hình học 6 tiết 5 giáo án 4 cột

2 288 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 03:11

Hình học 6 Ngày soạn : 03 - 10 - 10 Tiết : 6 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Thông qua việc hướng dẫn giải bài tập; củng cố những kiến thức cơ bản về các khái niệm: Điểm; đường thẳng; tia; tia chung gốc; tia đối nhau; giúp HS làm quen với toán suy luận. • Kỹ năng : Luyện kỹ năng vẽ hình B. CHUẨN BỊ • GV : SGK, thước thẳng , bảng phụ • HS : SGK, thước thẳng C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn đònh : II/ Kiểm tra bài cũ : 5 ph HS chữa bài tập 24 SGK III/ Bài mới : 38 ph TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 5 ph Hoạt động 1 : Luyện tập Em có nhận xét gì về các điểm nằm trên tia AB (Khác A). Yêu cầu HS kể các tên tia gốc B. Xác đònh tia đối; tia trùng nhau. 1 HS đọc đề: * Cùng phía đối với A (Với B): BM; BA; BM 2 Bài 26: a) B và M nằm cùng phía với A b) Có 2 trường hợp: * M 1 nằm giữa A; B * B nằm giữa A và M 2 10 ph GV. Treo bảng phụ đã viết sẵn nội dung bài 27 Điểm A có thuộc tia AB không? Có thể vẽ được bao nhiêu tia gốc A? Vẽ hình minh hoạ. 1 HS ghi; HS cả lớp nhận xét và sửa; ghi kết quả A∈Tia AB Có thể vẽ được vô số tia gốc A (Các tia chung gốc) Bài 27: a) ………………A b) ………………A 8 ph Nêu thứ tự vẽ hình Điểm O∈xy chia xy thành những tia nào? Các tia ấy là loại tia nào? Vì sao tia Ax và tia Az không phải là 2 tia đối nhau. GV. Nếu lấy M∈Ax; N∈Ay ta có quan hệ đặc biệc gì giữa M; A; N. Hai tia Ny và Mx có phải là 2 tia đối nhau không? Vì sao? GV. Yêu cầu vẽ 2 tia đối nhau gốc O Câu nào đúng 1) Hai tia đối nhau thì chung gốc 2) Hai tia chung gốc thì đối nhau. Sau đó GV yêu cầu HS nhận xét 2 tia OM; Oy→2 tia trùng nhau. Tia Oy có mấy tia đối? HS đọc đề_ Nghó và vẽ ra nháp. Vẽ xy→ O∈xy→M∈Oy→N∈Ox Tia Ox; Oy là 2 tia đối nhau Vì tia Ax; Az không tạo thành 1 đường thẳng Ny và Mx không là 2 tia đối nhau vì không chung gốc. Vẽ đường thẳng a. Lấy O∈a 2) Sai 1) Đúng: Do đònh nghóa Là 2 tia trùng nhau(Chung gốc và cùng đi qua 1 điểm) Mỗi tia có duy nhất 1 tia đối Bài 28: a) Ox và Oy (hay Ox và OM) b) O nằm giữa M và N Ghi nhớ: Nếu N∈Ox; M∈Oy và Ox; Oy là 2 tia đối nhau. Thì O nằm giữa M và N 15 ph Hoạt động 2: Củngcố : GV. Cần chú ý thao tác vẽ. Từng HS lên bảng vẽ và trả lời câu hỏi. Sau đó HS cả lớp nhận xét và sửa nếu Bài 31: Ghi nhớ : . A . . B M 2 M 1 . x y z . M N . A . . A a 3 điểm A; B; C không thẳng hàng. 2 tia AB và AC Đường thẳng BC Cách vẽ 2 tia Ax; Ay Vẽ đường thẳng BC và tia BC khác nhau như thế nào? Tìm tia đối của tia MA? Hai tia đối nhau có mấy điểm chung. Hai tia duy nhất 1 điểm chung có phải là 2 tia đối nhau không? Qua 3 điểm không thẳng hàng có bao nhiêu cách đặt tên tia? có sai sót. Qua 2 điểm : Có 2 cách gọi tên cho tia. Qua 3 điểm : Có 6 cách Qua n điểm có n.(n –1) cách đặt tên cho tia IV/ Hướng dẫn về nhà : 2ph Ôn tập kỹ lý thuyết. Làm các bàt tập 24 , 26 , 28 SBT trang 99 D.Rút kinh nghiệm : x . A B . . C . M . N y . Hình học 6 Ngày soạn : 03 - 10 - 10 Tiết : 6 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Thông qua việc hướng. quen với toán suy luận. • Kỹ năng : Luyện kỹ năng vẽ hình B. CHUẨN BỊ • GV : SGK, thước thẳng , bảng phụ • HS : SGK, thước thẳng C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn
- Xem thêm -

Xem thêm: hình học 6 tiết 5 giáo án 4 cột, hình học 6 tiết 5 giáo án 4 cột, hình học 6 tiết 5 giáo án 4 cột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn