Nghiên cứu sử dụng một số cây che phủ trong canh tác ngô đất dốc ở huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu sử dụng một số cây che phủ trong canh tác ngô đất dốc huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái"

Nghiên cứu sử dụng một số cây che phủ trong canh tác ngô đất dốc ở huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
... khụng che ph Bin phỏp canh tỏc ny cng phự hp vi trỡnh sn xut ca ng bo bi ớt u t thõm canh m nh vo s phõn hy t nhiờn ca thm thc vt che ph to mựn v ti xp cho t õy l mt nhng phng phỏp canh tỏc ... 1: Ngụ + canh tỏc nh nụng dõn (i chng) + Cụng thc 2: Ngụ + Lc l cõy che ph + Cụng thc 3: Ngụ + u en l cõy che ph + Cụng thc 4: Ngụ + u tng l cõy che ph + Cụng thc 5: Ngụ + Ct khớ l cõy che ph 25 ... nc canh tỏc lõu di Cỏc k thut nõng cao che ph t v canh tỏc theo kiu lm t ti thiu trờn t dc cú th giỳp ta ỏp ng c nhu cu ny Qua nghiờn cu lõu di Vit Nam ta giỳp ta hiu c vai trũ to ln ca cõy che...
 • 63
 • 502
 • 3

Nghiên cứu sử dụng một số cây che phủ trong canh tác ngô đất dốc huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu sử dụng một số cây che phủ trong canh tác ngô đất dốc ở huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
... khụng che ph Bin phỏp canh tỏc ny cng phự hp vi trỡnh sn xut ca ng bo bi ớt u t thõm canh m nh vo s phõn hy t nhiờn ca thm thc vt che ph to mựn v ti xp cho t õy l mt nhng phng phỏp canh tỏc ... 1: Ngụ + canh tỏc nh nụng dõn (i chng) + Cụng thc 2: Ngụ + Lc l cõy che ph + Cụng thc 3: Ngụ + u en l cõy che ph + Cụng thc 4: Ngụ + u tng l cõy che ph + Cụng thc 5: Ngụ + Ct khớ l cõy che ph 25 ... nc canh tỏc lõu di Cỏc k thut nõng cao che ph t v canh tỏc theo kiu lm t ti thiu trờn t dc cú th giỳp ta ỏp ng c nhu cu ny Qua nghiờn cu lõu di Vit Nam ta giỳp ta hiu c vai trũ to ln ca cõy che...
 • 63
 • 268
 • 0

che phủ trong canh tác ngô đất dốc huyện văn chấn tỉnh yên bái

che phủ trong canh tác ngô đất dốc ở huyện văn chấn tỉnh yên bái
... hợp với nguyên liệu máy móc Trong thực tế sản xuất nh hịên cho thấy phân xởng xẻ hịên phổ biến mà đợc xí nghiệp lựa chọn : Phân xởng cỡ nhỏ Phân xởng cỡ vừa Phân xởng cỡ lớn I.1 Phân xởng cỡ nhỏ ... mô phân xởng xẻ trang thiết bị cho phù hợp với nguồn nguyên liệu có đặc biệt phải phù hợp với nguồn vốn đầu t vào Trong phân xởng ngời kinh doanh cần phải lựa chọn loại hình phân xởng cho phù ... phôi -Diện tích thao tác: Là khoảng diện tích mà ngời công nhân thao tác thuận tiện dễ dàng ,trong việc lấy nguyên liệu đặt sản phẩm 18 -Diện tích dự trữ:Căn vào khối lợng lớn nguyên liệu sản phẩm...
 • 19
 • 414
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp tại xã Cát Thịnh - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp tại xã Cát Thịnh - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái
... Đại học Nông lâm Thái Nguyên Em thực tập Cát Thịnh - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái với đề tài: Nghiên cứu hiệu số hình nông lâm kết hợp Cát Thịnh - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái Trong ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ VUI NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI XÃ CÁT THỊNH, HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa ... chọn Cát Thịnh để thực đề tài này:” Nghiên cứu số hình nông lâm kết hợp điển hình Cát Thịnh huyện Văn Chấn đề tài góp phần cho có thêm tài liệu để phát triển hình nông lâm kết hợp...
 • 74
 • 225
 • 2

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIỂU BẬC THANG VÀ CHE PHỦ ĐẤT CHO NGÔ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI docx

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIỂU BẬC THANG VÀ CHE PHỦ ĐẤT CHO NGÔ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC Ở HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI docx
... Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng phương thức che phủ đất canh tác đất dốc bền vững Đồng thời nghiên cứu lợi so sánh che phủ đất làm bậc thang vùng đất có độ dốc vừa phải (150) - N ghiên cứu liên ... gây độc cho trồng, tăng dung tích hấp thu đất giúp tăng suất trồng canh tác bền vững Hiệu kinh tế biện pháp tạo TBT kết hợp che phủ Việc tạo TBT đất dốc kết hợp che phủ để trồng ngô cho kết ... biện pháp giữ đất, chống xói mòn rửa trôi, bổ sung thêm phân bón chất hữu độ phì đất ổn định để canh tác lâu bền Thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật TBT che phủ đất cho kết tốt (bảng 8) Nguyên nhân bỏ...
 • 9
 • 505
 • 4

Nghiên cứu những hạn chế và giải pháp khắc phục cho canh tác ruộng bậc thang tại huyện văn chấn tỉnh yên bái

Nghiên cứu những hạn chế và giải pháp khắc phục cho canh tác ruộng bậc thang tại huyện văn chấn tỉnh yên bái
... th c ti n ñ xu t ñ tài nghiên c u: ´´ Nghiên c u nh ng h n ch gi i pháp kh c ph c cho canh tác ru ng b c thang t i huy n Văn Ch n t nh Yên Bái 1.2 M c tiêu ñ tài Tìm nguyên nhân h n ch su t, ... vùng nh hư ng ñ n kh canh tác lúa ru ng b c thang - Nghiên c u ñi u ki n kinh t – xã h i c a ngư i dân vùng Văn Ch n Yên Bái - Nghiên c u tác ñ ng k thu t, t p quán canh tác c a ngư i dân ñ n ... nư c quan tâm nghiên c u Các phương pháp nghiên c u h th ng ñư c ñ c p ñ n t r t s m, m t s phương pháp nghiên c u ph bi n phương pháp mô hình hoá, phương pháp chuyên kh o, phương pháp phân tích...
 • 121
 • 368
 • 1

Nghiên cứu những hạn chế và giải pháp khắc phục cho canh tác ruộng bậc thang tại huyện văn chấn tỉnh yên bái

Nghiên cứu những hạn chế và giải pháp khắc phục cho canh tác ruộng bậc thang tại huyện văn chấn tỉnh yên bái
... th c ti n ñ xu t ñ tài nghiên c u: ´´ Nghiên c u nh ng h n ch gi i pháp kh c ph c cho canh tác ru ng b c thang t i huy n Văn Ch n t nh Yên Bái 1.2 M c tiêu ñ tài Tìm nguyên nhân h n ch su t, ... vùng nh hư ng ñ n kh canh tác lúa ru ng b c thang - Nghiên c u ñi u ki n kinh t – xã h i c a ngư i dân vùng Văn Ch n Yên Bái - Nghiên c u tác ñ ng k thu t, t p quán canh tác c a ngư i dân ñ n ... nư c quan tâm nghiên c u Các phương pháp nghiên c u h th ng ñư c ñ c p ñ n t r t s m, m t s phương pháp nghiên c u ph bi n phương pháp mô hình hoá, phương pháp chuyên kh o, phương pháp phân tích...
 • 121
 • 528
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế và tiềm năng giảm phát thải của một số mô hình trồng xen cây lương thực, cây họ đậu điển hình trên đất dốc tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Đánh giá hiệu quả kinh tế và tiềm năng giảm phát thải của một số mô hình trồng xen cây lương thực, cây họ đậu điển hình trên đất dốc tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG VĂN HUẤN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TIỀM NĂNG GIẢM PHÁT THẢI CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG XEN CÂY LƯƠNG THỰC, CÂY HỌ ĐẬU ĐIỂN HÌNH TRÊN ĐẤT DỐC TẠI ... Đánh giá hiệu kinh tế tiềm giảm phát thải số hình trồng xen lương thực, họ đậu điển hình đất dốc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái” Mục tiêu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá hiệu kinh tế tiềm giảm ... nông lâm nghiệp - Đánh giá trạng trồng xen lương thực, họ đậu địa phương - Đánh giá hiệu kinh tế hình trồng xen lương thực, họ đậu điển hình đất dốc - Đánh giá khả giảm phát thải sử dụng phân...
 • 104
 • 341
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế và tiềm năng giảm phát thải của một số mô hình trồng xen cây lương thực, cây họ đậu điển hình trên đất dốc tại huyện văn chấn, tỉnh yên bái

Đánh giá hiệu quả kinh tế và tiềm năng giảm phát thải của một số mô hình trồng xen cây lương thực, cây họ đậu điển hình trên đất dốc tại huyện văn chấn, tỉnh yên bái
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG VĂN HUẤN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TIỀM NĂNG GIẢM PHÁT THẢI CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG XEN CÂY LƢƠNG THỰC, CÂY HỌ ĐẬU ĐIỂN HÌNH TRÊN ĐẤT DỐC TẠI ... Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Mục tiêu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá hiệu kinh tế tiềm giảm phát thải số hình trồng xen lương thực, họ đậu điển hình đất dốc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 2.2 Mục tiêu ... loại hình trồng xen lương thực, họ đậu có địa bàn huyện Văn Chấn 47 3.2.2 Hiệu kinh tế số hình trồng xen lương thực, họ đậu điển hình .54 3.2.3 Đánh giá tiềm giảm phát thải...
 • 104
 • 208
 • 0

nghiên cứu sử dụng một số cây trồng xen trong nương đồi cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản tỉnh sơn la

nghiên cứu sử dụng một số cây trồng xen trong nương đồi cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản ở tỉnh sơn la
... tƣơng trồng xen cao su giai đoạn KTCB 41 3.2.3 Thử nghiệm số giống Đậu xanh trồng xen cao su giai đoạn KTCB 43 3.2.4 Thử nghiệm số giống lúa cạn trồng xen cao su giai đoạn KTCB 45 3.3 Nghiên cứu ... việc triển khai thực đề tài: Nghiên cứu sử dụng số trồng xen nương đồi cao su giai đoạn kiến thiết tỉnh Sơn La cấp thiết, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn tỉnh Sơn La Ý nghĩa khoa học thực tiễn ... tƣơng trồng xen cao su giai đoạn KTCB 43 Bảng 3.8: Khả sinh trƣởng phát triển số giống Đậu xanh trồng xen cao su giai đoạn KTCB 44 Bảng 3.9: Các yếu tố cấu thành su t su t số giống...
 • 100
 • 225
 • 1

Nghiên cứu sử dụng một số cây trồng xen trong nương đồi cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản tỉnh sơn la

Nghiên cứu sử dụng một số cây trồng xen trong nương đồi cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản ở tỉnh sơn la
... chung tỉnh Sơn La nói riêng chưa có kết nghiên cứu cụ thể trồng xen để nhân rộng sản xuất nương đồi cao su giai đoạn kiến thiết bản, việc triển khai thực đề tài: Nghiên cứu sử dụng số trồng xen nương ... tương trồng xen cao su giai đoạn KTCB 41 3.2.3 Thử nghiệm số giống Đậu xanh trồng xen cao su giai đoạn KTCB 43 3.2.4 Thử nghiệm số giống lúa cạn trồng xen cao su giai đoạn KTCB 45 3.3 Nghiên cứu ... việc trồng xen trồng khác giai đoạn cao su kiến thiết để đảm bảo sống, yên tâm chăm sóc, bảo vệ phát triển vườn cao su 2 Để phát triển cao su cách bền vững, việc trồng xen giai đoạn kiến thiết...
 • 100
 • 37
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức huyện văn chấn tỉnh yên bái

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức ở huyện văn chấn tỉnh yên bái
... phũng ban chuyờn mụn Phòng nội vụ Phòng LĐTBXH Phòng tra Phòng tài nguyên Văn phòng HĐND Cỏc n v s nghip Phòng kinh tế Phòng văn hóa Phòng phát triển nông nghiệp phát triển nông thôn Ban QLDA Đài ... tim nng v t ai, lõm sn, khoỏng sn, chn nuụi i gia sỳc ng bng Mng Lũ, phớa ụng cú dóy nỳi Bu v nỳi Dụng; phớa Tõy l dóy nỳi S Phỡnh, hai dóy nỳi ny vũng nh mt vnh kiờn c bo v xó vựng ng bng Mng Lũ...
 • 46
 • 272
 • 0

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại
... T ng ñàn gia súc nư c ta hi n có kho ng x p x 12 tri u gia súc nhai l i Chính v y nhu c u th c ăn thô xanh cho ñàn gia súc ngày cao Theo tính toán nhu c u th c ăn thô xanh cho ñàn gia súc năm ... c ăn thô xanh, ph ph m nông nghi p ph c v phát tri n chăn nuôi gia súc nhai l i ti n hành ñ tài: Nghiên c u s d ng m t s ch ph m vi sinh v t ch bi n b o qu n th c ăn thô xanh t c voi thân ngô ... qu n th c ăn thô xanh dùng cho gia súc nhai l i 1.2.2 Yêu c u - Xác ñ nh ñư c hi u qu c a vi c s d ng ch ph m vi sinh v t ch bi n th c ăn gia súc t c voi - Xác ñ nh ñư c hi u qu c a vi c s d ng...
 • 91
 • 536
 • 2

Nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật và chế phẩm thảo mộc trong sản xuất rau họ hoa thập tự tại Thái Nguyên

Nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật và chế phẩm thảo mộc trong sản xuất rau họ hoa thập tự tại Thái Nguyên
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - BÙI LAN ANH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT VÀ CHẾ PHẨM THẢO MỘC TRONG SẢN XUẤT RAU HỌ HOA THẬP TỰ TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa học ... hoa thập tự nói riêng, thực đề tài: Nghiên cứu sử dụng số loài thực vật chế phẩm thảo mộc sản xuất rau họ hoa thập tự Thái Nguyên 1.2 Tổng quan tài liệu 1.2.1 Tình hình sản xuất rau họ hoa thập ... 3.4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng việc sử dụng số loài thực vật chế phẩm thảo mộc đến sinh trưởng rau cải bắp………………………………… 105 3.4.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng việc sử dụng số loài thực vật chế phẩm thảo mộc...
 • 227
 • 536
 • 3

Nghiên cứu sử dụng một số vật liệu hữu cơ và chế phẩm vi sinh trong sản xuất chè an toàn

Nghiên cứu sử dụng một số vật liệu hữu cơ và chế phẩm vi sinh trong sản xuất chè an toàn
... vật liệu hữu chế phẩm vi sinh sản xuất chè an toàn Mục tiêu đề tài Xác định vật liệu hữu cơ, chế phẩm vi sinh phân hữu vi sinh thích hợp để nâng cao suất, chất lượng tạo sản phẩm chè an toàn, cải ... sản xuất chè an toàn Vi t Nam 1.1.1 Tình hình sản xuất chè an toàn Vi t Nam Sản xuất chè an toàn sản phẩm chè sản xuất phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Các biện pháp kỹ thuật canh tác, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN –––––––––––––––– HÀ THỊ THANH ĐOÀN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ VẬT LIỆU HỮU CƠ VÀ CHẾ PHẨM VI SINH TRONG SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: ...
 • 206
 • 329
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân ven cụm công nghiệp ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giangnghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nướcnghiên cứu ứng dụng một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm xây dựngnghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7 xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dònghợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt namnghiên cứu áp dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường thpt phan thúc trực yên thành nghệ anluận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhnghiên cứu ứng dụng một số bài tập nham nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyểnluận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn 1000m cho nam học sinh khối 11 trường thpt quảng xương thanh hoánghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích môn nháy xa ưỡn thân cho nam học sinh thptnghiên cứu ứng dụng một số kỹ tbuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008skkn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho nam học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở tân hưng – bình long – tỉnh bình phướcnghien cuu xay dung mot so bai tap phat trien the luc cho nam sinh vien truong dai hoc quoc gia ha noide tai nghien cuu ung dung mot so bai tap nham phat trien suc ben cho hoc sinh thcsnghien cuu ung dung mot so bai tap nham tuyen chon van dong vien cho doi tuyen bong daPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả