tiết 3- hinh học 6 - giáo án 4 cột

1 224 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 03:11

Hình học 6 Ngày soạn : 20 - 09 - 10 Tiết : 4 §4 THỰC HÀNH TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG A. MỤC TIÊU Thông qua công việc cụ thể, thực tế, HS hiểu sâu sắc hơn khái niệm 3 điểm thẳng hàng và quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng. Từ đó HS thấy rõ toán học gắn liền với thực tế lao động sản xuất (Cấy lúa giăng dây). B. CHUẨN BỊ GV : 3 cái cọc tiêu; 1 dây dọi ; 1 búa đóng cọc. HS : Mỗi nhóm chuẩn bò: 6 cái cọc tiêu1 dây dọi ; 1 búa đóng cọc. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn đònh : Kiểm tra só số và dụng cụ thực hành II/ Kiểm tra bài cũ : 7 ph GV. Đặt câu hỏi thế nào là 3 điểm thẳng hàng. GV Nêu cách vẽ 3 điểm thẳng hàng ? Qua 3 điểm A; B; C có bao nhiêu đường thẳng? Vì sao? Sau đó GV đặt vấn đề: Trong thực tế có nhiều trường hợp phải xác đònh nhiều điểm thẳng hàng: Như trồng cây; trồng cột điện …Em nào biết: Để trồng nhiều cây thẳng hàng; người ta thường làm như thế nào? GV. Có thể đưa ra thực tế: Trồng trên đoạn đường quá dài. HS. Đứng tại chỗ trả lời. A ∈ a; B∈ a; C ∈ a Có duy nhất 1 đường thẳng. Vì qua A; B và A; C có duy nhất 1 đường thẳng (Có 2 điểm chung) * Dùng dây căng thẳng hàng.Trồng 3 cây 1 1 2 3 4 Cây số 1; 2; 3; Sau đó dùng cây 2; 3. Xác đònh được 1 đường thẳng rồi trồng cây số 4. (Quan hệ cùng phía của 3 điểm thẳng hàng) III/ Thực hành : 36 ph TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1 : Thông báo nhiệm vụ GV. Đưa ra phiếu nhận xét đã chuẩn bò: 1) PHIẾU THỰC HÀNH 2) Họ và tên các bạn trong nhóm. 3) Bài thực hành 4) Nêu thứ tự thực hiện bài thực hành 5) Hãy kể lại những ứng dụng thường thấy trong thực tế 6) Qua bài thực hành em có nhận xét gì?…( Về bài thực hành có bổ ích cho việc học như thế nào) HS. Xuống sân trường thực hành theo sự phân công_ Hường dẫn của GV; Lớp trưởng; nhóm trưởng… Hoạt động 2: Tìm hiểu cách làm GV làm mẫu trước toàn lớp • Cả lớp cùng đọc mục 3 trang 108 trong SGK và quan sát tranh ở hình 24 và hình 25 • Hai đại diện HS nêu cách làm • Lần lượt 2 HS thao tác lại trước toàn lớp Hoạt động 3 : Học sinh thực hành theo nhóm GV quan sát các nhóm HS thực hành, nhắc nhở, điều chỉnh khi cần thiết Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên . Mỗi nhóm HS có ghi lại biên bản Hoạt động 4 : Tổng kết buổi thực hành GV nhận xét , đáng giá kết quả thực hành của từng nhóm GV tập trung HS và nhận xét từng lớp Hoạt động 5: Kết thúc buổi thực hành : 2 ph HS vệ sinh chân tay, cất dụng cụ chuẩn bò vào giờ học sau D.Rút kinh nghiệm: --Khi ra ngoài sân HS hay ồn, nhắc các các nhóm phải tự quản lý. . Hình học 6 Ngày soạn : 20 - 09 - 10 Tiết : 4 4 THỰC HÀNH TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG A. MỤC TIÊU Thông qua. 3 4 Cây số 1; 2; 3; Sau đó dùng cây 2; 3. Xác đònh được 1 đường thẳng rồi trồng cây số 4. (Quan hệ cùng phía của 3 điểm thẳng hàng) III/ Thực hành : 36
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 3- hinh học 6 - giáo án 4 cột, tiết 3- hinh học 6 - giáo án 4 cột, tiết 3- hinh học 6 - giáo án 4 cột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn