muc dich nghien cuu ve nguyen vat lieu cua cong ty xay dung

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng số 9 Hà Nội.DOC

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng số 9 Hà Nội.DOC

Kế toán

... doanh công ty 2.2.2 Phân loại nguyên vật liệu công ty: Với đặc điểm công ty chuyên thi công xây dựng Do đó, nguyên vật liệu sử dụng công ty phong phú đa dạng với nhiều chủng loại khác Công ty xây ... liệu công ty xây dựng số Hà Nội 2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty Công ty xây dựng số Hà Nội hoạt động lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp công trình nên vật liệu sử dụng công ty có số lợng ... công tác kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng số hn 2.1 Tình hình đặc điểm chung công ty xây dựng số HN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty xây dựng số Hà Nội doanh nghiệp...
 • 76
 • 1,350
 • 4

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty xây dựng số 9 Hà nội

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty xây dựng số 9 Hà nội

Kế toán

... doanh công ty 2.2.2 Phân loại nguyên vật liệu công ty: Với đặc điểm công ty chuyên thi công xây dựng Do đó, nguyên vật liệu sử dụng công ty phong phú đa dạng với nhiều chủng loại khác Công ty xây ... liệu công ty xây dựng số Hà Nội 2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty Công ty xây dựng số Hà Nội hoạt động lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp công trình nên vật liệu sử dụng công ty có số lợng ... công tác kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng số hn 2.1 Tình hình đặc điểm chung công ty xây dựng số HN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty xây dựng số Hà Nội doanh nghiệp...
 • 76
 • 682
 • 2

6 Tổ chức công tác Kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng số 9 Hà Nội

6 Tổ chức công tác Kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng số 9 Hà Nội

Kế toán

... doanh công ty 2.2.2 Phân loại nguyên vật liệu công ty: Với đặc điểm công ty chuyên thi công xây dựng Do đó, nguyên vật liệu sử dụng công ty phong phú đa dạng với nhiều chủng loại khác Công ty xây ... liệu công ty xây dựng số Hà Nội 2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty Công ty xây dựng số Hà Nội hoạt động lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp công trình nên vật liệu sử dụng công ty có số lợng ... công tác kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng số hn 2.1 Tình hình đặc điểm chung công ty xây dựng số HN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty xây dựng số Hà Nội doanh nghiệp...
 • 76
 • 337
 • 0

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty xây dựng số 9

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty xây dựng số 9

Kế toán

... doanh công ty 2.2.2 Phân loại nguyên vật liệu công ty: Với đặc điểm công ty chuyên thi công xây dựng Do đó, nguyên vật liệu sử dụng công ty phong phú đa dạng với nhiều chủng loại khác Công ty xây ... liệu công ty xây dựng số Hà Nội 2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty Công ty xây dựng số Hà Nội hoạt động lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp công trình nên vật liệu sử dụng công ty có số lợng ... công tác kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng số hn 2.1 Tình hình đặc điểm chung công ty xây dựng số HN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty xây dựng số Hà Nội doanh nghiệp...
 • 76
 • 335
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty xây dựng Đông hưng

hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty xây dựng Đông hưng

Kế toán

... báo Công ty để Công ty cho ứng toán khối lợng hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đào Thị Thuyên III Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty xây dng Đông Hng Bộ máy tổ chức Công ty Công ty xây dựng ... Công ty TNHH & xây dựng Đông Hng Nhật ký chứng từ Số: 05 Ghi Có Tk 331- Phải trả ngời bán Tháng 1/2007 Số TT Tên đơn vị 01 02 03 04 05 06 Cty thép Việt úc Cty Thành Đạt Cty Đông Thành Hng Cty ... Nguyên vật liệu Công ty chủ yếu đợc mua từ nguồn hàng nớc với bạn hàng ổn định, thờng xuyên, có uy tín nh công ty Thép Thái Nguyên, công ty Xi măng Hải PhòngĐây thuận lợi cho Công ty việc thu mua,...
 • 72
 • 344
 • 1

Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng Đông Hưng

Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng Đông Hưng

Kế toán

... đạo Công ty có độ xác cha cao - Công ty tiến hành phân loại nguyên vật liệu theo công dụng nguyên vật liệu trình sản xuất Nguyên vật liệu Công ty chủ yếu sắt, thép, xi măng ví dụ nh Công ty sử dụng ... trình quản lý kinh tế toàn Công ty Việc hạch toán chi phí sản xuất Công ty cha đợc kịp thời đầy đủ, tính chất sản xuất công trờng phân tán Mối quan hệ phận kế toán Công ty phận kế toán công trờng ... Công ty đợc xếp phân tán nhng có hệ thống hợp lý, đội ngũ thủ kho Công ty có chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm cao, nên việc tổ chức nhập kho, tổ chức cấp phát tiến hành tốt Kho vật t Công ty...
 • 14
 • 263
 • 0

NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG ĐÔNG HƯNG

NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG ĐÔNG HƯNG

Kế toán

... đạo Công ty có độ xác chưa cao - Công ty tiến hành phân loại nguyên vật liệu theo công dụng nguyên vật liệu trình sản xuất Nguyên vật liệu Công ty chủ yếu sắt, thép, xi măng …ví dụ Công ty sử dụng ... trình quản lý kinh tế toàn Công ty Việc hạch toán chi phí sản xuất Công ty chưa kịp thời đầy đủ, tính chất sản xuất công trường phân tán Mối quan hệ phận kế toán Công ty phận kế toán công trường ... Công ty xếp phân tán có hệ thống hợp lý, đội ngũ thủ kho Công ty có chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm cao, nên việc tổ chức nhập kho, tổ chức cấp phát tiến hành tốt Kho vậtCông ty bảo...
 • 15
 • 242
 • 1

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nguyên vật liệucông ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nguyên vật liệu ở công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn

Quản trị kinh doanh

... 28/10/2004 theo định số 89/2004/QĐ-BCN công ty đổi tên thành công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Hà Nội ( gọi tắt Công ty khí Hà Nội) III Chức nhiệm vụ công ty Công ty TNHH NN thành viên Cơ khí Hà Nội ... doanh, tạo thêm nguồn thu cho công ty 3.2 Công tác quản lý NVL Công ty Một vấn đề đặt cho Công ty lúc phải tìm thị trường thay Đặc biệt thị trường NVL nước để Công ty chủ động công tác chuẩn bị NVL ... Công ty thực tốt chế độ thủ trưởng, mặt khác cho phép Công ty tận dụng tài trình độ, kinh nghiệm làm việc Phó tổng giám đốc Công ty đồng thời thúc đẩy hợp tác phòng ban phân xưởng Công ty Những...
 • 63
 • 470
 • 1

Cơ sở lý luận chung về nguyên vật liệu của Công Ty Cổ Phần May Thăng Long

Cơ sở lý luận chung về nguyên vật liệu của Công Ty Cổ Phần May Thăng Long

Kế toán

... vào giá trị sản xuất kinh doanh 1.2 Phân loại nguyên vật liệu 1.2.1 Phân loại theo nội dung kinh tế Theo nội dung kinh tế vật liệu đợc chia thành: -Nguyên vật liệu chính: đối tợng lao động chủ yếu, ... phản ánh số có tình hình tăng, giảm loại nguyên liêu, vật liệu theo giá trị thực tế Kết cấu, nội dung: Bên Nợ: + Giá trị thực tế NVL nhập kho + Giá trị nguyên liệu, vật liệu thừa phát kiểm kê + ... cha nhập kho tình hình hàng mua đờng kỳ trớc kỳ nhập kho ( kể hàng gửi kho ngời bán) Kết cấu, nội dung: Bên Nợ: Giá trị vật t hàng hóa đừờng Bên Có: Giá trị vật t hàng hóa đờng nhập kho chuyển giao...
 • 20
 • 395
 • 0

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỂ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆUCÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỂ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

Kế toán

... toán nguyên vật liệu công ty 33 2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty .33 2.2.2 Phân loại nguyên vật liệu công ty .38 2.2.3 Đánh giá nguyên vật liệu công ty 40 2.2.4 Tổ chức ... pháp, hợp lệ, đầy đủ Công ty vận dụng tơng đối đầy đủ hệ thống chứng từ mà quy chế tài ban hành Ngoài số chứng từ khác theo quy định công ty Phơng pháp kế toán sử dụng công ty phơng pháp kê khai ... kịp thời Nh nói công ty phân loại chi tiết đến loại hay nói cách khác tất nguyên vật liệu vật liệu công ty đợc coi nguyên vật liệu (đã đợc máy mã hoá) đợc coi công dụng, nội dung kinh tế chúng...
 • 9
 • 256
 • 0

Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệucông ty xây dựng số 9 HN

Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng số 9 HN

Kế toán

... công tác kế toán công ty đợc áp dụng kế toán máy đợc trang bị đầy đủ máy vi tính + Về hệ thống chứng từ kế toán phơng pháp kế toán công ty: hạch toán chứng từ ban đầu công ty đợc tổ chức hợp pháp, ... pháp, hợp lệ, đầy đủ Công ty vận dụng tơng đối đầy đủ hệ thống chứng từ mà quy chế tài ban hành Ngoài số chứng từ khác theo quy định công ty Phơng pháp kế toán sử dụng công ty phơng pháp kê khai ... kịp thời Nh nói công ty phân loại chi tiết đến loại hay nói cách khác tất nguyên vật liệu vật liệu công ty đợc coi nguyên vật liệu (đã đợc máy mã hoá) đợc coi công dụng, nội dung kinh tế chúng...
 • 7
 • 283
 • 0

Cơ sở lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu - tại công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Cơ sở lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu - tại công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Kế toán

... thu cha thực * Xuất NVL đầu t vào công ty liên kết: Căn giá trị đánh giá lại vật t đợc thoả thuận nhà đầu t công ty liên kết: Nợ TK 223: Đầu t vào công ty liên kết (theo giá đánh giá lại) Nợ ... trí NVL trình sản xuất kinh doanh Thông thờng , cấu tạo giá thành sản phẩm chi phí vật liệu chiếm ty trọng lớn , cần biến động nhỏ NVL ảnh h ởng trực tiếp đến tiêu giá thành tiêu lợi nhuận , việc ... nguyên vật liệu Quản lý chặt chẽ tình hình cung cấp , bảo quản , dự trữ sử dụng vật liệu rong nội dung quan trọng công tác quản lý hoạt động SXKD doanh nghiệp.Để góp phần nâng cao chất lợng hiệu...
 • 26
 • 371
 • 0

Công tác quản lý nguyên vật liệucông ty xây dựng công trình giao thông 118.doc.DOC

Công tác quản lý nguyên vật liệu ở công ty xây dựng công trình giao thông 118.doc.DOC

Kế toán

... nguyên vật liệu công ty CP Xây dựng CTGT 118 33 I.Tổng quan công ty CP Xây dựng CTGT 118 33 Quá trình hình thành phát triển công ty CP Xây dựng CTGT 118 35 Chức nhiệm vụ công ty CP Xây dựng CTGT ... trọng công ty xây dựng mà địa bàn nhận công trình thi công rộng để tổ chức cấp phát nguyên vật liệu kho công ty thật khó khăn công ty phaỉ tận dụng hết nguyên vật liệu địa phơng hay công ty phải ... công ty khác hay thu hồi 34 phế liệu, phế phẩm lại đem bán cho công ty khác tái sử dụng hay làm loại vật liệu Ví dụ: phế phẩm nh: sắt, thép bán cho công ty thép cát, sỏi lý nhợng bán cho công ty...
 • 71
 • 1,879
 • 20

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Sông Đà số 2.DOC

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Sông Đà số 2.DOC

Kế toán

... công ty Là doanh nghiệp nhà nớc công ty xây dựng Sông Đà thuộc công ty xây dựng Sông Đà tổ chức quản lý theo môi cấp đứng đầu công ty Giám Đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chủ yếu công ty ... ty đợc mua từ nguồn vốn nớc Vốn Công ty Sông Đà II gồm: Vốn ngân sách từ Công ty Xây dựng Sông Đà, vốn tự có Công ty, vốn vay ngân hàng Việc mua vật liệu thờng thuận tiện dễ dàng Thờng Công ty ... vụ sản xuất công ty xây dựng Sông Đà số Theo định số 97 TCT/HDQT chủ tịch hội đồng trởng tổng công ty xây dựng Sông Đà việc phê chuẩn điều lệ tổ chức hoạt động công ty, công ty xây dựng Sông...
 • 81
 • 899
 • 3

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Hợp Nhất.pdf

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Hợp Nhất.pdf

Kế toán

... NVL TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT I ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT Giới thiệu công ty xây dựng Hợp Nhất Lịch sử hình thành Công ty xây dựng ... chủ đầu tư hay với Công ty Việc quản lý vậtcông ty chủ yếu giao cho Phòng Vật tư theo dõi tình hình mua vật tư xuất công trình Máy móc thi công chủ yếu Công ty Công ty phải thuê để đảm bảo ... Công ty xây dựng Hợp Nhất nói riêng Tuy vậy, chế thị trường ngày đòi hỏi ban lãnh đạo 31 công ty toàn thể cán công nhân viên công ty phải không ngừng nâng cao trình độ tay nghề xây dựng để công ty...
 • 84
 • 644
 • 3

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước.DOC

Kế toán

... nguyên vật liệu công ty I/ Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1Lịch sử hình thành phát triển công ty 1.1.1Lịch sử đời phát triển công ty 21 Luận văn tốt nghiệp Công ty xây dựng cấp thoát ... xí nghiệp phụ thuộc công ty - Bốn đội công trình số 1,2,3,4: Tham gia công trình mà công ty trực tiếp đảm nhận thi công Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Giám đốc công ty PGĐ XBCB PGĐ kỹ thuật ... tận công trình không qua kho xí nghiệp, công ty Theo cách này, công ty giảm chi phí vật t phục vụ thi công hầu hết công trình công ty thực xa công ty Ngoài ra, với nguyên vật liệu đặc biệt nh...
 • 42
 • 488
 • 1

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Đại Hồng Tín.doc

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Đại Hồng Tín.doc

Kế toán

... Cty TNHH XD TM DV Đại Hồng Tín, em chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu Cty TNHH XD TM DV Đại Hồng Tín” để làm báo cáo thực tập tổng hợp Nội dung gồm phần: PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ... thành lập, Cty TNHH XD TM DV Đại Hồng Tín phải đương đầu với cạnh tranh doanh nghiệp ngành, mà bên cạnh Cty gặp nhiều trở ngại mặt nhân lực, thị trường….và kinh nghiệm Cty non trẻ, mà Cty gặp nhiều ... thầu chiếm hết 75,48% tổng nợ phải trả Phần lại Cty vay ngân hàng chiếm dụng Cty khác 1.3.4 Đặc điểm nguồn lực chủ yếu Công ty  Lao động: Hiện Cty có tổng số 200 lao động bao gồm đội ngũ cán bộ,...
 • 52
 • 2,614
 • 13

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Sông Đà số 2.docx

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Sông Đà số 2.docx

Kế toán

... công ty Là doanh nghiệp nhà nước công ty xây dựng Sông Đà thuộc công ty xây dựng Sông Đà tổ chức quản lý theo môi cấp đứng đầu công ty Giám Đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chủ yếu công ty ... công ty xây dựng Sông đà 40 40 Tổ chức công tác kế toán công ty xây dựng Sông Đà Hiện phòng tổ chức kế toán công ty xây dựng Sông Đà Bao gồm 12 người - văn phòng công ty: Phòng tài kế toán Công ty ... Công ty mua từ nguồn vốn nước Vốn Công ty Sông Đà II gồm: Vốn ngân sách từ Công ty Xây dựng Sông Đà, vốn tự có Công ty, vốn vay ngân hàng Việc mua vật liệu thường thuận tiện dễ dàng Thường Công ty...
 • 99
 • 502
 • 1

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệuCông ty xây dựng I Thanh Hoá.

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá.

Kế toán

... chấp hành Đảng uỷ Công ty (Đảng sở) + Ban giám đốc Công ty + Ban chấp hành Công đoàn Công ty (Công đoàn sở) + Ban chấp hành đoàn niên Công ty (Đoàn sở) Trong BCH Đảng uỷ Công ty giữ vai trò lãnh ... kinh doanh Công ty tăng nhiều lần so với năm trớc Với động tập thể cán công nhân viên Công ty đạo trực tiếp lanh đạo Công ty, năm gần 17 Luận văn tốt nghiệp - Lê Thị Thuý Công ty không ngừng tăng ... kế toán vật liệu công ty xây dựng i hoá I Khái quát chung hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình quản lý Công ty xây dựng I Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty xây dựng doanh nghiệp...
 • 61
 • 339
 • 1

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệuCông ty xây dựng I Thanh Hoá

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá

Kế toán

... chấp hành Đảng uỷ Công ty (Đảng sở) + Ban giám đốc Công ty + Ban chấp hành Công đoàn Công ty (Công đoàn sở) + Ban chấp hành đoàn niên Công ty (Đoàn sở) Trong BCH Đảng uỷ Công ty giữ vai trò lãnh ... kinh doanh Công ty tăng nhiều lần so với năm trớc Với động tập thể cán công nhân viên Công ty đạo trực tiếp lanh đạo Công ty, năm gần 17 Luận văn tốt nghiệp - Lê Thị Thuý Công ty không ngừng tăng ... kế toán vật liệu công ty xây dựng i hoá I Khái quát chung hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình quản lý Công ty xây dựng I Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty xây dựng doanh nghiệp...
 • 61
 • 274
 • 0

Xem thêm