Rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2

32 3,128 17
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 11:22

Rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài • Tập viết là một trong những phân môn có tầm đặc biệt quan trọng ở tiểu học, nhất là đối với các lớp đầu cấp. Không những thế, nó còn có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ và có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng học tập của các môn học khác. • Tập viết góp phần rèn luyện một trong những kỹ năng hàng đầu của việc học Tiếng Việt trong nhà trường đó là kỹ năng viết chữ. Ngoài ra nó còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính cẩn thận, tính kỉ luật và khiếu thẩm mĩ. • Là một sinh viên ngành giáo dục tiểu học, thấy được tầm quan trọng của môn tập viết, em đã đi sâu tìm tòi, nghiên cứu, cũng như thông qua việc tìm hiểu những giờ lên lớp qua băng hình, video trên mạng, thông qua việc tham khảo ý kiến của thầy cô giáo, các anh chị khoá trên đã được đi thực tập, cùng một số giờ xin tham dự ở lớp 2 tại trường tiểu học Lí Thường Kiệt, em nhận thẳy rằng giáo viên tiểu học còn gặp nhiều khó khăn trong phân môn tập viết, đặc biệt là trong những giờ tập viết khi dạy học sinh lớp 2 viết chữ cái hoa. Theo mẫu hiện hành là chữ hoa đẹp nhưng lại rất khó viết, đặc biệt là đối với các em học sinh lớp đầu cấp, các nét cong, nét lượn mềm mại và thay đổi liên tục trong một con chữ và thường có biến điệu, không “thuần tuý” như ở chữ cái viết thường. Chính vì vậy khi viết chính tả, chữ hoa của các em mới dừng ở mức độ gần giống với hình dáng theo mẫu - 1 - chữ quy định. Còn một lý do nữa rất bức xúc là trong giờ dạy tập viết, nhiều giáo viên chưa chú ý và coi trọng tính luyện tập, thực hành của học sinh, mà đi sâu quá vào việc giải thích qui trình viết chữ, nên học sinh không được luyện viết nhiều và luyện viết còn mang tính hình thức. Cũng bởi lẽ đó mà em chọn đề tài: “Rèn luyện năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2, trường Tiểu học Lí Thường Kiệt”. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 2.1. Mục tiêu • Thông qua việc đề xuất một số nội dung cũng như cách thức nhằm góp phần giúp các em học sinh lớp 2 trường Tiểu học Lí Thường Kiệt cải thiện chữ viết trong phân môn Tập viết, đề tài này nhằm: + Nâng cao kỹ năng và cải thiện chữ viết cho học sinh. + Trang bị cho học sinh những năng viết chữ. + Làm tài liệu cho bản thân sau này ra trường và cho những người quan tâm đến phương pháp dạy tập viết cho học sinh lớp 2. 2.2. Nhiệm vụ • Để nghiên cứu đề tài này em thực hiện các nhiệm vụ sau : + Hệ thống cơ sở lý luận về tính chất thực hành trong giờ tập viết lớp 2. + Hệ thống cơ sở thực tiễn nhằm góp phần củng cố chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2. + Nghiên cứu năng thực hành, thực trạng của việc dạy và học Tập viết trong giờ Tập viết cho học sinh lớp 2 trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt. + Đề ra biện pháp, yêu cầu để nâng cao hiệu quả qua việc rèn luyện năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2, trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt. - 2 - + Đề ra hệ thống giải pháp để cải tiến chữ viết hoa cho học sinh lớp 2, trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt. 3. Các bước tiến hành, thời gian 3.1. Các bước tiến hành • B1: Nghiên cứu tài liệu tham khảo có liên quan. • B2: Khảo sát cũng như xin tham gia dự giờ những tiết dạy tập viết lớp 2 tại một số trường như Trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt, xem băng hình có liên quan. • B3: Tập hợp tư liệu, nhận xét, trao đổi để hoàn chỉnh từng phần đề tài. • B4: Hoàn thành đề tài. 3.2. Thời gian • 2 tháng (12/10/2011  12/12/2011) 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu • Lấy quá trình dạy Tập viết, trong đó hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh làm chủ đạo. • Những giáo án có liên quan đến chương trình dạy Tập viết Lớp 2 và vở tập viết 2. (Nhà xuất bản GD) • Học sinh lớp 2 trường Tiểu học Lí Thường Kiệt. - 3 - 4.2. Phạm vi nghiên cứu • Chọn hoạt động dạy Tập viết Lớp 2 ở trường Lí Thường Kiệt. • Nghiên cứu và đi sâu tìm hiểu về việc “ Rèn năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2”. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Để tổ chức hệ thống lý luận về những kiến thức có liên quan. 5.2. Phương pháp ngiên cứu thực tiễn: • Sử dụng phương pháp khảo sát đối với học sinh trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt về việc học phân môn Tập viết. Từ đó rút ra những nhận xét về ưu điểm, hạn chế để có giải pháp tối ưu. • Thông qua phiếu điều tra, khảo sát tại một số lớp 2 tại trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt, phiếu khảo sát đối với một số giáo viên, cũng như phụ huynh có con em đang học lớp 2 về năng thực hành trong phân môn tập viết và tổng hợp phiếu điều tra khảo sát, em có điều kiện rút ra kết luận, đề xuất xác đáng cho quá trình cải thiện chữ viết cho học sinh lớp 2. 6. Lịch sử vấn đề Dạy tập viết không còn là một đề tài mới mẻ mà đã có rất nhiều tác giả đã viết nên những công trình tiêu biểu như: + Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học (L ê A) + Dạy và học Tập viết ở Tiểu học (Trần Mạnh Cường – Phan Quang Thân – Nguyễn Hữu Cao – NXB Giáo dục) + Dạy Tập viết ở Tiểu học (Lê A - Đỗ Xuân Thảo – Trịnh Đức Minh – NXB Giáo dục) - 4 - Nhng vn rốn k nng thc hnh trong gi tp vit cho hc sinh Tiu hc thỡ li l ti rt mi, cha c khai thỏc, mc dự nm hc 2010-2011 l nm hc th 7 thc hin dy vit ch hoa cho hc sinh lp 2 theo chng trỡnh v sỏch giỏo khoa mi bng mu ch hin hnh. S bi v thi lng hc: Mi tun cú mt bi tp vit, hc trong mt tit. Trong c nm hc, hc sinh c hc 31 tit tp vit. V ni dung: lp 2 hc sinh hc vit cỏc ch cỏi vit hoa, tip tc luyn cỏch vit cỏc ch vit thng v tp ni nột ch t ch hoa sang ch thng. V hỡnh thc rốn luyn: Trong mi tit tp vit, hc sinh c hng dn v tp vit tng ch cỏi vit hoa, sau ú tp vit cm t hoc cõu ng dng (cú ni dung phự hp vi ch im v tng i d hiu) cú ch hoa y. S lng, ni dung v hỡnh thc nh vy l phự hp vi hc sinh lp 2. Tuy nhiờn, thc t ging dy cho thy hc sinh lp 2 hc mụn tp vit vit p l rt khú, ch hoa ca cỏc em mi dng mc gn ging vi hỡnh dỏng theo mu ch quy nh, mt s em cũn thao tỏc ngc hon ton vi quy trỡnh vit (Ch O, Ô, Ơ) hoc nhc bỳt tu tin (Ch N, M, U, Ư, .), khụng bit õu l im nhn ca con ch to mm mi, p. Cũn mt lý do na rt bc xỳc l trong gi dy tp vit, cũn nhiu giỏo viờn cha chỳ ý v coi trng tớnh luyn tp, thc hnh ca hc sinh, m i sõu quỏ vo vic gii thớch qui trỡnh vit ch, nờn hc sinh khụng c luyn vit nhiu v luyn vit cũn mang tớnh hỡnh thc. Khi kho sỏt vn em nhn thy cú rt ớt tỏc gi cp n iu ny, do ú em ó i sõu tỡm tũi nghiờn cu cng nh tỡm hiu vn hc sinh lp 2 vit ỳng, tin ti vit p. - 5 - 7. Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phần nội dung gồm 3 chương: • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn. • Chương 2: Thực trạng của việc dạy và học Tập viết lớp 2 ở trường Tiểu học Lí Thường Kiệt. • Chương 3: Một số biện pháp khắc phục. NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn 1.1. Cơ sở lí luận • Chữ viết là một công cụ dùng để giao tiếp và trao đổi và nắm bắt thông tin, là phương tiện để ghi chép và tiếp nhận tri thức…Do vậy việc dạy cho học sinh biết chữ và từng bước làm chủ được công cụ chữ viết phục vụ cho học tập và giao tiếp là yêu cầu quan trọng hàng đầu của phân môn Tiếng Việt. • Viết đúng, viết đẹp không chỉ góp phần vào việc rèn cho các em những phẩm chất tốt đẹp như tính cẩn thận, tỉ mỉ, tính thẩm mĩ mà còn góp phần vào việc hình thành ở các em có tinh thần trách nhiệm, ý thức tự trọng cũng như thái độ tôn trọng người đọc. Chính vì thế cha ông ta ngày xưa đã nói: “Nét chữ-nết người”. Dạy học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp cũng là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, kỉ luật và lòng tự trọng đối với chính mình. • Nếu phân môn tập đọc - học vần giúp trẻ biết đọc thông thì phân môn tập viết sẽ giúp trẻ viết thạo. Trẻ đọc thông, viết thạo sẽ tạo hiệu quả tiếp thu - 6 - bài nhanh hơn, học tốt hơn. Kết quả của việc rèn chữ viết cho học sinh không phải ngày một, ngày hai là có được. Mà đó là kết quả của một quá trình dày công khổ luyện của cả thầy và trò, dưới sự dìu dắt, chăm sóc tận tình của các thầy giáo, cô giáo. Chính vì những lí do trên, việc rèn chữ cho học sinh là mối quan tâm hàng đầu đối với ngành giáo dục và toàn xã hội. 1.2. Cơ sở thực tiễn • Tập viết là một trong những nội dung có tầm quan trọng đặc biệt ở Tiểu học.Tập viết trang bị cho học sinh bộ chữ cái Tiếng Việt và những yêu cầu kỹ thuật để sử dụng bộ chữ cái đó trong học tập và giao tiếp. Với ý nghĩa này phân môn tập viết cung cấp cho học sinh một công cụ để các em học tập suốt đời. • Phân môn Tập viết có liên hệ mật thiết với các môn học khác. Trong trường tiểu học, việc dạy tập viết được phối hợp nhịp nhàng với dạy học vần, chính tả, tập làm văn, việc ghi bài vào vở các môn học và nhiều trường còn yêu cầu có vở luyện viết chữ đẹp cho học sinh. Nếu chữ viết rõ ràng đúng mẫu viết tốc độ nhanh thì học sinh có điều kiện chép bài nhanh, nhờ vậy mà kết quả học tập sẽ cao hơn. Chữ viết xấu tốc độ chậm sẽ ảnh hưởng đến một phần không nhỏ tới chất lượng học tập. Đồng thời chữ viết còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính cẩn thận, tinh thần kỷ luật và óc thẩm mỹ. • Dạy tập viết không chỉ truyền thụ cho học sinh những kiến thức cơ bản về chữ viết mà còn rèn kỹ thuật viết chữ. Trong chương trình phân môn tập viết lớp 2, về yêu cầu số bài và thời lượng: Mỗi tuần có một bài tập viết, học trong một tiết. Trong cả năm học, học sinh được học 31 tiết tập viết.Về nội dung: Ở lớp 2 học sinh học viết các chữ cái viết hoa, tiếp tục luyện cách - 7 - viết các chữ viết thường và tập nối nét chữ từ chữ hoa sang chữ thường. Chiều cao của các chữ cái viết hoa là 2,5 đơn vị; riêng hai chữ cái viết hoa y, g được viết với chiều cao 4 đơn vị. Về hình thức rèn luyện: Trong mỗi tiết tập viết, học sinh được hướng dẫn và tập viết từng chữ cái viết hoa, sau đó tập viết cụm từ hoặc câu ứng dụng (có nội dung phù hợp với chủ điểm và tương đối dễ hiểu) có chữ hoa ấy. Về năng: yêu cầu HS viết đúng quy trình viết nét, viết chữ cái và liên kết chữ cái tạo ra chữ ghi tiếng theo yêu cầu liền mạch. Viết thẳng hàng các chữ trên dòng kẻ. Ngoài ra, giáo viên cần rèn các năng như: tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở cho học sinh. Qua đó ta thấy, số lượng, nội dung và hình thức như vậy là phù hợp với học sinh lớp 2. • Tuy nhiên, học sinh lớp 2 học môn Tập viết để viết đẹp là rất khó bởi đa phần nhiều giáo viên chưa nắm bắt được tính chất có mục đích của việc dạy học Tập viết cũng góp phần khẳng định vị trí quan trọng của phân môn này ở trường Tiểu học cũng như chưa chú ý và coi trọng tính luyện tập, rèn luyện năng thực hành cho học sinh mà lại đi quá sâu vào việc giải thích quy trình viết chữ nên học sinh không được luyện viết nhiều, do đó việc luyện viết còn mang tính hình thức. • Thực tế cho thấy việc rèn năng thực hành trong giờ tập viết có ý nghĩa cực quan trọng, không những nó giúp học sinh hình thành những phẩm chất đạo đức tốt đẹp như tính cẩn thận, tính kỉ luật và khiếu thẩm mĩ mà còn tạo cho học sinh lòng quyết tâm và tinh thần hăng say trong việc luyện chữ. Nếu được thực hành nhiều, rèn luyện nhiều thì học sinh sẽ nhanh chóng hình thành lòng say mê tập viết ở bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. • Việc rèn năng tập viết bắt đầu từ những bảng chữ cái dần dần tăng mức độ khó là luyện viết đến từ và câu và cuối cùng là đoạn văn hoặc đoạn thơ, năng này phải tiến hành từ thấp đến cao. Cứ luyện như vậy thì sẽ rất - 8 - nhanh có hiệu quả, học sinh sẽ nhanh chóng nắm bắt năng viết, viết đúng rồi tiến tới viết nhanh, viết đẹp. Chương 2: Thực trạng của việc dạy và học Tập viết lớp 2 ở trường Tiểu học Lí Thường Kiệt. 2.1. Tập viết là phân môn thực hành giúp trẻ vận dụng những kiến thức đã học vào trang giấy. Tập viết là phân môn có tính chất thực hành. Tính chất thực hành có mục đích của việc dạy học tập viết cũng góp phần khẳng định vị trí quan trọng của phân môn này ở trường tiểu học. Ngoài ra tập viết còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính cẩn thận, tính kỷ luật và khiếu thẩm mỹ. Người ta thường nói: “Một trong những hạnh phúc lớn nhất của trẻ là được đến trường, được học đọc, học viết”. Nếu phần môn tập đọc - học vần là nền móng giúp trẻ biết đọc thông thì phân môn tập viết sẽ giúp trẻ viết thạo, thực hành của môn tập đọc. Đọc thông, viết thạo là động lực giúp trẻ tiếp thu bài nhanh hơn, học tốt hơn. 2.2. Thực trạng của việc rèn luyện năng thực hành trong giờ tập viết 2.2.1. Ưu điểm • Thông qua quá trình điều tra, em nhận thấy rằng giáo viên trường Tiểu học Lí Thường Kiệt đã nhận biết được tầm quan trọng của việc rèn năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2 nên các thầy cô thường - 9 - xuyên nhắc nhở học sinh ở mọi lúc mọi nơi, không chỉ ở môn tập viết mà còn ở tất cả các môn khác, môn nào cũng cần chữ viết để ghi nội dung bài. • Đối với các bài tập cho học sinh luyện tập, giáo viên đã chú ý đến các chữ có nét giống nhau đồng dạng với nhau thì cùng xếp vào một nhóm để rèn luyện. Khi hướng dẫn học sinh luyện tập, giáo viên cho học sinh tiến hành từ thấp nên cao, tăng dần độ khó để học sinh dễ tiếp thu: viết đúng rồi viết nhanh viết đẹp. Ví dụ: Dựa và các nét chữ đồng dạng ta chia chữ cái viết hoa thành các nhóm như sau: • Trong khi học sinh viết, giáo viên kiên trì hướng dẫn tận tình, quan sát sửa sai cho từng học sinh, cho các em luyện tập thật kỹ trước khi viết vào vở. • Để năng thực hành trong giờ tập viết được nâng lên các thầy cô đã sử dụng phù hợp các hình thức luyện tập như: • Tập viết chữ trên bảng lớp: Giáo viên thường tiến hành khi kiểm tra bài cũ, hoặc sau bước giải thích cách viết chữ, bước luyện tập viết chữ ở lớp. - 10 - [...]... về việc Rèn luyện năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2 Em đã vận dụng bám sát nội dung chương trình chữ hoa nhằm khai thác có hiệu quả các bài học trong phân mơn tập viết lớp 2 Trên đây là một vài kinh nghiệm mà em đúc kết trong việc rèn luyện năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2 Vì thời gian thử nghiệm chưa nhiều và việc trực tiếp dạy phân mơn tập viết chưa... đẹp cho HS tiểu học (NXB Giáo dục) 6 Vở tập viết lớp 2 ( Tập 1 ,2 – NXB Giáo dục) 7 Mẫu chữ viết trong trường tiểu học (Nhà xuất bản GD ) PHỤ LỤC MỘT SỐ CHỮ CÁI HOA ĐỂ KHẢO SÁT NĂNG VIẾT CHỮ CỦA HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÍ THƯỜNG KIỆT - 29 - BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂNG VIẾT CHỮ CỦA HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÍ THƯỜNG KIỆT Viết chữ còn sai Tổng số học sinh Viết chữ đúng Viết. .. 12 20 13 Tỉ lệ(%) PHIẾU KHẢO SÁT VỀ VIỆC RÈN LUYỆN NĂNG THỰC HÀNH TRONG GIỜ TẬP VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 2, TRƯỜNG TIỂU HỌC LÍ THƯỜNG KIỆT  Xin chào q thầy (cơ), tơi là sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế, để hồn thành tốt bài tiểu luận của mình, nay tơi thiết kế Phiếu khảo sát nhằm mục đich tìm hiểu về việc thực hànhrèn luyện của học sinh đối với chữ cái viết hoa lớp 2. .. cứu sáng tạo, thay đổi mẫu, kiểu chữ và phương pháp dạy tập viết với mục đích duy nhất là giúp học sinh viết đúng, viết đẹp, viết nhanh.Để tạo cho học sinh hứng thú học tập trong phân mơn tập viết giáo viên cần biết cách phối hợp các phương pháp dạy học phù hợp và sinh động song cần chú ý đến việc rèn năng thực hành trong giờ lun viết cho học sinh Để đạt được điều đó, đòi hỏi cả thầy lẫn trò phải... THƯỜNG KIỆT Tổng số học sinh (45) Viết chữ đúng Viết chữ đúng mẫu tương đối nhưng chưa đẹp đẹp Viết chữ còn sai mẫu Kết quả 12 20 13 Tỉ lệ(%) 26 .67 % 44.44 % 28 .89 % PHIẾU KHẢO SÁT VỀ VIỆC RÈN LUYỆN NĂNG THỰC HÀNH TRONG GIỜ TẬP VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 2, TRƯỜNG TIỂU HỌC LÍ THƯỜNG KIỆT  Xin chào q thầy (cơ), tơi là sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế, để hồn thành tốt bài tiểu... pháp luyện tập theo mẫu để hình thành năng viết chữ cho học sinh Bởi đây là một phương pháp cực quan trọng, có tính chất thực hành - 23 - • Việc hướng dẫn học sinh luyện tập phải thực hiện từ thấp đến cao để các năng hình thành một cách thuận lợi: lúc đầu là viết chữ đúng quy trình, hình dáng, cấu tạo, kích thước, sau đó là viết đúng tốc độ quy định, viết đẹp • Việc luyện tập trong phân mơn Tập. ..• Tập viết chữ vào bảng con của học sinh: Giáo viên cho học sinh viết vào bảng con.Khi viết xong giơ bảng lên để kiểm tra theo lệnh của giáo viên • Luyện tập trong vở tập viết: Giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ nội dung và u cầu về năng của từng bài viết sau đó học sinh viết vào vở theo u cầu của giáo viên 2. 2 .2 Hạn chế • Giáo viên cho học sinh rèn chữ với số lượng khá nhiều... kỹ năng của từng bài Q trình hướng dẫn học sinh luyện tập viết chữ, giáo viên cần hết sức lưu ý rèn các thói quen cho học sinh: ngồi viết đúng tư thế, để vở đúng quy cách và biết xê dịch vở khi viết, cầm bút (viết) đúng quy định • Hình thức thứ tư: Luyện tập viết chữ hoa khi học các mơn khác Ngồi các giờ tập viết, giáo viên còn phải ln nhắc nhở học sinh tập viết các chữ hoa ở các phân mơn khác, tập viết. .. về năng viết, nhất là năng viết chữ cái hoa và phân loại học sinh theo 3 đối tượng: 3.3.1 Đối tượng 1: Học sinh viết chữ đúng mẫu tương đối đẹp 3.3 .2 Đối tượng 2: Học sinh viết chữ đúng nhưng chưa đẹp 3.3.3 Đối tượng 3: Học sinh viết chữ còn sai mẫu Dựa vào đó, giáo viên nên sắp xếp chỗ cho học sinh, những em viết chữ chưa đúng ngồi cạnh những em viết chữ đúng mẫu để đơi bạn cùng tiến Tiến hành. .. tiếp thu cách viết chữ hoa và bước đầu đánh giá kỹ năng viết chữ hoa của học sinh Thường dùng khi kiểm tra bài cũ hoặc sau bước giải thích cách viết chữ, bước luyện viết chữ ở lớp khó (nếu cần) Học sinh luyện tập viết chữ hoa bằng phấn trên bảng con một số học sinh viết bảng trên lớp) , tập viết chữ ghi tiếng ứng dụng (có chữ cái hoa), luyện nối chữ trước khi tập viết vào vở Nội dung luyện viết bảng có . dạy Tập viết Lớp 2 ở trường Lí Thường Kiệt. • Nghiên cứu và đi sâu tìm hiểu về việc “ Rèn kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2 .. trong giờ tập viết lớp 2. + Hệ thống cơ sở thực tiễn nhằm góp phần củng cố chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2. + Nghiên cứu kĩ năng thực hành, thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2, Rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2, Rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2, Lý do chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài, Các bước tiến hành, thời gian Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1. Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Lịch sử vấn đề, Cơ sở lí luận Cơ sở thực tiễn, Lỗi sai về thế chữ, hình dáng, kích thước. Lỗi sai về khoảng cách, Phương pháp cải thiện chữ viết cho học sinh, Đối với những học sinh viết sai độ cao các chữ cái Sai ở điểm uốn lượn như chữ Đối với những học sinh viết sai khoảng cách các con chữ Biện pháp sử dụng phương pháp luyện tập theo mẫu, Phân loại các nhóm đối tượng khi rèn luyện Khai thác từng nhóm đối tượng cụ thể

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay