Coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết khi dạy hs lớp 2 viết chữ hoa

SKKN_Coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết chữ cái hoalớp 2

SKKN_Coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết chữ cái hoa ở lớp 2
... ch hoa hin hnh, t ú trỡnh by p mt on vn, on th l mi quan tõm v trn tr rt ln ca tụi cng nh cỏc ng nghip u nm hc 20 12- 2013 lp m tụi m nhim cú tng s hc sinh l 22 em Qua kho sỏt u nm v vic vit ch hoa ... tớnh cht thc hnh gi vit ch cỏi hoa lp II Gii thiu * iu tra thc trng Nm hc 20 12- 2013 l nm hc th thc hin dy vit ch hoa cho hc sinh lp theo chng trỡnh v sỏch giỏo khoa mi bng mu ch hin hnh S bi ... kỡ II im trung bỡnh 6,36 lch chun 1,65 Ttest ph thuc (P) 7,59 7, 82 0,95 Chờnh lch giỏ tr TB 7, 32 1 ,23 1,45 1,59 1 ,22 1,18 0, 028 4 0,00391 0,00088 Cn c cỏc kt qu ó phõn tớch trờn, giỏ tr P ca...
 • 16
 • 453
 • 0

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - COI TRỌNG TÍNH CHẤT THỰC HÀNH TRONG GIỜ TẬP VIẾT KHI DẠY HỌC SINH LỚP 2 VIẾT CHỮ CÁI HOA ppt

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - COI TRỌNG TÍNH CHẤT THỰC HÀNH TRONG GIỜ TẬP VIẾT KHI DẠY HỌC SINH LỚP 2 VIẾT CHỮ CÁI HOA ppt
... học: tuần có tập viết, học tiết Trong năm học, học sinh học 31 tiết tập viết Về nội dung: lớp học sinh học viết chữ viết hoa, tiếp tục luyện cách viết chữ viết thường tập nối nét chữ từ chữ hoa ... cứu: Học sinh lớp 2B trường tiểu học Văn Chương B NỘI DUNG SÁNG KIẾN Chương I: Cơ sở lý luận kinh nghiệm Năm học 20 0 3 -2 004 năm học thức thực dạy viết chữ hoa cho học sinh lớp theo mẫu chữ hành ... bảng lớp) + Nhận xét Hướng dẫn học sinh viết vào tập viết (tính thực hành) - Viết dòng chữ - Viết hai dòng chữ cỡ nhỡ (vừa) – viết chữ cỡ nhỏ – viết dòng - Viết dòng chữ cỡ nhỡ (vừa) – viết chữ -...
 • 16
 • 572
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm " Coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết khi dạy học sinh lớp 2 viết chữ cái hoa " potx

Sáng kiến kinh nghiệm
... học: tuần có tập viết, học tiết Trong năm học, học sinh học 31 tiết tập viết Về nội dung: lớp học sinh học viết chữ viết hoa, tiếp tục luyện cách viết chữ viết thường tập nối nét chữ từ chữ hoa ... cứu: Học sinh lớp 2B trường tiểu học Văn Chương B NỘI DUNG SÁNG KIẾN Chương I: Cơ sở lý luận kinh nghiệm Năm học 20 03 -20 04 năm học thức thực dạy viết chữ hoa cho học sinh lớp theo mẫu chữ hành ... Ví dụ: Khi dạy bài: Chữ hoa Học sinh luyện tập viết bảng lớp kiểm tra cũ (giáo viên yêu cầu 2, 3 học sinh lên bảng viết chữ “ “ Sau giáo viên viết mẫu chữ , học sinh lên bảng lớp viết chữ hoa giáo...
 • 9
 • 613
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết lớp 2 docx

Sáng kiến kinh nghiệm coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết lớp 2 docx
... COI TRỌNG TÍNH CHẤT THỰC HÀNH TRONG GIỜ TẬP VIẾT KHI DẠY HỌC SINH LỚP VIẾT Người thực hiện: Hoàng Thị Kim Liên Giáo viên chủ A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài: Tập viết phân môn có tầm quan trọng ... phân môn có tính chất thực hành Tính chất thực hành có mục đích việc dạy học tập viết góp phần khẳng định vị trí quan trọng phân môn trường tiểu học Ngoài tập viết góp phần quan trọng vào việc ... bảng lớp) + Nhận xét Hướng dẫn học sinh viết vào tập viết (tính thực hành) - Viết dòng chữ - Viết hai dòng chữ cỡ nhỡ (vừa) – viết chữ cỡ nhỏ – viết dòng - Viết dòng chữ cỡ nhỡ (vừa) – viết...
 • 14
 • 340
 • 0

SKKN L2 coi trong tinh chat thuc hanh trong gio tap viet khi hoc sinh viet chu hoa

SKKN L2 coi trong tinh chat thuc hanh trong gio tap viet khi hoc sinh viet chu hoa
... hnh ca hc sinh, ngi giỏo viờn li mt ln na rốn cho hc sinh tớnh cn thn v khiu thm m ca cỏc em Coi trọng tính chất thực hành tập viết dạy học sinh lớp viết chữ hoa II Phm vi nghiờn cu: Hc sinh lp ... ca hc sinh (v hỡnh dỏng, cỏch vit, th t cỏc nột ) un nn chung cho c lp hoc ỏnh giỏ, cho im Vớ d: Khi dy bi: A Ch hoa Hc sinh c luyn vit trờn bng lp kim tra bi c (giỏo viờn yờu cu 2,3 hc sinh ... hay hc sinh ó bit ni gia nột múc ca ch vi nột ht ca ch cha Coi trọng tính chất thực hành tập viết dạy học sinh lớp viết chữ hoa Hỡnh thc th ba: Luyn vit ch hoa trờn bng ca hc sinh Hc sinh luyn...
 • 12
 • 219
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết khi dạy học sinh lớp 2 viết chữ cái hoa

Sáng kiến kinh nghiệm  coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết khi dạy học sinh lớp 2 viết chữ cái hoa
... học: tuần có tập viết, học tiết Trong năm học, học sinh học 31 tiết tập viết Về nội dung: lớp học sinh học viết chữ viết hoa, tiếp tục luyện cách viết chữ viết thường tập nối nét chữ từ chữ hoa ... cứu: Học sinh lớp 2B trường tiểu học Văn Chương B NỘI DUNG SÁNG KIẾN Chương I: Cơ sở lý luận kinh nghiệm Năm học 20 03 -20 04 năm học thức thực dạy viết chữ hoa cho học sinh lớp theo mẫu chữ hành ... Ví dụ: Khi dạy bài: Chữ hoa Học sinh luyện tập viết bảng lớp kiểm tra cũ (giáo viên yêu cầu 2, 3 học sinh lên bảng viết chữ “ “ Sau giáo viên viết mẫu chữ , học sinh lên bảng lớp viết chữ hoa giáo...
 • 7
 • 262
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết lớp 2
... COI TRỌNG TÍNH CHẤT THỰC HÀNH TRONG GIỜ TẬP VIẾT KHI DẠY HỌC SINH LỚP VIẾT Người thực hiện: Hoàng Thị Kim Liên Giáo viên chủ A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài: Tập viết phân môn có tầm quan trọng ... phân môn có tính chất thực hành Tính chất thực hành có mục đích việc dạy học tập viết góp phần khẳng định vị trí quan trọng phân môn trường tiểu học Ngoài tập viết góp phần quan trọng vào việc ... Học sinh lớp 2B trường tiểu học Văn Chương B NỘI DUNG SÁNG KIẾN Chương I: Cơ sở lý luận kinh nghiệm Năm học 20 03 -20 04 năm học thức thực dạy viết chữ hoa cho học sinh lớp theo mẫu chữ hành Số thời...
 • 7
 • 192
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm coi trọng tính chất thực hành trong giờ Tập viết lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm coi trọng tính chất thực hành trong giờ Tập viết lớp 2
... 123 COI TRỌNG TÍNH CHẤT THỰC HÀNH TRONG GIỜ TẬP VIẾT KHI DẠY HỌC SINH LỚP VIẾT Người thực hiện: Hoàng Thị Kim Liên Giáo viên chủ A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài: Tập viết phân môn có tầm quan trọng ... thứ tự cách viết chữ (tính thực hành) 2. 2 Hướng dẫn học sinh viết bảng bảng lớp (tính thực hành) - Hai học sinh viết chữ cỡ nhỡ bảng lớp - Cả lớp viết vào bảng chữ - Cả lớp giở bảng, giáo viên ... phân môn có tính chất thực hành Tính chất thực hành có mục đích việc dạy học tập viết góp phần khẳng định vị trí quan trọng phân môn trường tiểu học Ngoài tập viết góp phần quan trọng vào việc...
 • 14
 • 154
 • 0

Rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2

Rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2
... viết lớp + Hệ thống sở thực tiễn nhằm góp phần củng cố chất lượng chữ viết cho học sinh lớp + Nghiên cứu thực hành, thực trạng việc dạy học Tập viết Tập viết cho học sinh lớp trường Tiểu Học ... hiệu qua việc rèn luyện thực hành tập viết cho học sinh lớp 2, trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt -2- + Đề hệ thống giải pháp để cải tiến chữ viết hoa cho học sinh lớp 2, trường Tiểu Học Lí Thường ... thời lượng học: Mỗi tuần có tập viết, học tiết Trong năm học, học sinh học 31 tiết tập viết • Về nội dung: Ở lớp học sinh học viết chữ viết hoa, tiếp tục luyện cách viết chữ viết thường tập nối...
 • 32
 • 3,266
 • 18

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Áp dụng một số biện pháp để rèn kỹ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2 “chương trình mới doc

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Áp dụng một số biện pháp để rèn kỹ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2 “chương trình mới doc
... Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài Áp dụng số biện pháp để rèn kỹ nói kể chuyện cho học sinh lớp “chương trình mới Phần I: Lý chọn đề tài Phân môn kể chuyện tiểu học có vị trí quan ... áp dụng Qua thấy, việc rèn kỹ nói cho học sinh qua phân môn kể chuyện cần thiết quan trọng Việc áp dụng số biện pháp để rèn nói cho học sinh nêu áp dụng tất tiết kể chuyện, đối tượng học sinh ... nên kim” (lớp 2- tập 1), sách giáo viên hướng dẫn sau: * Quy trình hướng dẫn: - Cho học sinh quan sát tranh - Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý - Cho học sinh kể - Sau lần cho học sinh kể, cho lớp nhận...
 • 31
 • 1,657
 • 9

Một số biện pháp rèn kĩ năngnói tiếng Việt trong giờ Kể chuyện cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc

Một số biện pháp rèn kĩ năngnói tiếng Việt trong giờ Kể chuyện cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc
... dân tộc GVHD: Th.s.Võ Thị Hoa - 11 - SVTH: Nguyễn Thị Minh Quyền Một số biện pháp rèn nói tiếng Việt cho học sinh lớp vùng dân tộc Tuần 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 ... Thị Minh Quyền Một số biện pháp rèn nói tiếng Việt cho học sinh lớp vùng dân tộc Chương II Thực trạng rèn luyện nói tiếng Việt giời Kể chuyện cho học sinh lớp trường Tiểu học Trà Bui huyện ... trình rèn nói tiếng Việt cho học sinh lớp Kể chuyện - Đối tượng: Một số biện pháp rèn nói tiếng Việt cho học sinh lớp vùng dân tộc Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng dạy - học dạy học...
 • 27
 • 588
 • 2

Biện pháp giúp học sinh luyện Viết chữ hoa trong giờ tập viết lớp 2

Biện pháp giúp học sinh luyện Viết chữ hoa trong giờ tập viết lớp 2
... Tháng 11 19 26 ,4% 36,8% 31,6% 5 ,2% Tháng 12 19 36,8% 42, 2% 15,8% 5 ,2 % Tháng 19 47,4% 42, 2% 10,4% 0 Tháng 19 10 52, 6% 42, 2% 5 ,2% 0 Tháng 19 10 73,6% 47,4% 0 0 + Chất lượng chữ viết học sinh có chuyển ... khoa sách giáo viên môn tiếng Việt 2, tập , BGD – ĐT 2/ Phương pháp dạy môn tập viết lớp - Dự án phát triển giáo viên tiểu học BGD – ĐT 3/ Vở tập viết tập 1 ,2 chương trình lớp 4/ Bộ mẫu chữ tập ... 2 cải tiến phương pháp giảng dạy lớp GV để nâng cao chất lượng phân môn tập viết a./ Đối với học sinh: - Học sinh cần có đủ dụng cụ học tập môn tập viết như: Vở tập viết, bảng con,...
 • 9
 • 527
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2rèn kỹ năng thực hành trong giờ tập viết lớp 2hoạt động ngoài giờ lên lớp có tính chất thực hànhtính chất thực hànhrèn luyện kỹ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2tinh chat nhiet doi am gio mua cua khi hau viet namta co lop 1 trong gio tap vieti cơ sở lí luận về vấn đề rèn kĩ năng nói tiếng việt trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2 vùng dân tộcmột số biện pháp nhằm rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng việt trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2biện pháp rèn luyện học sinh thpt năng lực đặt câu hỏi trong giờ thảo luận khi dạy học theo phƣơng pháp trả tác phẩm về cho học sinhgiới thiệu trong tiết tập viết hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa c viết từ ứng dụng chia chia ngọt sẻ bùibốn là sự áp đặt mang tính chất thực dân trong xuất khẩu tb đã được gỡ bỏ dần và nguyên tắc cùng có lợi được đề caothực chất của việc tích cực hóa hoạt động học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương là tổ chức các hoạt động cảm thụ văn học cho học sinh theo quy luật của quá trình tâm lý tiếp nhậnphần ii tính độc lập của kiểm toán viên trong thực hành kiểm toán ở việt namtình hình nghiên cứu về dạy học tương tác và vận dụng trong dạy học thực hành kỹ thuật tại việt namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam