muc dich nghien cuu ve viec hach toan nguyen vat lieu tai cong ty xay dung

Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Kế toán

... Công ty xây lắp Công nghiệp thành Công ty xây dựng Đông Anh trực thuộc Sở Xây dựng Năm 1981, Công ty xây dựng nhà số sáp nhập vào Công ty Đến 1984, Công ty có 4.048 CBCNV, thời kỳ Công ty có ... hạch toán nguyên vật liệu Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội 2.1 Đặc điểm chung Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành ... cho Công ty Đến năm 2005, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị thành lập, Theo Quyết định UBND Thành phố Hà Nội, Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội trở thành thành viên Tổng công ty tổ chức...
 • 100
 • 369
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ

Kế toán

... đơn vị Xí nghiệp khí sửa chữa Công ty hữu hạn Shell bitumen VN Cty xăng dầu khu vực I Cty xăng dầu khu vực I Cty cung ứng nhựa đờng Xí nghiệp xăng dầu K133 Cty xăng dầu khu vực I Đinh Thị Thỵ- ... sản xuất kinh doanh Công ty 18 11 Luận văn tốt nghiệp - Lê Thị Thuý Hệ thống tổ chức quản lý tình hình SXKD Công ty 19 Tình hình chung công tác kế toán Công ty .23 II Thực trạng ... ty .23 II Thực trạng tổ chức kế toán NVL Công ty xây dựng số .26 Đặc điểm nguyên vật liệu Công ty .26 Phân loại nguyên vật liệu Công ty 26 Tổ chức chứng từ 27 3.1 Khi...
 • 25
 • 209
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

Kế toán

... kiệm quản lý tốt vật liệu - Việc luân chuyển chứng từ: Công ty thực đầy đủ thủ tục nhập - xuất kho vật liệu - Phân loại vật liệu: Công ty đưa vào vai trò công dụng vật liệu để đưa nguyên vật liệu ... liệu, phụ tùng thay thế… Việc phân loại nguyên vật liệu Công ty dựa sở hợp lý tương đối xác Bên cạnh ưu điểm trên, công tác kế toán Công ty nói chung công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng có ... toán nguyên vật liêụ Công ty xây dựng số sau: Kiến nghị thứ nhất: Về việc phân loại lập sổ danh điểm vật liệu Sổ danh điểm vật liệu bảng kê ký hiệu, mã số vật liệu Công ty dựa tiêu thức định theo...
 • 10
 • 235
 • 0

hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng dân dụng hà nội

hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng dân dụng hà nội

Kinh tế - Quản lý

... hạch toán nguyên vật liệu Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội 2.1 Đặc điểm chung Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành ... Đông Anh với công trường Công ty xây lắp Công nghiệp thành Công ty Xây dựng Đông Anh trực thuộc Sở Xây dựng Năm 1981, Công ty xây dựng nhà số sáp nhập vào Công ty Hoàng Thị Ngọc Thuý Lớp: Kế ... Đến 1984, Công ty có 4.048 CBCNV, thời kỳ Công ty có số lượng CBCNV đông Sau phân xưởng bê tông Xí nghiệp mộc Công ty tách ra, để chủ động cung cấp số cấu kiện bê tông cửa gỗ, Công ty lại phải xây...
 • 107
 • 269
 • 0

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng 1

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng 1

Kinh tế - Quản lý

... niên Công ty (Đoàn sở) Trong BCH Đảng uỷ Công ty giữ vai trò lãnh đạo hoạt động SXKD Công ty tổ chức quần chúng * Cơ cấu tổ chức quản lý - Văn phòng Công ty Bao gồm: + Ban giám đốc Công ty (1 giám ... SXKD Công ty XDI Thanh Hoá: a Về tổ chức lãnh đạo quản lý: * Về cấu lãnh đạo: - Bao gồm: + Ban chấp hành Đảng uỷ Công ty (Đảng sở) + Ban giám đốc Công ty + Ban chấp hành Công đoàn Công ty (Công ... giám đốc Công ty việc quản lý tiến độ chất lượng công trình Mọi công việc kế toán lập chứng từ ban đầu báo cáo kế toán gửi Công ty lập báo cáo chung toàn Công ty Hiện chủ yếu Công ty thực phương...
 • 75
 • 147
 • 0

hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Xây Lắp Điện Đà Nẵng.doc

hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Xây Lắp Điện Đà Nẵng.doc

Kế toán

... 23/12/2002 Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu từ công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần 100% vốn cổ đông với tên “CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÀ NẴNG” Người đại diện hợp pháp Công ty Giám đốc điều ... LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN ĐÀ NẴNG A Khái quát chung công ty Xây Lắp Điện Đà Nẵng: I Quá trình hình thành phát triển, chức nhiệm vụ công ty: Lịch sử hình thành trình phát triển công ty: a Lịch ... toán hình thức tổ chức kế toán áp dụng công ty: Sơ đồ máy kế toán công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Đà Nẵng: Kế Toán Trưởng Công ty Bộ phận kế toán tài công ty Kế toán công nợ, TSCĐ, NH, lương Kế toán...
 • 54
 • 525
 • 1

Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp và công nghiệp tàu thủy miền trung

Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp và công nghiệp tàu thủy miền trung

Kế toán

... Công ty có đơn vị thành viên sau : công tycông ty chi nhánh : +Công ty Điện Chiếu Sáng Đà Nẵng +Công ty Cơ Điện Xây Lắp Công Nghiệp Tàu Thủy +Công ty Tôn Liên Chiểu (DALITOL) +Công ty T ... Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam Căn định số : 305B/QĐ-TCCB_LĐ ngày 30/04/2003 Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam v/v đổi tên Công Ty Điện Chiếu Sáng Đà Nẵng thành Công Ty Xây ... công - Chi nhánh công ty Daklak : đại diện cho Công ty để theo dõi , thực công trình thuê công nhân với công nhân công ty tiến hành thực công trình - Chi nhánh Công ty Thành Phố Hồ Chí Minh...
 • 49
 • 278
 • 0

Luận văn tốt nghiệp "Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp máy và xây dựng số 5"

Luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... cỏc hng ngy ca cụng ty, phờ duyt k hoch, ch , phỏt l ca cụng ty cng nh thc hin cỏc bin phỏp qun lý nhõn s ti cụng ty, giỏm c cụng ty cú quyn b nhim cỏc trng phú phũng ca cụng ty Gm phú giỏm c: ... tng lai ca cụng ty 6 II C IM T CHC HOT NG SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY ECC5 Chc nng nhim v hot ng sn xut ca cụng ty ECC5 Chc nng nhim v chớnh hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty ECC5 l tham gia ... toỏn, phũng T chc ti cụng ty hon thnh bỏo cỏo ca mỡnh Bỏo cỏo ca em cú ni dung nh sau: Khỏi quỏt chung v cụng ty lp mỏy v xõy dng s Thc trng t chc hch toỏn ti cụng ty lp mỏy v xõy dng s Tuy...
 • 76
 • 459
 • 0

Cơ sở lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu - tại công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Cơ sở lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu - tại công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Kế toán

... thu cha thực * Xuất NVL đầu t vào công ty liên kết: Căn giá trị đánh giá lại vật t đợc thoả thuận nhà đầu t công ty liên kết: Nợ TK 223: Đầu t vào công ty liên kết (theo giá đánh giá lại) Nợ ... trí NVL trình sản xuất kinh doanh Thông thờng , cấu tạo giá thành sản phẩm chi phí vật liệu chiếm ty trọng lớn , cần biến động nhỏ NVL ảnh h ởng trực tiếp đến tiêu giá thành tiêu lợi nhuận , việc ... nguyên vật liệu Quản lý chặt chẽ tình hình cung cấp , bảo quản , dự trữ sử dụng vật liệu rong nội dung quan trọng công tác quản lý hoạt động SXKD doanh nghiệp.Để góp phần nâng cao chất lợng hiệu...
 • 26
 • 371
 • 0

Luận văn hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp - Trương Khánh Hưng - 1 pps

Luận văn hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp - Trương Khánh Hưng - 1 pps

Quản trị kinh doanh

... định vấn đề hàng ngày công ty, phê duyệt kế hoạch, chế độ, phát lệ công ty thực biện pháp quản lý nhân công ty, giám đốc công ty có quyền bổ nhiệm trưởng phó phòng công ty Gồm phó giám đốc: - Một ... tương lai công ty 5 II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ECC5 Chức nhiệm vụ hoạt động sản xuất công ty ECC5 Chức nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ECC5 tham ... điểm công ty nhà nước bước vào chế mới, sau gần mười năm thích nghi với kinh tế thị trường công ty nhiều thành tựu quan trọng, Thoát khỏi chế quan liêu bao cấp, từ làm ăn thua lỗ công ty đạt lợi...
 • 14
 • 159
 • 0

Luận văn hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp - Trương Khánh Hưng - 2 ppt

Luận văn hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp - Trương Khánh Hưng - 2 ppt

Tài chính - Ngân hàng

... công ty lắp máy xây dựng số thực theo thông tư hướng dấn số 89/2002/TT – BTC ngày 09/10/2002 thông tư số 105/2003/TT- BTC ngày 04/11/2003 Bộ trưởng Bộ Tài bao gồm: 17 Hệ thống tài khoản công ty ... khác Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dung văn phòng Chi phí khấu hao tài sản cố đinh Thuê, phí lệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ ... tài khoản mở hay số trang liên tiếp sổ Cái đủ để ghi chép niên độ kế toán Bảng tổng hợp sổ công ty ECC5 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SỔ CÁI TK 111- Tiền mặt 112- Tiền gửi ngân...
 • 14
 • 115
 • 0

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Hợp Nhất.pdf

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Hợp Nhất.pdf

Kế toán

... NVL TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT I ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT Giới thiệu công ty xây dựng Hợp Nhất Lịch sử hình thành Công ty xây dựng ... chủ đầu tư hay với Công ty Việc quản lý vậtcông ty chủ yếu giao cho Phòng Vật tư theo dõi tình hình mua vật tư xuất công trình Máy móc thi công chủ yếu Công ty Công ty phải thuê để đảm bảo ... Công ty xây dựng Hợp Nhất nói riêng Tuy vậy, chế thị trường ngày đòi hỏi ban lãnh đạo 31 công ty toàn thể cán công nhân viên công ty phải không ngừng nâng cao trình độ tay nghề xây dựng để công ty...
 • 84
 • 644
 • 3

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước.DOC

Kế toán

... nguyên vật liệu công ty I/ Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1Lịch sử hình thành phát triển công ty 1.1.1Lịch sử đời phát triển công ty 21 Luận văn tốt nghiệp Công ty xây dựng cấp thoát ... xí nghiệp phụ thuộc công ty - Bốn đội công trình số 1,2,3,4: Tham gia công trình mà công ty trực tiếp đảm nhận thi công Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Giám đốc công ty PGĐ XBCB PGĐ kỹ thuật ... tận công trình không qua kho xí nghiệp, công ty Theo cách này, công ty giảm chi phí vật t phục vụ thi công hầu hết công trình công ty thực xa công ty Ngoài ra, với nguyên vật liệu đặc biệt nh...
 • 42
 • 488
 • 1

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Đại Hồng Tín.doc

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Đại Hồng Tín.doc

Kế toán

... Cty TNHH XD TM DV Đại Hồng Tín, em chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu Cty TNHH XD TM DV Đại Hồng Tín” để làm báo cáo thực tập tổng hợp Nội dung gồm phần: PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ... thành lập, Cty TNHH XD TM DV Đại Hồng Tín phải đương đầu với cạnh tranh doanh nghiệp ngành, mà bên cạnh Cty gặp nhiều trở ngại mặt nhân lực, thị trường….và kinh nghiệm Cty non trẻ, mà Cty gặp nhiều ... thầu chiếm hết 75,48% tổng nợ phải trả Phần lại Cty vay ngân hàng chiếm dụng Cty khác 1.3.4 Đặc điểm nguồn lực chủ yếu Công ty  Lao động: Hiện Cty có tổng số 200 lao động bao gồm đội ngũ cán bộ,...
 • 52
 • 2,614
 • 13

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LiỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT.doc

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LiỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT.doc

Kế toán

... kế toán nvl công ty xây dựng hợp i Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công tác kế toán công ty xây dựng Hợp Nhất Giới thiệu công ty xây dựng Hợp Nhất Lịch sử hình thành Công ty xây dựng Hợp ... với chủ đầu t hay với Công ty Việc quản lý vật t công ty chủ yếu giao cho Phòng Vật t theo dõi tình hình mua vật t xuất công trình Máy móc thi công chủ yếu Công ty Công ty phải thuê để đảm bảo trình ... Công ty xây dựng Hợp Nhất nói riêng Tuy vậy, chế thị trờng ngày đòi hỏi ban lãnh đạo công ty toàn thể cán công nhân viên công ty phải không ngừng nâng cao trình độ tay nghề xây dựng để công ty...
 • 79
 • 650
 • 4

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Hợp Nhất

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Hợp Nhất

Kế toán

... NVL TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT I ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT Giới thiệu công ty xây dựng Hợp Nhất Lịch sử hình thành Công ty xây dựng ... chủ đầu tư hay với Công ty Việc quản lý vậtcông ty chủ yếu giao cho Phòng Vật tư theo dõi tình hình mua vật tư xuất công trình Máy móc thi công chủ yếu Công ty Công ty phải thuê để đảm bảo ... Công ty xây dựng Hợp Nhất nói riêng Tuy vậy, chế thị trường ngày đòi hỏi ban lãnh đạo 31 công ty toàn thể cán công nhân viên công ty phải không ngừng nâng cao trình độ tay nghề xây dựng để công ty...
 • 84
 • 485
 • 0

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng Hợp Nhất

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng Hợp Nhất

Kế toán

... kế toán nvl công ty xây dựng hợp i Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công tác kế toán công ty xây dựng Hợp Nhất Giới thiệu công ty xây dựng Hợp Nhất Lịch sử hình thành Công ty xây dựng Hợp ... với chủ đầu t hay với Công ty Việc quản lý vật t công ty chủ yếu giao cho Phòng Vật t theo dõi tình hình mua vật t xuất công trình Máy móc thi công chủ yếu Công ty Công ty phải thuê để đảm bảo trình ... Công ty xây dựng Hợp Nhất nói riêng Tuy vậy, chế thị trờng ngày đòi hỏi ban lãnh đạo công ty toàn thể cán công nhân viên công ty phải không ngừng nâng cao trình độ tay nghề xây dựng để công ty...
 • 78
 • 411
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước

Kế toán

... nguyên vật liệu công ty I/ Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1Lịch sử hình thành phát triển công ty 1.1.1Lịch sử đời phát triển công ty 21 Luận văn tốt nghiệp Công ty xây dựng cấp thoát ... xí nghiệp phụ thuộc công ty - Bốn đội công trình số 1,2,3,4: Tham gia công trình mà công ty trực tiếp đảm nhận thi công Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Giám đốc công ty PGĐ XBCB PGĐ kỹ thuật ... tận công trình không qua kho xí nghiệp, công ty Theo cách này, công ty giảm chi phí vật t phục vụ thi công hầu hết công trình công ty thực xa công ty Ngoài ra, với nguyên vật liệu đặc biệt nh...
 • 42
 • 321
 • 0

Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước

Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước

Kế toán

... tác kế toán nguyên vật liệu công ty I/ Quá trình hình thành phát triển công ty Lịch sử hình thành phát triển công ty 1.1.1Lịch sử đời phát triển công ty Công ty xây dựng cấp thoát nớc đời ngày ... xí nghiệp phụ thuộc công ty - Bốn đội công trình số 1,2,3,4: Tham gia công trình mà công ty trực tiếp đảm nhận thi công Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Giám đốc công ty PGĐ XBCB PGĐ kỹ thuật ... tận công trình không qua kho xí nghiệp, công ty Theo cách này, công ty giảm chi phí vật t phục vụ thi công hầu hết công trình công ty thực xa công ty Ngoài ra, với nguyên vật liệu đặc biệt nh...
 • 54
 • 353
 • 0

Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng & phát triển Nông thôn

Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng & phát triển Nông thôn

Kế toán

... quản lý công ty: Công ty xây dựng phát triển nông thôn công ty có quy mô vừa nhng địa bàn hoạt động rộng, phân tán nhiều vùng phạm vi toàn kiểm toán 40A Khoa kế toán quốc nên công ty tổ chức lực ... thôn 2.1 Bộ máy kế toán công ty 2.2 Hình thức kế toán công ty áp dụng Phần 3: Tổ chức kế toán vật t công ty xây dựng 10 13 phát triển nông thôn 3.1 Đặc điểm vật t công ty 3.2 Phân loại vật liệu ... tổ chức máy quản lý công ty xây dựng phát triển nông thôn Phần II: Tổ chức công tác kế toán công ty xây dựng phát triển nông thôn Phần III: Tổ chức kế toán vật t công ty kiểm toán 40A Khoa kế...
 • 37
 • 291
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008