hình học 6- giáo án 4 cột

tiết 3- hinh học 6 - giáo án 4 cột

tiết 3- hinh học 6 - giáo án 4 cột
... Hình học 6 Ngày soạn : 20 - 09 - 10 Tiết : 4 4 THỰC HÀNH TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG A. MỤC TIÊU Thông qua công việc cụ thể, ... 3 trang 108 trong SGK và quan sát tranh ở hình 24 hình 25 • Hai đại diện HS nêu cách làm • Lần lượt 2 HS thao tác lại trước toàn lớp Hoạt động 3 : Học sinh thực hành theo nhóm GV quan sát các ... chung) * Dùng dây căng thẳng hàng.Trồng 3 cây 1 1 2 3 4 Cây số 1; 2; 3; Sau đó dùng cây 2; 3. Xác đònh được 1 đường thẳng rồi trồng cây số 4. (Quan hệ cùng phía của 3 điểm thẳng hàng) III/ Thực...
 • 1
 • 225
 • 0

hình học 6- giáo án 4 cột

hình học 6- giáo án 4 cột
... năng : Biết vẽ hình theo diễn đạt và tiếp tục làm quen với phương pháp suy luận trong hình học (Vừa sức) • Thái độ : Phát biểu chính xác các mệnh đề toán học, rèn luyện khả năng vẽ hình, quan sát, ... Hình học 6 Ngày soạn : 26–09 - 10 Tiết : 5 §5. TIA A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Nắm được đònh nghóa tia ... xét của HS B. CHUẨN BỊ GV : Bảng phụ nêu các đề kiểm tra. Mô hình 2 tia đối nhau; chung gốc;… HS : Thước thẳng C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn đònh : II/ Kiểm tra bài cũ : 5 ph Câu hỏi1:Vẽ đường...
 • 2
 • 245
 • 1

hình học 6 giáo án 4 cột

hình học 6 giáo án 4 cột
... Hình học 6 Ngày soạn : 04 - 10 - 10 Tiết : 6 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Thông qua việc hướng dẫn giải ... Điểm; đường thẳng; tia; tia chung gốc; tia đối nhau; giúp HS làm quen với toán suy luận. • Kỹ năng : Luyện kỹ năng vẽ hình B. CHUẨN BỊ • GV : SGK, thước thẳng , bảng phụ • HS : SGK, thước thẳng...
 • 1
 • 265
 • 0

hình học 6 tiết 5 giáo án 4 cột

hình học 6 tiết 5 giáo án 4 cột
... nhau; giúp HS làm quen với toán suy luận. • Kỹ năng : Luyện kỹ năng vẽ hình B. CHUẨN BỊ • GV : SGK, thước thẳng , bảng phụ • HS : SGK, thước thẳng C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn đònh : II/ Kiểm tra ... Hình học 6 Ngày soạn : 03 - 10 - 10 Tiết : 6 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Thông qua việc hướng ... gốc A? Vẽ hình minh hoạ. 1 HS ghi; HS cả lớp nhận xét và sửa; ghi kết quả A∈Tia AB Có thể vẽ được vô số tia gốc A (Các tia chung gốc) Bài 27: a) ………………A b) ………………A 8 ph Nêu thứ tự vẽ hình Điểm...
 • 2
 • 289
 • 0

hình học 6 tiét 15 giáo án 4 cột

hình học 6 tiét 15 giáo án 4 cột
... phẳng… là hình ảnh của mặt phẳng .? Mặt phẳng có giới hạn không? HS : Cho ví dụvề hình ảnh mặt phẳng trong thực tế? b) Nửa mặt phẳng bờ aGV nêu khái niệm (SGK, trang 72)Vẽ hình: Chỉ rỏ ... Hình học 6Ngày soạn : 17 – 01 –10 Tiết : 15Chương II : GÓC§1. NỬA MẶT PHẲNGA. MỤC TIÊU • Kiến ... thực hiệna) Mặt phẳng : Mặt trang giấy , mặt bảng , mặt tường phẳng… là hình ảnh của mặt phẳngb) Nửa mặt phẳng bờ a Hình được tạo bởi Đường thẳng a và một phần mặt phẳng được chia ra bởi...
 • 2
 • 332
 • 1

số học - giáo án 4 cột Bình Định

số học - giáo án 4 cột Bình Định
... vẽ hình 3 vào vở . Củng cố : Hình vẽ nào đúng? Vì sao? a X ( hình1 ) (hình 2 ) GV. Yêu cầu HS lên sửa lại. GV. 2 điểm A; B như hình 2 gọi là 2 điểm thuộc đường thẳng a * HS đọc và quan sát hình ... ph Hoạt động 4: Củng cố : GV. Dùng bảng phụ bài 1; 2; 3; 4 TOÁN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất A. Bất cứ hình nào cũng là 1 tập hợp các điểm. B. Một điểm cũng là 1 hình. C. Cả ... Hình học 6 Ngày soạn : 22 - 08 - 10 Tiết : 1 §1. ĐIỂM .ĐƯỜNG THẲNG A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Hiểu điểm là gì; đường thẳng là gì (Hình ảnh); quan hệ điểm thuộc (Không...
 • 2
 • 259
 • 1

Hình học 6 (7-10), 2 cột

Hình học 6 (7-10), 2 cột
... (2 phụt) - Xem lải cạc näüi dung â hc trong våí + SGK - Xem lải cạc bi táûp â lm - BTVN: 40 , 41 , 43 , 44 , 45 / 119(SGK) ⇒ Xem trỉåïc bi : KHI NO THÇ AM + MB = AB ? Ngy soản : Tiãút 9 : KHI NO THÇ ... Xem lải cạc näüi dung â hc trong våí + SGK + Hc thüc khi no thç AM + MB = AB + BTVN: 46 , 49 / 121 (SGK) 44 - 47 / 102 (SBT) Ngy soản : Tiãút 10 : LUÛN TÁÛP A. MỦC TIÃU. - Kiãún thỉïc : HS âỉåüc ... Bi táûp: a) AB = 5cm CD = 4cm 5cm > 4cm b) AB = 3cm CD = 3cm c) Nãúu a > b ⇒ AB > CD Nãúu a < b ⇒ AB < CD Nãúu a = b ⇒ AB = CD ?3 1 Inh-så = 2,54cm = 25 ,4 mm IV. Cng cäú : (8 phụt)...
 • 10
 • 371
 • 0

Hình học 6 (11-14), 2 cột

Hình học 6 (11-14), 2 cột
... trên hình ? b) Chỉ ra ba điểm thẳng hàng trên hình ? c) Trên hình cú tia nào nằm giữa hai tia còn lại không ? ? Bài toán cho ta biết gì ? Cần tìm gì 4. Bài tập: Giải: a) Những đoạn thẳng trên hình ... BT 54/ 1 24 (SGK) - Mäüt em lãn bng thỉûc hiãûn - C låïp lm vo våí Hs: Âc näüi dung BT 55/ 1 24 (SGK) ? Âiãøm B cọ thãø nàòm nhỉ thãú no Hs: Tr låìi Gv: Nháûn xẹt v HD sỉỵa sai Bi táûp 54/ 1 24 (SGK) ... TRếC NGHIM: (4 õióứm) Hóy khoanh trũn vo mt ch in hoa A, B, C, D ng trc cõu tr li ỳng(tr cõu 4) Cỏu 1: (0,5 õióứm) Coù mỏỳy caùch õóứ õỷt tón cho mọỹt õổồỡng thúng ? A. 1 C. 2 B. 3 D. 4 Cỏu 2: (0,5...
 • 8
 • 255
 • 0

Hình học 6 (15-21), 2 cột

Hình học 6 (15-21), 2 cột
... Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Hình thành khái niệm nữa mặt phẳng thơng qua hình ảnh (18 phút) Gv : Giới thiệu hình ảnh mặt phẳng Hs: Quan sát hình 1 (SGK) Gv: Đó là hình ảnh nửa mặt phẳng ? Thế ... và ghi bảng Gv: Đưa lên bảng phụ bài tập sau: BT: Quan sát hình vẽ, cho biết tia nào là tia phân giác của góc trên hình ? Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hs: Trả lời ở H1 và H3 Ot là tia phân giác xÔy; tia ... xÔy = 40 0 Như vậy nên bước tiếp theo. Gv: nêu cách vẽ. ? Ta vễ được mấy tia Oy : xÔy = 40 0 ? Vậy em có nhận xét gì Hs: Lần lượt trả lời Gv: giúp HS tự nhận xét (SGK) Tia Oy: xÔy = 40 0 y 40 0...
 • 21
 • 247
 • 0

Bài 8 đến bài 14, giáo án 4 cột

Bài 8 đến bài 14, giáo án 4 cột
... Làm bài tập trang 45 SGK Để học tốt được bài 14 tiếp theo các em cần chuẩn bị : - Về nhà làm TN o như hướng dẫn ở bài 14 ( chuẩn bị trước ) - Đọc trước bài 14 - Xem trước h 14 6.Kinh nghiệm rút ... Làm bài tập trang 45 SGK Để học tốt được bài 14 tiếp theo các em cần chuẩn bị : - Về nhà làm TN 0 như hướng dẫn ở bài 14 ( chuẩn bị trước ) - Đọc trước bài 14 - Xem trước h 14 6.Kinh nghiệm rút ... HS 2. Các miền của rễ. Rễ cây gồm 4 miền Hướng dẫn HS quan sát mô hình HS quan sát mô hình Trường THCS Tân Thạnh GV : Dương Thành Tân Trang 3 Sinh học 7 Năn học 2008- 2009 17’ Các miền của rễ...
 • 15
 • 397
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hình học 6 cả năm 3 cộtgiao an 4 cot so do gocgiao an 4 cot bai may va song cua tagogiáo án toán 6 hình học chương 2 bài 4giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 4giáo án hình học 6 2 cộtgiáo án hình học 6 3 cộtgiáo án toán 7 hình học chương 2 bài 4giáo án hình học 6giáo án hình học 10 nâng cao 3 cộtgiáo án hình học 10 cơ bản 2 cộtgiáo án hình học 10 cơ bản 3 cộtgiáo án toán hình học 11 nâng cao 3 cộtgiáo án hình học 11 nâng cao 3 cộtgiáo án hình học 11 nâng cao 2 cộtBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ