số học - giáo án 4 cột Bình Định

2 258 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 03:11

Hình học 6 Ngày soạn : 22 - 08 - 10 Tiết : 1 §1. ĐIỂM .ĐƯỜNG THẲNG A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Hiểu điểm là gì; đường thẳng là gì (Hình ảnh); quan hệ điểm thuộc (Không thuộc) đường thẳng. • Kỹ năng : Biết vẽ điểm; đường thẳng; đặt tên điểm; đường thẳng và sử dụng kí hiệu ∈ hay ∉. • Thái độ : B. CHUẨN BỊ • GV : Thước; phấn mầu; bảng phụ. • HS : Thước. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn đònh : II/ Kiểm tra bài cũ : 2 ph GV. Giới thiệu môn học; nêu những yêu cầu cơ bản của bộ môn _ (Sách; vở; đồ dùng) III/ Bài mới : 30 ph TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 13 ph Hoạt động 1:Điểm Yêu cầu HS đọc SGK –103 phần 1 Hình 1 vẽ mấy điểm; đó là những điểm nào? Yêu cầu HS nêu cách vẽ 1 điểm và đặt tên cho điểm. Hình 2 vẽ mấy điểm; là điểm nào. 2 điểm trùng nhau thực chất là 1 điểm Củng cố : Vẽ 4 điểm A; B; C; D . Trong đó A; B; C là 3 điểm phân biệt; B và D là 2 điểm trùng nhau. HS. Quan sát hình 1 và đọc nhỏ. Vẽ 3 điểm A; B; M . * 1 dấu chấm nhỏ (hoặc gạch chéo) tên của điểm là chữ in. * HS vẽ hình 1 vào vở . * 2 điểm A; C trùng nhau hay 1 điểm có 2 tên * HS cả lớp vẽ vào vở * 1 HS lên bảng vẽ. → Nhận xét đúng; sai; thẩm mó . 1)ĐIỂM 3 điểm A; B; M phân biệt. A C 2 điểm A và C trùng nhau. * Bất kì hình nào cũng là tập hợp các điểm . 10 ph Hoạt động 2 : Đường thẳng YC. HS đọc SGK –T103 phần 2 Hình 3 vẽ mấy đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào? GV. Hướng dẫn HS viết tên đường thẳng (Viết bên cạnh và bằng chữ in thường) Để vẽ đường thẳng ta vẽ như thế nào? (Dụng cụ và cách vẽ). Sau đó YCHS vẽ hình 3 vào vở . Củng cố : Hình vẽ nào đúng? Vì sao? a X ( hình1) (hình 2 ) GV. Yêu cầu HS lên sửa lại. GV. 2 điểm A; B như hình 2 gọi là 2 điểm thuộc đường thẳng a * HS đọc và quan sát hình 3 Vẽ 2 đường thẳng a và p Dùng thước thẳng _ Vẽ theo mép thước. HS vẽ hình 3 vào vở * 2 hình đều không đúng. Vì H1: Đặt tên sai. H2: 2 đầu bò chặn. x H1 2. ĐƯỜNG THẲNG a P * Đường thẳng không bò giới hạn về 2 phía. 7 ph Hoạt động 3 : Điểm thuộc Đường thẳng GV. Giới thiệu kí hiệu A∈a; B∈a Vẽ 2 điểm M; N thuộc đường thẳng a Hãy vẽ 2 điểm X và Y không thuộc đường thẳng a GV. Yêu cầu HS đoán kí hiệu và viết có bao nhiêu điểm thuộc a và bao nhiêu điểm không thuộc a? 1 HS lên bảng vẽ 2 điểm M; N. Sau đó cả lớp vẽ vào vở. Cà lớp vẽ vào vở. 1 HS vẽ trên bảng. X∉a; Y∉a HS Có vô số điểm thuộc a Có vô số điểm không thuộc a 3. ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG THẲNG. ĐIỂM KHÔNG THUỘC ĐƯỜNG THẲNG: . A . B . B . A . A . M . B . . B . A a A∈a; B∈a; M∈a; N∈a X∉a ; Y∉a Đường thẳng cũng là 1 tập hợp điểm 10 ph Hoạt động 4: Củng cố : GV. Dùng bảng phụ bài 1; 2; 3; 4 TOÁN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất A. Bất cứ hình nào cũng là 1 tập hợp các điểm. B. Một điểm cũng là 1 hình. C. Cả A; B đều đúng. D. Cả A; B; C đều đúng. Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất Cho điểm M thuộc đường thẳng d thì: A. Điểm M nằm trên đường thẳng d B. Đường thẳng d đi qua điểm M C. Đường thẳng d chứa điểm M D. Cả A; B; C đều đúng Câu 1: C Câu 2: D IV/ Hướng dẫn về nhà 3 ph Biết vẽ điểm, đặt tên đường thẳng . Nhớ các nhận xét trong bài Làm bài 5; 6; 7 D.Rút kinh nghiệm : . Y . X . B . A . N . N . Hình học 6 Ngày soạn : 22 - 08 - 10 Tiết : 1 §1. ĐIỂM .ĐƯỜNG THẲNG A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Hiểu. Đường thẳng cũng là 1 tập hợp điểm 10 ph Hoạt động 4: Củng cố : GV. Dùng bảng phụ bài 1; 2; 3; 4 TOÁN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất A.
- Xem thêm -

Xem thêm: số học - giáo án 4 cột Bình Định, số học - giáo án 4 cột Bình Định, số học - giáo án 4 cột Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn