hình học 6 giáo án 4 cột

1 264 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 03:11

Hình học 6 Ngày soạn : 04 - 10 - 10 Tiết : 6 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Thông qua việc hướng dẫn giải bài tập; củng cố những kiến thức cơ bản về các khái niệm: Điểm; đường thẳng; tia; tia chung gốc; tia đối nhau; giúp HS làm quen với toán suy luận. • Kỹ năng : Luyện kỹ năng vẽ hình B. CHUẨN BỊ • GV : SGK, thước thẳng , bảng phụ • HS : SGK, thước thẳng . Hình học 6 Ngày soạn : 04 - 10 - 10 Tiết : 6 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Thông qua việc hướng. tia; tia chung gốc; tia đối nhau; giúp HS làm quen với toán suy luận. • Kỹ năng : Luyện kỹ năng vẽ hình B. CHUẨN BỊ • GV : SGK, thước thẳng , bảng phụ • HS
- Xem thêm -

Xem thêm: hình học 6 giáo án 4 cột, hình học 6 giáo án 4 cột, hình học 6 giáo án 4 cột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn