Số 0 trong phép trừ

0 trong phep tru

Sô 0 trong phep tru
... 0 0 0 0 0 2/ Tính : V 4 + 1 = 4 + 0 = 4 – 0 = 2 + 0 = 2 – 2 = 2 – 0 = 5 4 4 2 2 0 Thứ t ngày4 tháng 11 năm 200 9ư Toán : Số 0 trong phép trừ 3/ Viết phép tính thích hợp: BC 3 3 0 – = 0 2 2 0 – ... 0 0 04 4 5 5 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 0 1 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = 1/ Tính : p 1 1 2 3 4 5 4 3 2 0 0 0 ... 0 2 2 0 – = Hãy chọn kết quả đúng.  0 là kết quả của phép tính trừ : a 5 – 4 b 4 – 4 c 4 – 0  5 là kết quả của phép tính trừ : a 5 – 5 b 5 – 4 c 5 – 0 ...
 • 5
 • 500
 • 0

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

số 0 trong phép trừ( Rất hay )
... năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ” 4 0 4 4 - 0 4 = Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ ... phép trừ “ một số trừ đi 0 ” 5 0 5 5 - 0 5 = Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ” 4 4 0 4 – 0 = 4 5 5 0 5 – 0 = 5 Kết luận: ... 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau 1 – 1 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng...
 • 28
 • 418
 • 1

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg
... Toán Số 0 trong phép trừ 4 4 0 4 - 0 4 = Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 5 5 0 5 - 0 5 = Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 ... Số 0 trong phép trừ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 Bµi 2: TÝnh 4 + 1 = 4 - 0 = 4 +0 = 5 4 4 0 2 + 0 = 2 - 2 = 2 - 0 = 2 2 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 2 - 2 = 03 ... trong phép trừ 1 - 1 = 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0 3 - 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Hai số giống nhau trừ đi nhau, cho kết quả bằng 0. ...
 • 13
 • 528
 • 3

tiet - Số 0 trong phép trừ

tiet - Số 0 trong phép trừ
... năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 0 0 4 4 4 – 0 = 4 4 – 0 = 4 4 4 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 5 5 0 0 5 ... 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1: Tính 0 0 0 0 0 Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ ... 5 – 0 = 5 5 – 0 = 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó....
 • 23
 • 325
 • 0

Số 0 trong phép trừ.

Số 0 trong phép trừ.
... 10 tháng 11 năm 200 9 § D 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 4 4 0 4 - 0 4= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 5 5 0 5 - 0 ... TOÁN Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = ... 2 3 4 5 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 4 + 1 = 4 + 0 = 4 – 0 = 5 4 4 2 + 0 = 2 – 2 = 2 – 0 = 2 0 2 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng...
 • 14
 • 440
 • 0

Số 0 trong phép trừ

Số 0 trong phép trừ
... : SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó, và biết thực hành tính trong ... 2.Kiểm tra bài cũ : +Gọi học sinh lên bảng : 5 + 0 = 3+ 2 + 0 = 4 – 0 … 4 + 0 0 + 5 = 5 – 2 – 0 = 3 + 0 0 + 0 5 – 0 = 0 + 5 – 0 = 5 – 5 … 5 - 0 5 – 5 = + Giáo viên nhận xét bài cũ - Ktcb bài ... Hỏi trong chuồng còn mấy con vịt ? - 1 con vịt bớt 1 con vịt còn 0 con vịt - 1 – 1 = 0 - 10 em - Đt -Hai số giống nhau mà trừ nhau thì kết quả bằng 0 -Một số trừ đi số đó thì bằng 0 1 – 1 = 0...
 • 10
 • 368
 • 1

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song
... Viết phép tính thích hợp ( bảng con)22-= 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0ToánToán Số 0 trong phép trừ Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = ... = OToán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 § D1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 044 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ... tháng 11 năm 201 055 0 5 - 0 5=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 04 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0...
 • 15
 • 597
 • 1

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song
... Viết phép tính thích hợp ( bảng con)22-= 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0ToánToán Số 0 trong phép trừ Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = ... = OToán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 § D1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 044 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ... tháng 11 năm 201 055 0 5 - 0 5=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 04 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0...
 • 15
 • 872
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử số 0 trong phép trừbai giang dien tu số 0 trong phép trừgiáo án điện tử bài số 0 trong phép trừtoán lớp 1 số 0 trong phép trừbài giảng số 0 trong phép trừgiáo án bài số 0 trong phép trừbài giảng điện tử số 0 trong phép trừgiáo án số 0 trong phép trừluyen tap bai so 0 trong phep tru toan lop 1giáo án lớp 1 môn toán tên bài dạy số 0 trong phép trừbài số 0 trong phép trừsố 0 trong phép chiasố 0 trong phép nhânsố 0 trong phép cộngbài giảng điện tử số 0 trong phép cộngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ