Nghiên cứu điều kiện tối ưu sinh tổng hợp pullulan và khảo sát điều kiện thu hồi pullulan từ aureobasidium pullulan IFO 4594

Nghiên cứu một số điều kiện tối ưu của quy trình tổng hợp vinylaxetat khảo sát thành phần sản phẩm

Nghiên cứu một số điều kiện tối ưu của quy trình tổng hợp vinylaxetat và khảo sát thành phần sản phẩm
... II.3.3 Các quy trình tổng hợp vinylacetat gần Trang 12 Khoá luận tốt nghiệp ĐHKHTN-ĐHQGTPHCM Nghiên cứu số điều kiện tối ưu qui trình tổng hợp Vinylaxetat khảo sát thành phần sản phẩm Nguyễn ... ĐHKHTN-ĐHQGTPHCM Nghiên cứu số điều kiện tối ưu qui trình tổng hợp Vinylaxetat khảo sát thành phần sản phẩm Nguyễn thò Thanh Nga 98H1 Đã tiến nhành nghiên cứu phụ thuộc hiệu suất sản phẩm với khối ... ĐHKHTN-ĐHQGTPHCM Nghiên cứu số điều kiện tối ưu qui trình tổng hợp Vinylaxetat khảo sát thành phần sản phẩm Nguyễn thò Thanh Nga 98H1 Trong tổng hợp hữu cơ, để phân tích sản phẩm, người ta sử dụng...
 • 36
 • 438
 • 0

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenaza ứng dụng trong thực phẩm

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenaza và ứng dụng trong thực phẩm
... "Nghiên cứu phân lập tuyển chọn sinh tổng hợp enzym Colagenaza ứng dụng thực phẩm" nội dung Báo cáo Chơng I: Tổng quan tình hình nghiên cứu Colagenase 1.1 Khái niệmvề cologenase Cologenase enzym ... vi sinh vật lựa chọn chủng an toàn Nghiên cứu quy trình tổng hợp enzym từ chủng lựa chọn: điều kiện môi trờng sinh trởng, sinh tổng hợp enzym, chất cảm ứng cho tổng hợp enzym, động thái tổng hợp ... NGH ENZYM TRONG CH BIN MT S NễNG SN THC PHM M S: KC 04-07 Ch nhim ti cp nh nc: PGS.TS Ngụ Tin Hin ti nhỏnh cp Nh nc NGHIên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenaza ứng dụng thực...
 • 60
 • 473
 • 2

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp vancomyxin của xạ khuẩn streptomyces orientalis

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp vancomyxin của xạ khuẩn streptomyces orientalis
... TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SINH TỔNG HỢP VANCOMYXIN 1.2.1 Streptomyces orientalis Streptomyces orientalis khả sinh CKS vancomyxin Lúc đầu, phát hiện, xạ khuẩn có tên Amycolatopsis orientalis, xếp vào ... [51] S orientalis phân biệt với loài khác thuộc chi Streptomyces đặc điểm nuôi cấy, hình thái, sinh lý, sinh hóa… [23] 1.2.2 Sinh tổng hợp vancomyxin xạ khuẩn Cũng giống đường sinh tổng hợp KS ... glycopeptit, vancomyxin tổng hợp cách ngưng tụ đơn vị nhỏ mà đơn vị lại tạo thành từ đường sinh tổng hợp riêng (Hình 1.3) Hình 1.3 Quá trình tổng hợp vancomyxin tế bào xạ khuẩn [71] 1.2.3 Nghiên cứu quy...
 • 19
 • 403
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm. đtn- nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenase ứng dụng trong thực phẩm

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm. đtn- nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenase và ứng dụng trong thực phẩm
... "Nghiên cứu phân lập tuyển chọn sinh tổng hợp enzym Colagenaza ứng dụng thực phẩm" nội dung Báo cáo Chơng I: Tổng quan tình hình nghiên cứu Colagenase 1.1 Khái niệmvề cologenase Cologenase enzym ... cho tổng hợp enzym, động thái tổng hợp enzym 13 Nghiên cứu quy trình thu hồi enzym dạng tinh khiết kỹ thuật Tập trung nghiên cứu quy trình thu hồi enzym kỹ thuật cho mục đích sử dụng thực phẩm Nghiên ... hành lên men tổng hợp enzym thu nhận đợc 5000mg chế phẩm enzym tinh khiết 400g chế phẩm enzym kỹ thuật Các enzym đợc sử dụng tiếp tục nghiên cứu chế độ ổn định enzym, khảo sát khả sử dụng chúng...
 • 60
 • 564
 • 0

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp vancomyxin của xạ khuẩn Streptomyces orientalis

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp vancomyxin của xạ khuẩn Streptomyces orientalis
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu nâng cao khả sinh tổng hợp vancomyxin xạ khuẩn Streptomyces orientalis với nội dung nhƣ sau: Nghiên cứu đặc điểm sinh học chủng S orientalis Nghiên cứu nâng cao ... - Chu Thanh Bình NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP VANCOMYXIN CỦA XẠ KHUẨN STREPTOMYCES orientalis 4912 Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60 42 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƢỜI HƢỚNG ... 1.2.2 Sinh tổng hợp vancomyxin xạ khuẩn Cũng giống nhƣ đƣờng sinh tổng hợp KS nhóm glycopeptit, vancomyxin đƣợc tổng hợp cách ngƣng tụ đơn vị nhỏ mà đơn vị lại đƣợc tạo thành từ đƣờng sinh tổng hợp...
 • 77
 • 633
 • 0

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp actinomycin d của streptomyces

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp actinomycin d của streptomyces
... vi khuẩn hiệu suất sinh tổng hợp kháng sinh thấp, kháng sinh cuối thu độ tinh khiết chưa cao Bởi vậy, lựa chọn đề tài Nghiên cứu nâng cao khả sinh tổng hợp actinomycin D Streptomyces 21.123” ... nghệ kháng sinh Nghiên cứu kháng sinh ngày phát triển theo hướng bao gồm lên men sinh tổng hợp, bán tổng hợp tổng hợp toàn phần, hướng sinh tổng hợp kháng sinh với nhiều ưu điểm sử d ng chủ yếu ... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC D ỢC HÀ NỘI TẠ THU LAN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ACTINOMYCIN D CỦA STREPTOMYCES 21.123 LUẬN VĂN THẠC SĨ D ỢC HỌC CHUYÊN...
 • 115
 • 281
 • 0

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 166 28

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 166 28
... suất sinh tổng h p kh ng sinh thấp, hiệu suất tinh chế chƣa cao, chƣa x c định đƣ c cấu tr c chất kh ng sinh Do đó, ch ng lựa chọn đề tài Nghiên cứu nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐẶNG THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 166. 28 LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ DƢỢC PHẨM ... Streptomyces 166. 28 với ba mục tiêu sau: Nâng cao ho t tính kháng sinh ằng chọn lọc, cải t o giống Nâng cao hiệu suất chiết t ch kháng sinh Nghiên cứu cấu tr c hóa học thành phần kh ng sinh CHƯƠNG TỔNG...
 • 88
 • 161
 • 0

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 173 113

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 173 113
... Sơ đồ tổng quát sinh tổng hợp kháng sinh từ xạ khuẩn………………… 1.1.4 Những điểm lưu ý nghiên cứu chất kháng sinh từ xạ khuẩn…… 1.2 Bước đầu nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces ... nguyên liệu kháng sinh hệ đáp ứng nhu cầu nguyên liệu để sản xuất kháng sinh nước [4] Tổng hợp hoá học, bán tổng hợp sinh tổng hợp ba hướng phát tổng hợp kháng sinh Trong sinh tổng hợp kháng sinh với ... nghiên cứu phát nhiều chủng xạ khuẩn phân lập từ đất, bùn, … có khả sinh tổng hợp kháng sinh, có chủng xạ khuẩn Streptomyces 173. 113 Bước đầu nghiên cứu cho thấy Streptomyces 173. 113 khả sinh tổng...
 • 92
 • 235
 • 0

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp vancomyxin của xạ khuẩn Streptomyces orientalis

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp vancomyxin của xạ khuẩn Streptomyces orientalis
... TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SINH TỔNG HỢP VANCOMYXIN 1.2.1 Streptomyces orientalis Streptomyces orientalis khả sinh CKS vancomyxin Lúc đầu, phát hiện, xạ khuẩn có tên Amycolatopsis orientalis, xếp vào ... [51] S orientalis phân biệt với loài khác thuộc chi Streptomyces đặc điểm nuôi cấy, hình thái, sinh lý, sinh hóa… [23] 1.2.2 Sinh tổng hợp vancomyxin xạ khuẩn Cũng giống đường sinh tổng hợp KS ... glycopeptit, vancomyxin tổng hợp cách ngưng tụ đơn vị nhỏ mà đơn vị lại tạo thành từ đường sinh tổng hợp riêng (Hình 1.3) Hình 1.3 Quá trình tổng hợp vancomyxin tế bào xạ khuẩn [71] 1.2.3 Nghiên cứu quy...
 • 19
 • 184
 • 0

Nghiên cứu bệnh thối củ hại trên cây sì to khảo sát một số biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu bệnh thối củ hại trên cây sì to và khảo sát một số biện pháp phòng trừ
... 4.1 S i n m Rhizoctonia solani 35 4.2 Tri u ch ng to b ñ m 35 4.3 Tri u ch ng to b b nh th i c (Nhi m nh ) 37 4.4 Tri u ch ng to b b nh th i c (Nhi m n ng) 37 4.5 Cây to b th i c , m ... gây b nh th i c to t i Sa pa - Lào Cai Tam ð o - Vĩnh Phúc - Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u n m b nh gây th i c r to, ñ c ñi m gây h i c a b nh th i c r to m t s bi n pháp phòng tr b nh ... làm thu c, ñ ngh ñi sâu nghiên c u n m b nh Phytophthora cinnamomi h i to kh o sát m t s bi n pháp phòng tr Xu t phát t nh ng v n ñ trên, ñư c s ñ ng ý c a b môn b nh cây- nông dư c, khoa nông...
 • 102
 • 490
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, năng suất, chất lượng khảo sát các tổ hợp lai của một số giống chè tại Phú Thọ phục vụ cho chế biến chè xanh, chè ô long chất lượng cao

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, năng suất, chất lượng và khảo sát các tổ hợp lai của một số giống chè tại Phú Thọ phục vụ cho chế biến chè xanh, chè ô long chất lượng cao
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, suất, chất lượng khảo sát tổ hợp lai số giống chè Phú Thọ phục vụ cho chế biến chè xanh, chè ô long chất lượng cao MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ... cho chế biến chè đen chè xanh, 03 giống cho chế biến chè ô long chè xanh; 21 giống có hàm lượng axit amin từ đến < 4%, giống khuyến cáo cho chế biến chè đen, 14 giống khuyến cáo chế biến chè xanh, ... cáo cho chế biến chè đen, 01 khuyến cáo cho vừa chế biến chè đen vừa chế biến chè ô long; có 13 giống có hàm lượng axit amin từ đến < 3% , có 03 giống khuyến cáo cho chế biến chè đen, 07 giống cho...
 • 84
 • 469
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sinh tổng hợp protein và tạo chế phẩm diệt ấu trùng muỗi từ các chủng vi khuẩn bacilus thuringgiensis và bacillus sphaericusnghiên cưu động học của phản ứng tổng hợp fomazan và phức fomazan vơqí các ion kim loạinghien cuu xay dung cac kich ban tong hop muc do thuan loi va khong thuan loi cua dieu kien thoi tiet doi voi 4 cay trong lua ngo lac dau tuong theo ph­uong phap nhan dangphát triển các điều kiện tối ưu cho tổng hợp actinomycin d của streptomyces parvulusnghiên cứu kỹ thuật tối ưu hóa mạng chuyển tiếp mimonghiên cứu quy trình tối ưu hóa quy trình chiết gamma oryzanol từ cám gạo có sử dụng sóng siêu âmđồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu kỹ thuật tối ưu hóa mạng chuyển tiếp mimonghiên cứu điều chế nhiên liệu dme từ khí tổng hợp trên hệ xúc tác cuonghiên cứu tìm ph tối ưuvấn đề 3 nghiên cứu vận hành tối ưunghiên cứu phần mềm tối ưu chuyên gia sử dụng trong vận hành lò nung clinker nhà máy xi măng sông gianhphân lập tuyến chọn các chủng bacillus có khả năng sinh tống họp biofilm và nghiên cứu ứng dụng biofilm trong việc ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây hạiphương pháp nghiên cứu điều tra xã hội họccác phương pháp nghiên cứu điều tra xã hội họcnghiên cứu các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh phytophthora cây sầu riêng ở việt namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP