minh sai người *Vua mắc mưu GVM GVM lấy việc ám hại ông Giang Văn Minh? quân đội thua sông Bạch Đằng để đối lại nên làm vua giận +Vì nói ông Giang ... dặn dò: 2’ - Nhận xét tiết học - HS lắng nghe - Dặn HS kể chuyện cho - HS thực người thân Tuần 21 ...
 • 3
 • 346
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc trí dũng song toàn3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc  trí dũng song toàn3

Ngữ văn

... H.Sứ thần Giang Văn Minh làm cách để -Vờ khóc than mặt vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng ? nhà để cúng giỗ cụ tổ đời bỏ lệ Nhắc lại nội dung đối đáp ông bắt góp giỗ Liễu Thăng Giang Văn Minh ... sai người ám hại ông -Vì dám lấy việc quân đội triều Giang Văn Minh ? đại Nam Hán, Tống, Nguyên thảm bại sông Bach Đằng để đối Vì nói ông Giang Văn Minh người trí dũng song toàn ? lại - Vì ông...
 • 2
 • 209
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc trí dũng song toàn4

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc  trí dũng song toàn4

Ngữ văn

... lệnh), than (than thở), cống nạp (nạp : nộp)… - GV hướng dẫn HS đọc từ khó : GV đọc mẫu, HS đọc * HS luyện đọc từ khó - Lần lượt học sinh đọc nối đoạn (Lần 2) Giáo án tiếng việt lớp – Tuần 21 - ... động 2: Tìm hiểu GV nêu câu hỏi: HS đọc thầm toàn  Sứ thần Giang Văn Minh làm HS trả lời cách để vua nhà Minh bãi bỏ lệ … vờ khóc than mặt góp giỗ Liễu Thăng ? nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời Vua ... đời G.V.Minh tâu luôn:Vậy tướng Liễu Thăng tử trận trăm năm, năm nhà vua bắt nước cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ? Vua Minh biết mắc mưu phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng  Vì vua nhà Minh...
 • 4
 • 229
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc trí dũng song toàn5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc  trí dũng song toàn5

Ngữ văn

... Giọng đọc mẫu :toàn đọc lưu loát,diễn cảm; đoạn Giang Văn Minh khóc giọng ân hận,xót thương;câu hỏi”Vậy tướng…sang cúng giỗ”giọng cứng cỏi; đoạn Giang Văn Minh ứng đối giọng dõng dạc,tự hào; đoạn ... câu hỏi –sgk? +Sứ thần Giang Văn Minh làm cách +Ông vờ khóc than mặt nhà Giáo án tiếng việt lớp để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp để cúng giỗ cụ tổ năm đời… giỗ Liễu Thăng? +Giang Văn Minh khôn khéo ... đến ông Giang Văn Minh với đại rêu mọc” Ông đối lại ngay: “Bạch thần nhà Minh? Đằng thuở trước máu loang” +Vì vua nhà Minh sai người ám +Vua Minh mắc mưu ông nên căm ghét hại ông Giang Văn Minh?...
 • 5
 • 297
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc trí dũng song toàn6

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài tập đọc  trí dũng song toàn6

Ngữ văn

... thần Giang Văn Minh làm cách để vua nhà Minh bãi bỏ - HS đọc đoạn 1, 2: lệ góp giỗ Liễu Thăng? + …vờ khóc than mặt nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời Vua Minh phán: giỗ người chết từ đời Giang Văn ... năm, năm nhà vua bắt nước cử người mang lễ vật sang cúng giỗ? Vua Minh biết mắc mưu phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu + Nhắc lại nội dung đối đáp Thăng ông Giang Văn Minh với đại - Vài Hs nhắc ... điều gì? +) Giang Văn Minh buộc vua nhà Minh bỏ lệ bắt nước Việt góp giỗ Liễu Thăng + Vì vua nhà Minh sai người - HS đọc đoạn lại: ám hại ông Giang Văn Minh? + Vua Minh mắc mưu Giang Văn Minh,...
 • 4
 • 212
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia

Ngữ văn

... câu hỏi cụ du lịch –thám hiểm thể để học sinh tìm - Học sinh quan sát Slide 4 ,5, 6,7,8,9 - Học sinh trả lời câu hỏi hiểu nội dung Gv giao nhiệm vụ:Kể 3.Hs thực hành kể cho bạn nghe chuyện(trongnhóm) ... Học sinh (máy tính) Slide - Kiểm tra cũ: Kể lại câu chuyện Slide em nghe đọc II.Kiểm tra cũ nữ anh hùng phụ nữ có tài -GV nhận xét,ghi điểm III.Bài mới: - Giáo viên giới thiệu - Theo dõi 1.Giới ... chuyện Tổ chức hội thi Đại diện nhóm lên trước lớp kể Chúc mừng nhóm hoàn thành phần thi Slide 15; 16 Bình chọn bạn kể chuyện hay III Vỗ tay chúc mừng bạn Củng cố- Học tập việc Lắng nghe Dặn dò...
 • 4
 • 890
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia2

Ngữ văn

... Giáo án tiếng việt lớp – Tuần 21 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh kể chuyện Hoạt ... động 2: Thực hành kể chuyện Mục tiêu: Biết xếp tình tiết, kiện thành Giáo án tiếng việt lớp – Tuần 21 câu chuyện, biết kể lại câu chuyện lời Hoạt động cá nhân, nhóm đôi Cách tiến hành: - Học sinh ... nghiệm tiết dạy: - Lớp bình chọn - Học tập qua cách kể chuyện bạn Giáo án tiếng việt lớp – Tuần 21 ...
 • 4
 • 442
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia4

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia4

Ngữ văn

... thể ý thức chấp hành luật Giao thông đường 3>Kể lại việc làm thể lòng biết ơn thương binh liệt sĩ - Cho HS đọc gợi ý - HS đọc gợi ý SGK - Nêu tên chuyện kể - Lập nhanh dàn ý cho câu chuyện :Thực...
 • 3
 • 589
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia5

Ngữ văn

... vệ công trình công cộng,các di tích lịch sửvăn hoá 2.Kể lại việc làm thể ý thức chấp hành luật giao thông đường 3.Kể lại việc làm thể lòng biết ơn thương binh ,liệt sĩ +Gv đặt câu hỏi giúp hs ... ?Em có nhận xét việc làm +Đây việc làm tốt,tích cực,có nhân vật truyện? thật người sống xung quanh em +Nhân vật truyện ai? +Là người khác em -Hs đọc gợi ý –sgk? +1 em +Hs đọc gợi ý-bảng phụ?...
 • 3
 • 308
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia6

Giáo án tiếng việt 5 tuần 21 bài kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia6

Ngữ văn

... từ ngữ quan trọng - HS đọc đề đề viết bảng lớp 1) Kể việc làm công dân nhỏ thể ý thức bảo vệ công trình công cộng di tích lịch sử – văn hoá 2) Kể việc làm thể ý thức chấp hành Luật giao thông...
 • 3
 • 441
 • 2

Xem thêm